Щодо врахування доплат у складі мінімальної заробітної плати

В обраному У обране
Друк
Федерація професійних спілок України
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2017/№ 45
Лист від 27.07.2017 р. № 05/01-27/825

Федерація профспілок України звертається <…> у зв’язку з грубим порушенням законодавства України про оплату праці, спричиненим довільним тлумаченням посадовими особами Міністерства соціальної політики України положень Закону України «Про оплату праці», викладеним у листі Мінсоцполітики України від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282 (далі — лист № 317/0/101-17/282).

У зазначеному листі міністерство поширило інформацію, що сума індексації включається до складу виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) та статті 95 Кодексу законів про працю України мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Натомість відповідно до статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» індексація грошових доходів населення — це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Суми індексації грошових доходів нараховуються та виплачуються для підтримки купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня громадян.

Тобто індексація заробітної плати, на противагу оплаті праці, не залежить від виконання певних обсягів роботи, а є встановленою законодавством державною гарантією у зв’язку з зумовленими інфляцією змінами цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню.

Віднесення сум виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, до складу фонду заробітної плати здійснюється виключно з метою визначення джерела їх фінансування та уніфікації бухгалтерського обліку.

Водночас частиною п’ятою статті 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» передбачено, що індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Виходячи з викладеного, сума індексації за своїм змістом та призначенням не може включатися до складу доплат до рівня мінімальної заробітної плати.

Це додатково підтверджується також положеннями статті 33 Закону, якими визначено, що в період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством.

Пунктом 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078, передбачено, що індексації підлягає, зокрема, оплата праці найманих працівників підприємств, установ та організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Відповідно до абзацу дев’ятнадцятого пункту 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5, доплата до розміру мінімальної заробітної плати належить до Фонду додаткової заробітної плати.

Таким чином, доплата до мінімальної заробітної плати у складі оплати праці в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб також є об’єктом індексації.

Федерація профспілок України звернулася до Мінсоцполітики (лист від 14.06.2017 р. № 05/01-16/661) з проханням надати додаткові роз’яснення з подальшим їх оприлюдненням щодо неврахування суми індексації грошових доходів при обчисленні заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру. У відповідь отримано лист міністерства (від 07.07.2017 р. № 13899/0/2-17/16), в якому йдеться, що сума індексації має враховуватись до мінімальної заробітної плати.

<…> Міністерство юстиції України як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, неодноразово наголошувало (наприклад, у листах від 28.04.2011 р. № 3915-0-4-11/101 та від 31.05.2012 р. № 5476-0-33-12/10.1 тощо), що листи — це службова кореспонденція, вони не є нормативно-правовими актами, можуть носити лише роз’яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер і не повинні містити нових правових норм, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Такі правові норми мають бути викладені виключно у нормативно-правовому акті, затвердженому відповідним розпорядчим документом уповноваженого відповідно до законодавства суб’єкта нормотворення, погодженому із заінтересованими органами та зареєстрованому в органах юстиції в порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів. У разі встановлення листами нових правових норм вони підлягають відкликанню з місць застосування органом, що їх видав, та скасуванню.

Враховуючи викладене, просимо <…> звернутися до Міністерства соціальної політики України з вимогою про відкликання листа № 317/0/101-17/282, яким встановлюються нові правові норми в порушення приписів Закону України «Про індексацію грошових доходів громадян», спрямованого на реалізацію гарантій, визначених у статті 48 Конституції України.

Голова ФПУ Г. Осовий

Коментар редакції

І знову про індексацію і 3200

Питання — включати чи не включати суму індексації в зарплату для порівняння її з мінімальною заробітною платою (далі — МЗП) — несподівано набуло свого продовження.

Нагадаємо історію питання. На початку року виходячи з неофіційного роз’яснення фахівця Мінсоцполітики (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2, с. 22) виходило, що сума індексації повинна нараховуватися «зверху» МЗП.

Але! У своєму офіційному роз’ясненні (див. лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282 // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 8, с. 13) фахівці праце-зарплатного відомства дійшли прямо протилежного висновку:

«Частиною другою статті 31 Закону* визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це — доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Усі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій ст. 31 Закону, повинні враховуватися в мінімальній заробітній платі».

* Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР у редакції Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII.

Тобто сума індексації, визначена відповідно до п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, включається у суму заробітної плати для порівняння з МЗП.

Інакше кажучи, позиція Мінсоцполітики була зведена до того, що сума індексації включається «всередину» 3200.

До речі, ця ж позиція стосовно сум індексації була підтверджена й іншими листами Мінсоцполітики:

від 17.05.2017 р. № 391/0/101-17/282 (див. «Оплата праці», 2017, № 6, с. 3);

від 02.02.2017 р. № 248/0/101-17/282;

від 25.05.2017 р. № 1545/0/101-17/28;

від 17.05.2017 р. № 1452/0/101-17282.

Що ж відбулося? А відбулося таке. Федерація профспілок України звернулася в Мін’юст (див. лист «Щодо відкликання листа»), для того, щоб Мінсоцполітики відкликало свій лист від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282 (ср. 025069200). При цьому ФПУ вважає, що позиція Мінсоцполітики не відповідає чинному законодавству і сума індексації повинна нараховуватися «зверху» 3200 грн. До речі, аргументи ФПУ в цьому питанні достатньо переконливі.

У результаті лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282 відкликаний (див. «Щодо відкликання листа»).

Але не так усе просто. Природно, всіх цікавлять наслідки відкликання цього листа. Але Мінсоцполітики зберігає мовчання. Тому наша рекомендація така: доки не з’явиться офіційний лист (роз’яснення) Мінсоцполітики із цього питання, залишайте все так, як є, тобто індексацію включайте «всередину» 3200.

Зі свого боку, ми вже надіслали офіційний запит і до Мінсоцполітики, і в Держпраці (саме цей орган перевіряє дотримання мінімальних гарантій працівників). Сподіваємося, що відповідь не змусить на себе довго чекати.

Тетяна РУДА, головний редактор газети «Оплата праці»

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити