Об’єднання територіальних громад: запитували — відповідаємо (ч. 1)

Федченко Леся, головний редактор газети «Місцеве самоврядування», Замазій Світлана, головний редактор газети «Бюджетна бухгалтерія», Станкус Тетяна, заступник головного редактора газети «Бюджетна бухгалтерія», Брусенцова Яна, юрист-аналітик, Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик, Крот Юлія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Ми живемо в дуже непростий час — час епохальних змін. Держава взяла курс на децентралізацію, що тягне за собою реформування органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади, — фактично повне переформатування діючої системи управління.
На сьогодні вже досить велика кількість громад відгукнулась на реформи, ставши першопрохідцями об’єднання. Звісно, цей процес непростий та потребує не лише бажання об’єднатися, але й неабияких знань законодавства, адже діяти слід у чіткому правовому полі.
У зв’язку з цим до редакції нашої газети надходить багато запитань від органів місцевого самоврядування з проханням допомогти вирішити питання, які виникають у процесі об’єднання територіальних громад. Залюбки допоможемо вам у цьому.
Тож перш за все ретельно вивчіть базовий закон, який регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, — Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»*. А ось у цій консультації ми відповімо на найбільш поширені запитання, які отримали від зацікавлених голів та бухгалтерів рад, що перебувають у стані реформування.

* Див. с. 7 цього номера.

Юридичні питання, пов’язані з процедурою реорганізації органів місцевого самоврядування після добровільного об’єднання

Чи реорганізується сільська рада (розміщена в адміністративному центрі), до якої приєднуються інші ради (розміщені поза адміністративним центром)?

Реорганізація сільської ради (розміщеної в адміністративному центрі), до якої приєдналися по факту інші сільські ради, не відбувається. Змінюються лише відомості про неї, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Так, ч. 4 ст. 8 Закону про ОТГ передбачено здійснення реорганізації відповідних юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи — сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади.

З цієї норми прямо випливає, що відбувається реорганізація саме тих рад, які приєдналися до «головної садиби» (тієї ради, яка розташована в адміністративному центрі).

Що ж до сільської ради — «головної садиби», то відносно неї здійснюється лише державна реєстрація змін до відомостей про неї, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Такі зміни вносяться державним реєстратором на підставі заяви, поданої сільським головою, обраним ОТГ, або уповноваженою ним особою.

Форма такої заяви затверджена наказом Мін’юсту «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 06.06.2016 р. № 15/5 (ср. ).

Чи необхідне прийняття рішення про припинення сільських та селищних рад, які приєдналися до ради — «головної садиби»? Якщо так, то ким (яким органом) приймається таке рішення?

Згідно з ч. 2 ст. 8 Закону про ОТГ повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ.

Частиною 4 ст. 8 Закону про ОТГ визначено, що з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ, здійснюється реорганізація відповідних сільських, селищних, міських рад, розміщених поза адміністративним центром ОТГ. Реорганізація здійснюється шляхом приєднання цих рад до ради — «головної садиби».

Після завершення реорганізації ради, що приєднуються, припиняються.

Таким чином, вам не треба приймати рішення про припинення — «малі» ради як юридичні особи припиняються у силу закону. Але вам необхідно на першому ж пленарному засіданні новообраної ради ОТГ прийняти рішення про реорганізацію цих юридичних осіб.

Чи потрібно раді ОТГ вносити якусь інформацію про початок процедури реорганізації місцевих рад у зв’язку з об’єднанням громад?

Ні, у цьому випадку не потрібно.

За загальним правилом, встановленим ст. 105 ЦКУ, орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. Також згідно з ЦКУ за загальним правилом треба встановлювати порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Однак у нашому випадку реорганізація відбувається за спеціальними правилами, визначеними Законом про ОТГ.

Так, ч. 6 ст. 8 Закону про ОТГ встановлено, що реорганізація юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди.

Іноді правила та процедури, встановлені радами, що припинилися у зв’язку з об’єднанням, необхідно змінити. Чи можна це робити? Якщо так — то хто може приймати такі рішення та у якому порядку?

Так, у більшості випадків можна.

Зокрема, абз. 1 ч. 8 ст. 8 Закону про ОТГ передбачено, що після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради територіальної громади, що увійшла до ОТГ, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб.

А абз. 2 цієї норми права передбачено, що сільська, селищна, міська рада, обрана ОТГ, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування та посадових осіб.

Нагадаємо лише кілька правил.

Правило 1. Рішення місцевих рад, що припинилися, може скасувати, змінити чи зупинити тільки рада ОТГ. Інший орган місцевого самоврядування чи відповідний голова таких повноважень не мають.

Рішення виконавчих комітетів рад, що припинилися, з питань, які належать до компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані, змінені чи зупинені виконавчим комітетом ради ОТГ або самою радою ОТГ.

Розпорядження сільських, селищних, міських голів рад, що припинилися, може змінити, скасувати відповідний голова ОТГ, особа, яка тимчасово виконує його обов’язки, або (у деяких випадках) сама рада.

Також усі ці типи актів можуть бути скасовані у судовому порядку.

Правило 2. Так вільно можна поводитись лише з нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Акти ж ненормативного характеру (або, як їх ще називають, акти індивідуальної дії), можна скасовувати чи змінювати лише за умови, що особа, якої вони стосувалися, ще не приступила до їх виконання.

Також зверніть увагу на абз. 2 ч. 9 ст. 8 Закону про ОТГ, яким передбачено, що сільська, селищна, міська рада, обрана ОТГ, може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільськими, селищними, міськими радами, обраними ОТГ.

Чи має в назві ради ОТГ застосовуватися словосполучення «об’єднана територіальна громада»?

Вимоги щодо найменування ради визначені в абз. 3 ч. 4 ст. 8 Закону про ОТГ.

Відповідно до цієї норми найменування представницького органу місцевого самоврядування ОТГ як юридичної особи складається з частини, яка є похідною від власного найменування населеного пункту, визначеного її адміністративним центром, у формі прикметника та відповідного загального найменування представницького органу місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада).

Тобто в назві ради не зазначається словосполучення «об’єднана територіальна громада».

Чи потрібно робити інвентаризацію землі в об’єднаній громаді? Як це оформляється?

Законодавством не передбачений обов’язок проведення інвентаризації землі за результатами об’єднання територіальних громад. Однак провести це в інтересах самої ОТГ.

Наявність повної інформації про всі земельні ділянки — це не останній крок на шляху до наповнення місцевого бюджету.

Порядок проведення інвентаризації земельних ділянок визначений у Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженому постановою КМУ від 23.05.2012 р. № 513.

Кадрові питання

Як попередити про наступне вивільнення працівників сільської ради, яка увійшла до складу ОТГ?

Працівники сільської ради, її виконкому, які займають невиборні посади, працюють до закінчення процедури реорганізації. Попередження про наступне вивільнення зовсім не означає, що всі попереджені працівники будуть обов’язково звільнені з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП (у зв’язку з реорганізацією), частина з них, можливо:

— буде переведена на посади в ОТГ;

— набуде права на пенсію і звільниться у зв’язку із виходом на пенсію;

— працевлаштується самостійно в інших установах чи на підприємствах.

За п. 1 ст. 40 КЗпП розриваються трудові договори, укладені на невизначений строк, а також строкові трудові договори до закінчення строку їх чинності власником або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Звільнення з цих підстав називають вивільненням. Відповідно до ст. 492 КЗпП про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 2 місяці.

Важливим є те, що видати розпорядження про попередження необхідно у строк не пізніше ніж за 2 місяці до передбачуваного вивільнення (тобто закон дозволяє попереджати раніше і категорично забороняє роботодавцю скорочувати цей строк). У разі якщо точна дата фактичного вивільнення працівників невідома — жодного порушення у завчасному попередженні не буде.

Розпорядження має містити посилання на ч. 4 ст. 8 Закону про ОТГ, згідно з якою з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ, у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром ОТГ, шляхом їх приєднання до юридичної особи — сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі ОТГ. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи — сільські, селищні, міські ради припиняються у порядку, визначеному цим Законом.

Розпорядження видається сільським, селищним, міським головою ОТГ.

Зразок розпорядження та листа ознайомлення можна знайти на порталі «Децентралізація влади» (http://decentralization.gov.ua/legalhelp) у темі «Інформація. Правова допомога» (справа зверху у панелі закладок), «Частина 1. Зразки документів».

Попереджувати про вивільнення у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання необхідно лише працівників ради, що припиняється, чи і працівників ради ОТГ?

Працівників ради — «головної садиби» не потрібно попереджувати тільки у разі, якщо у них не відбувається жодних змін істотних умов праці.

Відповідно до ст. 32 КЗпП істотними умовами праці є зміна систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад та інші. Як бачите, перелік не є вичерпним, істотними можуть бути й інші умови праці, не вказані у ньому.

Чи можливо працівника, попередженого розпорядженням сільського голови ОТГ за два місяці про наступне вивільнення, звільнити з роботи до закінчення цього строку? Якщо так, то яким чином це правильно оформити?

Так, можливо, але виключно з ініціативи працівника.

У разі, коли працівник органу місцевого самоврядування, що увійшов до складу ОТГ і перебуває у процесі реорганізації, бажає звільнитися до закінчення 2-місячного терміну попередження, він має на це повне право.

Зверніть увагу: на відміну від працівника, роботодавець, тобто рада, не має права з власної ініціативи звільнити працівника раніше 2-місячного терміну попередження — це заборонено чинним КЗпП.

Наприклад, працівник прийняв для себе рішення звільнитися з роботи раніше 2-місячного терміну попередження — знайшов собі іншу роботу, і чекати закінчення цього терміну він не бажає. У такому випадку він має подати роботодавцю відповідну заяву. Ця заява буде підтверджувати, що саме працівник виявив бажання звільнитися раніше, бо, як пам’ятаєте, роботодавцю подібні кроки не дозволено робити.

Одразу зауважимо: працівник може звільнитися до закінчення 2-місячного терміну попередження не лише у зв’язку з реорганізацією ( п. 1 ст. 40 КЗпП), а й за власним бажанням ( ст. 38 КЗпП) чи угодою сторін ( п. 1 ст. 36 КЗпП — можливо, але застосовується здебільшого до строкових трудових договорів).

Заява подається на ім’я відповідного голови ОТГ. Наведемо зразок такої заяви.

Зразок заяви працівника

img 1

Зверніть увагу: у разі звільнення працівника на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП йому належить виплатити вихідну допомогу ( ст. 44 КЗпП) так само, як і працівникам, які звільняться за п. 1 ст. 40 КЗпП по закінченні 2-місячного терміну попередження.

У трудову книжку працівника вноситься запис: «Звільнений з роботи у зв’язку із реорганізацією, п. 1 ст. 40 КЗпП України».

А от у разі звільнення працівника з інших підстав — власне бажання ( ст. 38 КЗпП), угода сторін ( п. 1 ст. 36 КЗпП) — вихідна допомога не виплачується.

У трудову книжку працівника вноситься запис: «Звільнений з роботи за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України».

У графі 4 трудової книжки слід зазначити дату на номер розпорядження про звільнення.

Запис засвідчується підписом особи, відповідальної за кадрову роботу в раді ОТГ (зазначається її посада, прізвище та ініціали), і печаткою ради ОТГ.

Чи потрібно письмово повідомляти службу зайнятості про вивільнення працівників сільської ради, що увійшла до складу ОТГ у зв’язку із об’єднанням?

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону про зайнятість ви зобов’язані надати відповідну письмову інформацію до служби зайнятості (ваш районний чи міськрайонний центр зайнятості) про масове вивільнення працівників.

Згідно з ч. 1 ст. 48 цього Закону масовим вивільненням працівників вважається одноразове протягом:

1) одного місяця:

вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;

вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців — вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.

Тож подавати таку інформацію зобов’язані лише ради ОТГ, які підпадають під зазначені норми Закону.

Оскільки розпорядження про наступне вивільнення приймається вже у раді ОТГ її головою, кількість вивільнюваних працівників визначається в цілому по ОТГ, а не по кожній сільській, селищній раді окремо.

Які записи необхідно внести до трудової книжки сільського, селищного голови, повноваження якого закінчилися та на якого покладено виконання обов’язків старости до проведення перших виборів старост?

На зразку, наведеному нижче, покажемо, як зробити записи у трудовій книжці на прикладі вигаданих персонажів: Гайдамацького сільського голови, очолювана яким Гайдамацька сільська рада увійшла до складу Козацької селищної ради внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад.

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

7

18

11

2015

Повноваження Гайдамацького сільського голови

Рішення

закінчилися на підставі ч. 1 ст. 42 Закону України

Козацької

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ч. 2 ст. 8

селищної ради

Закону України «Про добровільне об’єднання

___ скликання

територіальних громад».

від 18.11.2015 р.

Козацький селищний голова (підпис)

№ 1.

(Прізвище, ініціали)

 

(печатка)

 

Козацька селищна рада N-ського району N-ської області

 

8

19

11

2015

Покладено виконання обов’язків старости

Рішення

на території сіл Байрачне, Волока, Гайдамаки

Козацької

до проведення перших виборів

селищної ради

старост на території Козацької селищної об’єднаної

____скликання

територіальної громади.

від 18.11.2015 р.

№ 11.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону про місцеве самоврядування повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 цього Закону.

Пряма норма міститься у ч. 2 ст. 8 Закону про ОТГ, згідно з якою повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ.

Запис про закінчення повноважень сільського голови вноситься у раді ОТГ, завіряється відповідальною за кадрову роботу в раді ОТГ особою та завіряється печаткою ради ОТГ.

Чи можливо покласти виконання обов’язків старости до проведення перших виборів старости на секретаря сільської ради?

Так, можливо лише у разі, якщо секретар сільської ради здійснював повноваження сільського голови відповідно до Закону про місцеве самоврядування до об’єднання територіальних громад.

Відповідно до п. 3 Прикінцевих положень Закону про ОТГ у селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.

Отже, рада ОТГ має прийняти рішення, яким покласти виконання обов’язків старости до обрання на перших виборах старости на особу, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.

У разі, якщо повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання здійснював за Законом про місцеве самоврядування секретар відповідної ради — виконання обов’язків старости до обрання на перших виборах старости покладаються на секретаря відповідної ради.

У трудову книжку секретаря ради у такому разі вносяться такі записи:

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

7

18

11

2015

Повноваження секретаря Гайдамацької сільської ради

Рішення

закінчилися на підставі ст. 50 Закону України

Козацької

«Про місцеве самоврядування в Україні» та ч. 2 ст. 8

селищної ради

Закону України «Про добровільне об’єднання

___ скликання

територіальних громад».

від 18.11.2015 р.

Козацький селищний голова (підпис)

№ 1.

(Прізвище, ініціали)

 

(печатка)

 

Козацька селищна рада N-ського району N-ської області

 

8

19

11

2015

Покладено виконання обов’язків старости

Рішення

на території сіл Байрачне, Волока, Гайдамаки

Козацької

до проведення перших виборів

селищної ради

старост на території Козацької селищної об’єднаної

____скликання

територіальної громади.

від 18.11.2015 р.

 

№ 11.

Чи може староста бути депутатом міської об’єднаної громади?

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону про статус депутатів депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою:

1) сільського, селищного, міського голови;

2) секретаря сільської, селищної, міської ради;

3) голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради;

4) а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.

Оскільки відповідно до ч. 6 ст. 141 Закону про місцеве самоврядування староста є членом виконавчого комітету ради ОТГ за посадою, то згідно з ст. 51 цього Закону на нього як на члена виконкому поширюються усі обмеження щодо суміщення і сумісництва, як на голову сільської, селищної та міської ради.

Отже, якщо особа, на яку покладено обов’язки старости, була обрана депутатом ради ОТГ, то вона має скласти повноваження депутата.

Чи має бути звільнено секретаря сільської ради, що об’єдналась, на підставі ст. 50 Закону про місцеве самоврядування, якщо він є одночасно секретарем виконавчого комітету?

Так, повноваження секретаря має бути припинено.

До того ж не у всіх сільських радах секретар ради є одночасно секретарем її виконавчого комітету, хоча ч. 4 ст. 50 Закону про місцеве самоврядування надає можливість такого поєднання, зазначаючи, що секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

Повноваження секретаря сільської ради припиняються на підставі ст. 50 Закону про місцеве самоврядування, оскільки виборна посада секретаря ради — його основна робота (посада). Підставою цьому є ч. 2 ст. 8 Закону про ОТГ, відповідно до якої повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ. Після завершення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ, персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний ОТГ, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу.

Чи можна секретаря сільської ради перевести на посаду начальника відділу в раді ОТГ?

Саме «перевести» — не можна.

Адже ст. 3 Закону про службу в органах МС визначає три види посад в органах місцевого самоврядування:

1) виборні, на які особи обираються громадою;

2) виборні, на які особи обираються чи затверджуються радою;

3) посади, на які особи призначаються відповідним головою за визначеною процедурою (конкурсом).

Відповідно до ст. 10 цього ж Закону прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посаду секретаря ради здійснюється шляхом обрання радою. На посади керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування — шляхом призначення відповідним головою на конкурсній основі.

Отже, посада секретаря ради є виборною (особа обирається радою із числа її депутатів), а посада керівника відділу є невиборною посадою, на яку особи призначаються відповідним головою на конкурсній основі.

Тож спочатку мають бути припинені повноваження цієї особи як секретаря ради на підставі ст. 50 Закону про місцеве самоврядування, а потім можливе її прийняття на будь-яку посаду в ОТГ, у тому числі керівника відділу.

Особа працювала сільським головою у сільській раді, яка увійшла до складу ОТГ з центром у іншому населеному пункті. На першій сесії новообраної ради ОТГ повноваження цієї особи як сільського голови закінчуються. На цій же сесії ця особа затверджується заступником сільського голови ОТГ і відмовляється від виконання обов’язків старости. У такому разі записи в трудовій книжці цієї особи про припинення повноважень сільського голови та затвердження заступником сільського голови ОТГ вносяться одним днем? Якщо в один день, то як йому цей день оплачувати — як сільському голові чи як заступнику сільського голови ОТГ?

Ні, однозначно не одним днем, оскільки за загальним правилом трудового законодавства день звільнення працівника є останнім днем його роботи.

Спочатку вноситься запис про припинення повноважень сільського голови. Підставою для цього буде рішення сесії ОТГ про результати виборів і визнання повноважень новообраної ради ОТГ. Засвідчується цей запис печаткою ради, де він був головою, та підписом особи, відповідальної за кадрову роботу у цій сільській раді.

Наступний запис розпочинаємо із зазначення повної назви сільської ради ОТГ (особа вже буде працювати в іншій юридичній особі). Після цього наступним робочим днем вносимо запис про затвердження цієї особи на посаду заступника сільського голови ОТГ, підставою буде рішення ради ОТГ про його затвердження на посаду. Засвідчувати цей запис печаткою ОТГ та підписом посадової особи не треба, бо це робиться виключно у разі звільнення з роботи.

Отже, останній день роботи на посаді сільського голови буде оплачуватися сільською радою, де особа працювала головою, а перший день роботи на посаді заступника сільського голови ОТГ — радою ОТГ з наступного робочого дня після припинення ним повноважень сільського голови ради, що об’єдналася.

Як оформити трудову книжку сільського голови ради, що увійшла до ОТГ, у разі його обрання сільським головою ОТГ?

У такому випадку слід внести до його трудової книжки два записи:

1) про завершення ним повноважень сільського голови ради, що увійшла до ОТГ:

— відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону про ОТГ повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ;

— підставою для цього буде рішення ради ОТГ про результати виборів ради ОТГ та визнання її повноважень, прийняте на першій сесії ОТГ;

2) про обрання його на посаду сільського голови ОТГ:

— відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону про місцеве самоврядування повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання;

— підставою для цього буде рішення ради ОТГ про результати виборів сільського голови ОТГ та визнання його повноважень, прийняте на першій сесії ОТГ.

Таким чином, у трудовій книжці зазначаємо таке:

1) під наступним за порядком номером:

— у графі «Дата внесення запису» – дату проведення першої сесії ОТГ;

— у графі «Відомості про роботу…» – «Повноваження ______ сільського голови завершено, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

— у графі «Підстава...» – дату та номер рішення ради ОТГ про оголошення результатів виборів ради ОТГ та визнання повноважень депутатів ради ОТГ;

— засвідчуємо цей запис підписом особи, відповідальної за кадрову роботу у сільській раді, яка увійшла до ОТГ, і її печаткою.

Під наступним за порядком номером зазначаємо:

— « ____________ рада» – повна назва ради ОТГ (це обов’язково, адже відтепер він буде працювати на іншу юридичну особу);

— у графі «Дата внесення запису» – також дату проведення першої сесії ОТГ;

— у графі «Відомості про роботу…» – «Обраний на посаду _________ сільського голови» (повна назва його посади у ОТГ);

— у графі «Підстава...» – дату та номер рішення ради ОТГ про оголошення результатів виборів сільського голови ОТГ та визнання його повноважень;

— засвідчувати цей запис ні підписом посадової особи ради ОТГ, ні печаткою ради ОТГ не потрібно (це робиться лише у разі звільнення з роботи).

На кого можна покласти виконання обов’язків старости, якщо той склав повноваження у зв’язку з переходом на іншу посаду (наприклад, заступника голови ОТГ)? Чи до проведення перших виборів старост населений пункт залишається без старости?

Із тексту п. 3 Прикінцевих положень Закону про ОТГ випливає, що ОТГ вправі покласти виконання обов’язків старости до проведення перших виборів старост на конкретно визначених осіб (далі — цитата) «… обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.»

Як бачите, інших варіантів немає. Тому у разі, якщо особа, на яку ОТГ покладено виконання обов’язків старост до перших виборів, звільняється з посади з будь-яких підстав, населені пункти, на які поширювалася його компетенція, залишаться без виконуючого обов’язки старости до проведення перших виборів старост, якщо йдеться виключно про посаду «виконуючий обов’язки старости».

Яке має бути розпорядження голови ОТГ про переведення працівників у зв’язку з реорганізацією та які записи слід зробити в їх трудових книжках?

Щодо переведення працівників сільських, селищних рад, які увійшли до складу ОТГ, у штат ради ОТГ, варто звернути увагу на такі важливі моменти:

1) оскільки припинення сільських, селищних рад як юридичних осіб здійснюється шляхом реорганізації (приєднання), то категорично заборонено звільняти з роботи працівників, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною до 3 чи 6 років (звільнення цих категорій працівників допускається виключно у разі повної ліквідації юридичної особи (тобто коли не має правонаступника, а у нашому випадку правонаступником всіх рад-юросіб є рада ОТГ). Таких працівників обов’язково слід перевести в раду ОТГ, а по закінченні їх відпустки вже з’явиться право їх звільнити чи запропонувати їм іншу роботу;

2) звісно, навряд чи рада ОТГ має реальні можливості працевлаштувати всіх без винятку працівників сільських, селищних рад, що увійшли до складу ОТГ, тому все ж таки когось доведеться звільнити з роботи. Проте варто знати, що звільнення з роботи у зв’язку з реорганізацією можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників;

3) перш ніж починати процес переведення працівників, слід розробити та затвердити структуру ради ОТГ.

Тепер перейдемо безпосередньо до самого розпорядження про переведення працівників.

У разі якщо цим розпорядженням здійснюється не лише переведення працівників у раду ОТГ, а й, можливо, звільнення деяких працівників, рекомендуємо назвати розпорядження, наприклад, «Про кадрові питання» тощо.

Зразок розпорядження

img 2

Щодо записів у трудових книжках працівників, переведених у раду ОТГ. Оскільки у радах, що увійшли до ОТГ, проходить процес реорганізації шляхом приєднання, про це також має бути зазначено у трудових книжках працівників.

Наведемо зразки записів, що вносяться до трудової книжки працівника, переведеного до ради — «головної садиби» ОТГ:

— про реорганізацію:

у графі 3 «Відомості про прийом на роботу…»: __________________ (назва ради, яка увійшла до ради ОТГ) реорганізовано шляхом приєднання до ____________________ (назва ради ОТГ)

у графі 4 «Підстава…» зазначаємо дату та номер рішення ради ОТГ про реорганізацію, датою внесення запису є дата прийняття рішення про реорганізацію.

Засвідчувати цей запис підписом посадової особи ОТГ та печаткою ради ОТГ не потрібно;

— про переведення працівника у раду ОТГ:

у графі 3 «Відомості про прийом на роботу…»: Призначено на посаду ____________ (назва посади у раді ОТГ) по переведенню із ______________________ (назва сільської, селищної ради, де особа працювала до реорганізації);

у графі 4 «Підстава…» зазначаємо дату та номер розпорядження голови ОТГ про призначення цієї особи на посаду, датою внесення запису є дата видання розпорядження.

Засвідчувати цей запис підписом відповідальної за кадрову роботу посадової особи ради ОТГ і печаткою ради ОТГ не потрібно — це буде здійснюватися при звільненні працівника.

Як бути з працевлаштуванням працівників комунальних підприємств, установ та організацій, які знаходилися в управлінні місцевих рад, що припинилися у зв’язку з об’єднанням? Чи треба їх звільняти та приймати заново на посади?

Ні. Відносно комунальних установ, засновником яких була рада, що припинилася, відбувається зміна власника — тепер це комунальне підприємство (установа, організація) належить мешканцям усієї об’єднаної громади, а функції особи, уповноваженої власником, відносно працівників цих об’єктів комунальної власності виконує рада ОТГ.

Відповідно до ч. 4 ст. 36 КЗпП у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників ( п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

До моменту об’єднання трудові книжки керівників комунальних закладів (шкіл, дитсадків тощо) зберігалися у профільних відділах РДА. Тепер ці комунальні заклади передаються у власність ОТГ і будуть фінансуватись за рахунок відповідного місцевого бюджету. Що робити із контрактами та трудовими книжками цих посадових осіб?

Трудові книжки передаються за актами до уповноваженого підрозділу органу місцевого самоуправління ОТГ. Більше для керівників у кадрових питаннях нічого не змінюється до моменту, поки рада не прийме рішення змінити умови управління відповідним закладом, що потягне за собою зміну умов контракту.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі