«Надбавочно-вислужний» стаж педагога & військова служба

В обраному У обране
Друк
Коновал Світлана, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2016/№ 24
Працівник, що займає посаду викладача у музичній школі, має стаж військової служби у рядах Міністерства з надзвичайних ситуацій більше 10 років (посада — артист оркестру). Крім того, за період з 1996 по 1998 рік цей працівник проходив строкову військову службу, а за період з 1998 по 1999 рік служив за контрактом у оркестрі Збройних Сил України. Чи зараховуються зазначені періоди військової служби до стажу педагогічної роботи для виплати такому працівнику надбавки за вислугу років?

Cпочатку давайте згадаємо ключові законодавчі норми щодо встановлення «вислужної» надбавки педагогам.

Виплата надбавки за вислугу років педагогічним працівникам передбачена ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII та Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78 (далі — Порядок № 78). Відповідно до зазначених норм розміри надбавки у відсотках та періоди роботи, що зараховуються до відповідного спеціального стажу для працівників галузі освіти, складають:

Спеціальний стаж працівника, років

Розмір надбавки за вислугу років, %

Від 3 до 10

10

Від 10 до 20

20

Більше 20

30

Надбавка за вислугу років нараховується у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування інших надбавок і доплат. При цьому якщо педагогічний працівник має право на підвищення окладу, то надбавку за вислугу років розраховують, виходячи з новоутвореного посадового окладу, ставки заробітної плати (п. 34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102).

Зазначена надбавка виплачується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Така надбавка враховується у разі обчислення середнього заробітку, який зберігається за педагогічним працівником відповідно до чинного законодавства на час відпустки, на період тимчасової непрацездатності, у разі призначення пенсій та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Основним документом для визначення «надбавочного» стажу є трудова книжка та інші документи (витяги з наказів, відомостей про виплату заробітної плати тощо), що відповідно до чинного законодавства підтверджують спеціальний стаж роботи (п. 6 Порядку № 78).

До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників зараховується час роботи на посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 (далі — Перелік № 963), а також:

— час роботи на посаді старшого піонервожатого у період до 01.04.91 р.;

— час роботи на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки у період до 01.09.94 р.;

— час, протягом якого виконувалися обов’язки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

— час роботи на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків;

— час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки, старших майстрів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів;

— час роботи у спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;

— час перебування громадян України на військовій службі;

— час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України;

— час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки без збереження заробітної плати (ч. 3 і 6 ст. 179 КЗпП);

— час викладацької роботи в навчальних закладах не за основним місцем роботи.

Відповідальність за встановлення розміру надбавки та контроль за зміною тривалості спеціального стажу роботи покладається на роботодавця. Стаж роботи за спеціальністю особам, яким встановлюється надбавка за вислугу років, обчислюється сумарно за час роботи на всіх посадах, зазначених у Переліку № 963.

Тепер перейдемо безпосередньо до нашого запитання.

Як уже було зазначено, час перебування на військовій службі зараховується до «надбавочного» стажу, але у п. 5 Порядку № 78 про це сказано взагалі. Тобто немає ніяких уточнень щодо того, якої ж саме служби. Інакше кажучи, згадана норма не конкретизує види військової служби.

Для того щоб з’ясувати, які види військової служби має на увазі вищезгадана норма Порядку № 78, звернемось до змісту Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII (далі — Закон № 2232). Так, п. 6 ст. 2 цього Закону передбачає наступні види військової служби:

— строкова військова служба;

— військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

— військова служба за контрактом осіб рядового складу;

— військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

— військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів;

— військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

— військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Проаналізувавши цей перелік, можна зробити висновок, що строкова військова служба і військова служба за контрактом включається до «надбавочно-вислужного» стажу. Крім того, як відзначено у п. 1 ст. 2 Закону № 2232 час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Із військовою службою як строковика, так і контрактника розібрались, однозначно — включаємо. Але що робити з періодом служби у лавах Міністерства з надзвичайних ситуацій?

Для відповіді на це запитання слід звернутись до Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2013 р. № 20/2013, і уважно переглянути його зміст.

Ця служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Як бачимо, до повноважень і компетенції такого органу в основному віднесено питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, і нічого спільного із військовою службою тут не вбачаємо.

На підставі вищесказаного, а також узявши до уваги норми Порядку № 78, робимо висновок: до «надбавочного» стажу час служби в органах надзвичайних ситуацій не зараховується.

Підсумуємо: при визначенні стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років викладачу музичної школи слід враховувати періоди проходження строкової військової служби і військової служби за контрактом, а час служби в органах надзвичайних ситуацій не враховувати.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити