Особливості заповнення ЄСВ-звіту за січень 2016 року

Боршовська Валентина, заступник директора Департаменту — начальник відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем і мереж
Наближається час звітувати щодо єдиного соціального внеску за січень 2016 року. Минулий місяць був дуже багатим на новини. Одним з ноу-хау стало значне зменшення розміру ставок ЄСВ, скасування ЄСВ у частині утримань. Природно, у бухгалтерів виникли запитання: як заповнити Звіт № Д4 з урахуванням таких змін. Відповіді на них ви знайдете в цій статті.

За січень 2016 року звітуємо за старою формою

Насамперед зауважимо, що на сьогодні готуються зміни до Порядку № 435, у тому числі форми Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів ( додаток 4 до Порядку № 435). У новій формі будуть ураховані усі зміни, що відбулися з 1 січня 2016 року.

До затвердження нової форми необхідно подати Звіт № Д4 до органу ДФС за формою, яка діяла з 01.05.2015 р., із заповненням усіх обов’язкових реквізитів.

Таким чином, за січень 2016 року страхувальники звітують з ЄСВ за старою формою Звіту.

Заповнюємо обов’язкові реквізити

Таблиця 1 Звіту за формою № Д4 складається із заголовної та табличної частин. Як ми говорили вище, Звіт потрібно подати із заповненням усіх обов’язкових реквізитів, зазначених у п. 6 розд. ІІ Порядку № 435. Якщо роботодавець подасть звітність з ЄСВ без усіх необхідних таблиць або забуде заповнити обов’язкові реквізити, то такий Звіт вважатиметься неприйнятим з усіма неприємними наслідками. Тому далі розповімо про особливості заповнення деяких обов’язкових реквізитів заголовної частини таблиці 1 починаючи зі Звіту за січень 2016 року.

З 01.01.2016 р. Законом № 909 були внесені зміни до Закону № 2464, зокрема, щодо встановлення єдиної ставки нарахування ЄСВ для всіх установ, організацій, підприємств. І хоча ставка ЄСВ тепер одна для всіх, бюджетні установи продовжують ставити відмітку «Х» в реквізиті 6 «Бюджетна установа». Цим вони підтверджують свою приналежність до бюджетної сфери. Раніше відмітка в цьому реквізиті означала, що «зарплатна» ставка нарахування ЄСВ визначалася в розмірі 36,3 %. Крім цього, бюджетні установи в реквізиті 10 вказують підлеглість міністерствам, іншим органам центральної виконавчої влади.

Інші реквізити заголовної частини таблиці 1 ЄСВ-звіту заповнюйте в загальному порядку, як і раніше. Змін тут немає.

Заповнюємо таблицю 1

З 1 січня 2016 року до усіх видів доходу застосовується єдина ставка нарахування ЄСВ — 22 % (крім працівників-інвалідів (8,41 %)). Незважаючи на це, рядки таблиці 1 заповнюйте в розрізі доходів, як і раніше.

Оскільки таблиця 1 Звіту за формою № Д4 формується на підставі даних таблиці 6, то усі дані, відображені в ній, автоматично потраплять до таблиці 1. Причому до певних рядків таблиці 1 ЄСВ-звіту повинні потрапити дані з таблиці 6 з відповідним кодом категорії застрахованої особи. Наприклад:

— зарплата звичайних працівників установи (код категорії ЗО «1») має бути відображена в рядках 1.1, 2.1, 2.1.2, зарплата працівників-інвалідів (код категорії ЗО «2») — у рядках 1.1, 2.1.4;

— лікарняні звичайних працівників (код категорії ЗО «29») — у рядках 1.3, 1.4, 2.3.1, лікарняні працівників-інвалідів (код категорії ЗО «36») — у рядках 1.3, 1.4, 2.3.2;

— декретні звичайних працівниць (код категорії ЗО «42») — у рядках 1.5, 2.4, 2.4.1, декретні працівниць-інвалідів (код категорії ЗО «43») — у рядках 1.5, 2.4, 2.4.2;

— винагорода за цивільно-правовим договором (далі — ЦПД) (код категорії ЗО «26») — у рядках 1.2, 2.2, 2.2.1.

Отже, таблиця 1 ЄСВ-звіту буде заповнена без особливих змін. Одна відмінність — суми нарахованого ЄСВ для кожного працівника тепер розраховуються множенням бази оподаткування на ставку 22 %. Тому рядки 3.1, 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.3.1, 3.4, 3.4.1 формуватимуться на підставі підсумованих даних графи 21 таблиці 6 ЄСВ-звіту з урахуванням категорій ЗО звичайних працівників (осіб, які працюють за ЦПД). Аналогічно формуватимуться рядки 3.1.4, 3.3.2 і 3.4.2 для працівників-інвалідів.

Оскільки утримання ЄСВ з нарахованого доходу застрахованих осіб скасоване, то починаючи зі звітного періоду — січень 2016 року — їх не відображають у Звіті, тобто у таблиці 1 не заповнюйте рядки 5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. Відповідно в рядках 4, 4.1 (4.1.1, 4.1.3), 4.2, 4.3, 4.4 таблиці 1 не відображають і нарахований дохід, з якого справляється ЄСВ. Таким чином, з 1 січня 2016 року зникла необхідність у заповненні цих рядків. Однак це не стосується випадків, коли ви сторнуєте відпускні, лікарняні, декретні, зарплату через хворобу працівника за минулі періоди. У цьому випадку і сума такої виплати, і утриманий з неї ЄСВ може з’явитися в цих рядках.

Заповнюємо таблицю 5

Таблицю 5 Звіту з ЄСВ заповнюють, якщо у звітному місяці ( п. 8 розд. IV Порядку № 435):

а) із застрахованою особою був укладений або розірваний трудовий договір або ЦПД на виконання робіт (надання послуг);

б) застрахованій особі надана або у неї закінчилася відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 років або відпустка для догляду за дитиною від 3 до 6 років.

Якщо нічого із зазначеного вище із застрахованими особами не відбувалося у звітному місяці, формувати таблицю 5 Звіту за формою № Д4 не потрібно.

Заповнюємо таблицю 6

Основна зміна, що стосується заповнення таблиці 6 ЄСВ-звіту, — скасування ставки ЄСВ у частині утримань і встановлення єдиної ставки ЄСВ у частині нарахувань для зарплати, лікарняних/декретних звичайних працівників, винагороди за ЦПД. Тому таблицю 6 заповнюйте так:

не заповнюйте графу 20 «Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)», оскільки ЄСВ з виплат, нарахованих працівникам, не утримують;

— показники графи 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату / дохід)» для звичайних працівників визначайте як добуток даних графи 18 «Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» і ставки ЄСВ у розмірі 22 % (для зарплати, лікарняних/декретних і винагороди за ЦПД), а також графи 19 «Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)» і ставки ЄСВ у розмірі 22 % (для додаткової бази);

— для працівників-інвалідів значення графи 21 розраховуйте множенням ставки ЄСВ у розмірі 8,41 % на показники графи 18;

— графу 9 (код категорії ЗО) продовжуйте заповнювати у звичайному порядку, навіть не зважаючи на те, що ставки нарахувань ЄСВ на всі виплати звичайним працівникам тепер однакові. Таким чином, суми відпускних, винагород за ЦПД, лікарняних, декретних, як і раніше, відображайте в окремих рядках від зарплати із зазначенням відповідного коду категорії застрахованої особи.

Декілька слів скажемо про мобілізованих осіб. Як вам відомо, у додатку 2 до Порядку № 435 є дві ознаки категорії ЗО, які застосовують (застосовували) до мобілізованих осіб. Так, якщо роботодавець нараховував середній заробіток мобілізованому працівнику, який у подальшому компенсували з бюджету, то ця виплата не включалася до бази справляння ЄСВ і у Звіті з ЄСВ її відображали з кодом категорії ЗО «48». Якщо ж роботодавець нараховував і виплачував середній заробіток і не отримував з бюджету відповідну компенсацію, то такий середній заробіток обкладали ЄСВ за усіма правилами як зарплатну виплату та відображали в таблиці 6 ЄСВ-звіту з кодом категорії ЗО «47».

Але! Для бюджетних установ і тут була особливість. Оподатковуваний середній заробіток мобілізованим особам, який не компенсували з бюджету та з нього справляли ЄСВ, у таблиці 6 Звіту з ЄСВ відображали з кодом категорії ЗО, встановленим для зарплати, — «1» (для держслужбовців — «25»).

Починаючи з 1 січня 2016 року змінилися правила справляння ЄСВ, у тому числі й для виплат мобілізованим особам. З 01.01.2016 р. середній заробіток мобілізованим особам не компенсують з бюджету, тобто роботодавець зберігає середній заробіток за мобілізованим працівником за свій рахунок. У зв’язку з цим не діє і ч. 7 ст. 7 Закону № 2464, завдяки якій компенсаційні виплати мобілізованим працівникам у розмірі середнього заробітку звільнялися від справляння ЄСВ. Інакше кажучи, починаючи із січня 2016 року на середній заробіток мобілізованих працівників нараховують ЄСВ за ставкою 22 % (чи пільговою ставкою для інвалідів — 8,41, 5,3 або 5,5 %). Крім цього, для всіх установ, організацій і підприємств встановили єдину ставку нарахування ЄСВ у розмірі 22 %.

У зв’язку з цим бюджетні установи, так само як і всі роботодавці, повинні відображати середній заробіток мобілізованим працівникам з кодом категорії ЗО «47». Відповідні зміни готуються і до нової ЄСВ-звітності.

Аналогічно слід відображати в таблиці 6 ЄСВ-звіту і середній заробіток «строковикам» і «контрактникам» — з кодом категорії ЗО «47».

Для наочності розглянемо приклад.

Приклад. У січні 2016 року працівникам установи були нараховані такі виплати:

1. Кравченко О. О. — зарплата за січень 2016 року в сумі 2200 грн.

2. Шварку Д. Д. (працівник — інвалід) — зарплата за січень 2016 року в сумі 2500 грн., винагорода за ЦПД за виконані роботи в період з 18 по 22 січня 2016 року в сумі 500 грн.

3. Іванченко Н. М. — зарплата за 15 відпрацьованих днів січня 2016 року в сумі 2084,21 грн., допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з хворобою дитини з 15.12.2015 р. по 04.01.2016 р. у розмірі 1518,93 грн. (у тому числі за дні тимчасової непрацездатності, що припадають на грудень 2015 року, — 1229,61 грн., за дні тимчасової непрацездатності, що припадають на січень 2016 року, — 289,32 грн.).

4. Сидоровій Г. О. — зарплата за 14 відпрацьованих днів січня 2016 року в сумі 1694,74 грн., відпускні за дні щорічної основної відпустки з 25.01.2016 р. по 17.02.2016 р. у сумі 1871,28 грн., у тому числі за дні відпустки, що припадають на січень 2016 року, — 545,79 грн., за дні відпустки, що припадають на лютий 2016 року, — 1325,49 грн.

5. Мацай І. В. — зарплата за 8 відпрацьованих днів січня в сумі 1052,63 грн. На період з 11 по 25 січня 2016 року їй була надана відпустка без збереження заробітної плати за угодою сторін.

Крім цього, у січні 2016 року у Піктевої О. Я. 14.01.2016 р. закінчилася відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами, а з 15.01.2016 р. їй надали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. При цьому сума допомоги по вагітності та пологах, що припадає на січень 2016 року, склала 980 грн.

Приведемо нижче в таблиці необхідні дані про суми нарахованого ЄСВ у січні 2016 року.

П. І. Б.

Категорія ЗО

Вид доходу

Сума нарахованого доходу, грн.

Різниця між МЗП і нарахованим доходом за місяць

Сума нарахованого ЄСВ, грн.

1

2

3

4

5

6

Кравченко О. О.

1

Зарплата за січень-2016

2200

484

(2200 грн. х 22 %)

Шварко Д. Д. (працівник-інвалід)

2

Зарплата за січень-2016

2500

210,25

(2500 грн. х 8,41 %)

26

Винагорода за ЦПД за виконані роботи

500

110

(500 грн. х 22 %)

Іванченко Н. М.

1

Зарплата за 15 відпрацьованих днів січня-2016

2084,21

458,53

(2084,21 грн. х 22 %)

29

Лікарняні за грудень-2015

1229,61

270,51

(1229,61 грн. х 22 %)

Лікарняні за січень-2016

289,32

63,65

(289,32 грн. х 22 %)

Сидорова Г. О.

1

Зарплата за 14 відпрацьованих днів січня-2016

1694,74

372,84

(1694,74 грн. х 22 %)

1

Відпускні за січень-2016

545,79

120,07

(545,79 грн. х 22 %)

Відпускні за лютий-2016

1325,49

291,61

(1325,49 грн. х 22 %)

Мацай І. В.

1

Зарплата за 8 відпрацьованих днів січня-2015

1052,63

231,58

(1052,63 грн. х 22 %)

1

Додаткова база за січень-2016

325,37

(1378 - 1052,63)

71,58

(325,37 грн. х 22 %)

Піктева О. Я.

42

Додаткова база за січень-2016

398

(1378 - 980)

87,56

(398 грн. х 22 %)

Разом

х

х

13421,79

723,37

2772,18

Декілька слів скажемо про заповнення таблиці 5 ЄСВ-звіту. У ній необхідно вказати інформацію щодо:

— дати початку і закінчення дії ЦПД на виконання робіт Шварком Д. Д. Оскільки ЦПД укладений з працівником, то у графі 7 проставте категорію особи — «3», у графі 8 — «1», у графі 11: «дата початку» — «18», «дата закінчення» — «22»;

— дати закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами Піктевої О. Я. У графі 7 вкажіть категорію особи «5», а у графі 11 «дата закінчення» — «14»;

— дати початку відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Піктевої О. Я. У графі 7 вкажіть категорію особи «6», а у графі 11 «дата початку» — «15».

Як будуть заповнені таблиці 1, 5 і 6 ЄСВ-звіту, дивіться на рис. 1, 2 і 3 (с. 22 — 26).

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

№ з/п

Назва показника

Сума (грн)

1

2

3

1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

13421,79

1.1

сума нарахованої заробітної плати

11402,86

1.2

сума винагород за договорами цивільно-правового характеру

500,00

1.3

сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця

1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, усього, у тому числі:

1518,93

1.4.1

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на виробництві

1.5

сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5)

14145,16

2.1

Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6 + р. 2.1.7)

11402,86

2.1.1

роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 — 49,7 %)

2.1.2

бюджетними установами (36,3 %)

8902,86

2.1.3

роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (45,96 %)

2.1.4

підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)

2500,00

2.1.5

підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

2.1.6

підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)

2.1.7

підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (33,2 %)

2.2

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 2.2.1 + р. 2.2.2 + р. 2.2.3)

500,00

2.2.1

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 34,7 %

500,00

2.2.2

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

2.2.3

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (33,2 %)

2.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р. 2.3.1 + р. 2.3.2 + р. 2.3.3 + р. 2.3.4)

1518,93

2.3.1

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі 33,2 %

1518,93

2.3.2

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)

2.3.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

2.3.4

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)

2.4

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (р. 2.4.1 + р. 2.4.2 + р. 2.4.3 + р. 2.4.4)

2.4.1

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі 33,2 %

2.4.2

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахована підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)

2.4.3

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

2.4.4

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахована підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)

2.5

Додаткова база нарахування єдиного внеску, усього (р. 2.5.1 + р. 2.5.2 + р. 2.5.3 + р. 2.5.4 + р. 2.5.5)

723,37

2.5.1

роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 — 49,7 %)

2.5.2

бюджетними установами (36,3 %)

325,37

2.5.3

роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (45,96 %)

2.5.4

підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (33,2 %)

2.5.5

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі 33,2 %

398,00

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5)

2772,18

3.1

на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6 + р. 3.1.7)

2168,88

3.1.1

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76 — 49,7 %) х коефіцієнт)

3.1.2

на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами ((р. 2.1.2 х 36,3 %) х коефіцієнт)

1958,63

3.1.3

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.1.3 х 45,96 % х коефіцієнт)

3.1.4

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %)

210,25

3.1.5

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.1.5 х 5,3 %)

3.1.6

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.1.6 х 5,5 %)

3.1.7

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (р. 2.1.7 х 33,2 % х коефіцієнт)

3.2

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 3.2.1 + р. 3.2.2 + р. 3.2.3)

110,00

3.2.1

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (р. 2.2.1 х 34,7 % х коефіцієнт)

110,00

3.2.2

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахованих підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.2.2 х 5,3 %)

3.2.3

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахованих підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (р. 2.2.3 х 33,2 % х коефіцієнт)

3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 3.3.1 + р. 3.3.2 + р. 3.3.3 + р. 3.3.4)

334,16

3.3.1

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3.1 х 33,2 % х коефіцієнт)

334,16

3.3.2

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.3.2 х 8,41 %)

3.3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.3.3 х 5,3 %)

3.3.4

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.3.4 х 5,5 %)

3.4

на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (р. 3.4.1 + р. 3.4.2 + р. 3.4.3 + р. 3.4.4)

3.4.1

на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (р. 2.4.1 х 33,2 % х коефіцієнт)

3.4.2

на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.4.2 х 8,41 %)

3.4.3

на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.4.3 х 5,3 %)

3.4.4

на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.4.4 х 5,5 %)

3.5

на суми додаткової бази нарахування єдиного внеску (р. 3.5.1 + р. 3.5.2 + р. 3.5.3 + р. 3.5.4 + р. 3.5.5)

159,14

3.5.1

на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.5.1 х (36,76 — 49,7 %))

3.5.2

на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати бюджетними установами (р. 2.5.2 х 36,3 %)

71,58

3.5.3

на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.5.3 х 45,96 %)

3.5.4

на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (р. 2.5.4 х 33,2 %)

3.5.5

на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (р. 2.5.5 х 33,2 %)

87,56

4

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, з якої утримано єдиний внесок, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 + р. 4.4)

4.1

Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)

4.1.1

осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)

4.1.2

найманих працівників — інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85 %)

4.1.3

працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України (6,1 %)

4.2

Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (2,6 %) (відповідає значенню р. 2.2)

4.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (2 %)

4.4

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (2 %)

5

Утримано єдиний внесок, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5 + р. 5.6)

5.1

р. 4.1.1 х 3,6 %

5.2

р. 4.1.2 х 2,85 %

5.3

р. 4.1.3 х 6,1 %

5.4

р. 4.2 х 2,6 %

5.5

р. 4.3 х 2 %

5.6

р. 4.4 х 2 %

<...>

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, усього (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)

2772,18

у тому числі

8.1

р. 3.1.1 + р. 3.5.1 + р. 6.1.1 + р. 6.1.9 - р. 7.1.1 - р. 7.1.9 (36,76 — 49,7 %)

8.2

р. 3.1.2 + р. 3.5.2 + р. 6.1.2 + р. 6.1.10 - р. 7.1.2 - р. 7.1.10 (36,3 %)

2030,21

8.3

р. 3.1.3 + р. 3.5.3 + р. 6.1.3 + р. 6.1.11 - р. 7.1.3 - р. 7.1.11 (45,96 %)

8.4

р. 3.1.4 + р. 3.3.2 + р. 3.4.2 + р. 6.1.4 - р. 7.1.4 (8,41 %)

210,25

8.5

р. 3.1.5 + р. 3.2.2 + р. 3.3.3 + р. 3.4.3 + р. 6.1.5 - р. 7.1.5 (5,3 %)

8.6

р. 3.1.6 + р. 3.3.4 + р. 3.4.4 + р. 6.1.6 - р. 7.1.6 (5,5 %)

8.7

р. 3.2.1 + р. 6.1.7 + р. 6.1.12 - р. 7.1.7 - р. 7.1.12 (34,7 %)

110,00

8.8

р. 3.1.7 + р. 3.2.3 + р. 3.3.1 + р. 3.4.1 + р. 3.5.4 + р. 3.5.5 + р. 6.1.8 + р. 6.1.13 - р. 7.1.8 - р. 7.1.13 (33,2 %)

421,72

8.9

р. 5.1 + р. 6.3.1 - р. 7.3.1 (3,6 %)

8.10

р. 5.2 + р. 6.3.2 - р. 7.3.2 (2,85 %)

8.11

р. 5.3 + р. 6.3.3 - р. 7.3.3 (6,1 %)

8.12

р. 5.4 + р. 6.3.4 - р. 7.3.4 (2,6 %)

8.13

р. 5.5 + р. 5.6 + р. 6.3.5 - р. 7.3.5 (2 %)

8.14

р. 6.2 - р. 7.2

Рис. 1. Фрагмент заповнення таблиці 1 Звіту за формою № Д4 за січень 2016 року

img 1

Рис. 2. Фрагмент заповнення таблиці 5 Звіту за формою № Д4 за січень 2016 року

img 2

Рис. 3. Фрагмент заповнення таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за січень 2016 року

Нормативні документи

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон № 909 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII.

Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі