Щодо оплати праці педагогічних працівників

Міністерство освіти і науки України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2016/№ 35
В обраному У обране
Друк
Лист від 18.04.2016 р. № 1/11-5122

<…>

Питання атестації педагогічних правників, у тому числі й старших вожатих, одночасно врегульовують два нормативно-правових акти — Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядок їх присвоєння, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1109, та Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930. Враховуючи, що Типове положення № 930 не суперечить Переліку у частині вирішення питання щодо присвоєння педагогічного звання «старший вожатий — методист», вищевказані нормативно-правові акти застосовуються одночасно. Таким чином, присвоєння цього педагогічного звання здійснюється згідно з Переліком за результатами атестації, що проводиться відповідно до Типового положення № 930. З набранням чинності постановою КМУ від 23 грудня 2015 року № 1109 педагогічним працівникам присвоюються педагогічні звання, визначені Переліком. Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН від 6 грудня 2010 року № 1205, передбачено введення у загальноосвітніх навчальних закладах лише посади педагога-організатора.

Педагогів, які обіймали посади старших піонервожатих, ще у 1991 році треба було перевести на посади педагогів-організаторів, а при зарахуванні педагогічних працівників на роботу з цього часу їх посада мала називатися не «старший піонервожатий», а «педагог-організатор». Неправильне найменування посади педагогічного працівника позбавляє його права на зарахування періоду роботи на посаді старшого вожатого до спеціального стажу та в подальшому несприятливо впливає на можливість призначення пенсії за вислугу років. Тому для забезпечення трудових прав педагогічних працівників місцевим органам управління освітою та керівникам загальноосвітніх навчальних закладів не рекомендовано вводити посади старших вожатих. Відповідно до Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОНмолодьспорту від 31 жовтня 2012 року № 1230, посади вожатого та старшого вожатого можуть вводитися в оздоровчих закладах для дітей та молоді, крім закладів, що здійснюють свою діяльність відповідно до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою КМУ від 28 квітня 2009 року № 422: дитячо-юнацькі табори (містечка, комплекси): оздоровчі, заміські, профільні, праці та відпочинку, санаторного типу, з денним перебуванням і туристські бази. Проте в таких закладах також передбачено замість цих посад вводити посади вихователів та старших вихователів.

Стосовно підвищення посадового окладу за педагогічне звання «старший вожатий — методист», то відповідно до підпункту «д» пункту 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15 квітня 1993 року № 102, підвищення посадового окладу на 10 % здійснюють особам, яким присвоєно це звання. Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. Отже, педагогічному працівнику, призначеному на посаду старшого вожатого, за умови відповідності вимогам, установленим пунктом 5.2 Типового положення № 930, за результатами атестації може присвоюватися педагогічне звання старший вожатий — методист.

Щодо педагогічного навантаження керівника гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи у позашкільному навчальному закладі роз’яснюємо. Відповідно до статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» норма годин на тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об’єднань позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, а також педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) становить 18 навчальних годин на тиждень.

Оплата праці зазначених працівників здійснюється відповідно до тарифікації.

Перший заступник Міністра І. Совсун

Коментар редакції

Присвоюємо педзвання «старший вожатий — методист» педагогу та встановлюємо педнавантаження керівнику секції ПНЗ

У листі, що коментується, фахівці МОН відповіли на такі запитання:

«1. Переліком кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 23.12.2015 р. № 1109, передбачено присвоєння такого педагогічного звання, як «старший вожатий — методист», а ось у Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників, затвердженому наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930, про нього ані слова.

Тим часом посада старшого вожатого є педагогічною. Тому цілком логічно, що працівник, який її обіймає, має право на присвоєння відповідного педагогічного звання. Тим паче що п.п. «д» п. 24 Інструкції № 102 передбачено підвищення посадових окладів власникам звань «старший вожатий — методист» у розмірі 10 %.

Як вирішити зазначену проблему?

Чи дійсно працівник, який обіймає посаду старшого вожатого, має право на присвоєння відповідного педагогічного звання?

2. Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об’єднань позашкільного навчального закладу (ПНЗ) незалежно від впорядкування, типу і форми власності становить 18 навчальних годин на тиждень. Це визначено ч. 1 ст. 22 Закону «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III.

Разом з цим відповідно до п.п. «г» п. 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.93 р. № 102, ставки заробітної плати (посадові оклади) викладачам дитячих музичних, художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв виплачуються за 24 години на тиждень педагогічної (викладацької) роботи.

У зв’язку з цим виникає запитання: яким має бути педагогічне навантаження керівника секції ПНЗ — 24 години чи 18 годин?»

Що ж, розглянемо відповіді МОН.

Педзвання «старший вожатий — методист»: можливо за певних умов

«Як корабель назвеш, так він і попливе!» Пояснимо, у чому полягає проблема першого запитання.

На сторінках нашого видання ми вже знайомили вас із новим порядком присвоєння «регалій» педагогам (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 6, с. 4). Мова йде про Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників (далі — Перелік) та Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників (далі — Порядок), затверджені постановою КМУ від 23.12.2015 р. № 1109 (далі — постанова № 1109). Зазначена постанова набрала чинності 12.01.2016 р.

Нагадаємо, що при аналізі цих документів виникли запитання з приводу їх практичної реалізації, зокрема, і щодо присвоєння педзвання «старший вожатий — методист». На той момент усунути «білі плями» щодо цього питання нам допомогло роз’яснення фахівця МОН (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 6, с. 24). Зараз це роз’яснення повністю підтверджене листом, що коментується.

Суть проблеми полягає у застосуванні Переліку і Порядку та взаємодії цих документів із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930 (далі — Типове положення № 930).

Так, у Переліку присутнє педагогічне звання «старший вожатий — методист». У той же час педагогічні звання присвоюють за результатами атестації. Проте про педагогічне звання «старший вожатий — методист» немає згадки в основному документі, що регламентує процедуру атестації для присвоєння педагогічних звань, — Типовому положенні № 930.

Посада старшого вожатого є педагогічною. На це вказує Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Чи може педпрацівник, що обіймає посаду старшого вожатого, атестуватися на присвоєння педагогічного звання «старший вожатий — методист»? Так, може. У листі, що коментується, наголошено: присвоєння цього педагогічного звання здійснюється згідно з Порядком за результатами атестації, яка проводиться відповідно до Типового положення № 930. Виходить, що педпрацівник, який обіймає посаду старшого вожатого, має пройти атестацію, за результатами якої йому може бути присвоєне (якщо він відповідає вимогам) педагогічне звання «старший вожатий — методист».

У такому разі старшому вожатому за наявність педагогічного звання «старший вожатий — методист» може встановлюватися підвищення посадового окладу на 10 % (п.п. «д» п. 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102). З приводу застосування такого підвищення фахівці МОН нагадали ще одну норму вказаної Інструкції: підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання.

У яких навчальних закладах на теперішній час може передбачатись посада старшого вожатого? Із цього приводу фахівці МОН у листі, що коментується, вказали таке:

— у загальноосвітніх навчальних закладах можливо введення лише посади педагога-організатора. Це передбачено Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН від 06.12.2010 р. № 1205 (набули чинності 01.09.2012 р.);

— в оздоровчих закладах для дітей та молоді (ПНЗ) можуть вводитися посади вожатого та старшого вожатого. Норма передбачена Типовими штатними нормативами позашкільних навчальних закладів, затвердженими наказом МОНмолодьспорту від 31.10.2012 р. № 1230 (чинні з 01.01.2013 р.). Але ці назви посад — це одні з можливих найменувань поряд із посадами вихователя і старшого вихователя для таких закладів. Також і нормативна чисельність для їх встановлення визначається однаково (згідно з пп. 6.11 та 6.12 вищезазначених Типових нормативів). Тому і в таких закладах замість посад вожатого та старшого вожатого рекомендується вводити відповідно посади вихователя і старшого вихователя.

Отже, спеціалісти МОН настійно не рекомендують вводити посаду старшого вожатого у навчальних закладах, навіть у тих, де така посада передбачена типовими штатними нормативами. Причина криється у тому, що для цієї посади на нормативно-правовому рівні не врегульовані усі гарантії як для педпосади, а це може призводити до непорозумінь, наприклад, при призначенні пенсії за вислугу років.

Якщо в деяких навчальних закладах посада старшого вожатого залишилась, то присвоєння педзвання «старший вожатий — методист» можливе. Основним аргументом на користь цього фахівці МОН наводять те, що Типове положення № 930 не суперечить Порядку, зокрема, й у частині вирішення питання щодо присвоєння педзвання «старший вожатий — методист», тому зазначені нормативно-правові акти застосовуються одночасно.

Отже, педагогічному працівнику, призначеному на посаду старшого вожатого, за умови відповідності вимогам, установленим п.п. 5.2 Типового положення № 930, за результатами атестації може присвоюватися педагогічне звання «старший вожатий — методист» і встановлюватись підвищення посадового окладу за таке звання.

Зауважимо, що такі ж самі роз’яснення стосовно цього питання надані фахівцями освітнього відомства і в листі від 29.02.2016 р. № 2/1-13-360-16.

Педнавантаження «позашкільного» керівника секції

Педагогічне навантаження керівників гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи у ПНЗ усіх типів і найменувань є визначальною умовою оплати праці таких працівників, тому питання визначення тривалості такого навантаження є дуже важливим.

Стосовно зазначеного питання фахівці МОН висловились досить чітко — основним нормативним документом при встановленні норми тривалості годин на ставку керівникам гуртків і секцій ПНЗ є ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III (далі — Закон № 1841). Тому, вирішуючи питання відносно встановлення керівнику секції (гуртка) ПНЗ педагогічного навантаження, перш за все слід керуватися нормами зазначеного Закону.

Так, норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об’єднань ПНЗ незалежно від впорядкування, типу і форми власності становить 18 навчальних годин на тиждень. Це визначено ч. 1 ст. 22 зазначеного Закону.

Оплата праці здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Аналогічну норму містить і п.п. «а» п. 64 Інструкції № 102.

За години педагогічної роботи, виконаної понад установлену норму, провадиться додаткова оплата відповідно до отримуваної ставки зарплати в одинарному розмірі.

Також додамо, що розподіл педагогічного навантаження у ПНЗ здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління. При цьому педагогічне навантаження педпрацівника ПНЗ незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його письмовою згодою (ч. 2 ст. 22 Закону № 1841).

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд