(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
3/10
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Листопад , 2016/№ 42

Щодо порядку проведення атестації лікарів

http://tinyurl.com/yypz4ha6
Лист від 18.08.2016 р. № 11.02-01/23/Д-1/2356-16/21489

Департаментом управління персоналом та кадрової політики розглянуто звернення <…> щодо порядку проведення атестації лікарів.

Повідомляємо, що порядок проведення атестації лікарів визначений Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженим наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 року № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» (у редакції наказу МОЗ України від 02.10.2015 р. № 650) (далі — Положення).

Відповідно до пунктів 5 та 6 розділу І Положення атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій лікарям медико-профілактичного профілю проводиться комісіями, що створені при Міністерстві охорони здоров’я України (Центральна атестаційна комісія), Міністерстві охорони здоров’я АР Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Враховуючи зазначене, інформуємо, що лікарі медико-профілактичного профілю можуть атестуватися в атестаційній комісії при структурних підрозділах з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

Атестація з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» певної лікарської спеціальності має передувати зайняттю особою лікарської посади в закладах охорони здоров’я, що відповідає певній спеціальності або здійсненню медичної практики за певною спеціальністю.

Атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» з конкретної лікарської спеціальності підлягають особи, які закінчують навчання в інтернатурі, а також особи, які у порядку, передбаченому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 грудня 1992 року № 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю», допущені до лікарської діяльності та пройшли курси спеціалізації або стажування.

За результатами атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» комісія приймає такі рішення: присвоїти або відмовити у присвоєнні, підтвердити або відмовити у підтвердженні звання «лікар-спеціаліст» з конкретної лікарської спеціальності.

Підставою відмови у присвоєнні (підтвердженні) звання «лікар-спеціаліст» є низький рівень необхідної за програмою теоретичної та практичної підготовки за своєю спеціальністю; низький рівень володіння сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих в області надання медичної допомоги, що може призвести до погіршення стану пацієнта або його смерті.

Рішення атестаційної комісії, згідно з яким особі відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) звання «лікар-спеціаліст» з конкретної лікарської спеціальності, може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

Разом з тим зазначаємо, що відповідно до пункту 9 розділу II Положення, особа, якій за результатами атестації на визначення знань та практичних навиків відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) звання «лікар-спеціаліст» з конкретної лікарської спеціальності, може бути використана на посадах молодшого спеціаліста з медичною освітою відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 грудня 1992 року № 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю».

Лікарям, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року та претендують на підтвердження звання «лікар-спеціаліст», строк атестації відстрочується на відповідний період наказом по вищому медичному закладу, при якому створена комісія, за поданням керівника закладу, установи, підприємства.

Згідно з пунктом 21 розділу III Положення від чергової атестації, за наявності кваліфікаційної категорії звільняються працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року, одинокі матері або батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, вагітні жінки та особи, що знаходяться у відпустці для догляду за дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства. Відповідна кваліфікаційна категорія підтверджується наказом органу охорони здоров’я, при якому створена комісія, за поданням керівника закладу, установи, підприємства.

Разом з тим зазначаємо, що лікарям, що відпрацювали на відповідній посаді менше одного року, строк атестації переноситься на один рік за поданням керівника закладу, установи, підприємства до атестаційної комісії.

У Центральній атестаційній комісії при Міністерстві охорони здоров’я України не оскаржуються рішення, прийняті атестаційними комісіями при структурних підрозділах з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій та вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти.

Рішення атестаційної комісії, згідно з яким особі відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) відповідної кваліфікаційної категорії, може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

Питання оплати праці працівників сфери охорони здоров’я визначені у спільному наказі Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

В. о. директора Департаменту управління персоналом та кадрової політики Г. Гасюк

Коментар редакції

Атестація лікарів за оновленим Порядком: МОЗ роз’яснює проблемні моменти

Спершу нагадаємо: з 26.02.2016 р. Положення про порядок проведення атестації лікарів, затверджене наказом МОЗ від 19.12.97 р. № 359 (далі — Положення № 359), використовують у новій редакції, викладеній наказом МОЗ від 02.10.2015 р. № 650. Ми розповідали про оновлений механізм атестації лікарів у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 12, с. 18. Уже при першому знайомстві з новою редакцією Положення № 359 у нас виникло безліч запитань щодо застосування його норм на практиці. У листі, що коментується, МОЗ роз’яснило не всі проблемні моменти, але на деяких з них воно все-таки зупинилося. Про це ми й поговоримо далі.

Атестація лікарів санітарно-епідеміологічних станцій. З 26.02.2016 р. атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться комісіями, створеними при МОЗ України (Центральна атестаційна комісія), МОЗ АР Крим, структурних підрозділах із питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраціях (п. 5 розд. I Положення № 359).

Як бачимо, тепер не створюють атестаційні комісії при санітарно-епідеміологічних станціях, що було передбачено п. 1.5 Положення № 359 у попередній редакції. Проте лікарі санітарно-епідеміологічних станцій все одно повинні атестуватися. Про це, зокрема, свідчать окремі нюанси атестації лікарів такого профілю у новій редакції Положення № 359.

У зв’язку з цим виникло запитання: яка атестаційна комісія може атестувати на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій лікарів санітарно-епідеміологічних станцій? Судячи з усього, саме на нього МОЗ відповідає у листі, що коментується, так: «Лікарі медико-профілактичного профілю можуть атестуватися в атестаційних комісіях при структурних підрозділах з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій». Отже, в загальному випадку лікарі санітарно-епідеміологічних станцій атестуються на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій атестаційними комісіями при структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Оскарження рішення атестаційної комісії. У попередній редакції Положення № 359 (пп. 2.8, 3.20 і 4.8) містилися норми, що регулювали механізм оскарження рішення атестаційних комісій про відмову у присвоєнні (підтвердженні) звання лікаря-спеціаліста, оскарження рішення атестаційної комісії про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії. Для цього подавалася відповідна заява МОЗ / Центральній атестаційній комісії.

А ось нова редакція Положення № 359 (п. 8 розд. II, п. 20 розд. III) у цьому питанні більш лаконічна: рішення атестаційної комісії про відмову у присвоєнні (підтвердженні) звання «лікар-спеціаліст», відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

При цьому в листі, що коментується, зазначено: у Центральній атестаційній комісії при МОЗ не оскаржуються рішення, прийняті атестаційними комісіями при структурних підрозділах з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти.

Виходить, що оскаржити рішення атестаційної комісії можна. Питання в іншому: як здійснити таку процедуру? Про це дізнаємося вже з листа МОЗ від 10.05.2016 р. № 11.02-11/23/11480: «Рішення атестаційної комісії оскаржується в установленому законодавством порядку, а саме в судовому». Отже, лікар, який бажає оскаржити рішення атестаційної комісії, для цього має звернутися з позовом саме до суду.

Якщо звання «лікар-спеціаліст» не присвоєно (не підтверджено). Ми вже з’ясували, що рішення атестаційної комісії про відмову в присвоєнні (підтвердженні) звання «лікар-спеціаліст» може бути оскаржено у судовому порядку.

Як бути з лікарем, якому відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) звання лікаря-спеціаліста на час судового розгляду з оскарження зазначеного рішення атестаційної комісії? Щодо цього Положення № 359 у попередній редакції (п. 2.8) припускало ліберальний підхід: звільнення з посади лікаря-інтерна (стажиста), який оскаржує рішення атестаційної комісії про відмову у присвоєнні (підтвердженні) звання «лікар-спеціаліст», затримувалося до прийняття Міністерством (раніше в цьому випадку саме це відомство розглядало заяви про оскарження рішень атестаційних комісій) відповідного рішення. Тобто у такому разі медпрацівник, який оскаржує рішення атестаційної комісії, міг продовжувати працювати в медзакладі на посаді лікаря-інтерна (лікаря-стажиста) до винесення міністерського рішення.

З 26.02.2016 р. такого припису в новій редакції Положення № 359 немає. Проте п. 9 розд. II цього Положення містить підхід, який раніше озвучувався у п. 2.9 Положення № 359 у попередній редакції. До речі, саме ним і оперує МОЗ у листі, що коментується. Так, на думку фахівців МОЗ, особа, якій за результатами атестації на визначення знань і практичних навиків відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) звання «лікар-спеціаліст» з конкретної лікарської спеціальності, може бути використана на посадах молодшого спеціаліста з медичною освітою згідно з наказом МОЗ «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25.12.92 р. № 195. Зауважимо, що згідно з ч. 1 ст. 32 КЗпП переведення на іншу роботу працівника допускається тільки за його згодою (за винятком випадків, зазначених у ст. 33 КЗпП).

Отже, саме про норму п. 9 розд. II Положення № 359 згадує МОЗ у листі, що коментується. Таким чином, тепер особа, яка оскаржує рішення атестаційної комісії про відмову у присвоєнні (підтвердженні) звання «лікар-спеціаліст», може працювати (за її згодою) на посадах молодших спеціалістів з медосвітою до винесення судом рішення за позовом про таке оскарження. Сьогодні немає можливості працювати на посадах лікаря-інтерна (лікаря-стажиста) при проведенні процедури оскарження в судовому порядку.

Лікар відпрацював на посаді менше одного року: що зі строком атестації. У п. 1 розд. II Положення № 359 зазначено, що від атестації на підтвердження звання «лікар-спеціаліст» звільняються:

— працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;

— одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до 14 років;

— вагітні жінки та особи, що знаходяться у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства, згідно з чинним законодавством.

При цьому умови щодо відстрочення в такій атестації передбачено тільки для осіб, що знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років або 6 років (згідно з медичним висновком).

У листі, що коментується, роз'яснюється порядок оформлення відстрочення атестації для підтвердження звання лікаря-спеціаліста, якщо працівник відпрацював на відповідній посаді менше одного року. Щодо цього питання позиція МОЗ така: лікарям, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року і претендують на підтвердження звання «лікар-спеціаліст», строк атестації відстрочується на відповідний період (найімовірніше, мається на увазі до закінчення першого року роботи на посаді) наказом по вищому медичному закладу, при якому створена комісія, за поданням керівника закладу, установи, підприємства. Вважаємо, що такий наказ може бути видано і по закладу післядипломної освіти, оскільки при них також створюють атестаційні комісії для проведення атестації на присвоєння (підтвердження) звання «лікар-спеціаліст» (п. 4 розд. I Положення № 359).

Крім того, вищезгадані категорії лікарів звільняються від чергової атестації (переатестації) (п. 21 розд. III Положення № 359). При цьому в зазначеній нормі уточнюється, що для них відповідна кваліфікаційна категорія підтверджується наказом органу охорони здоров'я, при якому створена комісія, за поданням керівника підприємства, установи, організації. Як бачимо, про перенесення строку чергової атестації (переатестації) не йдеться.

Проте МОЗ у листі, що коментується, заявляє: «Лікарям, що відпрацювали на відповідній посаді менше одного року, строк атестації переноситься на один рік за поданням керівника закладу, установи, підприємства до атестаційної комісії». Очевидно, що в цьому випадку також має бути видано відповідний наказ органу охорони здоров'я.

Раніше ми припускали, що у такому разі кваліфікаційна категорія підтверджується наказом органу охорони здоров'я, при якій створена атестаційна комісія, за поданням керівника медзакладу. Проте в питанні щодо звільнення від проходження чергової атестації лікарів, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року, МОЗ дотримується позиції про перенесення. Чи поширюється вона й на інші категорії лікарів, звільнені від проходження чергової атестації (переатестації), МОЗ не пояснило.

Також зауважимо, що атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться за бажанням лікаря (п. 10 розд. I Положення № 359). Тому лікар, який підпадає під категорію працівників, які згідно з п. 21 розд. III Положення № 359 звільнені від проходження чергової атестації (переатестації), за його бажанням може атестуватися на присвоєння йому більш високої кваліфікаційної категорії (лист МОЗ від 10.05.2016 р. № 11.02-11/23/11480).

На цьому закінчуємо розгляд листа, що коментується. Проте зауважимо, що нова редакція Положення № 359 містить ще багато таємниць. Отже, чекаємо подальших роз'яснень МОЗ.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
атестація лікарів, порядок проведення додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті