Щодо умов оплати праці педагогічних працівників

В обраному У обране
Друк
Міністерство освіти і науки України
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2016/№ 6
Лист від 03.11.2015 р. № 1/11-15887

В Міністерстві освіти і науки України розглянули лист <…> стосовно соціально-економічних питань, що виникають у педагогічних працівників навчальних закладів в процесі їх роботи, та інформуємо про таке.

Перш за все слід зазначити, що питання, які зазначені у <…> зверненні щодо встановлення надбавки за почесне звання «Заслужений вчитель України» та стосовно тривалості щорічної основної відпустки культорганізатора у вищому навчальному закладі, є нормативно врегульованими та не потребують додаткового внесення змін до чинних нормативно-правових актів.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці» умови оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 та наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 за почесне звання «Заслужений вчитель України» передбачена надбавка в розмірі 20 % від посадового окладу (ставки заробітної плати) за умови, якщо почесне звання відповідає профілю діяльності працівника на займаній посаді.

У листі МОН від 05.10.2010 р. № 1/12-4487, на який Ви посилаєтесь у своєму зверненні, йдеться про нарахування надбавки за почесне звання директору школи, який, крім зайняття посади директора, також може вести викладацьку роботу (п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.93 р. № 102).

Тобто там мається на увазі, що надбавка за почесне звання установлюється до посадового окладу виходячи з відповідного тарифного розряду Єдиної тарифної сітки за посадою директора — 20 %, а також до ставки заробітної плати, розрахованої за викладацькі години, що проводить директор як учитель відповідної категорії згідно з тарифікацією. Якщо ж надбавку розраховують для вчителя, то 20 % рахується до ставки заробітної плати вчителя відповідної категорії згідно з тарифікацією.

Стосовно тривалості відпустки культорганізатора повідомляємо.

Частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Разом з тим за деякими категоріями працівників певних галузей передбачена щорічна відпустка більшої тривалості. Частиною шостою цієї статті, зокрема, встановлено, що педагогічним працівникам щорічна основна відпустка надається тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346.

В розділі II. Позашкільні навчальні заклади Додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, яким затверджено тривалість щорічної основної відпустки, для культорганізаторів передбачено тривалість щорічної відпустки 42 календарних дні. При цьому приміткою 3 до цього розділу передбачено, що щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.

Посада культорганізатора належить до номенклатури посад позашкільних навчальних закладів, що підтверджується п. 10 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102. На даний час цей пункт Інструкції застосовується з урахуванням додатку 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, яким затверджено Схему тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання (п. 7 наказу № 557). Згідно із приміткою 7 до п. 10 Інструкції № 102 умови визначення тарифних розрядів культорганізаторів поширюються на всі типи установ освіти.

Тож оскільки оплата праці культорганізатора вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації провадиться відповідно до умов оплати праці працівників навчальних закладів, щорічна основна відпустка працівникам, які посідають цю посаду, має надаватися тривалістю 42 календарних дня.

Заступник Міністра — керівник апарату О. Дерев’янко

Коментар редакції

Надбавка за почесне звання «Заслужений вчитель України» та тривалість щорічної відпустки культорганізатора у ВНЗ: роз’яснення МОН

У листі, що коментується, розглянуті два питання. Перше з них стосується порядку встановлення надбавки за почесне звання «Заслужений вчитель України», друге — визначення тривалості відпустки культорганізатора, який працює у вищому навчальному закладі. Головний висновок фахівців МОН: обидва питання є нормативно врегульованими та не потребують додаткового внесення змін до чинних нормативно-правових актів. Так це чи ні? Зараз з’ясуємо.

Перше питання. Як нарахувати вчителеві надбавку за почесне звання «Заслужений вчитель України»?

Відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298) та наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557) ця надбавка встановлюється в розмірі 20 % від посадового окладу (ставки заробітної плати). Але в листі МОН від 05.10.2010 р. № 1/12-4487 (далі — лист № 4487; див. «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 42, с. 6) зазначено, що така надбавка має нараховуватися у розмірі 20 % на викладацькі години. То з якої суми її розраховувати?

У відповіді на це запитання профільне міністерство нагадало: постановою № 1298 та наказом № 557 передбачено встановлення надбавки за почесне звання «Заслужений вчитель України» у розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати). При цьому таке звання повинно відповідати профілю діяльності працівника на займаній посаді.

У листі № 4487 йшлося про нарахування надбавки за почесне звання директору школи. Він, крім зайняття посади директора, також веде викладацьку роботу. У цьому випадку надбавка за почесне звання «Заслужений вчитель України» має нараховуватись і на посадовий оклад директора школи, і на оплату труда за викладацькі години.

У випадку нарахування вчителю надбавки за почесне звання «Заслужений вчитель України» 20 % обчислюється виходячи зі ставки заробітної плати (окладу) вчителя відповідної категорії згідно з тарифікацією.

Друге питання. Яка тривалість щорічної основної відпустки культорганізатора вищого навчального закладу I — II рівнів акредитації?

Міносвіти вважає, що тривалість щорічної відпустки культорганізатора вищого навчального закладу I — II рівнів акредитації — 42 календарні дні. Аргументи такі. У примітці 3 до розд. II «Позашкільні навчальні заклади» додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346 (далі — Порядок № 346), вказано, що щорічна основна відпустка тривалістю 42 календарні дні також надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.

Посада культорганізатора належить до номенклатури посад позашкільних навчальних закладів, що підтверджується п. 10 Інструкціі про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102). При цьому умови визначення тарифних розрядів культорганізаторів поширюються на усі типи установ освіти, наведених у примітці 7 до п. 10 Інструкції № 102, а згадані норми вказаної Інструкції застосовуються з урахуванням додатку 8 до наказу № 557. Таким чином, пов’язавши декілька профільних нормативних актів, Міносвіти робить висновок, що культорганізатору вищого навчального закладу I – II рівнів акредитації має надаватися відпустка тривалістю 42 календарних дні.

Але треба зазначити, що тривалість щорічної відпустки для працівників вищих навчальних закладів визначається згідно з розд. IV до Порядку № 346. А в цьому розділі ніяких приміток нема. Тому у контролюючих органів є формальна підстава для того, щоб вважати, що тривалість щорічної відпустки для культорганізатора вищого навчального закладу складає 24 календарних дні.

Для остаточного з’ясування цього питання наша редакція звернулася до Мінсоцполітики з відповідним запитом. Річ у тім, що згідно з п. 2 постанови № 346 право давати роз’яснення щодо застосування Порядку № 346 надано МОН разом із Мінсоцполітики. Як тільки нами буде отримано листа від Мінсоцполітики, ми розмістимо його на сторінках нашого видання. Слідкуйте за публікаціями.

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити