(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 36/1
 • № 35
 • № 34
 • № 33
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
7/11
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Вересень , 2016/№ 36

Обладнання окремо, установка окремо: як обліковувати бойлер

http://tinyurl.com/yyzln42c
Дитячий садок отримав від благодійника водонагрівач (бойлер) вартістю 2148 грн. (у тому числі ПДВ — 358 грн.). Установку бойлера виконала стороння організація. Послуги з установки та налагодження (на суму 550 грн.) також оплатив благодійник. Як правильно відобразити в обліку надходження такої благодійної допомоги? Чи потрібно вартість установки включати до первісної вартості водонагрівача?

Розпочнемо з того, що бойлер — це пристрій для індивідуального забезпечення подачі гарячої води через підключення до системи загального водопостачання. Принцип його дії полягає в тому, що вода з водопроводу подається в спеціальний бак, де нагрівається за допомогою нагрівального елемента, після чого розподіляється для побутових потреб. Тож фактично такий пристрій не може функціонувати відокремлено від системи водопостачання. Та поряд і цим він є закінченим пристроєм з усіма пристосуваннями і приладдям до нього та призначений для виконання самостійних функцій.

З огляду на вищезазначене бойлер доцільно обліковувати як окремий об’єкт у складі необоротних активів. І залежно від первісної вартості його варто зараховувати на баланс установи або до складу основних засобів, або до складу інших необоротних активів. Так, якщо первісна вартість бойлера не перевищує 6000 грн. (без урахування ПДВ), тоді для його обліку слід застосовувати субрахунок 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Якщо ж такий пристрій коштує понад 6000 грн., його потрібно обліковувати на субрахунку 104 «Машини та обладнання».

Тепер про порядок формування первісної вартості необоротних активів.

Відповідно до абз. 2 п. 7 розд. ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО 121) первісну вартість необоротних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (за винятком інших бюджетних установ), установлюють на підставі відповідних первинних документів та з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. ІІ цього документа. У свою чергу, згідно з указаним пунктом НП(С)БО 121 до первісної вартості необоротних активів, окрім сум, сплачених постачальнику, реєстраційних зборів, непрямих податків та витрат зі страхування ризиків доставки, потрібно включати і витрати на їх транспортування, установку, монтаж і налагодження. Відтак вартість бойлера, отриманого як благодійна допомога, необхідно збільшити на суму витрат, пов’язаних з його установкою, навіть попри те, що ці витрати на себе взяв благодійник.

Якщо ж благодійник передав необоротні активи без будь-яких підтвердних документів, первісну вартість таких об’єктів визначають на рівні справедливої вартості. При цьому обов’язково слід враховувати всі витрати, безпосередньо пов’язані з доведення їх до стану, придатного для використання в запланованих цілях.

До речі, бойлери належать до засобів побутової техніки. Тому на їх придбання також поширюється заборона, передбачена п. 1 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою КМУ від 01.03.2014 р. № 65 (ср. 025069200). Таким чином, купувати бойлери та іншу побутову техніку за рахунок коштів загального фонду держбюджету зась (коштів місцевих бюджетів це теж стосується, якщо орган місцевого самоврядування затвердив відповідні заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів). А от придбати згадані товари за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих на вказану мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески — то будь ласка. От і виходить, що благодійна допомога — чи не єдиний спосіб отримати таку вкрай необхідну для дитячого садочка річ, як водонагрівач.

Нагадаємо, що розпорядники бюджетних коштів одержання благодійних внесків не планують, тому у разі їх фактичного надходження виникає потреба у внесенні змін до кошторису в частині спеціального фонду. Для цього відповідно до п. 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228, до органу Держказначейської служби необхідно подати довідку про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки та довідку про зміни до кошторису. Окрім того, установа, яка отримала благодійну допомогу у натуральній формі (як товари, роботи чи послуги), повинна до кінця звітного періоду подати до Держказначейської служби Довідку про надходження у натуральній формі. Вказівку на це містить п. 11.17 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407, та п. 12.7 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938.

Докладніше про те, як правильно оформити надходження благодійної допомоги, читайте у консультації «Отримали благодійну допомогу? Оформляйте правильно!» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 12).

І кілька слів про застосування КЕКВ. Придбання обладнання вартістю до 6000 грн. (без ПДВ) згідно з п.п. 5 п.п. 2.2.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333), слід проводити за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Якщо ж вартість обладнання перевищує 6000 грн., тоді видатки на його придбання здійснюють за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (п.п. 1 п.п. 3.1.1 Інструкції № 333). А витрати на монтаж, налагодження та установку, якщо вони не включені до вартості придбання такого обладнання, мають проводитися за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Цього вимагає п.п. 12 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333. Саме за цими КЕКВ ви повинні відобразити надходження благодійної допомоги у Довідці про надходження у натуральній формі.

І якщо говорити конкретно про ситуацію, яка описана у запитанні, то безпосередньо вартість придбання бойлера (без урахування вартості установки) слід показати за КЕКВ 2210, а вартість послуг з його установки — за КЕКВ 2240.

Ну, і як же без проводок? Розглянемо порядок відображення надходження благодійної допомоги в обліку на прикладі.

Приклад. Дошкільний навчальний заклад отримав благодійну допомогу у вигляді бойлера. Його вартість згідно з первинними документами на його придбання становить 2148 грн. (у тому числі ПДВ — 358 грн.).

Комісія з числа працівників дитсадка прийняла рішення про оприбуткування благодійної допомоги за вартістю, указаною в первинних документах. За результатами роботи комісії складено Акт приймання-передачі основних засобів за типовою формою № ОЗ-1 (бюджет). На підставі цього акта бухгалтерська служба оформила Інвентарну картку обліку основних засобів в бюджетних установах за типовою формою № ОЗ-6 (бюджет).

Установа не має штатного електрика та сантехніка, які б здійснили установку та підключення бойлера. У зв’язку з цим виникла потреба у залученні сторонніх фахівців.

Вартість послуги з установки бойлера у сумі 550 грн. також оплатив благодійник.

Для зарахування бойлера до складу необоротних активів комісія склала Акт введення в експлуатацію основних засобів за формою, розробленою установою та затвердженою наказом керівника.

На рахунках бухгалтерського обліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано бойлер, отриманий як благодійна допомога (сума з ПДВ)

324

712*

2148

364

324

2148

113

364

2148

Одночасно проведено запис

812

401

2148

2

Прийнято роботи з установки бойлера, оплачені благодійником

324

712*

550

364

324

550

142

364

550

Одночасно відображено фактичні видатки

812

402

550

3

Включено до первісної вартості бойлера витрати на його установку

113

142

550

Водночас відображено зміни в капіталі

402

401

550

4

Нараховано першу половину (50 %) зносу під час введення бойлера в експлуатацію ((2148 грн. + 550 грн.) х 50 %)

841

132

1349

Водночас проведено другий запис

401

841

1349

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця до органу Держказначейської служби слід подати Довідку про надходження в натуральній формі.

Не забудьте також відобразити надходження благодійних внесків, грантів чи дарунків у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м). Цей звіт необхідно подати до органу Держказначейської служби не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним. Це передбачено п.п. 3.5.2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
обладнання, установка, оплата послуг, відображення в обліку, благодійна допомога додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті