Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо особливостей нарахування академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні

Міністерство освіти і науки України
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2017/№ 14
В обраному У обране
Друк
Лист від 10.03.2017 р. № 1/9-140

До Міністерства освіти і науки надходять численні звернення вищих навчальних закладів щодо особливостей нарахування академічних стипендій студентам, курсантам, які мають право на академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні. Зокрема, при однакових рейтингах успішності студентів на різних факультетах (інститутах, відділеннях) в одному вищому навчальному закладі та інших показників їх діяльності (участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності), стипендіальні комісії ухвалюють різні рішення щодо виплати стипендій таким особам, мотивуючи такі рішення лімітом стипендіатів.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 7 Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій (далі — Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20 лютого 2017 року № 261, ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала, — може бути різним для факультетів (інститутів, відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки). Відповідно до пункту 8 зазначеного Порядку конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному факультеті (інституті, відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) і яким на наступний навчальний семестр буде призначена академічна стипендія (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні), визначається стипендіальною комісією шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 7 Порядку, та фактичної кількості студентів, курсантів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті (інституті, відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для студентів першого року навчання).

Стипендіальна комісія може приймати рішення щодо встановлення єдиного ліміту стипендіатів для студентів, курсантів, які навчаються на різних курсах та/або факультетах (інститутах) за певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо такі особи навчаються за однаковими навчальними планами.

Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра В. Ковтунець

Коментар редакції

Ліміт стипендіатів-відмінників в одному виші може різнитися: роз’яснення МОН

У листі, що коментується, фахівці МОН надали роз’яснення щодо порядку встановлення ліміту стипендіатів, яким призначається академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні.

Але перш ніж перейти до них, пояснимо, у чому полягає суть питання.

Річ у тім, що з 1 січня 2017 року відповідно до абз. 1 п. 13 оновленого Порядку призначення та виплати стипендій, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882 (у редакції постанови КМУ від 28.12.2016 р. № 1050) (далі — Порядок № 882), призначення академічних стипендій для студентів вищих навчальних закладів (далі — ВНЗ) здійснюється згідно з рейтингом успішності (далі — рейтинг). Він складається за результатами останнього навчального семестру за кожним факультетом (відділенням), курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності (абз. 8 п. 13 Порядку № 882).

Увага! До рейтингу включаються всі студенти ВНЗ, які навчаються на певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Не включаються до рейтингу особи, які з будь-якого навчального предмета мають незадовільні результати навчання (набрали меншу кількість балів, ніж визначена у ВНЗ межа незадовільного навчання) або академічну заборгованість (абз. 11 — 16 п. 13 Порядку № 882).

Примірний порядок формування рейтингу успішності студентів ВНЗ для призначення академічних стипендій затверджено наказом МОН від 20.02.2017 р. № 261 (далі — Примірний порядок формування рейтингу, документ див. на с. 17).

У свою чергу, відповідно до абз. 17 п. 13 Порядку № 882 перед підбиттям підсумків кожного семестрового контролю вчена рада ВНЗ з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення має визначити однаковий для всіх факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю станом на 1 число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю.

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів (п. 7 Примірного порядку формування рейтингу):

1) загальний ліміт стипендіатів (про який ми зазначили вище, включаючи стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні);

2) ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на підставі здобутого ними рейтингового бала;

3) ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.

Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) і яким на наступний навчальний семестр буде призначена академічна стипендія (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні), визначається стипендіальною комісією (абз. 1 п. 8 Примірного порядку формування рейтингу). Цей показник формується розрахунковим шляхом і залежить від двох складових:

1) ліміту стипендіатів;

2) кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за держзамовленням на певному факультеті (інституті, відділенні), курсі за певною спеціальністю.

Враховуючи вищезазначене, цілком логічно виникає запитання: чи може стипендіальна комісія вишу встановлювати різний ліміт стипендіатів-відмінників, які навчаються на різних факультетах (відділеннях) спеціальностях, зокрема у випадку, коли вони здобули однаковий рейтинговий бал?

У своїй відповіді МОН зазначає: ліміт стипендіатів, яким призначають академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні на підставі здобутого ними рейтингового бала, може бути різним для факультетів (інститутів, відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

Наприклад, припустимо, що два студенти навчаються в одному виші на одному курсі, але на різних факультетах за різними напрямами підготовки та спеціальностями. Один з них — на інженерно-технологічному факультеті (ліміт стипендіатів за його спеціальністю складає 20 осіб), а інший — на юридичному (ліміт стипендіатів для його спеціальності — 10 осіб). Обидва студенти за результатами семестрового контролю здобули однаковий рейтинговий бал — 91 і посіли однакові місця у рейтингу за своєю спеціальністю. Стипендіальна комісія вишу прийняла рішення майбутньому інженеру-технологу призначити академстипендію у підвищеному розмірі, а майбутньому юристу — мінімальну академічну стипендію (МАС). Підстава для такого рішення — різний ліміт стипендіатів-відмінників для кожної спеціальності (напряму підготовки). До того ж у Порядку формування рейтингу успішності студентів вишу могло бути прописано, що підвищена академстипендія встановлюється за умови складання семестрового контролю з кожної дисципліни не нижче 90 балів за 100-бальною шкалою (а у студента, якому призначили МАС, з одного з предметів виявилося менше 90 балів).

Також фахівці МОН зазначили, що існують випадки, коли стипендіальна комісія може приймати рішення щодо встановлення єдиного ліміту стипендіатів. Це можливо, якщо студенти навчаються за однаковими навчальними планами (абз. 3 п. 8 Примірного порядку формування рейтингу).

Наостанок додамо, що абз. 5 п. 13 Порядку № 882 та абз. 2 п. 1 Порядку формування рейтингу передбачено, що порядок формування рейтингу у відповідному навчальному закладі визначається Правилами призначення академстипендій. Тому радимо в цих Правилах прописати усі моменти щодо визначення рейтингу успішності та ліміту стипендіатів (у тому числі ліміту стипендіатів-відмінників), щоб у майбутньому уникнути усіх спірних питань.

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно