Щодо проведення стандартизованої оцінки майна

В обраному У обране
Друк
Фонд державного майна України
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2016/№ 10
Лист від 01.02.2016 р. № 10-36-1671

У зв’язку із зверненнями, що надходять від регіональних відділень Фонду державного майна України, та відповідно до наданих Фонду державного майна статтею 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі — Закон про оренду) повноважень здійснювати разом з Кабінетом Міністрів України державну політику у сфері оренди державного майна, Фонд державного майна повідомляє таке.

Статтею 11 Закону про оренду передбачена оцінка об’єкта оренди перед укладенням договору оренди та переоцінка об’єкта оренди при продовженні (поновленні) терміну дії договору оренди, у разі якщо вона була зроблена більш як три роки тому.

Оцінка об’єктів оренди, що перебувають в державній та комунальній власності, проводиться відповідно до вимог Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 № 629 (далі — Методика оцінки). Відповідно до Методики оцінки у разі оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна переважно здійснюється його незалежна оцінка.

Виключенням є випадки, визначені в абзаці шостому пункту 19 Методики оцінки, коли відповідно до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786, розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна становить 1 гривню, а також у разі коли нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні. У таких випадках здійснюється стандартизована оцінка майна.

Відповідно до пункту 21 Методики оцінки для проведення стандартизованої оцінки нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємством — балансоутримувачем орендованого майна за дорученням органу, уповноваженого управляти майном такого підприємства, утворюється комісія, яка проводить оцінку майна за залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку.

Результати проведення стандартизованої оцінки оформлюються актом оцінки майна, який складається зазначеною комісією за встановленими додатками 2 або 3 до Методики оцінки формами і затверджується органом, уповноваженим управляти майном, або Фондом державного майна, його регіональним відділенням (у разі коли він (воно) є орендодавцем такого майна або за зверненням органу, уповноваженого управляти майном).

Однак окремі органи, уповноважені управляти відповідним державним майном, не надають підприємствам-балансоутримувачам відповідних доручень на утворення комісії з оцінки об’єктів оренди, в результаті чого останні не можуть забезпечити проведення стандартизованої оцінки, що, в свою чергу, унеможливлює укладення договорів з бюджетними установами, організаціями та затримує продовження (поновлення) договорів оренди згідно з вимогами законодавства.

З огляду на викладене, з метою дотримання законодавства під час укладення та продовження (поновлення) договорів оренди Фонд державного майна України звертає увагу органів, уповноважених управляти державним майном, що повертається або перебуває в оренді, на обов’язковість виконання вимог Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 № 629, та просить вчасно надавати підприємствам — балансоутримувачам державного майна доручення на утворення комісії, яка проводить оцінку майна відповідно до Методики оцінки.

Заступник Голови Фонду Н. Лебідь

Коментар редакції

Орендна плата за майно становить 1 грн. на рік: як його оцінити

Відомо, що перед укладанням договору оренди бюджетним установам — орендодавцям необхідно провести оцінку об’єктів оренди. Така вимога передбачена в ст. 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92 р. № 2269-XII (далі — Закон № 2269).

Крім того, вартість майна є однією з істотних умов договору оренди (ст. 10 Закону № 2269). Тож у договорі оренди повинна бути зазначена вартість майна, що передається в оренду. Що це за вартість та яким чином її розрахувати?

У загальному випадку для оцінки об’єктів оренди використовують Методику оцінки об’єктів оренди, затверджену постановою КМУ від 10.08.95 р. № 629 (далі — Методика № 629). Вартість об’єктів, що передаються в оренду, визначається за результатами незалежної оцінки, яку проводять суб’єкти оціночної діяльності.

Саме вартість, визначена за результатами незалежної оцінки, використовується орендодавцем для розрахунку орендної плати. Основним документом для такого розрахунку є Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затверджена постановою КМУ від 04.10.95 р. № 786 (далі — Методика № 786).

Разом із цим виникає питання щодо необхідності проведення незалежної оцінки у випадках, коли розмір орендної плати за рік становить 1 грн. Ці випадки наведені в п. 10 Методики № 786, а саме при оренді нерухомого майна:

— бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету;

— державними та комунальними закладами охорони здоров’я;

— музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

— національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

— державними та комунальними телерадіоорганізаціями;

— редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян;

— державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують;

— Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

— інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування.

Як зазначено в листі, що коментується, в таких випадках установи здійснюють стандартизовану оцінку майна, тобто проводять самостійно таку оцінку, а не звертаються до суб’єктів оціночної діяльності. Це чітко визначено в п. 19 Методики № 629. Але така вимога чомусь часто залишається поза увагою орендодавців.

Тож для проведення стандартизованої оцінки нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна установа — балансоутримувач орендованого майна повинна:

1) отримати доручення органу, уповноваженого управляти майном такої установи, на утворення комісії для проведення стандартизованої оцінки об’єктів, що передаються в оренду. Таке доручення оформлюється у вигляді розпорядчого документа (наказу, рішення та ін.) зазначеного органу;

2) своїм наказом створити комісію для проведення стандартизованої оцінки майна, яке передається в оренду. Така комісія проводить оцінку майна, яке передається в оренду, виходячи з його залишкової вартості, визначеної на підставі даних бухгалтерського обліку;

3) за результатами проведення стандартизованої оцінки комісія оформлює Акт оцінки. Такий акт складають за формами, що наведені в додатках 2 або 3 до Методики № 629.

Акт оцінки затверджує орган, уповноважений управляти майном, або Фонд державного майна, його регіональні відділення (у разі коли він (воно) є орендодавцем такого майна або за зверненням органу, уповноваженого управляти майном).

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити