Виконання обов’язків за вакантними посадами у терцентрі: як установити доплату

В обраному У обране
Друк
Коновал Світлана, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2016/№ 38
У територіальному центрі соціального обслуговування, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, є дві вакантні посади: інспек- тора з кадрів (6-й тарифний розряд) та соціального працівника (8-й тарифний розряд).
Наказом керівника терцентру двом праців- никам, а саме економісту та соціальному працівнику ІІ категорії, було призначено виконувати поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за цими вакантними посадами. При цьому за основними посадами і економіст, і соціальний працівник ІІ категорії мають 9-й тарифний розряд.
У зв’язку з цим виникає запитання: як правильно встановити зазначеним працівникам доплату за виконання додаткової роботи? Від якого розміру посадового окладу встановлювати таку доплату: від окладу за основною посадою чи від окладу за вакантною посадою?

Для початку визначимося, в який спосіб працівник може виконувати додаткові роботи за вакантними посадами протягом свого основного робочого часу. Тут існує два варіанти: суміщення посад і розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт).

При визначенні понять «суміщення професій і посад» та «розширення зони обслуговування» слід керуватися постановою Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.81 р. № 1145 та виданою щодо застосування цієї постанови Інструкцією Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС «Про порядок і умови суміщення професій (посад) від 14.05.82 р. № 53-ВЛ. Адже, як і в багатьох інших випадках, коли йдеться про трудові відносини, питання суміщення професій регулюються нормами ще радянського законодавства, які застосовують в частині, що не суперечить Конституції і законам України.

Так, під суміщенням посад слід розуміти виконання працівником поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією чи посадою в тій же самій установі, організації (в межах основного робочого часу).

У свою чергу, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за тією ж професією чи посадою в тій самій установі, організації (в межах основного робочого часу).

Умови та розміри оплати праці працівників установ соціального захисту, у тому числі і працівників територіального центру соціального обслуговування (далі — терцентр), визначаються відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Так, згідно з п.п. 3.1.1 цих Умов професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, які виконують у тому ж самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою.

Разом з тим відповідно до п.п. 3.1.2 Умов № 308/519 доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт встановлюються працівникам за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами). Зазначені доплати провадяться у розмірі до 50 % посадового окладу працівника.

Всі ці види робіт допускаються в одній установі, закладі за згодою працівника протягом установленої тривалості робочого часу, якщо це економічно виправдано та не призводить до погіршення роботи за основною посадою.

Конкретний розмір зазначених доплат установлюється керівником закладу, установи залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

Як бачимо, доплати за виконання додаткової роботи за вакантними посадами (як у випадку суміщення посад, так і для ситуацій із збільшенням обсягу роботи) встановлюють до посадового окладу за основною посадою. Головна умова — в межах економії за вакантною посадою. Це підтверджує і Мінпраці у листах від 25.03.2010 р. № 319/13/84-10 та від 07.09.2010 р. № 784/13/84-10.

Отже, якщо виконання додаткових обов’язків за вакантною посадою покладено на фахівця, який за основною посадою має більший тарифний розряд (оклад), ніж за суміщуваною, то доплата повинна провадитись з розрахунку тарифного розряду (окладу) за основною посадою. У ситуації, коли тарифний розряд (оклад) за вакантною (суміщуваною) посадою вище, ніж за основною, доплату також встановлюють від посадового окладу (тарифного розряду) працівника за основною посадою.

Тобто у вашому випадку економісту терцентру, який має 9-й тарифний розряд, доплату за суміщення посади (виконання обов’язків за вакантною посадою) інспектора з кадрів (6-й тарифний розряд) потрібно встановлювати з розрахунку 9-го тарифного розряду економіста (станом на жовтень 2016 року — від посадового окладу 2050 грн.). Відповідно соціальному працівнику ІІ категорії з 9-м тарифним розрядом доплату за розширення зони обслуговування (збільшення обсягу робіт) за виконання обов’язків за цією ж вакантною посадою, але з 8-м тарифним розрядом, встановлюється також від його основного посадового окладу, із розрахунку 9-го тарифного розряду.

Крім того, зазначені доплати можуть бути розподілені між кількома працівниками в розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою кожного з цих працівників у межах наявної економії фонду оплати праці. Про це зазначило Мінсоцполітики у листі від 02.02.2015 р. № 102/13/84-15.

Додамо також таке. У разі коли виконання роботи за вакантною посадою здійснюється поза межами робочого часу за основною посадою, оплата праці провадиться за фактично відпрацьований час. Інакше кажучи, така робота вважається внутрішнім сумісництвом та повинна відповідним чином оформлятися.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити