(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 28/1
 • № 27
 • № 26
 • № 25
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
5/16
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Липень , 2016/№ 28

Питання діяльності районної стоматологічної поліклініки

http://tinyurl.com/y3k3ymze
Районна стоматполіклініка включена до мережі головного розпорядника коштів відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (РДА) і підпорядковується йому як вищій за рівнем організації. Стоматполіклініка є самостійною юридичною особою, має власний кошторис, самостійно веде бухоблік, має рахунки в органі казначейства.
На початку нового календарного року головним розпорядником коштів — відділом охорони здоров’я РДА доводиться контрольна цифра бюджету на утримання стоматполіклініки. Потім поліклініка подає кошторис і штатний розпис на затвердження керівнику відділу охорони здоров’я РДА.
У структурі стоматполіклініки є два відділення — бюджетне, яке фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, та госпрозрахункове, яке утримується виключно за кошти, що надходять за надання платних послуг із зубопротезування.
За спецфондом на початку року розроблений кошторис госпрозрахункового відділення на основі передбачених надходжень від надання платних послуг і штатний розпис, які подано на затвердження у відділ охорони здоров’я РДА. Оплата праці працівників госпрозрахункового відділення є відрядно-преміальною (розмір заробітку працівників повністю залежить від обсягу наданих послуг і результатів праці). На жаль, склалася така ситуація, що фінансовий план за 5 місяців 2015 року виконано поліклінікою лише на 52,8 %, а за весь 2015 рік — на 70,8 %.
Враховуючи цей факт та те, що видатки за спецфондом проводяться в межах і за рахунок фактичних надходжень до цього фонду, а також у зв’язку з невиконанням плану надходжень по доходах, керівник установи зобов’язаний провести оптимізацію штатної чисельності працівників по госпрозрахунковому відділенню.
Причини прийняття рішення щодо скорочення штату по госпрозрахунковому відділенню: невиконання виробничого плану зубними техніками та лікарями-стоматологами-ортопедами, незабезпечення виплати мінімальної заробітної плати, додаткове навантаження на ФОП в частині сплати ЄСВ.
Враховуючи вищенаведене, адміністрацією стоматполіклініки було прийнято рішення про скорочення штату госпрозрахункового відді- лення, розроблено новий штатних розпис, який було затверджено керівником відділу охорони здоров’я РДА.
Далі адміністрацією поліклініки було розпочато процедуру скорочення чисельності працівників. Через два місяці в. о. голови РДА видав розпорядження (підстави якого не відомі) про скасування затвердженого штатного розпису госпрозрахункового відділення начальником відділу охорони здоров’я РДА.
Роз’ясніть: чи діяв в. о. голови РДА в межах своїх повноважень, втручаючись у фінансово-господарську діяльність госпрозрахункового відділення стоматполіклініки, видаючи таке розпорядження? Це розпорядження призвело до ряду скарг з боку звільнених працівників та різного роду перевірок.
Чи має право головний лікар стоматполіклініки самостійно вирішувати питання щодо внесення змін до штатного розпису госпрозрахункового відділення за підсумками певного періоду (квартал, півріччя, рік), враховуючи виконання виробничого плану?

Питання складання, затвердження кошторисів бюджетних установ та штатних розписів, а також внесення змін до них врегульовано Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228 (далі — Порядок № 228).

Цим Порядком, зокрема, передбачено таке:

1) установи мають право брати бюджетні зобов’язання витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами спеціального фонду (п. 5);

2) обсяги надходжень до спеціального фонду проекту кошторису визначаються на підставі розрахунків, які складаються за кожним джерелом доходів та/або фінансування бюджету чи повернення кредитів до бюджету, що плануються на наступний рік (п. 17);

3) кошториси, плани спеціального фонду і штатні розписи затверджуються керівником відповідної вищестоящої установи (якщо законодавством не встановлено інший порядок затвердження) (п. 32);

4) кошториси, плани спеціального фонду і штатні розписи установ, які не мають вищестоящої установи (центральні районні, центральні міські лікарні тощо), затверджуються РДА або виконавчими органами відповідних місцевих рад (п. 35);

5) такі документи, а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету, підписуються керівником установи (централізованої бухгалтерії) та керівником її фінансового підрозділу або бухгалтерської служби (п. 37).

Відповідно до п. 37 Порядку № 228 одночасно з кошторисом затверджуються план спеціального фонду і штатний розпис установи, включаючи структурні підрозділи, які утримуються за рахунок власних надходжень;

6) розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до такого фонду (з дотриманням вимог ч. 2 ст. 57 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ)), якщо інше не передбачено законодавством (п. 46);

7) у разі скорочення бюджетних асигнувань розпорядники повинні вживати заходів до ліквідації або скорочення обсягу бюджетних зобов’язань, які перевищують уточнені плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів. Це визначено у п. 46 Порядку № 228;

8) зміни до штатних розписів вносяться у порядку та за формою, встановленими для їх затвердження (п. 47);

9) видатки бюджету спеціального фонду бюджету провадяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін (п. 49 Порядку № 228). Цим пунктом також визначено особливості внесення змін по спеціальному фонду.

Відповідно до БКУ:

1) витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (ч. 4 ст. 23 БКУ);

2) якщо фактичний обсяг власних надходжень за спеціальним фондом кошторису бюджетної установи менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді її кошторису, розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний до закінчення бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису щодо зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники бюджетних коштів упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених змін до спеціального фонду кошторису (ч. 8 ст. 51).

Тож враховуючи норми бюджетного законодавства, кошторис, план спеціального фонду і штатний розпис (а також зміни до цих документів) районної стоматологічної поліклініки складаються та підписуються її керівником та головним бухгалтером.

Ці документи затверджуються районним відділом охорони здоров’я як вищестоящою організацією.

У разі невиконання запланованих показників власних надходжень розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний внести зміни до спеціального фонду кошторису у частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання у відповідному бюджетному періоді та привести бюджетні зобов’язання у відповідність до внесених змін.

Якщо надходжень не вистачатиме на утримання чисельності, передбаченої штатним розписом, необхідно внести зміни до нього, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 51 БКУ керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату лише і межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

Також зазначимо, що відповідно до п. 2 наказу МОЗ «Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 р. № 33 керівник закладу охорони здоров’я у разі виробничої необхідності має право у межах загальної штатної чисельності та фонду оплати праці закладу, доведеного лімітними довідками на відповідний період, змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені примірними штатними нормативами для цього закладу.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
районна стоматологічна поліклініка додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті