Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Міністерство фінансів України
Наказ від 02.02.2016 р. № 28
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2016 р. за № 238/28368 (витяг)

Відповідно до Закону України від 24 грудня 2015 року № 914-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, наказую:

1. Внести до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (зі змінами), такі зміни:

у тексті Порядку:

після слів «якщо таким закладам законом надано відповідне право» доповнити словами «; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти»;

слова «(обов’язковими платежами)» виключити;

у додатках 2 і 3 до Порядку після слів «якщо таким закладам законом надано відповідне право» доповнити словами «; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти»;

у додатку 6 до Порядку після слів «якщо таким закладам законом надано відповідне право» доповнити словами «; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти».

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

Міністр Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України Т. Слюз

Коментар редакції

Зміни до Порядку складання звітності для ВНЗ, наукових установ та закладів культури

Нагадаємо, що в минулому році ВНЗ, науковим установам та закладам культури було дозволено розміщувати власні надходження на поточних рахунках у банках державного сектору. Це питання було врегульовано завдяки прийняттю таких документів:

Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 р. № 79-VIII;

Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 24.12.2015 р. № 914-VIII,

якими були внесені зміни до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;

Порядку розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, затвердженого постановою КМУ від 02.09.2015 р. № 719;

Порядку розміщення вищими та професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженого постановою КМУ від 26.08.2015 р. № 657, див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 35, с. 4).

Зазначимо, що для розміщення власних надходжень на рахунках у банках державного сектору ВНЗ, науковим установам та закладам культури необхідно виконати певні умови:

1) мати відповідне рішення закладу чи установи щодо розміщення власних надходжень у державному банку. Таке рішення має прийматися щороку по кожній бюджетній програмі та кожному виду надходжень окремо. Воно має бути погоджено з головним розпорядником бюджетних коштів до 25 грудня року, що передує плановому, і протягом такого періоду не змінюється.

Для розміщення власних надходжень комунальним навчальним закладам та закладам культури одного рішення самої установи чи закладу не достатньо. Для цього ще має бути відповідне рішення місцевої ради, яке вона повинна прийняти під час затвердження місцевого бюджету на наступний бюджетний період. Таке рішення також приймається не пізніше 25 грудня року, що передує плановому, і протягом такого періоду не змінюється.

При цьому відповідний бюджет на початок бюджетного періоду не повинен мати заборгованості за позиками, отриманими на покриття тимчасових касових розривів, або за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунка, чи заборгованості за коштами, розміщеними на вкладних (депозитних) рахунках у банках. Якщо ж відповідний бюджет має хоча б одну з зазначених заборгованостей, то заклад, на жаль, втрачає право на розміщення на поточних рахунках у банках власних надходжень до кінця такого бюджетного періоду незалежно від наявності погодження органу місцевого самоврядування;

2) мати кошторис (план використання бюджетних коштів), затверджений відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228;

3) мати правильно складений договір між закладом (установою) та банком. Цей договір має містити обов’язкові умови щодо:

— відкриття в банку окремих поточних рахунків для зарахування та здійснення витрат для власних надходжень, отриманих як плата за послуги, благодійні внески та гранти;

— права закладу, установи на повернення коштів у повному обсязі на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органі Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті закладом, установою в іншому банку, на першу вимогу закладу, установи без сплати банку неустойки;

— заборони договірного списання банком коштів з поточних рахунків закладу, установи;

— відповідальності банку згідно із законодавством у разі порушення договірних зобов’язань. Зазначена відповідальність може бути встановлена у формі сплати банком на користь закладу, установи штрафу за прогресивною шкалою починаючи з першого дня затримки;

— обов’язку (права) закладу, установи звернутися до суду у разі відмови банку щодо повернення коштів в обсязі та у строки, визначені закладом, установою;

— прийняття банком до виконання платіжних доручень закладу, установи у межах фактичного залишку на відповідному рахунку;

4) розміщувати власні надходження лише у національній валюті;

5) відсутність на початок бюджетного періоду кредиторської заборгованості із заробітної плати, ЄСВ, стипендій, забезпечення продуктами харчування, придбання медикаментів, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії за загальним фондом та за аналогічними напрямами використання коштів спецфонду закладу, установи;

6) плата за послуги з обслуговування коштів у банку має здійснюватися з відповідного поточного рахунка закладу, установи, відкритого у банку.

Звичайно, прийняття вищезазначених нормативно-правових актів надало більше прав та самостійності для ВНЗ, наукових установ та закладів культури при розміщенні власних надходжень на рахунках у банках. Але незважаючи на те, що обслуговування зазначених рахунків здійснюється установами банків, а не Казначейством, у призначенні платежу розрахункового документа має міститись вся та інформація, що і в документах при обслуговуванні Казначейством. Тобто слід указувати інформацію про коди тимчасової (програмної) класифікації видатків та кредитування бюджету, економічної класифікації видатків бюджету, економічну сутність платежу тощо.

При витрачанні власних надходжень з рахунків банків слід дотримуватись усіх вимог чинного законодавства щодо витрачання бюджетних коштів, у тому числі і вимог щодо здійснення державних закупівель.

Але для повноцінного відображення операцій з власними надходженнями в обліку ВНЗ, наукових установ та закладів культури такий ланцюжок нормативів був неповний. Оскільки не доставало заключного етапу — правильного відображення операцій у фінансовій та бюджетній звітності.

І ось нарешті наказом, що коментується, Мінфін уніс зміни до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44, а саме до порядку заповнення:

1) таких рядків Балансу (форми № 1):

— 262 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»;

— 302 «Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень»;

— 462 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень»;

2) Звіту про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м) — до рядка 123;

3) Звіту про рух грошових коштів — до рядка 223;

4) Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) — до рядка 040.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі