Рік новий, а проблема стара: «переліміт» електроенергії

Левічев Олександр, завідувач сектору контролю установ і організацій, які фінансуються з бюджету, Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції
Згідно з договором оплата за електроенергію в нашій установі проводиться щомісячно за період з 13-го числа поточного місяця по 13-те число наступного. Ліміти споживання електроенергії встановлюються нами та узгоджуються з електропостачальною організацією щорічно. Ліміти споживання електроенергії на 2016 рік порівняно з 2015 роком у нас сильно змінилися у зв’язку з тим, що у нашої установи з’явилися нові структурні підрозділи. Розрахунок нових лімітів на 2016 рік ми подали до електропостачальної організації на початку грудня 2015 року. Попри це, електропостачальна організація їх не врахувала та за грудень 2015 року (з 13 грудня по 13 січня) виставила рахунок з «перелімітом» і, відповідно, подвійною оплатою за електроенергію. Казначейство відмовляється перераховувати кошти за таким рахунком. Як нам бути в цій ситуації?

Вже стало традицією те, що кожного року у січні до нас звертаються читачі з питаннями щодо подвійної оплати за електроенергію, яка спожита понад установлені річні ліміти. Цей рік не став винятком. Що ж, давайте ще раз обговоримо цю тему.

Почнемо з того, що взаємовідносини, які виникають між постачальниками та споживачами електричної енергії, регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 р. № 28 (далі — Правила № 28).

Постачання електроенергії здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії, який укладається між споживачем та організацією-постачальником. При цьому у договорі повинні бути визначені всі умови постачання електричної енергії та розрахунків за неї.

Типова форма такого договору наведена в додатку 3 до Правил № 28 (далі — Типовий договір).

Відповідно до п. 5.5 Правил № 28 договір про постачання електричної енергії повинен містити, зокрема, такі істотні та обов’язкові умови:

— договірні величини споживання електричної енергії, договірні величини споживання електричної потужності (помісячно);

— порядок погодження, встановлення, перегляду та коригування договірних величин;

— зобов’язання сторін у разі порушення договірних величин.

Договірна величина споживання електричної енергії — це узгоджена в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем величина обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий період.

Звернемо особливу увагу на те, що згідно з п. 4.2 Правил № 28 відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним або поквартальним розподілом подаються споживачами постачальнику електричної енергії у термін, обумовлений договором.

При цьому слід зазначити, що пропозиції споживача щодо необхідного йому обсягу електричної енергії є пріоритетними при оформленні договірних величин споживання. Розмір очікуваного споживання електричної енергії визначається та вказується для кожної площадки вимірювання.

У разі ненадання споживачем зазначених відомостей у встановлений договором термін розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік установлюється постачальником електричної енергії за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року.

Такі дані споживач може визначити виходячи з фактичного споживання електроенергії в минулому році з обов’язковим урахуванням лімітів споживання енергоносіїв.

Відмітимо, що згідно з ч. 3 ст. 51 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) розпорядники бюджетних коштів забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, яка споживається бюджетними установами, та укладають договори за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

При цьому виходячи з ч. 4 ст. 77 БКУ, ліміти споживання енергоносіїв установлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань у натуральних показниках для кожної бюджетної установи.

При затвердженні кошторисів повинні додаватись детальні розрахунки за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на підставі затверджених в установленому порядку лімітів, відповідно до п. 43 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Узгоджені сторонами обсяги очікуваного споживання електричної енергії та заявлені величини споживання електричної потужності оформляються додатком до договору як договірні величини.

Порядок визначення та узгодження договірних величин споживання електричної енергії та потужності визначається в розд. 5 Типового договору.

Згідно з п. 6.14 Правил № 28 перевищення договірної величини споживання електричної енергії визначається під час підбиття підсумків розрахункового періоду на підставі підтверджених сторонами даних розрахункового обліку електричної енергії або акта прийняття-передавання електричної енергії.

Обсяг перевищення договірних величин споживання електричної енергії та/або величини потужності протягом розрахункового періоду оплачується споживачами постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до законодавства України та договору (п. 6.16 Правил № 28).

Визначена відповідно до законодавства України вартість різниці між обсягом фактично спожитої величини і обсягом договірної величини електричної енергії згідно з п. 6.16 Правил № 28 зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

Як визначає п. 8.1 Правил № 28, постачальник електроенергії має право на отримання від споживача підвищеної оплати за електричну енергію за обсяг перевищення споживачем договірних величин споживання електричної енергії за розрахунковий період відповідно до актів законодавства та умов договору.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.97 р. № 575/97-ВР споживачі (крім населення та навчальних закладів) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.

Тобто, як бачимо, електропостачальна організація правомірно вимагає сплату подвійного розміру за електроенергію, спожиту понад встановлені договірні величини.

Але тут виникає запитання — чи правомірно те, що бюджетна організація сплачує подвійний розмір за бюджетні кошти?

Давайте розбиратись далі.

Згідно з п. 4.4 Правил № 28 споживач має право протягом розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії.

Постачальник електричної енергії протягом 5 робочих днів від дня отримання звернення розглядає заяву, приймає рішення та не пізніше 6-го робочого дня від дня отримання звернення письмово повідомляє споживача про результати розгляду заяви.

Пропозиції споживача щодо коригування договірних величин є пріоритетними за умови отримання постачальником за регульованим тарифом заяви споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення розрахункового періоду.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом має право відмовити споживачу в коригуванні (збільшенні) договірних величин у разі невиконання споживачем своїх зобов’язань щодо оплати електричної енергії за договором про постачання електричної енергії.

За результатами розгляду заяви споживачу надсилається повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин або обґрунтована відмова здійснення коригування. Повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин обсягу споживання та електричної потужності є невід’ємною частиною договору.

То що ж ми бачимо насправді?

Споживання електричної енергії понад договірну величину можна уникнути при своєчасному коригуванні договірних величин!

Цим повинен займатись працівник бюджетної установи, на якого згідно з посадовими обов’язками покладені функції щодо контролю використання електричної енергії, подання звітів до організації постачальника електричної енергії тощо. Така особа також, як правило, зазначається і в договорі.

Тож висновок такий: сплата подвійного розміру за використання електричної енергії понад установлені договірні величини є нічим іншим, як сплатою бюджетних коштів за фактично не отримані послуги з електропостачання.

Увага! Такі витрати бюджетних коштів є необґрунтованими і підлягають стягненню до відповідного бюджету.

Також звернемо увагу на ще один важливий момент. Кошти на сплату електроенергії чітко обмежені кошторисом. При розрахунку потреби в електроенергії кошти на сплату перевищення договірних величин, звичайно ж, не передбачаються. Тому така сплата може в подальшому призвести до того, що бюджетних коштів на сплату послуг з електропостачання буде недостатньо навіть при повному фінансуванні потреби.

Враховуючи все вищезазначене, вважаємо, що Казначейство має рацію у тому, що не пропускає подвійну оплату за електроенергію.

З вашого запитання видно, що ви подавали коригуючі розміри споживання електроенергії на початку грудня 2015 року на 2016 рік, тоді як слід було спочатку відкоригувати ліміти на 2015 рік у бік їх збільшення. Ви ж заздалегідь знали, що за період з 13 грудня 2015 року по 13 січня 2016 року обсяги споживання електроенергії зростуть.

Таким чином, враховуючи непроведення вами коригування лімітів споживання на 2015 рік у бік їх збільшення, вважаємо, що оплату за «переліміт», на жаль, доведеться здійснити за рахунок працівника вашої установи, на якого згідно з посадовими обов’язками покладені функції щодо контролю використання електричної енергії, подання звітів до організації постачальника електричної енергії тощо.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі