Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2016/№ 33
Наказ від 12.07.2016 р. № 753
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2016 р. за № 1078/29208
(витяг)

Відповідно до пункту 13 Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 (зі змінами), та з метою надання методичної допомоги територіальним центрам соціального обслуговування (надання соціальних послуг) наказую:

1. Затвердити Типовий штатний норматив чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), що додається.

<…>

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2015 року № 342 «Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2015 року за № 423/26868.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

Міністр А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

<…>

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства соціальної політики України
від 12 липня 2016 року № 753
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2016 року за № 1078/29208

ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ НОРМАТИВ
чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

1. Апарат територіального центру

Назва посади (професії)

Кількість штатних одиниць залежно від кількості осіб, яких обслуговують підрозділи територіального центру

до 500

від 501 до 1500

1501 і більше

Адміністративно-господарський персонал

Директор

1

1

1

Заступник директора

1

1

Головний бухгалтер*

Нормативи чисельності визначаються відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 року № 269 «Про затвердження міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку»

Бухгалтер*

Юрисконсульт

0,5

1

1

Завідувач господарства

0,5

0,5

0,5

Інженер з охорони праці

0,5

0,75

1

Інспектор з кадрів

0,5

1

1

Персонал із соціальної роботи

Провідний фахівець із соціальної роботи

0,5

1

1

Фахівець із соціальної роботи I категорії

0,5

1

1

Психолог (практичний психолог)**

0,5

1

1

Психолог**

1,5

2

2

Медичний персонал

Сестра медична***

1

1

1

Обслуговуючий персонал

Прибиральник службових приміщень

0,25 штатної одиниці на 100 кв. м площі при одноразовому щоденному прибиранні, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці

Водій автотранспортних засобів

1 штатна одиниця на кожний автомобіль

Сторож

Кількість штатних одиниць визначається залежно від кількості об’єктів, що підлягають охороні, відповідно до вимог щодо режиму та умов охорони. На один цілодобовий пост охорони встановлюється не більше ніж 3 штатні одиниці

* Функції з ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності можуть виконуватися централізовано через бухгалтерські служби структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій або виконавчих органів місцевого самоврядування.

** Надає послуги особам, які обслуговуються в усіх відділеннях територіального центру.

*** Вводиться у разі, якщо в структурі територіального центру відсутні відділення денного перебування та стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, надає послуги особам, які обслуговуються в усіх відділеннях територіального центру.

2. Відділення соціальної допомоги вдома

Назва посади (професії)

Кількість штатних одиниць залежно від кількості осіб, яких обслуговує відділення соціальної допомоги вдома

до 160

від 161 до 320

321 і більше

Адміністративно-господарський персонал

Завідувач відділення

1

1

1

Персонал із соціальної роботи

Фахівець із соціальної допомоги вдома

0,5

1

1 штатна одиниця та додатково 0,5 штатної одиниці на кожних 80 осіб понад визначену норму

Фахівець із соціальної роботи II категорії / соціальний працівник

1

1

1 штатна одиниця та додатково 0,5 штатної одиниці на кожних 80 осіб понад визначену норму

Соціальні робітники

1 штатна одиниця для обслуговування 6 осіб у сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, приватному або державному секторі без комунальних зручностей і для обслуговування 10 осіб у містах з комунальними зручностями.

1 штатна одиниця для обслуговування 2 непрацездатних громадян з V групою рухової активності

Обслуговуючий персонал

Водій автотранспортних засобів — 1 штатна одиниця на 1 автомобіль (1 автомобіль на 160 обслуговуваних осіб)

1

1 — 2

2 штатні одиниці та додатково 1 штатна одиниця на кожних 160 осіб понад визначену норму

Прибиральник службових приміщень (окремо розміщених)

0,25 штатної одиниці на 100 кв. м площі при одноразовому щоденному прибиранні, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці

3. Відділення денного перебування (на 30 осіб)

Назва посади (професії)

Кількість штатних одиниць

Примітки

Адміністративно-господарський персонал

Завідувач

1

Сестра-господиня

0,5

Уводиться при наданні соціальної послуги денного догляду

Персонал із соціальної роботи

Соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи I категорії

2

Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності

0,5

Інструктор з трудової адаптації

0,5

Фахівець з фізичної реабілітації

0,5

Медичний персонал

Сестра медична з лікувальної фізкультури

1

Сестра медична

0,5

Сестра медична з дієтичного харчування

0,5

Уводиться за наявності харчоблоку

Персонал кухні (харчоблоку) (при однозмінному режимі роботи)

Кухар

1

Уводиться за наявності харчоблоку

Підсобний робітник

1

Уводиться за наявності харчоблоку

Обслуговуючий персонал

Водій автотранспортних засобів

Уводиться за потреби та за наявності на балансі автотранспортного засобу із розрахунку — одна штатна одиниця на 1 автотранспортний засіб, 1 автотранспортний засіб на 50 обслуговуваних осіб

Прибиральник службових приміщень

0,25 штатної одиниці на 100 кв. м площі при одноразовому щоденному прибиранні, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці

Примітка. Введення та кількісне визначення інших посад проводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням органу, що утворив територіальний центр.

4. Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання (на 30 ліжко-місць)

Назва посади, професії

Кількість штатних одиниць залежно від кількості осіб, яких обслуговує відділення стаціонарного догляду

Примітки

Адміністративно-господарський персонал

Завідувач відділення

1

Сестра-господиня

1

Медичний персонал

Лікар загальної практики — сімейний лікар*

0,5

Сестра медична

1 та додатково 0,5 штатної одиниці на 15 ліжкових хворих

Сестра медична

4,75

За необхідності організації цілодобового чергування, на 30 ліжок, за наявності ліжкових ворих, підопічних, яким надається паліативний догляд

Сестра-господиня

0,5

Молодша медична сестра з догляду за хворими

4,5 та додатково одна штатна одиниця на 8 ліжкових хворих

на один цілодобовий пост на 30 ліжок

Молодша медична сестра (санітарка-ванниця)

1 та додатково 0,5 штатної одиниці на 5 ліжкових хворих

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

1

Сестра медична з дієтичного харчування

0,5

Уводиться за наявності харчоблоку

Персонал із соціальної роботи

Фахівець із соціальної роботи II категорії / соціальний працівник

0,5

Персонал кухні (харчоблоку)

Кухар (кухонний робітник)

2

Уводиться за наявності харчоблоку

Підсобний робітник

1,5

Уводиться за наявності харчоблоку

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

0,5

* Медична допомога може надаватися при наявності ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики чи укладенні договорів із закладами охорони здоров’я.

5. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Назва посади (професії)

Кількість штатних одиниць залежно від кількості осіб, які потребують різних видів допомоги

500 і більше

Адміністративно-господарський персонал

Завідувач відділення

1

Персонал із соціальної роботи

Соціальний працівник

1

Обслуговуючий персонал

Соціальний робітник

1

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

1

Перукар

1

Взуттьовик з ремонту взуття

1

Швачка

1

Примітка. Введення та кількісне визначення інших посад (професій) проводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням органу, що утворив територіальний центр.

Заступник начальника Управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг — начальник відділу реформування та організації надання соціальних послуг за місцем проживання О. Фартушна

Коментар редакції

Нові штатні нормативи для працівників терцентрів соцобслуговування

В умовах тотальної перебудови інститутів державного управління та децентралізації продовжується реформування системи надання соціальних послуг в Україні.

Ще з 05.01.2016 р. набули чинності зміни, внесені постановою КМУ від 23.12.2015 р. № 1093 до одних із головних робочих документів терцентрів — Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі — Типове положення), та Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), (далі — Перелік соцпослуг), затверджених постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1417.

Зокрема, з метою оптимізації структури терцентрів кардинально змінили перелік відділень (не менш як два різного спрямування), що можуть бути створені у таких центрах (оновлений п. 1 ст. 9 Типового положення):

— соціальної допомоги вдома;

— денного перебування;

— стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

— організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Відповідні правки було внесено і до Переліку соцпослуг.

Тобто ще з початку нинішнього року Типове положення і Перелік соцпослуг передбачали, що:

— відділення соціально-побутової адаптації та соціально-медичних послуг канули у Лету: їх об’єднали у відділення денного перебування;

стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання перейменували у відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.

З тих пір усі чекали на оновлення ще одного важливого документа — Типових штатів. І от нарешті, дочекалися. Наказом, що коментується (чинний з 26.08.2016 р.), Мінсоцполітики затвердило Типовий штатний норматив чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі — Типові штати № 753). Цей документ обов’язковий для застосування (пройшов реєстрацію у Мін’юсті).

З дати офіційного опублікування наказу, що коментується (26.08.2016 р.), документ-попередник — наказ Мінсоцполітики від 30.03.2015 р. № 342, втратив чинність.

Відзначимо наступне: незважаючи на те, що попередні штатні нормативи (набули чинності з 12.05.2015 р.) було затверджено минулого року, але фактично вони не змінювалися ще з 2010 року. Справа в тому, що вже їх попередник — наказ Мінпраці від 10.06.2010 р. № 342, діяв до 03.03.2015 р., але був скасований наказом Мінсоцполітики від 03.03.2015 р. № 234 як такий, що не пройшов реєстрацію в Мін’юсті. Його наступник — наказ Мінсоцполітики від 30.03.2015 р. № 342, процедуру держреєстрації нормативно-правових актів пройшов, але на той час у самих нормативах нічого суттєвого не змінилося (усі посади і нормативи залишилися колишніми).

Що змінилося зараз? Які новинки передбачають Типові штати № 753? Відразу відзначимо, що тут є над чим попрацювати, тому давайте детально проаналізуємо.

Типовий норматив. Саму назву цих нормативів викладено не в множині (Типові нормативи терцентрів), а в однині — (Типовий норматив терцентру). Нічого принципового це не змінює, але принаймні відтепер відповідає абз. 2 п. 13 Типового положення. Тут сказано, що штатна чисельність терцентру визначається відповідно до норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

Структурні підрозділи. Як ми уже зазначали, з початку нинішнього року внесено суттєві зміни до Типового положення та Переліку соцпослуг. Привели у відповідність до цих змін і Типові штати № 753.

Нова редакція штатних нормативів терцентру тепер передбачає розбивку за такими підрозділами (пп. 1 — 5 Типових штатів № 753):

1) апарат територіального центру;

2) відділення терцентру, яких тепер відповідно до п. 1 ст. 9 Типового положення є тільки 4 (замість 5 раніше існуючих):

— соціальної допомоги вдома;

— денного перебування (на 30 осіб);

— стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання (на 30 ліжко-місць);

— організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Категорії персоналу. По всіх структурних підрозділах назви посад (професій) згрупували у наступні категорії:

— адміністративно-господарський персонал;

— персонал із соціальної роботи;

— медичний персонал;

— обслуговуючий персонал;

— персонал кухні (харчоблоку) (при однозмінному режимі роботи) — передбачено лише у відділенні денного перебування (на 30 осіб) та відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання (на 30 ліжко-місць).

Тепер пройдемося по кожному із підрозділів терцентру.

Апарат терцентру

Нові критерії. У складі апарату терцентру змінили критерії для визначення штату.

По-перше, нормативна чисельність (кількість штатних одиниць) для працівників апарату терцентру відтепер залежить виключно від кількості осіб, яких обслуговують підрозділи територіального центру. Попередня редакція передбачала на доповнення до цього показника ще і кількість працюючих у самому терцентрі.

По-друге, диференціювали таку кількість осіб (яких обслуговують підрозділи терцентру) і відповідно кількість штатних одиниць на 3 можливих варіанти: до 500; від 501 до 1500 та 1501 і більше. Попередня редакція містила розбивку лише на 2 графи: до 500 осіб і від 501 особи і більше. В апараті терцентру це буде мати значення для деяких посад, наприклад посади завгоспа. Більше того, тут переглянули в бік зменшення норматив, і для усіх терцентрів тепер може бути тільки 0,5 штатної одиниці завгоспа (раніше при кількості осіб, що перевищувала 500, передбачалася повна штатна одиниця завгоспа).

А от для посади інженера з охорони праці 1 одиниця тепер може бути тільки у терцентрах з кількістю осіб, яких обслуговують підрозділи, від 1501 і більше. Якщо ж така кількість осіб знаходиться в діапазоні від 501 до 1500, то штатна чисельність для такої посади становитиме тільки 0,75 одиниці (раніше була 1 одиниця).

Щодо посади юрисконсульта у терцентрах з кількістю осіб, яких обслуговують підрозділи, до 500 осіб, відтепер буде тільки 0,5 штатної одиниці (раніше була 1 одиниця).

Кількість бухгалтерів — по міжгалузевим нормативам. Раніше діючими штатними нормативами (наказ Мінсоцполітики від 30.03.2015 р. № 342), які мали статус обов’язкового характеру, для визначення штату бухгалтерів існувало тільки 2 колонки: до 500 осіб, від 500 і більше. Тому незалежно від того, наскільки перевищувала загальна чисельність осіб, від якої залежав норматив бухгалтерії, від 500 і більше осіб, у терцентрі було тільки 2 одиниці: 1 — головний бухгалтер, 1 — бухгалтер. Тому в багатьох терцентрах поставало питання, як бути з бухгалтерською службою, у випадку коли кількість осіб «далеко зашкалює», наприклад, за відмітку 3000 осіб.

На вирішення цього питання Мінсоцполітики у листі від 21.07.2015 р. № 10927/0/14-15/014 радило скористатися приміткою до нормативів, яка давала право органу, що заснував терцентр (місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоуправління), вводити інші посади (професії) та визначати їх кількість залежно від конкретних умов обслуговування. Тобто збільшити кількісний склад бухгалтерської служби можливо було звернувшись до органу, який заснував терцентр. На підставі такого обґрунтованого звернення керівник такого органу міг прийняти рішення про збереження (або збільшення) штатної чисельності бухгалтерів.

Типовими штатами № 753 змінили підхід до визначення кількості посад бухгалтерської служби. Для посади головного бухгалтера і бухгалтера усіх терцентрів (ці посади входять до складу апарату терцентру) встановлено, що їх нормативи чисельності визначаються відповідно до наказу Мінпраці «Про затвердження міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку» від 26.09.2003 р. № 269 (далі — Міжгалузеві нормативи № 269).

Відзначимо: такий підхід (по міжгалузевим «бухгалтерським» нормативам) фактично можна було застосовувати і раніше, в часи дії Типових штатів, затверджених наказом Мінпраці від 10.06.2010 р. № 342, які використовували як рекомендаційні для роботи.

Тепер у Типових штатах № 753 це зафіксували на нормативному рівні. Наприклад, якщо скористатися картою 12, лист 1 «Нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку» Міжгалузевих нормативів № 269 при обслуговуванні більше 3000 осіб та 3 структурних підрозділів чисельність бухгалтерів терцентру може складати 4,2 штатних одиниці.

При цьому для таких посад з’явилося застереження з позначкою «*»: функції з ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності можуть виконуватися централізовано через бухгалтерські служби структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій або виконавчих органів місцевого самоврядування.

Отже, якщо вся бухгалтерія терцентру ведеться централізовано через структурні підрозділи з питань соцзахисту, то немає потреби у введенні посад головного бухгалтера та бухгалтера до штату терцентру.

Скасовані посади. Типові штати № 753 не передбачають у структурі апарату терцентру таких посад, як касир, економіст, оператор комп’ютерного набору.

Нові посади. В апараті терцентру з’явилися посади та визначено їх чисельність для персоналу із соціальної роботи:

— провідного фахівця із соціальної роботи;

— фахівця із соціальної роботи;

— психолога (практичного психолога). Штат працівників за такими посадами надає послуги особам, які обслуговуються в усіх відділеннях територіального центру (на це вказує позначка «**»).

При цьому для 1 штатної одиниці сестри медичної у складі апарату терцентру уточнили, що вона вводиться у разі, якщо в структурі терцентру відсутні відділення денного перебування та стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. В такому випадку сестра медична надає послуги особам, які обслуговуються в усіх відділеннях терцентру (відповідна позначка «***»).

Охорона об’єктів — посилили норматив. Як і раніше, у структурі апарату терцентру вводиться посада сторожа. Кількість штатних одиниць за такою посадою визначається залежно від кількості об’єктів, що підлягають охороні, відповідно до вимог щодо режиму та умов охорони. При цьому на один цілодобовий пост охорони встановлюється не більше ніж 3 штатні одиниці сторожа (раніше діюча норма передбачала для цілодобового поста не більше 4,5 штатної одиниці).

Звичайно, залишається загадкою, як можуть 3 штатні одиниці для 1 поста забезпечити режим цілодобової охорони? Адже навіть якщо тривалість добової зміни у працівника буде 22 години, то як мінімум 4 штатні одиниці забезпечать дотримання цілодобового режиму:

22 год х 366 к. дн. : 2003 год = 4 одиниці, де

366 — кількість календарних днів у 2016 році;

2003 — річна норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні.

Звичайно, що при такій чисельності сторожів у 3 цілодобових постовиків-сторожів будуть понадурочні години, які потрібно буде оплатити в подвійному розмірі. Інакше із ситуації не вийти.

Прибирання приміщень — новий норматив. Не набагато, але все ж послабили норматив для визначення чисельності штату для посади прибиральника службових приміщень. Відтепер це 0,25 штатної одиниці на 100 м2 площі при одноразовому щоденному прибиранні, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці. Раніше було — 0,23 штатної одиниці на 100 м2 площі у разі одноразового щоденного прибирання, але не менше 0,5 штатної одиниці. Звісно, що цифра «0,25» більш «зручніша» в розрахунках.

Наприклад, якщо площа, що прибирається, становить 300 м2, то по-новому можна буде ввести вже 0,75 штатної одиниці прибиральника службових приміщень (300 х 0,25 : 100) замість 0,7 одиниці (300 х 0,23 : 100) за старими нормативами.

Відзначимо: посади прибиральника службових приміщень передбачені у штаті апарату терцентру та відділеннях: соціальної допомоги вдома; денного перебування (пп. 1 — 3 Типових штатів № 753).

Відділення соціальної допомоги вдома

У структурі такого відділення, по-перше, скасували посаду заступника завідувача відділення.

По-друге, доповнили персонал із соціальної роботи посадою фахівця із соціальної допомоги вдома. При кількості осіб, яких обслуговує таке відділення:

до 160 осіб0,5 штатної одиниці;

— від 161 до 320 осіб — 1 штатна одиниця;

— 321 особа і більше — 1 штатна одиниця та додатково 0,5 штатної одиниці на кожних 80 осіб понад визначену норму.

Збільшення штату персоналу із соціальної роботи можна пояснити оновленою нормою п. 25 Переліку соцпослуг, яка з 05.01.2016 р. встановлює періодичність надання соцпослуг з догляду вдома, а саме:

1) постійно, залежно від групи рухової активності (III група — два рази на тиждень, IV — три рази, V — п’ять разів);

2) періодично (два рази на місяць);

3) тимчасово (визначений у договорі період).

Зазначимо: раніше (до 05.01.2016 р.) була передбачена лише мінімальна періодичність відвідування громадян — не менш як два рази на тиждень.

Для посади водія, що вводиться у терцентрах, з кількістю осіб, яких обслуговує таке відділення від 321 особи і більше, уточнили норматив: 2 штатні одиниці та додатково 1 штатна одиниця на кожних 160 осіб понад визначену норму.

Відділення денного перебування (на 30 осіб)

Як ми уже зазначали, відділення денного перебуванняце новий структурний підрозділ, який створено замість відділень соціально-побутової адаптації та соціально-медичних послуг. Відділення денного перебування територіального центру утворюється для надання соціальних послуг не менш як 30 громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування, на день (п. 28 Переліку соцпослуг).

Як і інші відділення, відділення денного перебування очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру за погодженням з начальником відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради (п. 31 Переліку соцпослуг). У той же час оновлена редакція п. 32 Переліку соцпослуг допускає можливість створення у складі терцентру декількох відділень денного перебування залежно від місця проживання громадян, яких він обслуговує, стану їх здоров’я та потреб.

Для такого структурного підрозділу найменування посад (професій) та їх нормативна чисельність (кількість штатних одиниць) визначена п. 3 Типових штатів № 753.

Серед нових посад (по 0,5 штатної одиниці) в порівнянні з раніше існуючими відділеннями (соціально-побутової адаптації та соціально-медичних послуг) у відділенні денного перебування з’явилися:

— сестра-господиня (уводиться при наданні соціальної послуги денного догляду);

— організатор культурно-дозвіллєвої діяльності;

— інструктор з трудової адаптації;

— фахівець з фізичної реабілітації.

Замість 1 штатної одиниці (0,5 + 0,5) соціального працівника, яка була у колишніх двох відділеннях, передбачено 2 штатні одиниці соціального працівника або фахівця із соціальної роботи I категорії.

Проте значно зменшилась штатна чисельність медперсоналу: із 7 колишніх посад сестер медичних (у тому числі старшої, з лікувальної фізкультури, з фізіотерапії, з масажу) гранична штатна чисельність тепер тільки 2 одиниці:

— сестра медична з лікувальної фізкультури — 1 одиниця;

— сестра медична — 0,5 одиниці;

— сестра медична з дієтичного харчування — 0,5 одиниці (уводиться за наявності харчоблоку).

Скасовано посаду молодшої медичної сестри (раніше була передбачена у відділенні соціально-медичних послуг).

За наявності харчоблоку у відділенні денного перебування передбачено введення персоналу кухні: по 1 штатній одиниці кухаря та підсобного робітника.

Водій. У відділенні денного перебування посада водія автотранспортних засобів уводиться за потреби та за наявності на балансі автотранспортного засобу із розрахунку — 1 штатна одиниця на 1 автотранспортний засіб, 1 автотранспортний засіб на 50 обслуговуваних осіб.

Інші посади. Раніше примітка щодо кількості та можливості існування посад, які відрізняються від встановлених нормативами, була прописана тільки наприкінці Типових штатів, затверджених наказом Мінсоцполітики від 30.03.2015 р. № 342 (безпосередньо після відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги).

У нових Типових штатах № 753 її також залишили наприкінці (після штатного складу відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги), дещо перефразували, але по суті не змінили. У той же час її продублювали і для новоствореного відділення денного перебування (на 30 осіб). Тобто у примітці до п. 3 Типових штатів № 753 також значиться, що введення та кількісне визначення інших посад (професій) проводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням органу, який утворив територіальний центр.

Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання (на 30 ліжко-місць)

По-перше, як ми уже говорили, змінилася сама назва: тепер це відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання (колишня назва — стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання).

По-друге, треба взяти до уваги, що обмеження щодо граничної чисельності громадян у відділенні стаціонарного догляду, що встановлено п. 38 Переліку соцпослуг (передбачає, що таке відділення утворюється для обслуговування не менш як 10 і не більш як 50 одиноких громадян), набирає чинності з 1 січня 2017 року. Тому наразі такі відділення функціонують незалежно від кількості осіб, що потребують соцобслуговування.

Нові посади. Штат адміністративно-господарського персоналу такого відділення поповнився посадою сестри-господині (1 одиниця).

Замість 0,5 штатної одиниці посади лікаря (лікаря-терапевта, лікаря-невропатолога, лікаря-геріатра, лікаря-психіатра залежно від переваги виду захворювання громадян, що обслуговуються) передбачено 0,5 штатної одиниці посади лікаря загальної практики — сімейного лікаря. При цьому примітка (*) нагадує: медична допомога може надаватися за наявності ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики чи укладення договорів із закладами охорони здоров’я.

Для персоналу із соціальної роботи поряд із найменуванням посади «соціальний працівник» (0,5 одиниці) допускається як іще один можливий варіант для посади — фахівець із соціальної роботи II категорії (0,5 одиниці).

У складі медперсоналу додатково передбачили 1 одиницю для посади молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці).

За наявності харчоблоку до штату відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання відтепер можна ввести:

0,5 одиниці сестри медичної з дієтичного харчування;

1,5 одиниці підсобного робітника.

Зменшення штату. Кількість штатних одиниць за посадою кухаря (кухонного робітника) зменшили з 2,5 до 2 одиниць (вводяться за наявності харчоблоку).

Серед медичного персоналу скасували посаду сестри медичної з масажу (раніше визначали як 0,5 штатної одиниці на 25 ліжок).

Уточнили норматив. Кількість штатних одиниць за посадою «молодша медична сестра (санітарка-ванниця)» визначатиметься як: 1 одиниця та додатково 0,5 штатної одиниці на 5 ліжкових хворих. Раніше норматив звучав так: 1 штатна одиниця на 15 ліжок та додатково 0,5 штатної одиниці та 5 ліжкових хворих.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Серед усіх структурних підрозділів це єдине відділення терцентру, штат якого майже не зазнав змін.

Типові штати № 753 внесли всього одне доповнення (п. 5): тепер до штатного складу обслуговуючого персоналу відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги можна ввести 1 одиницю робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків.

До речі, зауважимо: з 05.01.2016 р. право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають також і внутрішньо переміщені особи (оновлена редакція п. 53 Переліку соцпослуг). Отже, їх необхідно буде врахувати у основному критерії, при якому утворюється це відділення та вводиться його штат:

— утворюється для обслуговування не менш як 500 громадян (п. 53 Переліку соцпослуг);

— кількість штатних одиниць залежно від кількості осіб, які потребують різних видів допомоги: 500 і більше (п. 5 Типових штатів № 753).

Із роз’яснень фахівців Мінсоцполітики, наведених у листі від 17.11.2014 р. № 879/13/155-14, у зазначеній нормі (500 осіб і більше) мова йде про осіб, яких обслуговує відділення на рік, а не конкретний працівник (наприклад, перукар). Чиновники вважають, що показник чисельності осіб, які обслуговуються, визначається щорічно на початку року під час складання тарифікаційного списку за звітними даними минулого року і протягом поточного року не переглядається.

Отже, якщо за даними, наприклад, 2015 року у відділенні надано різних видів допомоги (послуг) 500 і більше особам, то правомірним є введення 1,0 повної штатної одиниці перукаря, швачки, і т. д. (які передбачені Типовими штатами № 753).

Щодо посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків, вважаємо, що її можна ввести з дати набуття чинності Типовими штатами № 753 (при виконанні головної умови — осіб, що обслуговуються відділенням, є не менше 500).

На замітку: для визначення кількості громадян, які обслуговуються, за минулий рік використовують відомості із форми звітності № 12-соц (річна) «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», затвердженої наказом Мінпраці від 24.01.2011 р. № 20.

Людмила ТРОХИМЕНКО, експерт з питань оплати праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд