(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
7/11
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Травень , 2016/№ 19

Передача робіт із реконструкції школи

http://tinyurl.com/y43vjtrw
На базі сільської загальноосвітньої школи рішенням райради було створено Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітня школа 1 ступеня» (НВК ДНЗ-ЗОШ). З метою належного функціонування цього закладу було розпочато його реконструкцію. Замовником проведення реконструкції виступило Головне управління містобудування, архітектури та ЖКГ облдержадміністрації. Після проведення реконструкції НВК ДНЗ-ЗОШ рішенням райради було передано на баланс сільради.
Через кілька місяців згідно з актом прийняття-передавання Головним управлінням містобудування, архітектури та ЖКГ облдержадміністрації проведено безкоштовну передачу сільраді об’єму виконаних робіт з усіма підтверджуючими документами (актами, накладними, довідками). У декларації про готовність об’єкта до експлуатації зазначено суму витрат на будівельно-монтажні роботи, а також на машини, обладнання та інвентар.
Бухгалтерією сільради на основі вищевказаного акта та декларації про готовність об’єкта до експлуатації проведено збільшення вартості основних фондів, а саме: приміщення НВК ДНЗ-ЗОШ на суму будівельно-монтажних робіт і витрат на машини, обладнання та інвентар. Але при цьому у вартість обладнання включено товарно-матеріальні цінності, які знаходяться у приміщеннях (парти, столи для вчителів, класні дошки, ліжка дитячі, особисті шафи дитячі, матраци тощо). Чи правильні такі дії бухгалтерії сільради?

Ні, такі дії помилкові. Розглянемо все по черзі.

Для відповіді на це запитання слід звернутися до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО «Основні засоби»), та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 (далі — Методрекомендації № 11).

Відповідно до п. 1 розд. ІІ НП(С)БО «Основні засоби» та п. 3 розд. І Методрекомендацій № 11 одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів, а саме:

— закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;

— конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

— відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;

— інший актив, який відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється суб’єктом державного сектору.

Як видно із запитання, ідеться про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які були передані сільській раді у складі робіт із реконструкції будівлі школи.

Згідно із п.п. 3.2.3 розд. ІІ НП(С)БО «Основні засоби» у редакції, яка діяла до 10.05.2016 р., суб’єкти держсектору зараховували до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 2500 грн. та строк використання яких перевищує 1 рік, та сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5000 грн. за одиницю (після 10.05.2016 р. cуб’єкти держсектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 6000 грн. та строк використання яких перевищує 1 рік).

Тож окремі об’єкти основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, які були придбані підрядною організацією та передані до сільської ради у складі видатків на проведення реконструкції будівлі школи, мають бути оприбутковані як окремі об’єкти. Збільшувати вартість будівлі на вартість таких об’єктів не слід.

При цьому зазначимо, що види і вартість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, використаних при проведенні реконструкції, мають бути вказані у Відомості ресурсів, яка додається до Акта приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

Саме у цій Відомості ресурсів має бути зазначена вартість всіх таких товарно-матеріальних цінностей.

Що стосується витрат на проведення безпосередньо робіт із реконструкції, то з цього приводу зазначимо таке.

Відповідно до п. 1 розд. ІІІ НП(С)БО «Основні засоби» витрати на поліпшення об’єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об’єкта.

Тобто витрати на будівельно-монтажні роботи під час реконструкції були правильно додані до вартості будівлі.

Звернемо також увагу на те, що у випадках, коли внаслідок виконання ремонтних робіт оприбутковуються основні засоби, на них слід відкривати нові інвентарні картки обліку основних засобів у бюджетних установах типової форми № ОЗ-6 (бюджет), форма яких затверджена Інструкцією зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, затвердженою наказом Головного управління Держказначейства та Держкомстату від 02.12.97 р. № 125/70 (далі — наказ № 125/70), та присвоювати їм інвентарні номери.

Для малоцінних необоротних матеріальних активів відкриваються інвентарні картки групового обліку основних засобів у бюджетних установах типової форми № ОЗ-9 (бюджет) та їм присвоюються номенклатурні номери.

Нагадуємо: якщо на існуючих об’єктах здійснювалися роботи з їх добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації чи капітального ремонту, то дата проведення таких робіт та їх вартість повинні бути відображені в інвентарних картках обліку основних засобів у бюджетних установах типової форми № ОЗ-6 (бюджет), відкритих на такі об’єкти. До інвентарної картки також уносять усі якісні і кількісні зміни характеристики об’єкта, що сталися внаслідок його реконструкції чи модернізації. Про це йдеться у п. 6 розд. V Методрекомендацій № 11.

Також відмітимо, що під час прийняття-передачі основних засобів після закінчення їх реконструкції слід оформляти Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів типової форми № ОЗ-2 (бюджет), затвердженої наказом № 125/70.

Як зазначено у листі Держказначейства від 11.11.2010 р. № 17-04/2828-21196, акт складає комісія, створена наказом керівника установи, яка приймає об’єкт, у двох примірниках: один — для установи, яка здає, другий — для установи, яка приймає.

Акт затверджується керівником установи, яка приймає об’єкт. Після оформлення акт разом із технічною документацією передається в бухгалтерію (централізовану бухгалтерію).

Такий акт також має бути переданий до бухгалтерії сільської ради.

Також пам’ятайте, що під час передачі об’єктів необоротних матеріальних активів, які були оприбутковані після проведення реконструкції, у використання слід нарахувати амортизацію у розмірі 50 % їх первісної вартості. Решту 50 % первісної вартості нарахуєте потім — у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

Розглянемо приклад відображення зазначених у запитанні операцій у бухгалтерському обліку.

Приклад. Вартість будівлі школи, яка обліковується на балансі сільради, складає 45768 тис. грн. У березні 2016 року сільраді передані роботи з реконструкції будівлі на загальну суму 1952 тис. грн.

При цьому згідно з даними Акта приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та Відомості ресурсів, яка до нього додана, витрати на будівельно-монтажні роботи склали 1860 тис. грн., витрати на обладнання та інвентар — 92 тис. грн. (у тому числі парти шкільні на суму 12,3 тис. грн. (30 шт.), дошки шкільні — 9,5 тис. грн. (3 шт.), ліжка дитячі — 45,3 тис. грн. (30 шт.), шафи індивідуальні дитячі — 24,9 тис. грн.(30 шт.)).

У бухгалтерському обліку ці операції слід було відобразити так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Безоплатно передано роботи з реконструкції школи*

324

712

1952000

364

324

1952000

2

Збільшено вартість будівлі школи на вартість проведених під час реконструкції будівельно-монтажних робіт

103

364

1860000

Одночасно

812

401

1860000

3

Оприбутковано парти шкільні

113

364

12300

Одночасно

812

401

12300

Нараховано амортизацію у розмірі 50 % первісної вартості

841

132

6150

401

841

6150

4

Оприбутковано дошки шкільні

106

364

9500

Одночасно

812

401

9500

5

Оприбутковано ліжка дитячі

113

364

45300

Одночасно

812

401

45300

Нараховано амортизацію у розмірі 50 % первісної вартості

841

132

22650

401

841

22650

6

Оприбутковано шафи дитячі

113

364

24900

Одночасно

812

401

24900

Нараховано амортизацію у розмірі 50 % первісної вартості

841

132

12450

401

841

12450

* Оскільки ця операція здійснена без оплати, тобто в натуральній формі, не пізніше останнього робочого дня звітного місяця слід скласти та подати до органу Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі за формою додатка 27 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
ДНЗ, реконструкція додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті