Про внесення змін у примітки до схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2017/№ 32
Постанова від 09.08.2017 р. № 572

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у примітки до схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», такі зміни:

у пункті 3 цифру «5» замінити цифрою «3»;

доповнити примітки пунктом 6 такого змісту:

«6. Посадові оклади державних службовців, які виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, підвищуються на 20 відсотків.».

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Уряд підвищив оклади держслужбовців, які відповідають за кібербезпеку: вивчаємо зміни

Держслужбовці-«кіберзахисники» з 20 %-м підвищенням окладу

Останнім часом захищеність інформації від кіберзагроз набула надзвичайно великої актуальності. Звичайно, усі чудово пам’ятають, як нещодавно українські банки, енергетичні компанії, оператори мобільного зв’язку та інші підприємства і установи зазнали найбільшої хакерської атаки, яка поширювала вірус Petya.A. Внаслідок цієї атаки робота багатьох установ та організацій була паралізована, а у фахівців із забезпечення кібербезпеки, у зв’язку з нагальною необхідністю подолання цієї загрози значно зросла напруженість праці, пов’язана, як із фізичним, так і з емоційним навантаженням.

Одним із засобів боротьби з подібними хакерськими діями у майбутньому Уряд вбачає підвищення рівня матеріального забезпечення працівників, які стоять на сторожі кібербезпеки українських підприємств та установ.

З цією метою постановою, що коментується (далі — постанова № 572), Кабмін підвищив на 20 % посадові оклади державних службовців, які виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту й безпеки інформаційних технологій.

Відповідні зміни внесені до постанови КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15 (далі — постанова № 15). Відтепер, примітка до Схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, що є додатком до цієї постанови, містить новий пункт 6, яким і передбачено вищезазначене підвищення.

Зауважимо, що постанова № 15 у своїх додатках не містить посад, з назви яких було б чітко зрозуміло, що працівник виконує функції із забезпечення кібербезпеки. Не було таких конкретних обов’язків й серед функціональних обов’язків для посад, розміщених у Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженому наказом Нацдержслужби України від 13.09.2011 р. № 11, який нещодавно втратив чинність (наказ Нацдержслужби від 11.07.2017 р. № 147).

Разом з тим відповідно до п. 6 «Загальних положень» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336, якщо виникає необхідність, коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації. Це говорить про те, що керівники держорганів відповідним наказом (розпорядженням) можуть зобов’язати конкретних працівників виконувати функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту й безпеки інформаційних технологій (покласти виконання обов’язків із таких функцій). І саме таким працівникам (які виконують «кібербезпечні» функції, про що свідчать їх посадові інструкції) оклади підвищуються на 20 %.

Приклад 1. Посадовий оклад головного спеціаліста державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, з 01.01.2017 р. становив 3200 грн. Такий держслужбовець виконує функції із забезпечення кіберзахисту та безпеки IT-технологій.

Згідно з постановою, що коментується, посадовий оклад такого держслужбовця — «IT-захисника» підлягає підвищенню на 20 %. Отже, з 15.08.2017 р. його новий підвищений посадовий оклад складає 3840 грн. (3200 грн. х 1,2).

Від нового окладу (з урахуванням 20-відсоткового підвищення) з 15.08.2017 р. будуть нараховані відповідні надбавки та премії (наприклад, надбавка за вислугу років на держслужбі, місячні та квартальні премії, стимулюючі виплати у 2017 році: надбавка за інтенсивність праці і надбавка за виконання особливо важливої роботи).

Перші заступники керівників самостійних структурних підрозділів: зменшення окладу 5 % замінили зменшенням на 3 %

Також постановою, що коментується, внесені зміни до п. 3 примітки до Схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці, що є додатком до постанови № 15. Правками передбачено, що оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (4 група з оплати праці) установлюються на 3 % нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою (раніше було — на 5 % нижче).

Як бачимо, оскільки для таких перших заступників керівників йдеться про нормативне зменшення відсоткового розриву між посадовим окладом відповідного керівника (з 5 % до 3 %), то у зазначених держслужбовців (перших заступників керівників, 4 група) відбудеться підвищення їх посадових окладів на 2 %.

Ми проаналізували розміри посадових окладів таких працівників у 2017 році до підвищення та, відповідно, після підвищення згідно з постановою, що коментується. Наведемо порівняльний аналіз розмірів посадових окладів перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) у 2017 році у таблиці:

Розміри посадових окладів перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (4 група) у 2017 році

Найменування посади державної служби

Група оплати праці

Розміри посадових окладів, гривень, з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

до 15.08.2017 р.

після 15.08.2017 р.

до 15.08.2017 р.

після 15.08.2017 р.

до 15.08.2017 р.

після 15.08.2017 р.

Перший заступник керівника департаменту, головного управління, служби, керівника апарату місцевої державної адміністрації

4

8659

8842

6745

6887

5539

5655

Перший заступник керівника самостійного управління, служби

8237

8410

6460

6596

5035

5141

Перший заступник керівника самостійного відділу, служби

7790

7954

6175

6305

4750

4850

Підвищуємо оклади — з 15 серпня 2017 року

Зауважимо: постанова, яка коментується, набрала чинності з дня її офіційного опублікування, тобто з 15.08.2017 р. (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 15.08.2017 р. № 151). У зазначеній ситуації керуємось нормою п. 5 Указу Президента України від 10.06.97 р. № 503/97: постанови КМУ, що визначають права і обов’язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.

Оскільки ніяких окремих вказівок про період, з якого застосовуються норми постанови № 572, у ній не передбачено, то цей нормативний документ вступив в силу в загальному порядку — з дати офіційного опублікування. Тому підкреслимо: саме з цієї дати (з 15.08.2017 р.) слід застосовувати усі нововведення.

Враховуючи, що підвищення окладів відбувається з середини місяця, то відповідно зарплату за серпень 2017 року першим заступникам керівників самостійних структурних підрозділів держорганів (4 група з оплати праці) та працівникам, які відповідають за кібербезпеку, доведеться розрахувати за двома періодами:

— з 1 по 14 серпня — згідно зі старими посадовими окладами, відповідно нарахувати і суми надбавок та премій, які залежать від таких окладів;

— з 15 по 31 серпня — за новими умовами і окладами.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

Коментар редакції

Коригуємо середній заробіток держслужбовців-«кіберзахисників» і перших заступників керівників структурних підрозділів держорганів: коли і як

Як відомо, підвищення посадових окладів працівників на законодавчому рівні впливає на проведення коригування їх заробітної плати під час розрахунку середнього заробітку відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), а також на проведення індексації заробітної плати.

Отже, детально зупинимось на особливостях проведення коригування середнього заробітку окремим держслубовцям у разі підвищення їх посадових окладів з 15 серпня 2017 року відповідно до постанови, що коментується.

Так, згідно з абз. 1 п. 10 Порядку № 100 у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, зарплата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Якщо законодавче підвищення окладів відбулося в період збереження середнього заробітку, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів) (абз. 2 п. 10 Порядку № 100).

Таким чином, коригуванню підлягають як середній заробіток для оплати відпустки, так і матдопомоги в розмірі середнього заробітку, строку служби на особливий період (строкової та контрактної служби) тощо*.

* Більш детально про порядок коригування відпускних йшлося у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 22, с. 24; про особливості коригування середнього заробітку в травні — липні 2017 року в сільських (селищних) радах див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 24, с. 24.

Коефіцієнт коригування (підвищення) при цьому визначається шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленого працівникові після підвищення, на його оклад (тарифну ставку) до підвищення.

Важливо! Коригуванню підлягають усі виплати, що враховуються при обчисленні середнього заробітку.

Розглянемо нюанси коригування деяких виплат державним службовцям, які виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту й безпеки інформаційних технологій та першим заступникам керівників самостійних структурних підрозділів (група 4 з оплати праці) державних органів у зв’язку з набуттям чинності постанови, що коментується (далі — постанова № 572).

Коригування відпускних

Розберемо декілька варіантів з періодом надання відпустки та розрахунком відпускних.

1. Якщо початок і закінчення відпустки припадають до 15.08.2017 р., тоді у розрахунковому періоді (серпень 2016 року — липень 2017 року):

— зарплату за серпень — грудень 2016 року коригують на січневий коефіцієнт підвищення посадових окладів держслужбовцям, адже з 01.01.2017 р. згідно з постановою КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15 (далі — постанова № 15) відбулося підвищення окладів на законодавчому рівні;

— зарплату з 01.01.2017 р. по 31.07.2017 р. — не коригують (виплати враховують у фактично нарахованому розмірі).

2. Перехідна відпустка: розпочалася до 15.08.2017 р., але триває після цієї дати. У цій ситуації відпускні нарахували і виплатили до 15.08.2017 р. (з урахуванням січневого підвищення окладів), однак під час відпустки працівника було підвищено посадовий оклад (з 15.08.2017 р.). Отже, це зобов’язує провести коригування вже розрахованого середньоденного заробітку і за новим розміром середньоденного заробітку нарахувати відпускні, але не за весь період, а за дні з дати підвищення — з 15.08.2017 р. по дату закінчення відпустки, і доплатити працівнику належну суму відпускних.

3. Початок відпустки припадає на період з 15 по 31 серпня 2017 року. Тут підвищення окладів припадає на місяць надання відпустки. У цьому випадку:

— заробіток за період серпень — грудень 2016 року коригують на січневий та серпневий коефіцієнти підвищення посадових окладів;

— заробіток за січень — липень 2017 року — на серпневий коефіцієнт підвищення окладів;

4. Відпустку надають з 1 вересня і пізніше. Тоді в розрахунковому періоді (вересень 2016 року — серпень 2017 року):

— зарплату за вересень — грудень 2016 коригують на січневий та серпневий коефіцієнти підвищення посадових окладів;

зарплату з 01.01.2017 р. по 14.08.2017 р. (включно) — на серпневий коефіцієнт;

— зарплату з 15.08.2017 р. по 31.08.2017 р. — не коригують.

Розглянемо зазначене на прикладі.

Приклад. Перший заступник керівника самостійного відділу держоргану (юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення) з 28.08.2017 р. йде у щорічну основну відпустку тривалістю 30 к. дн. Посадовий оклад держслужбовця з 01.05.2016 р. становив 4256 грн. (згідно з постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 292), з 01.01.2017 р. — 4750 грн. (згідно з постановою № 15), з 15.08.2017 р. — 4850 грн. (згідно з постановою № 572). Розрахунковий період (серпень 2016 року — липень 2017 року) відпрацьовано повністю. Сума зарплати, що включається до розрахунку відпускних, за період з серпня по грудень 2016 року становить 29792 грн.; за січень — липень 2017 року — 46550 грн. Як розрахувати коефіцієнти підвищення зарплати та суму відпускних?

Спочатку визначимо відкоригований заробіток за серпень — грудень 2016 року:

29792 х 1,1396 = 33950,96 грн;

де 1,1396коефіцієнт підвищення посадових окладів у січні та серпні 2017 року, що розрахований так: (4750 : 4256) х (4850 : 4750),

де 4256 — оклад, що діяв у серпні — грудні 2016 року;

4750 — оклад, що діяв у січні — липні 2017 року;

4850 — оклад, установлений з 15 серпня 2017 року.

Коефіцієнт 1,1396 можна також розрахувати таким чином: 4850 : 4256 = 1,1396.

Далі відкоригуємо заробіток за січень — липень 2017 року:

46550 х 1,0211 = 47532,21 грн.,

де 1,0211 — коефіцієнт підвищення посадових окладів у серпні 2017 року (4850 : 4750).

Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку середньої зарплати для відпускних, складає:

365 - 11 = 354 (к. дн.),

де 365 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

11 — кількість святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період.

Середньоденна зарплата дорівнює:

(33950,96 + 47532,21) : 354 = 230,18 (грн.).

Сума відпускних становить:

230,18 х 30 = 6905,40 (грн.).

Грошова допомога до відпустки

Нагадаємо: згідно зі ст. 57 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII у разі оформлення щорічної основної відпустки держслужбовцям виплачується грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати*.

* Докладніше про оформлення та виплату матдопомоги на оздоровлення див. у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 23, с. 21.

Для такої допомоги, нарахованої та виплаченої у серпні 2017 року, розраховувати коефіцієнт коригування не потрібно (як і для сум вихідної допомоги).

Важливо! Основною умовою для коригування виплат, які не є збереженням середнього заробітку, є тільки підвищення окладів в розрахунковому періоді. Компенсація за невикористану відпустку — це виплата, яка здійснюється в розмірі середнього заробітку та не є збереженням середнього заробітку. На це звернули увагу фахівці Мінсоцполітики у листі від 10.05.2017 р. № 1380/0/101-17/282 (див. газету «Оплата праці», 2017, № 15, с. 9).

Увага! Матеріальна допомога (компенсація за невикористану відпустку) — виплата, яка не є збереженням середнього заробітку за працівником (на відміну від відпускних).

Крім того, якщо допомога на оздоровлення нарахована і виплачена у серпні 2017 року, то і сам серпень-2017 для розрахунку зазначеної виплати не увійде до розрахункового періоду.

Якщо ж допомога на оздоровлення буде нараховуватися у вересні 2017 року (або у серпні, але до відпустки з 1 вересня), тоді серпень-2017 потрапить до розрахункового періоду, адже у цьому місяці відбулося підвищення окладів. У цьому випадку використовуємо загальний підхід:

— зарплату за розрахунковий період (липень-2017 по 14.08.2017 р.) потрібно відкоригувати на серпневий коефіцієнт підвищення окладів;

— зарплату за період з 15.08.2017 р. по 31.08.2017 р. не коригують.

Матдопомога на соцпобут

Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань затверджено постановою КМУ від 08.08.2016 р. № 500. Пунктом 2 цього Порядку передбачено, що державним службовцям матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може надаватися один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви.

Зазначимо: надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань не пов’язано з відпусткою працівника. Подією, з якою пов’язана виплата матдопомоги на соцпобут, є видання наказу керівника держоргану про надання цієї допомоги. Тому тут важливо, на який місяць припадає дата видання наказу про її виплату.

Наказ, датований серпнем 2017 року (неважливо: до чи після 15.08.2017 р.). Перераховувати матдопомогу не потрібно, адже у серпні 2017 року не виконуються вимога, встановлена абз. 1 п. 10 Порядку № 100: у розрахунковому періоді (червень — липень 2017 року) оклади не підвищувались.

Наказ, датований вереснем 2017 року. У цьому випадку розрахунки проводимо в такому ж порядку, як і для матдопомоги на оздоровлення:

— зарплату за розрахунковий період (липень-2017 по 14.08.2017 р.) коригуємо на серпневий коефіцієнт підвищення окладів;

— зарплату за період з 15.08.2017 р. по 31.08.2017 р. не коригуємо.

Середній заробіток строковиків і контрактників

Якщо у держоргані є держслужбовці, які станом на 15 серпня 2017 року проходять строкову військову службу або служать за контрактом (серед тих, яким постановою № 572 підвищено посадові оклади), то середній заробіток, який зберігається за ними, потрібно відкоригувати на серпневий коефіцієнт підвищення окладу згідно абз. 2 п. 10 Порядку № 100. Тому починаючи з 15.08.2017 р. і надалі (період військової служби) робочі дні, пропущені внаслідок військової служби (строковика або контрактника) слід оплачувати виходячи з нового розміру середнього заробітку.

Як індексувати зарплату у серпні 2017 року

Що стосується індексації заробітної плати держслужбовців у зв’язку із набуттям чинності постанови № 572, то враховуємо, що підвищення окладів перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів держорганів та держслужбовців, які відповідають за кібербезпеку, відбулося на законодавчих підставах. Отже, базовим місяцем буде серпень 2017 року.

Зарплату за серпень 2017 року індексують пропорційно фактично відпрацьованим дням до 15.08.2017 р. Детальне роз’яснення фахівця Мінсоцполітики з цього питання див. "Кібербезпечне» підвищення окладів держслужбовцям: що з індексацією».

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити