Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Деякі питання оплати праці працівників сфери фізичної культури і спорту інвалідів

Кабінет Міністрів України
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2017/№ 5
В обраному У обране
Друк
Постанова від 16.11.2016 р. № 820

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати надбавки працівникам закладів (організацій) фізичної культури і спорту інвалідів за вислугу років у сфері фізичної культури і спорту інвалідів, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 955 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» зміни, що додаються.

3. Установити, що у разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови заробітної плати (без премії) окремих працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» зазначеним працівникам на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), встановленою до набрання чинності цією постановою, і заробітною платою (без премії), встановленою за новими умовами оплати праці.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 820

Порядок виплати надбавки працівникам закладів (організацій) фізичної культури і спорту інвалідів за вислугу років у сфері фізичної культури і спорту інвалідів

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати надбавки працівникам закладів (організацій) фізичної культури і спорту інвалідів за вислугу років у сфері фізичної культури і спорту інвалідів (далі — надбавка).

2. До закладів (організацій) фізичної культури і спорту інвалідів відносяться центри з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», Національний комітет спорту інвалідів, підприємство Національного комітету спорту інвалідів «Західний реабілітаційно-спортивний центр».

3. Надбавка виплачується щомісяця у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи у таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків, понад 10 років — 20 відсотків, понад 20 років — 30 відсотків.

4. До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки, зараховується:

час роботи на посадах керівних працівників, фахівців, службовців та робітників закладів (організацій) фізичної культури і спорту інвалідів, тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, тренерами та спортсменами-інструкторами штатних збірних команд України з видів спорту інвалідів;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;

час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював у закладах (організаціях), визначених пунктом 2 цього Порядку;

строкова військова служба, якщо працівник до призову на військову службу працював у закладах (організаціях), визначених пунктом 2 цього Порядку, та був прийнятий на роботу в зазначені заклади (організації) протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання);

час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (зокрема, час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).

5. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання надбавки, є трудова книжка та інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує наявність стажу роботи.

6. Надбавка встановлюється та розраховується від посадового окладу, а тим працівникам, які безпосередньо працюють з інвалідами, з урахуванням підвищення за роботу з інвалідами.

Надбавка виплачується з дня прийняття на роботу в разі наявності стажу, що дає право на її одержання.

Нарахування та виплата надбавки здійснюються щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначена надбавка не виплачується.

7. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, надбавка розраховується з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

8. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру надбавки виникло протягом календарного місяця, така надбавка встановлюється з початку наступного місяця.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 820

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 955

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Установити, що посадові оклади працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» (далі — центри) визначаються згідно з додатком 1, розділом XXIV додатка 2, додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

2. У підпункті 1 пункту 2:

1) в абзаці другому слова «згідно із схемами посадових окладів, затвердженими цією постановою» замінити словами і цифрами «згідно з додатком 1, розділом XXIV додатка 2, додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

2) в абзаці третьому слова «за схемами посадових окладів, затвердженими цією постановою» замінити словами і цифрами «додатком 1, розділом XXIV додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

3. Додатки 1 — 3 до постанови виключити.

Коментар редакції

Центри з фізкультури і спорту інвалідів «Інваспорт»: новий підхід до окладів та надбавка за вислугу років

У постанові, що коментується, слід виділити два моменти.

По-перше, нею відкориговано підхід до визначення посадових окладів працівників центрів (Українського, регіональних) з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

По-друге, цією постановою вводиться надбавка за вислугу років для окремих працівників вказаних центрів, а також деяких інших спортивних закладів для осіб з інвалідністю.

Як вказано на сайті Урядового порталу (www.kmu.gov.ua), новації постанови, що коментується, посприяють залученню і збереженню висококваліфікованих кадрів та поліпшенню соцзахисту працівників вказаної сфери.

Зауважимо: постанова, що коментується, набула чинності 01.01.2017 р. Далі розглянемо вказані нововведення детальніше.

Підхід до встановлення окладів. Працівникам центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» розраховують зарплату на підставі постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» від 25.07.2007 р. № 955 (далі — постанова № 955).

До 01.01.2017 р. посадові оклади працівників вказаних центрів були прописані в додатках 1 — 3 до постанови № 955. Підкреслимо, що «схемні» оклади в цих додатках наводилися у фіксованій величині і вже не дотягували до розміру мінімальної зарплати, встановленого на законодавчому рівні. Тому при виведенні підсумкового посадового окладу слід було враховувати приписи постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» від 25.10.2008 р. № 939:

— посадові оклади, вказані в додатках 1 — 3 до постанови № 955, змінювалися в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС, розмір якого визначений в примітці 1 до додатка 1 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298);

— для працівників, у яких посадові оклади менше розміру мінімальної зарплати, посадові оклади (тарифні ставки) в штатному розписі встановлювали на рівні мінімальної зарплати;

— посадові оклади (тарифні ставки) працівників, які станом на 30.04.2016 р. у штатному розписі були встановлені на рівні мінімальної зарплати, з 01.05.2016 р. підвищувалися на 10 %. Про цей підхід читайте в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 16, с. 16.

Проте з 01.01.2017 р. можна забути про такий механізм виведення підсумкових посадових окладів для працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Справа в тому, що постановою, що коментується, з постанови № 955 виключено додатки 1 — 3.

Увага! З 01.01.2017 р. розміри посадових окладів працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» необхідно визначати виходячи з розмірів посадових окладів, що відповідають певному тарифному розряду за ЄТС.

Через це постановою, що коментується, для працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» визначено тарифні розряди за ЄТС:

— для керівників і фахівців — в розд. XXIV «Фізкультурно-спортивні товариства, фізкультурно-спортивні установи (організації)» додатка 2 до постанови № 1298;

— для робітників — в додатку 4 до постанови № 1298.

Зауважимо: усі інші складові зарплати працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», вказані в постанові № 955, залишилися незмінними. Проте майте на увазі: постановою, що коментується, для окремих працівників вказаних центрів введено надбавку за вислугу років. Про цю надбавку ми поговоримо в наступному розділі цього коментаря.

Тут же звертаємо вашу увагу на припис п. 3 постанови, що коментується: якщо зарплата (без премії) працівника центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», розрахована з урахуванням нововведень постанови, що коментується, виявиться менше розміру зарплати (без премії), яка нараховувалася раніше, то на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між зарплатою (без премії), встановленою до набрання чинності постановою, що коментується, і зарплатою (без премії), встановленою згідно з новими умовами оплати праці.

Надбавка за вислугу років. Нагадаємо, що така надбавка вже існує для окремих працівників (медиків, педпрацівників і т. д.), виплата якої врегульована окремо для кожної галузі бюджетної сфери. І ось з 01.01.2017 р. діє Порядок виплати надбавки працівникам закладів (організацій) фізичної культури і спорту інвалідів за вислугу років у сфері фізичної культури і спорту інвалідів (далі — Порядок), затверджений постановою, що коментується.

У цілому цей Порядок містить вже знайому структуру для нормативних документів, що регулюють виплату надбавки за вислугу років в тій або іншій бюджетній сфері: вказано процентний розмір надбавки за вислугу років, наведено періоди роботи, що враховуються в стажі для виплати такої надбавки, зазначено окремі нюанси щодо її нарахування. Зупинимося на важливих моментах Порядку.

Так, з 01.01.2017 р. право на надбавку за вислугу років виникло у працівників закладів (організацій) фізичної культури і спорту інвалідів, до яких згідно з п. 2 Порядку належать: центри з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», Національний комітет спорту інвалідів, підприємство Національного комітету спорту інвалідів «Західний реабілітаційно-спортивний центр».

Тепер поговоримо про розмір надбавки за вислугу років.

У п. 3 Порядку вказано: надбавка виплачується щомісяця у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи у таких розмірах:

— понад 3 років — 10 %;

— понад 10 років — 20 %;

— понад 20 років — 30 %.

Підкреслимо, що в загальному випадку вказаний процентний розмір надбавки за вислугу років застосовується до посадового окладу працівника. А ось якщо цей працівник має право на 20-відсоткове підвищення окладу за роботу з інвалідами (п.п. 1 п. 2 постанови № 955), то розмір надбавки за вислугу років визначається так: посадовий оклад з урахуванням підвищення за роботу з інвалідами множиться на процентний розмір надбавки за вислугу років (п. 6 Порядку). Крім того, п. 6 Порядку містить ще один істотний нюанс.

Важливо! Надбавка за вислугу років виплачується працівникам закладів (організацій) фізичної культури і спорту інвалідів тільки у тому випадку, якщо цей заклад є його основним місцем роботи. На посаді за сумісництвом у вказаних закладах надбавка за вислугу років не належить.

Підводячи підсумок, зауважимо: з 01.01.2017 р. для працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» змінено підхід у визначенні посадових окладів — із вказаної дати в цьому питанні слід відштовхуватися від тарифних розрядів за ЄТС, встановлених в додатку 1, розд. XXIV додатка 2 і додатку 4 до постанови № 1298. При цьому майте на увазі: в 2017 році ЄТС-оклади встановлюють згідно з нормами постанови КМУ від 28.12.2016 р. № 1037 (детальніше див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2, с. 6).

Щодо інших складових зарплати таких працівників, як і раніше, необхідно керуватися постановою № 955. Проте пам’ятайте: з 01.01.2017 р. працівники вказаних центрів, а також працівники Національного комітету спорту інвалідів, підприємства Національного комітету спорту інвалідів «Західний реабілітаційно-спортивний центр» отримали право на виплату надбавки за вислугу років. Механізм встановлення цієї надбавки визначено в Порядку, затвердженому постановою, що коментується.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно