Теми статей
Обрати теми

Питання оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Постанова від 14.09.2016 р. № 630

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зміну, що додається.

2. Установити, що працівникам центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу роботи для встановлення надбавки зараховується стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» та період роботи в центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

3. Установити, що в разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови заробітної плати (без премії) окремих працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на час роботи на займаній посаді цим працівникам виплачується різниця між заробітною платою (без премії), встановленою до набрання чинності цією постановою, і заробітною платою (без премії), встановленою за новими умовами оплати праці.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. № 630

Зміна, що вноситься в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Доповнити додаток розділом XXXV такого змісту:

«XXXV. Центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Керівник (директор) — 18 — 19

Керівники відділів — 13 — 15

Завідувачі секторів — 11 — 12

Фахівці:

провідні — 10

I категорії — 9

II категорії — 8

без категорії — 7».

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Колишні держслужбовці Центрів по нарахуванню та здійсненню соцвиплат: Кабмін визначив нові умови оплати праці

Постановою, що коментується (набула чинності 22.09.2016 р.), Уряд урегулював працеоплатні питання колишніх держслужбовців Центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі — Центри НЗСВ).

Нагадаємо: з набранням чинності новим Законом про держслужбу (Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, далі — Закон № 889) деякі категорії працівників з 1 травня цього року втратили статус держслужбовців (у тому числі і керівні працівники і спеціалісти Центрів НЗСВ). З цієї дати Кабмін почав роботу з приведення у відповідність до вимог Закону № 889 всієї нормативно-правової бази.

Так, відповідно до постанови КМУ від 22.07.2016 р. № 465 з 06.08.2016 р. втратило чинність розпорядження КМУ від 13.07.94 р. № 521-р, на підставі якого відносили посади до держслужби:

— начальників обласних та Київського міського Центрів НЗСВ і їх заступників до 5 категорії держслужбовців;

— посади інших працівників Центрів — до відповідних категорій держслужбовців місцевих органів державної виконавчої влади.

Також з 16.09.2016 р. відповідно до наказу Мінсоцполітики від 02.08.2016 р. № 837 діє оновлена редакція Типового положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, затвердженого наказом Мінпраці від 25.04.2006 р. № 147 (далі — Положення № 147). Зокрема, у цьому документі зазначено, що Центр НЗСВ:

— є державною установою і підпорядковується Департаменту соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрацій (п. 1);

— очолює керівник (директор), який призначається та звільняється з посади директором Департаменту соцзахисту населення обласної, Київської міської держадміністрацій за погодженням з обласною (у місті Києві — міською) держадміністрацією (п. 5);

— утримується за рахунок коштів обласного (Київського міського) бюджету (п. 7).

Крім того, п. 8 Положення № 147 передбачено, що умови оплати праці спеціалістів Центру НЗСВ визначаються Кабміном (раніше — Міністерством праці та соціальної політики за погодженням з Мінфіном). При цьому вилучили норму (колишній п. 9 Положення № 147) щодо віднесення посад працівників Центру НЗСВ до відповідних категорій посад держслужбовців на підставі розпорядження Кабміну.

Аналогічну за змістом норму містить і п. 7 розд. XІ Прикінцевих положень Закону № 889: умови оплати праці таких осіб (колишніх держслужбовців) визначаються Кабміном і не можуть передбачати зменшення розміру їх зарплати.

Нарешті постановою, що коментується, Уряд визначив оплатні умови для колишніх держслужбовців Центрів НЗСВ. Розглянемо їх.

Посадові оклади — за ЄТС

Відтепер умови оплати праці екс-держслужбовців Центрів НЗСВ визначатимуть відповідно до умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери, тобто за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС). А значить, усі шляхи ведуть до основоположної постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298).

З цією метою доповнили схему тарифних розрядів керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій (додаток 2 до постанови № 1298) новим розділом XXXV. Нові умови оплати праці передбачають встановлення посадових окладів працівників Центрів НЗСВ за тарифними розрядами ЄТС. А саме для:

— керівника (директора) Центру НЗСВ — 18 — 19-й тарифні розряди (що станом на вересень 2016 року складає 3804 та 4053 грн. відповідно);

— керівників відділів — 13 — 15 розряди (2690, 2868 та 3057 грн. відповідно);

— завідувачів секторів — 11 — 12 розряди (2334 та 2512 грн. відповідно);

— провідних фахівців — 10-й розряд (2157 грн.);

— фахівців I категорії — 9-й розряд (2050 грн.);

— фахівців II категорії — 8-й розряд (1943 грн.);

— фахівців без категорії — 7-й розряд (1825 грн.).

Конкретний тарифний розряд керівнику (директору) Центру НЗСВ встановлюється наказом керівника відповідного органу вищого рівня. Отже, за рішенням директора Департаменту соцзахисту населення обласної (Київської міської) держадміністрації директору Центру НЗСВ може бути встановлено і найвищий (19-й) тарифний розряд.

Що стосується керівників відділів та завідувачів секторів, то їх тарифний розряд визначить уже безпосередньо директор Центру НЗСВ.

Для заступника директора Центру НЗСВ необхідно застосувати норму п. 2 постанови № 1298: посадовий оклад заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій встановлюють на 5 — 15 % нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими постановою № 1298. Отже, за новими умовами оплати праці посадовий оклад заступника директора Центру НЗСВ станом на вересень 2016 року визначається в межах діапазону:

3233 — 3614 грн. (від окладу директора за 18-м розрядом);

3445 — 3850 грн. (від окладу директора за 19-м розрядом).

Конкретний розмір окладу заступнику директора Центру НЗСВ визначить також директор цього центру.

Зауважимо: на цей час Мінсоцполітики підготувало проект наказу, яким будуть визначатися конкретні умови оплати праці усіх працівників Центрів НЗСВ відповідно до ЄТС з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи. Цей документ сьогодні в установленому порядку проходить погоджувальну процедуру.

Нагадаємо: наразі оплатні умови* для працівників Центрів НЗСВ регламентовано наказом Мінпраці «Про умови оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат» від 26.04.2006 р. № 149 (далі — наказ № 149).

* Останнє підвищення на 25 % посадових окладів працівників Центрів НЗСВ відбулося з 01.12.2015 р. відповідно до наказу Мінсоцполітики від 30.12.2015 р. № 1264. — Прим. ред.

Вищевказаним проектом наказу Мінсоцполітики передбачається визнати наказ № 149 таким, що втратив чинність.

Але з дати набуття чинності постановою, що коментується, для колишніх держслужбовців Центрів НЗСВ норми наказу № 149 не застосовуються, зокрема:

— заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів посадові оклади встановлюють на 3 — 7 % нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника (п.п. 1 «б» п. 2 наказу № 149);

— схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів (додаток 1 до наказу № 149). Порядок встановлення окладів для таких посад визначено постановою, що коментується;

— порядок встановлення надбавки за вислугу років як держслужбовцям (п.п. 4 п. 3 наказу № 149). На заміну такій надбавці прийшла надбавка за стаж роботи, про умови встановлення якої читайте далі.

«Стажова» надбавка

Відповідно до п. 2 постанови, що коментується, працівникам Центрів НЗСВ виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в зазначених центрах. Розміри надбавки у відсотках залежно від стажу роботи для працівників складають:

Стаж працівника, років

Розмір надбавки за вислугу років, %

Понад 3

10

Понад 5

15

Понад 10

20

Понад 15

25

Понад 20

30

Понад 25

40

При цьому до стажу роботи для встановлення зазначеної надбавки зараховується (абз. 2 п. 2 постанови, що коментується):

— стаж держслужби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом № 889;

— період роботи в Центрі НЗСВ.

До речі, такі самі розміри надбавки передбачені і для екс-держслужбовців центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (див. постанову КМУ від 31.08.2016 р. № 571**), хоча п. 2 цієї постанови і містить уточнення для умов встановлення такої надбавки: виплачується працівникам, посади яких до набрання чинності Законом № 889 були віднесені до відповідних категорій посад державних службовців.

** Документ та коментар фахівця Мінсоцполітики див. у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 35, с. 3. — Прим. ред.

За задумом законодавців така ж суть норми повинна бути реалізована і для працівників Центрів НЗСВ, хоча фактично не прописана у п. 2 постанови, що коментується.

Важливо! Надбавку за стаж роботи, передбачену постановою, що коментується, виплачуватимуть за фактично відпрацьований час. Незмінним залишається підхід до збільшення розміру надбавки: якщо право на таке збільшення виникло протягом календарного місяця, то розмір надбавки змінюють з дня виникнення права на її підвищення.

Виплата різниці в зарплаті

Перехід на нові умови оплати праці на займаній посаді не повинен супроводжуватися зниженням зарплати працівника. Для цього п. 3 постанови, що коментується, застережно спеціальну норму: в разі зменшення зарплати (без премії) працівнику виплачується різниця між заробітною платою (без премії), встановленою до набрання чинності цією постановою, і заробітною платою (без премії), встановленою за новими умовами оплати праці.

Цей припис щодо виплати різниці в зарплаті (між «старою» та «новою» зарплатою (без премії)) застосовують лише для ситуацій, коли після двомісячного попереджувального строку працівник погодився працювати на нових умовах за тією ж посадою (яку він займав до фактичного впровадження нових умов праці).

Коли застосовувати нові умови

Як відомо, для працівника скасування статусу держслужби означає зміни в організації виробництва і праці, під час яких змінюються істотні умови праці. Про зміну істотних умов праці працівника необхідно було попередити не пізніше ніж за два місяці ( ч. 3 ст. 32 КЗпП). На період попередження цієї категорії працівників оплата їх праці, пільги, гарантії, компенсації, а також зобов’язання, які вони мали у зв’язку з наявністю статусу держслужбовця, мають бути за ними збережені відповідно до законодавства, що діяло до 1 травня 2016 року***.

*** Див. роз’яснення «Щодо застосування деяких положень Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII в частині порядку оформлення втрати статусу державного службовця окремими категоріями працівників державних органів у зв’язку з набранням чинності цим Законом з 1 травня 2016 року», розміщене на офіційному веб-порталі Верховної Ради України (rada.gov.ua) 25.04.2016 р. — Прим. ред.

Звісно, станом на вересень 2016 року строк двомісячного попередження колишніх держслужбовців Центрів НЗСВ уже сплинув. Але нові оплатні умови для них з’явилися тільки зараз. Тому вважаємо, що для працівників, які погодилися продовжувати працювати на тих же посадах з новими умовами, застосовувати такі нові умови оплати праці правомірно починаючи з дати набуття чинності постановою, що коментується. Тобто виплачувати зарплату за «старим» законодавством для таких ситуацій допустимо і понад два місяці попередження, до 22.09.2016 р. — дати офіційного опублікування постанови, що коментується.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці у бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі