Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо розрахунку кількості невикористаних днів відпустки, що підлягають компенсації при звільненні педпрацівника, який пропрацював менше одного місяця

Міністерство соціальної політики України
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2016/№ 44
Друк
Лист від 28.10.2016 р. № 616/13/116-16

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваш лист і повідомляється.

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про відпустки» керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346 (далі — Порядок).

Пунктом шостим Порядку передбачено, що у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, — пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарного дня при тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

Статтею 24 Закону України «Про відпустки» передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

У випадку, коли педагогічний працівник пропрацював менше одного місяця, кількість днів щорічної основної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію, слід розрахувати виходячи з фактичної належної йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часу.

Загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки, немає. Враховуючи те, що відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про відпустки» тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях, при підрахунку днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу доцільно скористатися механізмом нарахування оплати за дні відпустки, закладеним у постанові Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати», тобто прив’язку розрахунку днів відпустки робити до календарних днів робочого року, в якому працював працівник.

Якщо у працівника щорічна основна відпустка становить 56 календарних днів, робочий рік, за який надається відпустка, починається з 12.09.2016 р. і закінчується датою звільнення з роботи 15.09.2016 р. У даному випадку працівник відпрацював 4 календарних дні.

Тобто тривалість днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати таким чином.

Визначається кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один календарний день, без врахування святкових і неробочих днів в цілому за рік:

56 к. дн. відпустки : (366 - 11) = 0,1577 к. дн.

Одержаний результат перемножується на кількість календарних днів без врахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді з 12.09.2016 р. по 15.09.2016 р. включно:

0,1577 к. дн. х 4 к. дн. = 0,6308 к. дн.

У наведеному прикладі на момент звільнення працівник мав право на 1 (з урахуванням математичних правил округлення) календарний день щорічної основної відпустки. Якщо у розрахунку виходить, наприклад, 0,5 і більше десятих — це число округляється до більшого цілого числа, тобто до 1 календарного дня.

Також не буде помилкою застосування формули, наведеної у листі, де:

5,6 — тривалість щорічної основної відпустки за відпрацьований місяць для працівників, які пропрацювали менше 10 місяців, в календарних днях;

30 — кількість календарних днів у місяці, в якому працівник звільняється (пропрацював неповний місяць);

4 — кількість календарних днів без врахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у місяці, в якому він звільняється.

Отже, 5,6 : 30 х 4 = 0,7, що дорівнює 1 календарному дню з урахуванням математичних правил округлення.

Директор Департаменту О. Товстенко

Коментар редакції

Розраховуємо кількість днів невикористаної відпустки вчителю

Приводом для звернення за роз’ясненням до фахівців Мінсоцполітики стало таке запитання нашого читача:

«У загальноосвітній навчальний заклад 12.09.2016 р. прийнято вчителя. 15.09.2016 р. такого працівника було звільнено.

Як розрахувати кількість календарних днів щорічної основної відпустки, які підлягають компенсації при звільненні такого працівника?»

При цьому нами було запропоновано методику розрахунку кількості днів невикористаної відпустки такого працівника з урахуванням діючих норм законодавства у сфері освіти. Пояснимо, у чому полягає проблема цього запитання.

А полягає вона у тлумаченні і розумінні деяких норм Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346 (далі — Порядок № 346), зокрема тих, що передбачають механізм розрахунку днів компенсації невикористаної відпустки педпрацівникам. Але — про все по порядку.

Перш за все нагадаємо, що згідно зі ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96) керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому КМУ. Так, розд. III Порядку № 346 установлено, що для вчителів усіх спеціальностей щорічна основна відпустка складає 56 календарних днів.

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості.

Особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, — пропорційно до відпрацьованого ними часу (із розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарного дня при тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

Якщо дотримуватися цих положень, то виходить, що для того, аби визначити кількість невикористаних днів відпустки, пропорційний розрахунок необхідно здійснювати з розрахунку 5,6; 4,2 і 2,8 календарного дня за кожен відпрацьований місяць.

Отже, враховуючи наведене, цілком доцільно виникає запитання: як розрахувати кількість днів невикористаної відпустки вчителю, якщо він відпрацював неповний місяць або, як зазначено у запитанні читача, взагалі лише 4 дні?

У своєму запиті ми запропонували використовувати формулу, яка випливає з норм абз. 2 п. 6 Порядку № 346 (ср. 025069200). Адже ці норми є спеціальними для розрахунку днів компенсації невикористаної відпустки саме для педпрацівників. Тобто пропорційний розрахунок днів компенсації невикористаної відпустки вчителю необхідно здійснювати з розрахунку 5,6 календарного дня з розрахунку на місяць.

Таким чином, кількість днів, які потрібно компенсувати вчителю за умовами запитання, що розглядається, складає:

5,6 : 30 х 4 ≈ 0,7 (к. дн.), що дорівнює 1 календарному дню, з урахуванням математичних правил округлення,

де 5,6 — компенсація за один місяць згідно з Порядком № 346;

30 — кількість календарних днів у вересні 2016 року;

4 — кількість календарних днів перебування працівника у трудових відносинах.

Зазначимо, що такий саме механізм розрахунку був запропонований і фахівцем Державної служби з питань праці у роз’ясненні, опублікованому у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 39, с. 29.

У своїй же відповіді фахівці «працезарплатного» відомства зауважили, що загального нормативно-правового акта, який би чітко врегульовував порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки, немає. Тому, враховуючи зміст ч. 1 ст. 5 Закону № 504/96, яким передбачено, що тривалість відпусток розраховується в календарних днях, доцільно використовувати механізм нарахування, що закладено до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100).

Тобто прив’язку розрахунку днів відпустки потрібно робити до календарних днів робочого року, в якому працював працівник. При цьому у роз’ясненні Мінсоцполітики уточнюється, що такий розрахунок має місце, коли педпрацівник пропрацював менше одного місяця, як у випадку, наведеному в запитанні читача.

Приклад розрахунку днів компенсації за вищенаведеною методикою має такий вигляд:

56 : (366 - 11) ≈ 0,1577 (к. дн.),

де 56 — тривалість щорічної відпустки для вчителя, к. дн.;

366 — кількість календарних днів за рік;

11 — кількість святкових і неробочих днів за рік.

Таким чином, ми отримуємо кількість днів щорічної відпустки, які припадають на 1 календарний день відпрацьованого року, без урахування святкових і неробочих днів. А в нашому випадку працівник відпрацював 4 дні. Отже, кількість днів компенсації щорічної відпустки вчителю за період з 12.09.2016 р. по 15.09.2016 р. складає:

0,1577 х 4 = 0,6308 (к. дн.), що дорівнює 1 календарному дню, з урахуванням математичних правил округлення.

По-перше, у випадку із запитанням читача, розраховуючи дні невикористаної відпустки працівнику, який звільняється у вересні 2016 року, треба брати до уваги, що відпрацьований робочий рік для нього: з 12.09.2016 р. по 11.09.2017 р.

Отже, розрахунок буде таким:

56 : (365 - 11) ≈ 0,1582 (к. дн.),

0,1582 х 4 = 0,6328 (к. дн.), що дорівнює 1 календарному дню, з урахуванням математичних правил округлення.

Так, похибка невелика, проте у вищенаведеному розрахунку правильно все ж таки використовувати 0,1582 к. дн. Хоча у цьому випадку на кінцевий результат це не вплине.

По-друге, ця методика розрахунку днів невикористаної відпустки є загальною для усіх працівників. Тому, на наш погляд, для визначення днів невикористаної відпустки для педпрацівників треба застосовувати лише спеціальну методику такого розрахунку, яка випливає з норм Порядку № 346. У конкретному розглянутому прикладі результати виявилися однаковими, але це тільки тому, що педпрацівник пропрацював лише 4 дні.

Якщо би вчитель пропрацював більше календарних днів чи більше одного місяця, різниця у розрахунках календарних днів невикористаної відпустки була б вочевидь більшою.

Щоб це довести, наведемо умовні приклади (див. таблицю).

Як бачимо, різниця чимала. Адже якщо використовувати вищенаведені методики для розрахунку кількості днів невикористаної відпустки для вчителя, який відпрацював майже повний місяць (вересень) (I варіант), то результати розрахунку відрізняються на 1 календарний день. Тоді як для працівника, який перебував у трудових відносинах з установою у період з 01.09.2016 р. по 15.11.2016 р. (II варіант), порівняння результатів розрахунків за двома методиками призводить до того, що різниця між ними становить 2 календарних дні.

Показники для розрахунку

Методика згідно з Порядком № 346

Загальна методика розрахунку

I варіант (період роботи з 01.09.2016 р. по 27.09.2016 р. включно)

Кількість днів перебування працівника у трудових відносинах з установою

27 к. дн.

27 к. дн.

Кількість днів, що підлягають компенсації при звільненні

5,6 к. дн. : 30 к. дн. х 27 к. дн. = 5,04 к. дн.

27 к. дн. х 0,1582 к. дн. = 4,2714 к. дн.

Результат з округленням до цілих

5 к. дн.

4 к. дн.

II варіант (період роботи з 01.09.2016 р. по 15.11.2016 р. включно)

Кількість днів перебування працівника у трудових відносинах з установою

76 к. дн.

76 к. дн.

Кількість днів, що підлягають компенсації при звільненні

5,6 к. дн. х 2 + 5,6 к. дн. : 30 к. дн. х 15 к. дн. = 14 к. дн.

75 к. дн.* х 0,1582 к. дн. = 11,865 к. дн.

Результат з округленням до цілих

14 к. дн.

12 к. дн.

* 14.10.2016 р. — День захисника України.

Отже, враховуючи все вищезазначене, при розрахунку днів компенсації вчителю (та іншим педпрацівникам), на нашу думку, все ж таки правильним буде застосувати методику (формулу), яка випливає з положень абз. 2 п. 6 Порядку № 346. Адже саме цей нормативний акт врегульовує питання порядку надання щорічної відпустки та її компенсації педпрацівникам. Тобто він є спеціальним для зазначеної категорії працівників.

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць