Щодо подвійної оплати бюджетними установами за перевищення лімітів споживання електроенергії

В обраному У обране
Друк
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2016/№ 43
Лист від 10.08.2016 р. № 32.4-вих/1005-16 (витяг)

Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України розглянув <...> звернення щодо вдосконалення законодавства в частині подвійної оплати бюджетними установами за перевищення лімітів споживання електроенергії та повідомляє.

Відповідно до абзацу 5 статті 26 Закону України «Про електроенергетику» споживачі (крім населення та навчальних закладів) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величин.

Отже, у разі перевищення договірних величин споживання електроенергії бюджетними установами (крім навчальних закладів) електропостачальна організація правомірно виставляє рахунок з двократною вартістю різниці між фактично спожитою та договірною величинами обсягу споживання електроенергії.

Відповідно до п. 4.4 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 р. № 28, споживач має право протягом розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії.

Звертаємо увагу, що в Україні налічується близько 100 тис. установ та організацій, фінансування яких здійснюється з державного або місцевого бюджетів, а їх електроспоживання складає лише 4 % від загального обсягу по Україні.

Згідно з вимогами Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 р. № 715/2014 (далі — НКРЕКП), основним завданням НКРЕКП є державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, та відповідно до покладених на неї завдань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства, бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій.

<…>

Директор Департаменту О. Буславець

Коментар редакції

Подвійної сплати за «переліміт» електроенергії можна уникнути

У листі, що коментується, Міненергетики та вугільної промисловості наголошує на тому, що стягнення подвійної плати з постачальників електроенергії за її споживання в обсягах більш ніж встановлені ліміти є законним. Це чітко прописано у ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.97 р. № 575/97-ВР. Так, у цій статті визначено, що споживачі (крім населення та навчальних закладів) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величин.

У той же час нагадаємо, що ми неодноразово звертали увагу на сторінках нашого видання на те, що така подвійна оплата є незаконним витрачанням бюджетних коштів.

Давайте звернемося до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 р. № 28 (далі — Правила № 28). Саме ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії).

Постачання електроенергії здійснюється на підставі договору про постачання електроенергії, який укладається між постачальником електроенергії та її споживачем. Типова форма договору наведена у додатку 3 до Правил № 28.

Договірна величина споживання електричної енергії — це узгоджена в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем величина обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий період.

Договірні величини споживання електричної енергії повинні бути зафіксовані у договорі, оскільки відповідно до п. 5.5 Правил № 28 є істотними і обов’язковими умовами домовленостей про постачання електроенергії.

Відповідно до п. 4.2 Правил № 28 відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним або поквартальним розподілом споживач повинен подати постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом у термін, обумовлений договором.

У разі ненадання споживачем зазначених відомостей у встановлений договором термін розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік установлюється постачальником електричної енергії за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року.

Узгоджені сторонами обсяги очікуваного споживання електричної енергії та заявлені величини споживання електричної потужності оформлюються додатком до договору як договірні величини.

Важливою вимогою, визначеною в п. 4.2 Правил № 28, є те, що пропозиції споживача щодо необхідного йому обсягу електричної енергії та строків постачання є пріоритетними для оформлення договірних величин споживання електричної енергії за наявності виробничих можливостей у постачальника електричної енергії.

Таким чином, постачальник електричної енергії при визначенні договірних величин насамперед має враховувати потреби споживача в електричній енергії, звісно, якщо споживач надав йому відповідні відомості.

Згідно з п. 4.4 Правил № 28 споживач має право протягом розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії.

На це, до речі, звертає увагу і Міненергетики та вугільної промисловості у листі, що коментується. Тобто все у ваших руках — порушення щодо подвійної сплати за «переліміт» електроенергії можна уникнути! Адже сплата подвійного розміру за використання електричної енергії понад установлені договірні величини є нічим іншим, як сплатою бюджетних коштів за фактично не отримані послуги з електропостачання.

Також зауважимо, що згідно з п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

При цьому ліміти споживання електричної енергії, які бюджетна установа має узгоджувати з енергопостачальною організацією, не повинні перевищувати ліміти, встановлені установі відповідно до п. 4 ст. 77 БКУ.

Також зверніть увагу ще на один важливий момент. Кошти на сплату електроенергії чітко обмежені кошторисом. При розрахунку потреби в електроенергії кошти на сплату перевищення договірних величин, звичайно ж, не передбачаються в кошторисі. Тому така сплата може в подальшому призвести до того, що бюджетних коштів на сплату послуг з електропостачання буде недостатньо навіть при повному фінансуванні потреби.

Тетяна СТАНКУС, заступник головного редактора

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити