(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
2/10
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Листопад , 2016/№ 42

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205

http://tinyurl.com/y6grcysn
Наказ від 19.09.2016 р. № 1120
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.2016 р. за № 1339/29469

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 79 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та з метою упорядкування штатів і штатних нормативів опорних загальноосвітніх навчальних закладів та їх філій наказую:

1. В абзаці першому пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603, друге речення виключити.

2. Внести до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603, такі зміни:

1) пункт 1 після слів «на усі типи загальноосвітніх навчальних закладів» доповнити словами «, в тому числі опорні загальноосвітні навчальні заклади та їх філії»;

2) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«До загальноосвітнього навчального закладу з єдиним штатним розписом належить й опорний загальноосвітній заклад з його філіями. При формуванні штатного розпису опорного загальноосвітнього навчального закладу враховується кількість учнів (класів тощо) його філій.»;

3) в таблиці:

графу 3 позиції «Директор школи» після слів «незалежно від кількості учнів і класів у них» доповнити словами «(в тому числі опорних)»;

після позиції «Заступник директора з господарської роботи» доповнити новими позиціями такого змісту:

«

Завідувач філії опорної школи

1

Посада завідувача філії вводиться за наявності у філії 20 і більше учнів. За наявності менше 20 учнів виконання обов’язків завідувача філії покладається на одного з учителів:

Заступник завідувача філії з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи в опорній школі

0,5

при кількості 6 — 9 класів у філії

1

при кількості 10 і більше класів у філії

»;

графу 3 позиції «Завідувач господарства» після слів «У школах I ступеня» доповнити словами «, філіях опорних шкіл»;

графи 2 та 3 позиції «Бібліотекар» доповнити новим рядком такого змісту:

«

0,25

Додатково вводиться в опорній школі (для обслуговування філій) за наявності у неї не менше чотирьох філій з контингентом 20 і більше учнів у кожній філії

»;

графу 3 позиції «Машиніст (кочегар) котельні» після слів «Вводиться в школах» доповнити словами «, опорних школах, їх філіях»;

графи 2 та 3 позиції «Сестра медична» доповнити новим рядком такого змісту:

«

0,25

Додатково вводиться у філіях опорних шкіл за наявності 20 і більше учнів у філії

»;

графу 3 позиції «Прибиральник службових приміщень» після слів «але не менше 0,5 посади на школу» доповнити словами «(опорну школу та її філії)».

3. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО: <…>

Коментар редакції

Штатні нормативи для опорних шкіл та їх філій: що пропонує МОН

У діяльності опорних шкіл та їх філій перш за все слід керуватися Положенням про освітній округ, затвердженим постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 777 (далі — Положення № 777). Зазначимо, що до складу округу можуть входити навчальні заклади незалежно від типу та форми власності, у тому числі загальноосвітні навчальні заклади (далі — ЗНЗ), що є опорними (далі — опорні ЗНЗ), та міжшкільні навчально-виробничі комбінати. Крім того, допускається функціонування філій опорних ЗНЗ.

При цьому в п. 16 Положення № 777 зазначено: опорний ЗНЗ, його філія мають штатний розпис, який розробляється і затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів ЗНЗ, що затверджені МОН.

Профільне Міністерство у сфері освіти вирішило не розробляти окремий документ для визначення типових штатних нормативів опорних ЗНЗ та їх філій. Замість цього МОН наказом, що коментується (набрав чинності 08.11.2016 р.), врегулювало питання про типові штатні нормативи для опорних ЗНЗ та їх філій шляхом унесення змін до вже діючих Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОН від 06.12.2010 р. № 1205 (далі — Типові штатні нормативи № 1205, наказ № 1205).

Тепер у п. 1 Типових штатних нормативів № 1205 зафіксовано, що їх дія поширюється і на опорні ЗНЗ та їх філії. При цьому п. 3 цих Типових штатних нормативів поповнився уточненням: до ЗНЗ з єдиним штатним розписом належить і опорний ЗНЗ з його філіями. При формуванні штатного розпису опорного ЗНЗ враховується кількість учнів (класів тощо) його філій.

Далі в таблиці розглянемо посади, спеціально прописані для опорних ЗНЗ та їх філій, якими завдяки наказу, що коментується, поповнилися Типові штатні нормативи № 1205.

Найменування посади

Нормативна чисельність

Умови введення

Директор школи

1

Посада директора вводиться у школах I ступеня за наявності 20 і більше учнів, а також у всіх інших школах незалежно від кількості учнів і класів у них (у тому числі опорних)

Пояснення. У п. 14 Положення № 777 зазначено: керівництво опорним ЗНЗ здійснюють директор та його заступники. Також зазначимо, що керівникам опорних ЗНЗ (як і керівникам звичайних ЗНЗ) тарифний розряд установлюють залежно від кількості учнів: до 300 учнів — 12 — 14-й тарифний розряд, від 301 до 1000 учнів — 14 — 15-й тарифний розряд, понад 1000 учнів — 15 — 16-й тарифний розряд (додаток 7 до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 25.09.2005 р. № 557, далі — наказ № 557).

Зауважимо, що до Типових штатних нормативів № 1205 не внесено уточнення в частині штатних одиниць за посадою заступника директора опорного ЗНЗ, хоча п. 14 Положення № 777 таку посаду передбачено. Оскільки опорні ЗНЗ заплановано створювати на базі звичайних ЗНЗ, вважаємо, що посади заступників директорів опорних ЗНЗ можуть вводитися в кількості, передбаченій для посад заступників директорів звичайних ЗНЗ.

На нашу думку, при встановленні посадових окладів заступникам директорів опорних ЗНЗ слід керуватися приписом п. 3 наказу № 557: посадові оклади заступників керівників навчальних закладів, заступників керівників структурних підрозділів навчальних закладів установлюють на 5 — 15 % нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника.

Завідувач філії опорної школи

1

Посада завідувача філії вводиться за наявності у філії 20 і більше учнів. За наявності менше 20 учнів виконання обов’язків завідувача філії покладається на одного з учителів

Заступник завідувача філії з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи в опорній школі

0,5

при кількості 6 — 9 класів у філії

1

при кількості 10 і більше класів у філії

Пояснення. Керівництво філією опорного ЗНЗ здійснює завідувач філії та його заступники (п. 14 Положення № 777). Тепер у Типових штатних нормативах № 1205 врегульовано питання щодо кількості штатних одиниць для зазначених посад.

Нагадаємо, що посади завідувача філії та заступника завідувача філії з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи є педагогічними (Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963). Про це ми розповідали в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 9, с. 7.

Там саме наголошувалося, що тарифний розряд завідувачу філії опорного ЗНЗ приписано встановлювати як для директора школи, тобто на рівні 12 — 16-го тарифного розряду (додаток 2 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298, далі — постанова № 1298). Проте тоді ж піднімалося питання про диференціацію таких тарифних розрядів. Зараз у додатку 7 до наказу № 557 (з урахуванням змін, унесених наказом МОН від 17.08.2016 р. № 991) зазначено, що керівнику (завідувачу) філії опорного ЗНЗ установлюють 12 — 13-й тарифний розряд. Як бачимо, постанова № 1298 і наказ № 577 дещо суперечать одне одному, оскільки в ідеалі у наказі № 557 для посади завідувача філії опорного ЗНЗ має бути прописано диференціацію тарифних розрядів у межах 12 — 16-го. Незважаючи на це, вважаємо, що в цій ситуації пріоритетним слід вважати саме додаток 7 до наказу № 557, тобто за посадою завідувача філії опорного ЗНЗ установлювати 12 — 13-й тарифний розряд.

На нашу думку, при визначенні окладу заступника завідувача філії опорного ЗНЗ слід керуватися п. 2 постанови № 1298 та п. 3 наказу № 557: посадові оклади заступників керівників навчальних закладів, заступників керівників структурних підрозділів навчальних закладів установлюють на 5 — 15 % нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника.

Завідувач господарства

1

У філіях опорних шкіл така посада вводиться при кількості 6 і більше класів

Пояснення. Нормотворці не зробили окремих уточнень щодо оплати праці завгоспа філії опорного ЗНЗ. Тому, на нашу думку, у цьому питанні необхідно керуватися нормами наказу № 557.

Бібліотекар

0,25

Додатково вводиться в опорній школі (для обслуговування філій) за наявності у неї не менше 4 філій з контингентом 20 і більше учнів у кожній філії

Пояснення. Оплата праці бібліотекаря звичайного ЗНЗ здійснюється головним чином на підставі наказу Мінкультури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р. № 745. Тому і оплата праці бібліотекарів, які обслуговують філії опорних ЗНЗ, має здійснюватися відповідно до зазначеного наказу.

Машиніст (кочегар) котельні

Вводиться в опорних школах, їх філіях, де опалення приміщень не передано в систему житлово-комунального господарства.

За наявності центрального опалення:

2 штатні одиниці у зміну

у котельних, що опалюються твердими видами палива (торф, кам’яне вугілля), з поверхнею нагріву котлів понад 75 м2

1 штатна одиниця у зміну

у котельних з газовим опаленням

2 штатні одиниці у зміну

у котельних, не обладнаних автоматикою безпеки

Пояснення. Звертаємо увагу, що посада машиніста (кочегара) котельні вводиться до штатного розпису виключно на період опалювального сезону. Так, із працівником, який обіймає цю посаду, необхідно укладати саме строковий трудовий договір. Детальніше про це, а також про оплату їх праці читайте в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 41, с. 11 і 17.

Сестра медична

0,25

Додатково вводиться у філіях опорних шкіл за наявності 20 і більше учнів у філії

Пояснення. Вважаємо, що зазначена посада має вводитися лише у разі, якщо філія опорної школи не обслуговується закладом охорони здоров’я. Оплату праці за посадою сестри медичної слід здійснювати згідно з Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519.

Прибиральник службових приміщень

0,5

На кожних 250 м2 площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на школу (опорну школу та її філії).

У школах, де заняття проводяться у другу зміну або є групи продовженого дня, додатково вводиться штатна одиниця з розрахунку 0,5 штатної одиниці на 250 м2 площі, що використовується учнями цієї зміни або групами продовженого дня. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа стін, вікон, панелей.

Крім того, може не враховуватися площа класних кімнат (кабінетів) 8 — 11 класів, якщо вона прибирається учнями цих класів

Пояснення. У питанні оплати праці за посадою «прибиральник службових приміщень» необхідно керуватися нормами наказу № 557.

Для повної кадрової комплектації філії опорного ЗНЗ не вистачає посади сторожа. На нашу думку, таку посаду можна передбачити для філії опорного ЗНЗ з урахуванням вимог Типових штатних нормативів № 1205.

Крім того, нагадаємо і про норму п. 2 наказу № 1205, дія якого також поширюється на опорні ЗНЗ та його філії: у разі виробничої необхідності керівник закладу має право змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені Типовими штатними нормативами № 1205 для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу. Так, не допустимо замінювати у штатному розписі посади, що належать до різних категорій персоналу.

Щодо штатних одиниць педагогічних працівників опорних ЗНЗ та їх філій зазначимо: кількість ставок учителів визначається виходячи з кількості навчальних годин згідно з навчальним планом відповідно до кількості класів.

Наостанок зазначимо, що з п. 3 наказу № 1205 нарешті виключено норму, в якій ішлося про економію держкоштів згідно з постановою КМУ від 22.10.2008 р. № 943. Зазначена постанова не використовується ще з березня 2014 року. Нагадаємо, що з 20.10.2016 р. діє постанова КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 р. № 710 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 40, с. 3).

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
штатні нормативи, опорні школи, філії опорних шкіл додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті