(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 28/1
 • № 27
 • № 26
 • № 25
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
2/16
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Липень , 2016/№ 28

Щодо розміщення коштів на поточних рахунках в банках

http://tinyurl.com/y545p58t
Лист від 26.05.2016 р. № 31-07010-07-10/14966

Міністерство фінансів України розглянуло звернення <…> і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до Порядку розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. № 719 (далі — Порядок), комунальні вищі навчальні заклади та заклади культури приймають рішення щодо розміщення на поточних рахунках в банках власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, не пізніше 25 грудня року, що передує плановому, яке протягом такого періоду не змінюється.

Таким чином, навчальні заклади, наукові установи та заклади культури (далі — розпорядники бюджетних коштів) отримали право розміщувати кошти на рахунках у банках починаючи з 2016 року.

Враховуючи викладене, у разі розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти на рахунках у банках, розпорядники бюджетних коштів починають подавати органам Державної казначейської служби України бюджетну звітність за січень 2016 року у лютому місяці.

Згідно з пунктом 7 Порядку у разі розміщення закладом, установою власних надходжень, отриманих закладом, установою як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, на поточному рахунку в банку, протягом операційного дня зазначені кошти акумулюються на відповідному спеціальному реєстраційному рахунку закладу, установи, відкритому в органі Казначейства. На підставі платіжного доручення, наданого закладом, установою, де зазначена сума власних надходжень, отримана закладом, установою як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, на певну дату, орган Казначейства перераховує зазначені кошти у повному обсязі на відповідний поточний рахунок закладу, установи, відкритий у банку.

Пунктом 3 Порядку визначено, що розміщення власних надходжень, отриманих навчальними закладами як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю у галузі освіти, здійснюється лише у національній валюті.

З метою розкриття інформації стосовно використання коштів, які розміщені в державних банках та знаходяться поза казначейським обслуговуванням Міністерством фінансів до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 р. за № 196/20509, внесені відповідні зміни, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1308, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2016 р. за № 149/28279.

Згідно із пунктом 12 Порядку у разі порушень закладом, установою вимог бюджетного законодавства головний розпорядник бюджетних коштів має право прийняти рішення щодо заборони закладу, установі розміщувати власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках, відкритих в банках.

Відповідно до статті 4 Бюджетного кодексу України бюджетне законодавство складається з Конституції України, Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, інших законів, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади, що регулюють бюджетні відносини.

Заступник Міністра Р. Качур

Коментар редакції

Питання розміщення власних надходжень на рахунках у банках: роз’яснює Мінфін

Насамперед нагадаємо: право розміщувати на поточних рахунках у банках державного сектору власні надходження державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, передбачено ч. 9 ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ).

Порядок розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень був затверджений постановою КМУ від 02.09.2015 р. № 719 (далі — Порядок № 719) і набрав чинності 01.12.2015 р.

У листі, що коментується, Мінфін дав відповіді на запитання щодо того, коли і до якого органу слід подавати інформацію про розміщення коштів та у разі яких порушень головний розпорядник має право прийняти рішення щодо заборони установі розміщувати власні надходження на поточних рахунках, відкритих у банках.

Так, у зв’язку з тим, що рішення про розміщення зазначених коштів на поточних рахунках у банках має бути прийнято до 25 грудня року, що передує плановому (п. 3 Порядку № 719), наукові установи, навчальні заклади та заклади культури фактично отримали право розміщувати відповідні кошти на рахунках у банках з 1 січня 2016 року.

Тож, як зазначив Мінфін у листі, що коментується, наукові установи, навчальні заклади та заклади культури у разі розміщення власних надходжень на рахунках у банках починають подавати бюджетну звітність органам Держказначейства з лютого 2016 року (за січень 2016 року).

Щодо порушень, у результаті яких головний розпорядник бюджетних коштів може прийняти рішення щодо заборони розміщувати власні надходження на рахунках у банках, то Мінфін з цього приводу зазначив лише те, що це порушення бюджетного законодавства.

Дійсно, відповідно до п. 12 Порядку № 719 у разі порушень закладом, установою вимог бюджетного законодавства та вимог цього Порядку головний розпорядник бюджетних коштів має право прийняти рішення щодо заборони закладу, установі розміщувати власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках, відкритих у банках.

У такому разі заклади, установи у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дати оформлення такого рішення головним розпорядником бюджетних коштів, зобов’язані здійснити заходи, передбачені цим Порядком, зокрема щодо повернення коштів на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органі Казначейства, закрити поточні рахунки в банку, повідомити про вжиті заходи головному розпоряднику бюджетних коштів та органу Казначейства тощо.

Зазначимо, що перелік порушень бюджетного законодавства наведений у ст. 116 БКУ.

Вважаємо за необхідне нагадати їх вам. Ця інформація, до речі, буде корисна не тільки закладам та установам, про які йдеться в листі, що коментується, а й усім бюджетникам.

Так, порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених БКУ чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання, а саме:

1) включення недостовірних даних до бюджетних запитів;

2) порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх неподання;

3) визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників;

4) планування надходжень або витрат держбюджету (місцевого бюджету), не віднесених до таких БКУ чи законом про Держбюджет;

5) порушення встановленого порядку або термінів подання проекту закону про Держбюджет (проекту рішення про місцевий бюджет) на розгляд ВРУ (ВР АР Крим, місцевої ради);

6) порушення встановленого порядку або термінів розгляду проекту та прийняття закону про Держбюджет (рішення про місцевий бюджет);

7) прийняття рішення про місцевий бюджет з порушенням вимог БКУ чи закону про Держбюджет (в тому числі щодо складання бюджету в частині міжбюджетних трансфертів);

8) порушення вимог БКУ щодо затвердження держбюджету (місцевого бюджету) з дефіцитом або профіцитом;

9) включення до складу спецфонду бюджету надходжень з джерел, не віднесених до таких БКУ чи законом про Держбюджет;

10) зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка (за винятком коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном, власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та у випадках, передбачених абз. 3 і 4 ч. 2 ст. 78 БКУ), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

11) зарахування доходів бюджету до іншого, ніж визначено БКУ чи законом про Держбюджет, бюджету, в тому числі внаслідок здійснення поділу податків і зборів та інших доходів між бюджетами з порушенням визначених розмірів;

12) здійснення державних (місцевих) запозичень, надання державних (місцевих) гарантій з порушенням вимог БКУ;

13) прийняття рішень, що призвели до перевищення граничних обсягів державного (місцевого) боргу чи граничних обсягів надання державних (місцевих) гарантій;

14) розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог БКУ;

15) створення позабюджетних фондів, порушення вимог БКУ щодо відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів;

16) порушення порядку або термінів подання, розгляду і затвердження кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, затвердження у кошторисах показників, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями;

161) порушення вимог БКУ щодо затвердження головними розпорядниками бюджетних коштів порядків використання бюджетних коштів;

17) порушення порядку або термінів подання і затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

18) порушення встановлених термінів доведення документів про обсяги бюджетних асигнувань до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачів бюджетних коштів;

19) порушення порядку та термінів відкриття (закриття) рахунків в органах Казначейства;

20) взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених БКУ чи законом про Держбюджет;

21) порушення порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань, включаючи необґрунтовану відмову в реєстрації або несвоєчасну реєстрацію бюджетних зобов’язань;

22) порушення вимог БКУ при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку і термінів здійснення такої оплати;

23) здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов’язань, за відсутності підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної інформації, а також безпідставна відмова у проведенні платежу органами Казначейства;

24) нецільове використання бюджетних коштів;

25) порушення вимог БКУ при здійсненні витрат держбюджету (місцевого бюджету) у разі несвоєчасного набрання чинності законом про Держбюджет (несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет);

26) надання кредитів з бюджету чи повернення кредитів до бюджету з порушенням вимог БКУ та/або встановлених умов кредитування бюджету;

27) здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету всупереч БКУ;

28) здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до БКУ мають проводитися з іншого бюджету;

29) здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без установлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч БКУ чи закону про Держбюджет;

30) порушення вимог БКУ щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету;

31) порушення встановлених вимог щодо застосування бюджетної класифікації;

32) включення недостовірних даних до звітів про виконання держбюджету (місцевого бюджету), річного звіту про виконання закону про Держбюджет (рішення про місцевий бюджет), а також порушення порядку та термінів подання таких звітів;

33) порушення встановлених вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів;

34) порушення встановлених порядку або термінів подання фінансової і бюджетної звітності бюджетних установ, а також подання такої звітності у неповному обсязі;

35) невідповідність даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності бюджетних установ, даним бухгалтерського обліку;

36) включення недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порушення порядку та термінів подання таких звітів;

37) видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону;

38) здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч БКУ чи закону про Держбюджет;

39) порушення вимог ст. 28 БКУ щодо оприлюднення та доступності інформації про бюджет;

40) інші випадки порушення бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу.

Тетяна СТАНКУС, заступник головного редактора

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
розміщення коштів, поточні рахунки, банк додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті