(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
7/9
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Грудень , 2017/№ 48

Деякі питання оплати праці в органах місцевого самоврядування ОТГ

http://tinyurl.com/y4eg489q
29 жовтня відбулася чергова хвиля перших виборів в об’єднаних територіальних громадах і у зв’язку з цим до редакції надходять численні запитання від читачів щодо особливостей оплати праці деяких працівників органів місцевого самоврядування. Цього разу надамо відповіді на найпоширеніші з них.

Які особливості нарахування і виплати заробітної плати особам, на яких покладено виконання обов’язків старости до обрання на перших виборах старости?

Перш за все необхідно розуміти, на яких саме осіб покладається виконання обов’язків старости. Єдиною нормою законодавства, яка регламентує це питання, є п. 3 Прикінцевих положень Закону № 157, у якому зазначено таке:

«У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання».

Отже, виходячи із зазначеної вище норми Закону № 157, обов’язки старости покладаються на сільського, селищного голову, який здійснював свої повноваження до об’єднання у відповідних територіальних громадах, або секретар ради відповідної територіальної громади, який здійснював повноваження сільського, селищного голови відповідно до Закону № 280 у визначених цим Законом випадках. На інших осіб виконання обов’язків старости не покладається.

У зв’язку з тим що відносно нова для місцевого самоврядування посада «староста» може існувати виключно в органах місцевого самоврядування, які представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, вона може бути тільки у структурі та штатному розписі ради, яка знаходиться в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади.

Таким чином, витрати на оплату праці особи, яка виконує обов’язки старости, мають бути передбачені в кошторисі відповідного органу місцевого самоврядування.

Так само трудова книжка особи, на яку покладено виконання обов’язків старости, має зберігатися за місцем роботи.

Щодо розміру заробітної плати осіб, на яких покладено виконання обов’язків старости, то тут слід враховувати постанову КМУ «Деякі питання оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад» від 09.12.2015 р. № 1044.

Зокрема, у п. 2 цієї постанови рекомендовано органам місцевого самоврядування зберегти за особами, які здійснювали повноваження сільського, селищного, міського голови відповідної територіальної громади до об’єднання і виконують обов’язки старости до обрання на перших виборах старост, посадовий оклад, надбавки та доплати, які були їм установлені на час переведення на посаду старости.

Отже, при покладенні на відповідних осіб виконання обов’язків старост до обрання на перших виборах старост за ними зберігаються їх посадовий оклад, надбавки та доплати, встановлені їм як сільському, селищному голові, а у визначених Законом № 280 випадках — як секретарю відповідної ради.

Нагадаємо, що питання оплати праці працівників органів місцевого самоврядування, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, визначаються в загальному порядку постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268, зокрема, додатками 50 та 51 до цієї постанови. Однак при вирішенні питань оплати праці осіб, на яких покладено виконання обов’язків старост до обрання на перших виборах старост, розмір їх посадового окладу визначається додатком 54 до цієї ж постанови (за позиціями «сільський, селищний голова» та «секретар ради» відповідно).

З кошторису якого органу місцевого самоврядування виплачується заробітна плата працівників сільських, селищних рад, які увійшли до об’єднаної територіальної громади та розташовані не в її адміністративному центрі?

Заробітна плата працівників органів місцевого самоврядування, які увійшли до об’єднаної територіальної громади та розташовані не в її адміністративному центрі (які займають невиборні посади), фінансується з кошторису цих органів місцевого самоврядування до завершення процедури їх припинення (реорганізації).

У разі недостатності коштів на виплату заробітної плати таким працівникам у кошторисі цих органів місцевого самоврядування це питання можна вирішити двома шляхами.

Перший — перевести працівників до штату органу місцевого самоврядування, який розташований в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади і виплачувати заробітну плату з кошторису «головної садиби», а вже потім вирішувати питання оптимізації структури та штату працівників.

Другий — орган місцевого самоврядування, розташований в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, здійснює трансферт у розмірі, необхідному для виплати заробітної плати, до кошторису цього органу місцевого самоврядування.

Як звільнити з роботи працівників органів місцевого самоврядування, які увійшли до об’єднаної територіальної громади та розташовані не в її адміністративному центрі?

Після набуття радою об’єднаної територіальної громади та відповідним сільським, селищним, міським головою своїх повноважень на пленарному засіданні першої сесії ради, розпочинається процес реорганізації органів місцевого самоврядування — юридичних осіб, розташованих поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади. Одночасно з цим усіх працівників цих органів (які займають невиборні посади) попереджають про наступне вивільнення відповідно до вимог ст. 492 КЗпП, що передбачає звільнення з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП. Строк цього попередження триває не менше ніж 2 місяці.

Одночасно з попередженням працівникам пропонується інша робота.

Об’єктивно це є можливим лише в разі наявності затвердженої нової структури ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчих органів. Так, якщо працівник надає згоду на працевлаштування у структурі ради об’єднаної територіальної громади чи її виконавчих органах, він подає заяву про звільнення за переведенням. У такому разі з ним проводиться розрахунок за попереднім місцем роботи за фактично відпрацьований час.

Як вирішувати питання подальшого працевлаштування працівників культури — бібліотекарів, завідувачів будинками культури, художніх працівників, а також працівників дошкільних закладів освіти органів місцевого самоврядування, які увійшли до об’єднаної територіальної громади та розташованих поза її адміністративним центром?

Вирішення цих питань залежить передусім від того, чи ці працівники працевлаштовані у структурі (штаті) відповідних органів місцевого самоврядування або в окремих юридичних особах (наприклад, дошкільному навчальному закладі), засновником якого є орган місцевого самоврядування, який увійшов до об’єднаної територіальної громади та розташований поза її адміністративним центром.

У разі якщо працівники працевлаштовані в структурі органу місцевого самоврядування, питання щодо їх подальшої роботи вирішуються радою об’єднаної територіальної громади та її головою так само, як і питання працевлаштування інших працівників ради та її виконавчих органів (як посадових осіб місцевого самоврядування, які займають невиборні посади, так і службовців та інших працівників). Тобто на всіх цих осіб поширюється процес реорганізації, у результаті якого вирішаться питання щодо їх подальшої роботи.

Якщо працівники працюють в окремих юридичних особах, засновником яких є відповідні органи місцевого самоврядування, процес реорганізації органів місцевого самоврядування на їх подальшу роботу не вплине. Єдине, що зміниться згодом для цих працівників, — назва юридичної особи, у якій вони працюють, тобто зміниться засновник комунального закладу внаслідок правонаступництва.

Як вирішувати питання виплати середнього місячного заробітку особам, які працювали на виборних посадах, у разі неможливості їх працевлаштування на попередньому місці роботи?

Вказана соціальна гарантія передбачена для осіб, на яких поширюється дія Закону № 93, зокрема на сільських, селищних, міських голів та секретарів відповідних рад. Так, відповідно до ч. 2 ст. 33 цього Закону депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації. Ця ж частина вказаної статті передбачає, що в разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше 6 місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. При цьому зазначається, що якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді.

Проте кожен конкретний випадок слід розглядати індивідуально та звертати увагу на таке.

По-перше, важливо розуміти, яка саме робота (посада) є попередньою — нею буде робота (посада), з якої особу було обрано безпосередньо на виборну посаду, повноваження на якій припиняються.

По-друге, необхідно брати до уваги підставу звільнення з попереднього місця роботи, а саме особа має бути звільнена за п. 5 ст. 36 КЗпП (у зв’язку з переходом на виборну посаду). Тільки у разі звільнення за цією нормою КЗпП за особою роботодавець зобов’язаний зберігати робоче місце (посаду) та в разі припинення нею повноважень — надати їй цю попередню роботу (посаду).

У свою чергу, виплата з місцевого бюджету середнього заробітку таким особам протягом не більше 6 місяців буде правомірною тільки в разі неможливості надання їй попередньої роботи (посади).

Виникають ситуації, коли особа перед обранням на виборну посаду працювала в цьому ж органі місцевого самоврядування, але на звичайній, не виборній посаді (посадова особа місцевого самоврядування чи службовець). Унаслідок добровільного об’єднання територіальних громад проходить процес реорганізації органів місцевого самоврядування, які увійшли до об’єднаної територіальної громади, як юридичних осіб. У такому разі питання працевлаштування таких осіб має вирішувати орган місцевого самоврядування — правонаступник рад, які реорганізуються, та безпосередньо його керівник — відповідний сільський, селищний, міський голова. У разі неможливості надання роботи (посади) вирішується питання щодо виплати середнього заробітку протягом не більше 6 місяців, але, знову ж таки, за наявності підстав, зазначених вище.

Яким чином здійснити переведення працівників із сільських рад, які увійшли до об’єднаної територіальної громади:

— службовців (діловод, касир, інспектор військового обліку) на посаду спеціаліста, спеціаліста 1 категорії (посадові особи місцевого самоврядування);

— посадових осіб місцевого самоврядування на рівнозначні посади;

— посадових осіб місцевого самоврядування на вищі посади?

При вирішенні питань приймання на службу до органів місцевого самоврядування слід керуватися Порядком № 169. Цей Порядок залишається чинним для посадових осіб місцевого самоврядування. Також слід дотримуватися правил і процедур, визначених у порядку проведення конкурсу в конкретному органі місцевого самоврядування, затвердженому на виконання постанови, якою затверджено Порядок № 169.

Окрім цього, не забувайте використовувати в роботі Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 р. № 406. Цей документ визначає характеристики посад в органах місцевого самоврядування, зокрема необхідний рівень освіти та знань, основні завдання, права та обов’язки тощо.

Отже, переведення осіб з посад службовців (діловод, касир та інші) на посади посадових осіб місцевого самоврядування неможливе.

У цьому випадку оголошується конкурс на зайняття вакантних посад, і особи, кваліфікація яких відповідає заявленим до цих посад вимогам, можуть взяти участь у конкурсі. У разі успішного проходження ними конкурсного відбору ці особи приймаються на службу в органи місцевого самоврядування вперше — тобто складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування та на них поширюються всі обмеження як на посадових осіб місцевого самоврядування.

Переведення можливе в разі, якщо посада, що пропонується особі, є рівнозначною або нижчою за посаду посадової особи місцевого самоврядування, яку вона займає. Таке переведення проводиться без конкурсного відбору на підставі п. 5 Порядку № 169.

У разі ж вирішення питання щодо переведення посадових осіб місцевого самоврядування на посади, вищі за ті, які вони займають, — проведення конкурсу обов’язкове. У разі успішного проходження конкурсного відбору особа може бути переведена на вищу посаду.

Нормативні документи

Закон № 157Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII.

Закон № 280Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII.

Закон № 93Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р. № 93-IV.

Порядок № 169Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою КМУ від 15.02.2002 р. № 169.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
орган місцевого самоврядування, об’єднана територіальна громада, оплата праці додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті