Установлюємо тарифний розряд сестрі медичній ЦПМСД

В обраному У обране
Друк
Купліванчук Анжела, заступник директора Департаменту — начальник відділу методології оплати праці та роботи з місцевими бюджетами Департаменту економіки і фінансової політики
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2016/№ 39
До штату Центру первинної медико-санітарної допомоги на посаду медичної сестри приймається працівник (студент), який має диплом молодшого спеціаліста та навчається на четвертому курсі медичного вишу. Він не має сертифіката медпрацівника та відповідної кваліфкатегорії. У зв’язку з цим виникають запитання:
— який тарифний розряд необхідно встановити такому працівнику;
— чи можна у майбутньому підвищити йому тарифний розряд і, якщо так, то що для цього необхідно?

Оплату праці медичним працівникам, зокрема Центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі — ЦПМСД), проводять відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Згідно з п.п. 1.4 цих Умов розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами ЄТС, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам — від кваліфікаційного розряду у межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, і відображаються у тарифікаційному списку.

Зокрема, розміри тарифних розрядів (посадових окладів) фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (у тому числі сестер медичних) визначаються за тарифними розрядами відповідно до п.п. 2.2.8 Умов № 308/519 залежно від наявної кваліфікаційної категорії:

— вищої кваліфікаційної категорії — 9-й тарифний розряд;

— першої кваліфікаційної категорії — 8-й тарифний розряд;

— другої кваліфікаційної категорії — 7-й тарифний розряд;

— без категорії — 6-й тарифний розряд.

Разом з тим відповідно до ст. 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.92 р. № 2801-XII медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженим наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117, для посади «сестра медична» передбачені наступні кваліфікаційні вимоги: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.

Крім того, згідно з п. 4.10 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ від 23.11.2007 р. № 742 (далі — Положення № 742), молодші спеціалісти з медичною освітою, що працюють на посадах сестер медичних усіх найменувань (крім сестер медичних операційних та сестер медичних — анестезистів), інструкторів з трудової терапії, інструкторів з лікувальної фізкультури, оптометристів, техніків-ортезистів-гіпсовиливальників усіх типів закладів, проходять атестацію за спеціальністю «Сестринська справа».

Отже, працівнику, який приймається до ЦПМСД на посаду сестри медичної і в якого відсутня кваліфкатегорія за спеціальністю «Сестринська справа», посадовий оклад установлюється за 6-м тарифним розрядом згідно з п.п. 2.2.8 Умов № 308/519.

У свою чергу, якщо у подальшій професійній діяльності фахівець, який займає посаду медсестри, виявить себе як сумлінний працівник, то за результатами атестації йому може бути присвоєна друга кваліфікаційна категорія і, відповідно, встановлений 7-й тарифний розряд. Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою, як було зазначено вище, проводиться відповідно до Положення № 742.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити