Уповноважена особа замовника замість тендерного комітету: як оплатити трудові обов’язки

В обраному У обране
Друк
Коновал Світлана, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2016/№ 28
Чи можливо у штаті бюджетної установи передбачити спеціальну посаду та прийняти на неї працівника, який буде відповідальним за здійснення електронних публічних закупівель? Чи має право установа здійснювати доплату за виконання додаткових функцій у зв’язку з виконанням обов’язків уповноваженої особи?

З 01.08.2016 р. на повну запрацює Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі — Закон № 922). Зокрема, цей нормативний документ передбачає нові умови щодо осіб, відповідальних за проведення процедур закупівель за бюджетні кошти.

Нагадаємо: електронні публічні закупівлі з 01.04.2016 р. в обов’язковому порядку застосовують центральні органи виконавчої влади, а інші замовники (бюджетні установи усіх рівнів) — з 01.08.2016 р.

Щодо правомірності введення до штату

Статтею 1 Закону № 922 визначено, що організують та проводять процедури закупівель комітет з конкурсних торгів (тендерний комітет) або уповноважена особа (особи). Звідси робимо висновок, що замість звичного тендерного комітету організацією публічних закупівель може займатись залучена до цієї роботи уповноважена особа. Тобто фактично така особа є альтернативою тендерному комітету щодо проведення процедури публічних закупівель.

Термін «уповноважена особа» розкрито у п. 33 ст. 1 Закону № 922: уповноважена особа — це службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту).

Основні засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи визначає розд. ІІІ Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 р. № 557 (далі — Положення № 557).

Так, згідно з п. 3.1 цього Положення уповноважена особа здійснює діяльність на підставі рішення (наказу) замовника або трудового договору (контракту) відповідно до норм трудового законодавства. У разі укладення трудового договору такий договір може укладатися на встановлений чи невизначений строк за погодженням замовника та уповноваженої особи (осіб) або на час організації та проведення процедур (процедури) закупівель.

Це означає, що фактично уповноважена особа є повноцінним членом трудового колективу установи, на неї поширюються дія трудового законодавства (КЗпП), колективного договору та інших розпорядчих документів у сфері регулювання трудових правовідносин.

Зауважимо, що про оформлення з уповноваженою особою цивільно-правового договору у Положенні № 557 взагалі не йдеться. Є згадка тільки про трудовий договір. Тож, на нашу думку, укладання договору ЦПХ не є можливим.

Кваліфікаційні вимоги до працівників, що претендують на посаду уповноваженої особи, наведені у п. 3.6 Положення № 557. Так, згідно із зазначеною нормою потенційні претенденти повинні мати:

— вищу освіту;

— не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель;

— належний обсяг знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практику його застосування.

Також претенденти повинні орієнтуватися в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон’юнктуру; у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником; у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

Зверніть увагу: уповноваженою особою не може бути фізична особа, яка створює конфлікт інтересів між учасниками та замовником, а також народні депутати і депутати місцевих, районних та обласних рад (п. 3.2 Положення № 557).

Права та обов’язки уповноваженої особи визначені у пп. 3.9 — 3.11 Положення № 557. Окрім зазначених у цих нормах прав та обов’язків, уповноважена особа має право на підписання договорів про закупівлю, але для цього потрібно, щоб замовник таких повноважень оформив їх відповідно до законодавства (п. 3.1 Положення № 557).

Замовник має право визначити одну, двох чи більше уповноважених осіб залежно від обсягів закупівель. У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має право визначити особу, яка буде виконувати обов’язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці). Це передбачено пп. 3.4 та 3.5 Положення № 557.

Із вищенаведеного робимо висновок: уповноважена особа може бути визначена із числа штатних працівників наказом керівника або як стороння фізична особа, яка працює (надає відповідні послуги) згідно з трудовим договором (контрактом) відповідно до норм трудового законодавства.

Оплата праці уповноважених осіб

Пунктом 3.7 Положення № 557 встановлено, що оплата праці уповноваженої особи (осіб) здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати уповноваженої особи (осіб) визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства.

Чинним Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327, не передбачено посади «уповноважена особа». Натомість, він містить професійну назву «фахівець з державних закупівель» (код 2419.2).

Однак ввести додатково до штатного розпису таку посаду бюджетні установи здебільшого не мають можливості, особливо в умовах жорсткої економії бюджетних коштів.

По-перше, у переважній більшості бюджетних установ це не дозволено Типовими штатними нормативами (відсутня посада).

По-друге, на нормативному рівні не визначено умови оплати праці для таких працівників.

Тому до вирішення цього питання на законодавчому рівні як члени тендерного комітету, так і уповноважені особи здійснюють свої повноваження на добровільних засадах.

У той же час не виключена можливість виконання обов’язків уповноваженої особи при прийомі на роботу претендента на наявну вакантну посаду у штатному розписі установи. При цьому така вакантна посада і претендент повинні відповідати кваліфвимогам, що передбачені п. 3.6 Положення № 557. Інакше кажучи, це має бути споріднена посада, наприклад заступник керівника, фахівець тощо.

У будь-якому випадку можливість введення додаткових штатних одиниць необхідно погодити із органом вищого рівня.

Отже, питання оплати праці працівника, який буде виконувати функції уповноваженої особи, буде вирішуватись з урахуванням того, на яку посаду його прийнято. Розмір заробітної плати у цьому випадку повинен визначатись з урахуванням діючих галузевих нормативно-правових актів.

Щодо покладання функцій уповноваженої особи на штатних працівників і встановлення їм доплати за виконання додаткових обов’язків, то тут необхідно керуватись нормами галузевих наказів про умови оплати праці працівників бюджетних установ, органів місцевого самоврядування, органів держвлади, колективних договорів тощо. Окремо визначеного розміру такої доплати норми Закону № 922 і Положення № 557, а також нормативні акти з оплати праці працівників бюджетної сфери не передбачають. Тому для таких випадків можна використовувати дозволені галузеві стимулюючі виплати у вигляді надбавок та премій, що виплачуються в межах затвердженого фонду оплати праці.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити