(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 4/1
 • № 4
 • № 1-2
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
3/9
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Січень , 2016/№ 3

Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі

http://tinyurl.com/y4d2b4xf
Наказ від 28.12.2015 р. № 1782
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.12.2015 р. за № 1669/28114

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та з метою вдосконалення нормативного забезпечення державних закупівель наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 623/17918 (із змінами) (далі — Порядок), що додаються.

2. Установити, що:

1) положення абзаців першого і третього пункту 2.1 Порядку застосовуються з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року;

2) положення абзаців другого і четвертого пункту 2.1 Порядку застосовуються з 01 січня 2017 року.

3. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Абромавичус

Затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.12.2015 р. № 1782

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.12.2015 р. за № 1669/28114

Зміни до Порядку визначення предмета закупівлі

1. У розділі II:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, за показником п’ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої — п’ятої цифр основного словника Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви товару чи послуги.

Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, за показниками третьої — п’ятої цифр основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого — десятого знаків Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників шостої — восьмої цифр основного словника Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостої — восьмої цифр основного словника Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

Під час здійснення закупівлі будівель виробничого та невиробничого призначення та інженерних споруд різного функціонального призначення предмет закупівлі визначається на основі Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 2000 року № 507, за показником другого знака із зазначенням у дужках конкретної назви будівлі або інженерної споруди.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Під час здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт предмет закупівлі визначається на основі Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30 грудня 1997 року № 822, за показником четвертої цифри із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої — п’ятої цифр основного словника Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви науково-технічної роботи.».

2. Розділ III викласти в такій редакції:

«Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 23 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, а також ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників другої — п’ятої цифр основного словника Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749.».

Директор Департаменту регулювання державних закупівель О. Стародубцев

Коментар редакції

Мінекономрозвитку продовжує дарувати подарунки замовникам

Напевне наші читачі пам’ятають, як зовсім нещодавно Мінекономрозвитку наказом від 19.11.2015 р. № 1474 унесло певні зміни до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 921 (далі — Порядок № 921). Зокрема, згідно з цими змінами замовники з 01.01.2016 р. повинні були визначати предмет закупівлі товарів та послуг на основі Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007, затвердженого наказом Держкомітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04.04.2007 р. № 76 (далі — ДК 021:2007), за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги. Про це ми розповідали в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 46.

Але майже в останні дні 2015 року автори зазначених змін ще раз обміркували свої плани та наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 р. № 1749 затвердили новий Національний класифікатор України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 (далі — ДК 021:2015) на заміну ДК 021:2007. З огляду на це, процедури закупівлі, які замовники розпочали після 01.01.2016 р., мають здійснюватись за предметом закупівлі, визначеним на основі ДК 021:2015. Саме на цьому акцентувало увагу Мінекономрозвитку у листі від 25.12.2015 р. № 3302-05/43634-06 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 1-2).

І ось наказом, що коментується, Мінекономрозвитку внесло очікувані зміни до Порядку № 921. Розглянемо, у чому полягає їх основна суть.

1. Предмет закупівлі товарів та послуг

З 1 січня до 31 грудня 2016 року предмет закупівлі товарів і послуг замовник повинен визначати на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 (далі — ДК 016:2010), за показником п’ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої — п’ятої цифр ДК 021:2015, а також конкретної назви товару чи послуги.

Тобто замовники протягом 2016 року при визначенні предмета закупівлі товарів та послуг керуються відразу двома класифікаторами: ДК 016:2010 та ДК 021:2015.

Також у п. 2.1 Порядку № 921 вказано, що замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого — десятого знаків ДК 016:2010 із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників шостої — восьмої цифр основного словника ДК 021:2015, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

Наприклад, установа планує закупити на 2016 рік природний газ та послуги з його розподілу. У такому разі предмети закупівлі визначаються так:

— код за ДК 016:2010 — 06.20.1 — газ природний, скраплений або в газоподібному стані (код за ДК 021:2015 — 09123000-7 — природний газ);

— код за ДК 016:2010 — 49.50.12 — транспортування трубопроводами природного газу (код за ДК 021:2015 — 65210000-8 — розподіл газу).

Знаємо, що саме зараз у замовників виникло безліч запитань щодо правильності визначення назви та коду предмета закупівлі товарів і послуг. Сподіваємось, що найближчим часом Мінекономрозвитку висвітлить їх. Як тільки з’являться якісь новини у цьому питанні, ми обов’язково розповімо про це на сторінках нашої газети.

А вже з 01.01.2017 р. замовники будуть визначати предмет закупівлі товарів та послуг виключно на основі ДК 021:2015 за показниками третьої — п’ятої цифр основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

При цьому з 01.01.2017 р. замовник зможе визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостої — восьмої цифр основного словника ДК 021:2015, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

2. Предмет закупівлі робіт

Також варто звернути увагу на те, що предмет закупівлі робіт замовники визначають за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ від 05.07.2013 р. № 293, а також ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Держслужби автодоріг від 23.08.2011 р. № 301 (ср. 025069200). Тобто за тими ж правилами, що діяли й до 01.01.2016 р. Але тепер предмет закупівлі робіт необхідно зазначати у дужках відповідно до показників другої — п’ятої цифр ДК 021:2015. Саме такий порядок визначення предмета закупівлі робіт наведено в розд. III Порядку № 921.

3. Предмет закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт

Тим замовникам, хто планує здійснювати у цьому році закупівлю послуг з виконання науково-технічних робіт, варто звернути увагу на оновлений п. 2.3 Порядку № 921. Так, предмет закупівлі слід визначати на основі Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженого наказом Держкомітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 р. № 822, за показником четвертої цифри із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої — п’ятої цифр ДК 021:2015, а також конкретної назви науково-технічної роботи.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
визначення предмета закупівлі додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті