Встановлюємо оклад помічнику вихователя ЦСПРД

В обраному У обране
Друк
Коновал Світлана, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2016/№ 26
До штату районного центру соціально-психологічної реабілітації дітей (ЦСПРД) на посаду «помічник вихователя» приймається працівник, який має педагогічну освіту. У зв’язку з цим виникають питання:
— який тарифний розряд необхідно встановити такому працівнику;
— чи має право зазначений працівник на підвищення посадового окладу згідно з Інструкцією, затвердженою наказом МОН від 15.04.93 р. № 102?

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей (далі — ЦСПРД) є закладом соціального захисту, який створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей у віці від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Це встановлено п. 1 Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 р № 87 (далі — постанова № 87).

У свою чергу, абз. 2 п. 3 цієї постанови передбачає, що на працівників ЦСПРД поширюються умови оплати праці працівників закладів освіти для дітей і підлітків, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

З 19.06.2015 р. оплату праці працівників ЦСПРД регламентують Умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування, затверджені наказом Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. № 526 (далі — Умови № 526). З цієї ж дати документ-попередник (наказ Мінсім’ямолодьспорту від 15.03.2006 р. № 794) втратив чинність.

Згідно з додатком 3 до Умов № 526 (у редакції наказу Мінсоцполітики від 20.07.2015 р. № 744) працівникам, що займають посаду помічника вихователя, встановлюється 5 — 6-й тарифний розряд за ЄТС. Станом на 01.05.2016 р. посадовий оклад таких працівників відповідно дорівнює 1612 та 1718 грн.

Тепер щодо поширення нормативних актів, які регулюють питання оплати праці працівників освітніх закладів, на працівників ЦСПРД, зокрема на помічника вихователя такого центру. Насамперед маємо на увазі наказ Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557) та Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджену наказом МОН від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).

Підкреслимо: з 1 вересня 2005 року ця Інструкція застосовується в частині, що не суперечить Умовам оплати праці, визначеним наказом № 557.

Сам наказ № 557 поширюється виключно на працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Про працівників закладів соціального захисту дітей у ньому мова не йде.

Натомість Інструкція № 102 містить норми, які опосередковано можуть вказувати на зв’язок із ЦСПРД. Та чи дійсно це так? Проаналізуємо.

Загальними положеннями Інструкції № 102 встановлено, що умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади, передбачені цією Інструкцією, застосовуються при обчисленні заробітної плати, зокрема, педагогічних працівників установ охорони здоров’я й соціального забезпечення, культури й мистецтва, житлово-комунальних та інших підприємств і організацій.

Крім того, абз. 4 п. 16 Інструкції № 102 встановлює, що посадові оклади педагогічних працівників установ соціального забезпечення (захисту) відповідно до переліку (додаток 5) підвищуються на 15 — 20 %.

Також п.п. «в» п. 28 Інструкції № 102 передбачає, що посадові оклади працівників освіти підвищуються:

— керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, педагогічним працівникам, помічникам вихователів шкіл-інтернатів і інтернатів загального типу, інтернатів-ліцеїв, інтернатів-гімназій, інтернатів-колегіумів, училищ фізичної культури — на 10 %;

— педагогічним працівникам (у тому числі майстрам виробничого навчання) та помічникам вихователів у позашкільних та дитячих дошкільних закладах (групах) для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування тощо — на 20 %;

— педагогічним працівникам та помічникам вихователів у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, будинках дитини (класах, групах) з контингентом дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку чи тривалого лікування; у протитуберкульозних установах, закладах, відділеннях для дітей, хворих на активні форми туберкульозу, — на 30 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

Чи можна із наведених норм зробити прив’язку до посади помічника вихователя ЦСПРД?

Вважаємо, що можна, з огляду на наступне:

1) основні завдання ЦСПРД, визначені Типовим положенням, затвердженим постановою № 87, передбачають, зокрема, надання дітям комплексу соціальних послуг; проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; забезпечення відвідування дітьми загальноосвітніх або інших навчальних закладів чи індивідуальному навчанню з урахуванням потреб та можливостей дитини тощо;

2) характеристика робіт помічника вихователя передбачає під керівництвом вихователя підготовку і організацію занять, супроводження на прогулянки, одягання, роздягання, умивання, закалювання, купання, годування дітей, укладання їх до постелі, забезпечення санітарного стану приміщень, обладнання, інвентарю, просушування одягу дітей.

Отже, якщо в ЦСПРД педагогічні працівники проводять соціально-педагогічну корекцію дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, то вважаємо, що помічникам вихователів, як і педагогічним працівникам ЦСПРД, може провадитись оплата за підвищеними посадовими окладами згідно з п.п. «в» п. 28 Інструкції № 102.

Підсумуємо: працівнику, що приймається до ЦСПРД на посаду помічника вихователя, посадовий оклад встановлюється за 5 — 6-м тарифними розрядами. При цьому конкретний тарифний розряд (5-й чи 6-й) визначає керівник закладу.

Підвищення посадового окладу помічнику вихователя ЦСПРД відповідно до Інструкції № 102 може провадитись за умови, що він у межах своїх функціональних обов’язків виконує роботу під керівництвом вихователя, яка пов’язана з проведенням соціально-педагогічної корекції дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити