Теми статей
Обрати теми

Індексуємо доходи за жовтень 2016 року

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Чи індексувати зарплату за жовтень 2016 року працівникам бюджетних установ? Кому зі студентів індексувати стипендію? Відповіді на ці запитання ви знайдете в сьогоднішній консультації.

Індексуємо зарплату залежно від місяця підвищення окладів

Останнє підвищення посадових окладів у більшості працівників-бюджетників було в травні 2016 року. Коротко нагадаємо, кого воно торкнулося і як це вплинуло на «базовий» місяць.

Працівники з оплатою праці за ЄТС. З 1 травня 2016 року постановою КМУ «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери і внесення змін до деяких постанов КМУ» від 06.04.2016 р. № 288 було підвищено посадові оклади працівникам з оплатою за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС). Підвищення торкнулося працівників за всіма тарифними розрядами: з 1-го по 25-й. Це означає, що травень 2016 року став новим «базовим» місяцем, на який потрібно орієнтуватися під час індексації зарплати.

Держслужбовці. З 1 травня 2016 року набрав чинності Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889), згідно з яким відбулося реформування держслужби, у тому числі й оплати праці держслужбовців. Так, з 01.05.2016 р. посадові оклади держслужбовців визначаються за новими правилами та розмірами. Схему їх посадових окладів затверджено в додатку 1 до постанови КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 16, с. 3). Згідно з цим додатком посадові оклади держслужбовців з 1 травня 2016 року збільшилися порівняно з груднем 2015 року. А тже, травень 2016 року став новим «базовим» місяцем, на який слід орієнтуватися під час індексації зарплати.

Працівники, які обслуговують держоргани. З травня 2016 року змінилися посадові оклади і у більшості працівників, які виконують функції з обслуговування держорганів. Нагадаємо: до них відносять колишніх службовців держорганів, оплата праці яких здійснювалася на підставі додатка 55 до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268, а також колишніх держслужбовців, посади яких згідно із Законом № 889 не належать до держслужбовців. Оплата праці таких працівників визначається згідно з постановою КМУ «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 268 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 16, с. 13). І з 01.05.2016 р. для них встановлено інші посадові оклади в підвищеному розмірі (порівняно з попереднім підвищенням у грудні 2015 року).

Робітники, які обслуговують органи держвлади та МС. Збільшився розмір посадового окладу і в робітників, зайнятих обслуговуванням органів державної влади та органів місцевого самоврядування (з 1 травня 2016 року підвищено «схемні» посадові оклади, зазначені в додатках 1 — 3 до наказу Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77).

Усе це означає, що для працівників бюджетних установ, держслужбовців та інших працівників, у яких з 1 травня 2016 року відбулося підвищення посадових окладів, травень 2016 року став місяцем підвищення посадових окладів («базовим» місяцем).

Згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), у разі, якщо збільшується посадовий оклад (тарифна ставка), значення індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %, а для проведення подальшої індексації здійснюють наново обчислення ІСЦ з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення ( п. 5 Порядку № 1078). При цьому сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення зарплати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення.

Від червня 2016 року для таких працівників почали наново розраховувати приріст ІСЦ до перевищення порога індексації (103 %) для проведення подальшої індексації.

Оскільки приріст ІСЦ за серпень 2016 року не перевищив встановлений поріг індексації, у жовтні 2016 року (місяці, наступному за місяцем, у якому опублікували індекс інфляції за серпень 2016 року) право на індексацію не настало.

Резюмуємо: для працівників, яким посадові оклади підвищували в травні 2016 року, зарплату за період січень — жовтень 2016 року не індексують.

Посадові особи ОМС та інші працівники, у яких не підвищився оклад. У той же час не всім працівникам бюджетної сфери в травні 2016 року було підвищено посадові оклади. Без травневого підвищення посадових окладів залишилися, зокрема, посадові особи органів місцевого самоврядування. У них останнє підвищення окладів на 25 % згідно з постановою КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013 було в грудні 2015 року.

Також підвищення оминуло окремих держслужбовців та службовців держорганів нижчої ланки. Наприклад, станом на 01.05.2016 р. без зміни залишився посадовий оклад спеціаліста держоргану (9 група оплати праці), розташованого на території одного або кількох районів, міст обласного значення. Його розмір залишився на рівні грудня 2015 року і дорівнює 1723 грн.

Усе це означає, що для таких працівників (без травневого підвищення окладів) «базовий» місяць залишився тим самим — грудень 2015 року. Приріст ІСЦ наростаючим підсумком для них обчислюють починаючи з січня 2016 року до перевищення порога індексації.

Отже, у жовтні 2016 року зарплату таких працівників індексують на коефіцієнт індексації 5,1 %, а сума індексації становитиме 73,95 грн. (1450 грн. х 5,1 %).

Підсумуємо: для працівників, у яких оклади останнього разу підвищувалися в грудні 2015 року, жовтневу зарплату індексують на коефіцієнт індексації 5,1 %.

Для екс-декретниці орієнтир на місяць останнього підвищення окладу за посадою

У разі індексації зарплати працівників, що вийшли з відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років, слід керуватися нормою п. 102 Порядку № 1078. Для них установлено особливий механізм обчислення ІСЦ, а саме його розраховують з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник.

Увага! Для екс-декретниць Порядком № 1078 не передбачено збереження фіксованої індексації, яку отримувала працівниця до виходу у відпустку для догляду за дитиною до 3 (6) років.

Тому після виходу з відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років працівниця матиме право на таку саму індексацію зарплати, як і інші категорії працівників. Тобто «базовим» для неї буде місяць останнього підвищення окладу за посадою, яку вона займає.

До речі, такий самий порядок індексації зарплати (від місяця останнього підвищення окладу за займаною посадою) передбачено для працівників, переведених на іншу роботу в цій самій установі, а також переведених до іншої установи (у разі продовження такими працівниками роботи), для новоприйнятих.

Приклад. Держслужбовець (посадовий оклад 1723 грн., останнє підвищення — в грудні 2015 року) перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. З 3 жовтня 2016 року вона стала до роботи.

Для цієї працівниці під час індексації зарплати використовуємо п. 102 Порядку № 1078 та орієнтуємося на місяць останнього підвищення окладу за займаною посадою. Таке підвищення було в грудні 2015 року. Тому сума індексації зарплати, яку буде нараховано працівниці за жовтень 2016 року (місяць відпрацьовано повністю), становитиме:

1450 грн. х 5,1 % = 73,95 грн.,

де 1450 — прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи;

5,1 — коефіцієнт індексації для «базового» грудня-2015.

Індексація стипендій у жовтні

Індексацію стипендій можна розділити на 2 ситуації:

— стипендію було призначено у вересні 2015 року або раніше і право на неї студент/учень не втрачав («базовим» залишився вересень 2015 року — місяць законодавчого підвищення розмірів стипендії);

— стипендія знову призначена або відновлено право на її виплату після вересня 2015 року.

Право на стипендію не втрачене. У вересні 2015 року було підвищено розміри академічних та соціальних стипендій*. Згідно з п. 5 Порядку № 1078 (у редакції до 1 грудня 2015 року) вересень 2015 року став «базовим» місяцем (як для першокурсників, так і для старших курсів). Цього місяця потрібно було визначити право на подальшу індексацію стипендії учнів (студентів), які мали на неї право на момент підвищення.

* Про це детально говорилося в матеріалі фахівця МОН (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 40, с. 5).

Так, у разі, якщо розмір підвищення стипендії перевищував суму можливої індексації, то в місяці підвищення стипендії індексацію нараховувати було не потрібно ( абз. 3 п. 5 Порядку № 1078).

Якщо розмір підвищення стипендії не перевищував розміру можливої суми індексації, то потрібно було визначити фіксовану суму індексації як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення стипендії ( абз. 4 п. 5 Порядку № 1078). Таку суму фіксованої індексації потрібно було продовжувати виплачувати і далі після місяця підвищення стипендії.

У будь-якому випадку, коли «базовим» місяцем є вересень 2015 року, подальше обчислення нового ІСЦ наростаючим підсумком для визначення права на поточну індексацію починалося з жовтня 2015 року до перевищення ІСЦ порога індексації (до 01.01.2016 р. — 101 %, з 01.01.2016 р. — 103 %).

Уперше право на поточну індексацію стипендії для «базового» вересня 2015 року виникло у лютому 2016 року. Коефіцієнт індексації становив ,4 % (0,987жовтень х 1,02листопад х 1,007грудень х 100 - 100). На цей же коефіцієнт індексували стипендію і в березні — травні 2016 року, оскільки ІСЦ наростаючим підсумком не перевищував поріг індексації.

А ось у червні 2016 року коефіцієнт індексації змінився. Так, після грудневого перевищення порога індексації починаємо наново обчислювати приріст ІСЦ, який наростаючим підсумком з січня 2016 року еревищив поріг індексації 103 % у квітні (1,009січень х 0,996лютий х 1,01березень х 1,035квітень = 1,051). Таким чином, у червні-2016 стипендію індексували на коефіцієнт індексації 6,6 % (1,014 х 1,051 х 100 - 100).

Увага! Приріст ІСЦ наростаючим підсумком у серпні 2016 року не перевищив поріг індексації (1,001травень х 0,998червень х 0,999липень х 0,997серпень х 100 = 99,5 % < 103 %). Отже, коефіцієнти поточної індексації за жовтень 2016 року залишаються на рівні червня вересня 2016 року.

Це означає, що у жовтні 2016 року стипендію (якщо не втрачено право на отримання стипендії з вересня 2015 року) індексують на індекс 6,6 %.

Стипендія знову призначена або відновлено право на її виплату. Порядком № 1078 передбачено спеціальну норму щодо індексації стипендії у разі її призначення або відновлення виплати за результатами семестрового контролю. Так, якщо студент (учень) втратив право на її призначення, а надалі стипендію йому було знову (або вперше) призначено (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, виникненням підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), ІСЦ обчислюють з місяця призначення стипендії ( абз. 4 п. 101 Порядку № 1078).

Інакше кажучи, якщо стипендію було призначено починаючи з жовтня 2015 року і пізніше, то при її індексації розрахунок ІСЦ проводять з місяця призначення стипендії. У таблиці з обчисленими коефіцієнтами індексації слід орієнтуватися на місяць, що передує місяцю призначення стипендії.

Наведемо далі в таблиці коефіцієнти поточної індексації під час індексації стипендії в жовтні 2016 року, починаючи з «базового» місяця «вересень-2015».

Коефіцієнти індексації за жовтень 2016 року

«Базовий» місяць

Індекс інфляції, %

Величина ІСЦ для проведення індексації, %

2015 рік

Вересень

102,3

6,6

Жовтень

98,7

7,9

Листопад

102,0

5,8

Грудень

100,7

5,1

2016 рік

Січень

100,9

4,1

Лютий

99,6

4,5

Березень

101,0

3,5

Квітень

103,5

Не індексуємо

Травень

100,1

Не індексуємо

Червень

99,8

Не індексуємо

Липень

99,9

Не індексуємо

Серпень

99,7

Не індексуємо

Вересень

Не індексуємо

Жовтень

Не індексуємо

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі