(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 8/1
 • № 8
 • № 6
 • № 5
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
2/4
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Лютий , 2017/№ 7

Основні засоби: опановуємо новий План рахунків (ч. 1)

http://tinyurl.com/yy6e2s9l
З 01.01.2017 р. набрала чинності низка нових нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку для бюджетних установ. Перш за все — це новий План рахунків бухгалтерського обліку та Типова кореспонденція субрахунків. Крім того, з цього року набрали чинності НП(С)БО, дату введення в дію яких було відтерміновано до 01.01.2017 р. Безумовно, у кожного бухгалтера виникло безліч запитань щодо правильного застосування цих документів.
Як краще адаптуватися до нового Плану рахунків? На що перш за все необхідно звернути увагу в новій Типовій кореспонденції та як пристосуватися до нового порядку бухгалтерського обліку господарських операцій тощо? Дійсно, питань купа, тому будемо поступово шукати на них відповіді.
Почнемо знайомство з питань обліку операцій з основними засобами. Особливу увагу акцентуємо на основних відмінностях нового порядку обліку операцій з такими об’єктами порівняно з тими правилами бухгалтерського обліку, якими бюджетні установи керувалися до 2017 року.

Загальні моменти

Починаючи з 2015 року бюджетні установи почали поступово працювати з деякими НП(С)БО. Нагадаємо, що розроблення та запровадження НП(С)БО для бюджетних установ перш за все було передбачено Заходами щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі на період до 2015 року, затвердженими постановою КМУ від 16.01.2007 р. № 34.

Але час не стоїть на місті, і вже з 2017 року набрали чинності решта НП(С)БО. Для зручності наведемо в табл. 1 ті НП(С)БО, з якими бюджетні установи почали працювати ще з 2015 року, та ті, які набрали чинності з цього року.

Таблиця 1

Чинні з 2015 року

Набрали чинності з 2017 року

НП(С)БО 121 «Основні засоби»

НП(С)БО 101 «Подання фінансової звітності»

НП(С)БО 122 «Нематеріальні активи»

НП(С)БО 102 «Консолідована фінансова звітність»

НП(С)БО 123 «Запаси»

НП(С)БО 103 «Фінансова звітність за сегментами»

НП(С)БО 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок»

НП(С)БО 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

НП(С)БО 127 «Зменшення корисності активів»

НП(С)БО 124 «Доходи»

НП(С)БО 128 «Зобов’язання»

НП(С)БО 126 «Оренда»

НП(С)БО 130 «Вплив змін валютних курсів» (окрім розділу III)

НП(С)БО 129 «Інвестиційна нерухомість»

НП(С)БО 132 «Виплати працівникам»

НП(С)БО 130 «Вплив змін валютних курсів» (розділ III)

НП(С)БО 133 «Фінансові інвестиції»

НП(С)БО 131 «Будівельні контракти»

НП(С)БО 134 «Фінансові інструменти»

НП(С)БО 135 «Витрати»

Крім того, для того щоб бюджетним установам було простіше адаптуватися до вимог НП(С)БО, та з метою тлумачення їх основних термінів та вимог, Мінфін наказом від 23.01.2015 р. № 11 затвердив до деяких положень (стандартів) Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору. На сторінках нашої газети ми неодноразово аналізували зазначені рекомендації та пояснювали основні правила відображення у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також про визначення та формування облікової політики бюджетними установами.

Як передбачено Планом заходів щодо модернізації бухобліку, на черзі прийняття нових нормативно-правових актів щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Для наочності наведемо перелік таких документів у табл. 2.

Таблиця 2

НП(С)БО

Методичні рекомендації

Нормативно-правові акти, якими бюджетні установи керуються з 2015 року

НП(С)БО 121 «Основні засоби»

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів в державному секторі, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11

НП(С)БО 122 «Нематеріальні активи»

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів в державному секторі, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11

НП(С)БО 123 «Запаси»

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів в державному секторі, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11

НП(С)БО 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок»

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11

До решти НП(С)БО, чинних з 2015 року, не затверджено методрекомендацій щодо їх застосування

Нормативно-правові акти, якими бюджетні установи керуються з 2017 року

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, затверджені наказом Мінфіну від 21.12.2016 р. № 1127; Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації, викладені у листі Мінфіну від 30.12.2016 р. № 31-11420-06-5/37851

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами

НП(С)БО 101 «Подання фінансової звітності»

Методичні рекомендації щодо співставлення показників фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів*; Порядок заповнення форм фінансової звітності, затверджених НП(С)БО 101 «Подання фінансової звітності»*

НП(С)БО 102 «Консолідована фінансова звітність»

Методичні рекомендації щодо застосування НП(С)БО 102 «Консолідована фінансова звітність»*

НП(С)БО 103 «Фінансова звітність за сегментами»

Методичні рекомендації щодо застосування НП(С)БО 103 «Фінансова звітність за сегментами»*

НП(С)БО 124 «Доходи»

Методичні рекомендації щодо застосування НП(С)БО 124 «Доходи»*

НП(С)БО 135 «Витрати»

Методичні рекомендації щодо застосування НП(С)БО 135 «Витрати»*

* Усі ці документи повинні бути затверджені протягом 2017 року відповідно до Плану заходів щодо модернізації бухобліку.

У зв’язку з прийняттям нової нормативної бази з бухгалтерського обліку у державному секторі з 01.01.2017 р. втратив чинність наказ Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611, яким було затверджено:

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ.

Для полегшення переходу від старих рахунків до нових Мінфін затвердив Методрекомендації № 1127. До речі, детально методика співставлення старих і нових субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків була розглянута в консультації «Новий План рахунків: переносимо залишки» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 3, с. 22).

Основні засоби: старі знайомі з новими рахунками

Перш за все необхідно знати, що для бюджетних установ основними нормативно-правовими актами, які визначають порядок формування та відображення в бухгалтерському обліку, розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, є:

НП(С)БО 121;

Методрекомендації ОЗ;

План рахунків № 1203 та Порядок застосування Плану рахунків № 1219;

Типова кореспонденція № 1219;

Порядок № 818;

Положення № 879;

наказ № 572.

Варто зазначити, що новими документами унесено багато суттєвих змін до порядку бухгалтерського обліку господарських операцій з основними засобами. Разом з тим методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи змін не зазнали, тобто не змінились порівняно з 2015 — 2016 роками та визначені НП(С)БО 121 та Методрекомендаціями ОЗ.

Тож спочатку акцентуємо увагу на основних вимогах щодо визнання активів основними засобами, правилах формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, які залишились без змін у 2017 році. Для наочності наведемо такі вимоги в табл. 3.

Таблиця 3

Вимоги

Пояснення

Примітки

Об’єкт основних засобів визнається активом

Об’єкт основних засобів визнається активом, коли:

— існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, та/або він має потенціал корисності для суспільства;

— вартість об’єкта основних засобів може бути визначена

П. 2 розд. II НП(С)БО 121,

п. 4 розд. I Методрекомендацій ОЗ

Об’єкт є одиницею обліку основних засобів

Таким є:

— закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;

— конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

— відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно;

— інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється суб’єктом державного сектору.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів

П. 1 розд. II НП(С)БО 121,

п. 3 розд. I Методрекомендацій ОЗ

Вартісний критерій

Вартість придбання (без ПДВ) перевищує 6000 грн.

П. 3 розд. II НП(С)БО 121,

п. 1 розд. II Методрекомендацій ОЗ

Строк корисного використання (експлуатації)

Перевищує один рік

Правила визначення первісної вартості об’єкта основних засобів

Первісною вартістю основних засобів є:

вартість придбання у разі придбання за плату;

собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення);

справедлива вартість у разі отримання без оплати від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору);

первісна (переоцінена) вартість основних засобів у разі отримання без оплати від суб’єктів державного сектору;

залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів у разі отримання у результаті обміну на інший актив;

умовна вартість у разі відсутності активного ринку

П. 4 розд. ІІ НП(С)БО 121 та п. 2 розд. ІІІ Методрекомендацій ОЗ передбачено різні види оцінки (вартості) основних засобів.

Для кожного з цих випадків НП(С)БО 121 та Методрекомендаціями ОЗ передбачено окремий порядок формування первісної вартості

Після первісного визнання об’єкта основних засобів як активу його облік ведеться за первісною вартістю

Які витрати включають до первісної вартості об’єкта основних засобів у разі придбання за плату

Первісна вартість об’єкта основних засобів складається з таких витрат:

— сум, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

— реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;

— сум ввізного мита;

— сум непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються бюджетній установі);

— витрат зі страхування ризиків доставки основних засобів;

— витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

— інших витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою

П. 5 розд. ІІ НП(С)БО 121 та п. 3 розд. ІІІ Методрекомендацій ОЗ

Застосування різних видів оцінок основних засобів

Для об’єктів основних засобів застосовують різні види оцінок (вартостей):

первісна вартість — історична (фактична) вартість активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих, витрачених) для придбання (створення) активів;

переоцінена вартість — вартість активів після їх переоцінки;

справедлива вартість — сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату;

вартість, яка амортизується, — первісна або переоцінена вартість необоротних активів, за вирахуванням їх ліквідаційної вартості;

ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку суб’єкт державного сектору очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією). Ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю, якщо суб’єкт державного сектору не може достовірно визначити суму, яка очікується від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації);

— залишкова вартість — різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченого зносу

Правила формування таких видів оцінок (вартостей) визначено у відповідних розділах НП(С)БО 121 та Методрекомендацій ОЗ

Коли змінюється первісна вартість основних засобів

Вартість робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигод від об’єкта основних засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів.

Прикладами витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів, є:

1) модифікація, модернізація об’єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;

2) заміна окремих частин устаткування для підвищення якості робіт, послуг;

3) впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дасть змогу зменшити витрати;

4) добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання

П. 1 розд. III НП(С)БО 121 та пп. 2 і 3 розд. VI Методрекомендацій ОЗ

В яких випадках первісна вартість основних засобів не змінюється

Витрати на утримання об’єкта основних засобів, які здійснюють для відновлення або підтримання майбутніх економічних вигод або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.

Прикладами витрат на утримання об’єкта основних засобів є: технічній нагляд, технічне обслуговування та ремонт

П. 2 розд. III НП(С)БО 121 та

п. 4 розд. VI Методрекомендацій ОЗ

Коли об’єкт основних засобів перестає визнаватися активом

Визнання об’єкта основних засобів активом припиняється у разі:

— ліквідації;

— вибуття внаслідок продажу;

— передачі без оплати;

— нестачі, невідповідності критеріям визнання активом

Розд. VI НП(С)БО 121 та

розд. VIII Методрекомендацій ОЗ

Основні правила нарахування амортизації на основні засоби

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Також амортизація не нараховується на об’єкти основних засобів, доступ до яких обмежений у зв’язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції

Розд. IV НП(С)БО 121 та

розд. V Методрекомендацій ОЗ

Вартість об’єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу. За рішенням керівника суб’єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

При вибутті об’єкта основних засобів суб’єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття

КЕКВ при придбання основних засобів

Видатки на придбання або створення власними силами активів, віднесених до основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів, здійснюють за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Оплата транспортних послуг (за умови, якщо вартість таких послуг не передбачено договором на придбання основних засобів та не включено до вартості таких об’єктів) здійснюють за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

ПДВ, включений до ціни товарів, робіт і послуг, оплачується за тим КЕКВ, за яким здійснюється основний платіж, або за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки», якщо сплата податку відноситься до податкового кредиту платника ПДВ

Інструкція № 333

Характеристика субрахунків, призначених для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, наведена у Порядку застосування Плану рахунків № 1219 (ср. 025069200). Напевно ви помітили, що на відміну від свого попередника, у цьому документі відсутній поділ груп основних засобів на підгрупи та відсутній опис складу підгруп основних засобів. Таку інформацію бюджетні установи можуть знайти в Методрекомендаціях ОЗ.

Класифікація основних засобів

Для того щоб процес зближення з новими рахунками, запровадженими Планом рахунків № 1203, пройшов без ускладнень, насамперед доцільно ознайомитися з Методрекомендаціями № 1127.

Для зручності наведемо в табл. 4, які субрахунки для обліку основних засобів бюджетні установи застосовували до 2017 року, а які з цього року, покажемо, які об’єкти обліковують у складі кожної підгрупи основних засобів, а також зазначимо методи нарахування амортизації на такі об’єкти.

Таблиця 4

Субрахунки до 2017 року згідно з Планом рахунків № 611

Субрахунки з 2017 року згідно з Планом рахунків № 1203

Які об’єкти обліковують у складі групи

Нарахування амортизації

10 «Основні засоби»

101 «Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів»

101 «Земельні ділянки»

1010 «Інвестиційна нерухомість»

Об’єкти інвестиційної нерухомості, зокрема земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримуються з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу

Амортизацію нараховують залежно від об’єкта основних засобів

1011 «Земельні ділянки»

Земельні ділянки, отримані бюджетною установою згідно з законодавством, зокрема на праві постійного користування

Амортизації не підлягають*

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»

1012 «Капітальні витрати на поліпшення земель»

Капітальні витрати на поліпшення земель. До них відносять витрати неінвентарного характеру (не пов’язані з будівництвом споруд) з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм тощо)

Амортизації не підлягають*

103 «Будинки та споруди»

1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої»

Будинки, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, житлові будівлі.

У цій групі із виділенням в окремі підгрупи обліковуються:

1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі навчальних закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків-інтернатів для старих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій тощо) та іншими установами

Застосовують прямолінійний метод

2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання

3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо

4) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача, кабельні та повітряні лінії зв’язку тощо

5) гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об’єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди

104 «Машини та обладнання»

1014 «Машини та обладнання»

У цій групі з виділенням в окремі підгрупи обліковують:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію тощо) в механічну

Застосовують прямолінійний метод

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин

3) вимірювальні прилади (дозатори, барометри, водоміри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, спеціальні ваги, мірники, касові апарати тощо)

4) регулюючі прилади та пристрої (киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю тощо)

5) лабораторне обладнання (пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи тощо)

6) комп’ютерна техніка і її комплектуючі (комп’ютери, монітори, периферійне і мережеве обладнання комп’ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів) та електронні засоби обробки інформації (електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої тощо)

7) медичне обладнання (медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка зі спеціальним обладнанням тощо), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові тощо)

8) інші машини та обладнання — машини, апарати та інше обладнання, які не включені до вищезазначених підгруп (наприклад, обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень у навчальних закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних

та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники тощо)

105 «Транспортні засоби»

1015 «Транспортні засоби»

Всі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів, незалежно від вартості.

У цій групі з виділенням на окремі підгрупи обліковують:

1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі тощо)

Застосовують прямолінійний метод

2) рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти)

3) гужовий транспорт (вози тощо)

4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки тощо)

5) усі види спортивного транспорту

106 «Інструменти, прилади та інвентар»

1016 «Інструменти, прилади, інвентар»

Інструменти, виробничий інвентар та приладдя, господарський інвентар, які відносяться до складу основних засобів.

У цій групі з виділенням на окремі підгрупи обліковують:

1) інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів (наприклад, різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря тощо (електродрилі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти тощо), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт тощо

(лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного вала на автомобілях тощо) тощо)

Застосовують прямолінійний метод

2) виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи (робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо); обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами тощо)

3) господарський інвентар (предмети конторського та господарського облаштування, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок зі спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар), а також предмети протипожежного значення — гідропульти, стендери, драбини ручні тощо (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку «Машини та обладнання»)

107 «Робочі і продуктивні тварини»,

108 «Багаторічні насадження»

1017 «Тварини та багаторічні насадження»

Довгострокові біологічні активи, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.

У цій групі з виділенням на окремі підгрупи обліковують:

1) робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин)

Застосовують прямолінійний метод

Амортизації не підлягають піддослідні тварини, багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку*

2) продуктивна та племінна худоба — корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани тощо

3) службові собаки

4) декоративні тварини

5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки тощо)

6) багаторічні насадження — штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку; насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження тощо; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що досягли повного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крон тощо

109 «Інші основні засоби»

1018

«Інші основні засоби»

Основні засоби, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 «Основні засоби».

До цієї групи також зараховують сценічно-постановочні засоби (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо); навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети тощо

Застосовують прямолінійний метод

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

111 «Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»

111 «Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок»

1111

«Музейні фонди»

Ведуть облік:

1) музейних цінностей (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

2) експонатів тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості

Метод 50 на 50

Не підлягають амортизації: музейні фонди (пам’ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню)

до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.93 р. № 3814-XII, рідкісні та особливо цінні документи та колекції, які є частиною бібліотечних фондів, що внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання України, тощо як об’єкти з невизначеним строком корисного використання)

112 «Бібліотечні фонди»

1112

«Бібліотечні фонди»

Бібліотечні фонди незалежно від вартості окремих примірників книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання

Метод 50 на 50

113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

1113

«Малоцінні необоротні матеріальні активи»

Необоротні матеріальні активи, термін експлуатації яких перевищує один рік, але які за вартісними ознаками не включено до основних засобів.

До малоцінних необоротних матеріальних активів, зокрема, включають:

Метод 50 на 50

— знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо), бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву

— спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або виготовлення індивідуальних замовлень)

— предмети виробничого значення вартістю до 6000 грн. включно за одиницю (комплект) без ПДВ — робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо

— обладнання, що сприяє охороні праці

— предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами тощо)

— предмети, призначені для видачі напрокат

— господарський інвентар вартістю до 6000 грн. включно за одиницю (комплект) без ПДВ

— інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 6000 грн. включно без ПДВ;

— сценічно-постановочні засоби, телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо

114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»

1114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»,

1118 «Інші необоротні матеріальні активи»

Бюджетні установи, які систематично отримують значний обсяг білизни, постільних речей, одягу та взуття для здійснення своєї діяльності, до цієї групи зараховують:

1) білизну (сорочки, халати)

Метод 50 на 50

2) постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні тощо)

3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани тощо)

4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки тощо)

5) спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо)

Інші бюджетні установи ведуть облік білизни, постільних речей, одягу та взуття у складі інших необоротних матеріальних активів

117 «Інвентарна тара»

1115 «Інвентарна тара»

Інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховищ для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна тара

Метод 50 на 50

119 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»

1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»

Необоротні матеріальні активи, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях

Застосовують прямолінійний метод

116 «Природні ресурси»

1117 «Природні ресурси»

Мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу тощо, які згідно із законодавством контролюються бюджетною установою

Амортизації не підлягають*

115 «Тимчасові нетитульні споруди»,

118 «Матеріали довготривалого використання для наукових цілей»

1118 «Інші необоротні матеріальні активи»

Інші необоротні матеріальні активи, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи», а саме: матеріали, одержані зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріалів, що є об’єктами наукових досліджень

Метод 50 на 50

* Перелік об’єктів основних засобів, які не підлягають амортизації, визначено п. 2 розд. IV НП(С)БО 121 та п. 7 розд. V Методрекомендацій ОЗ.

Сподіваємось, що після вивчення цієї таблиці вам стане більш зрозумілим застосування нових субрахунків, передбачених Планом рахунків № 1203 для обліку інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів. Як бачимо, особливих змін щодо класифікації таких об’єктів не відбулось: загальна класифікація та склад підгруп як основних засобів, так і інших необоротних матеріальних активів збереглися, змінено назви деяких субрахунків та дещо укрупнено певні підгрупи.

А ось щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з придбанням, безоплатним отриманням, вибуттям (списанням) основних засобів та нарахуванням амортизації на такі об’єкти тощо, змін відбулось чимало. Тому саме час перейти до детального розгляду таких змін.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
основні засоби, план рахунків бухгалтерського обліку, господарські операції, типова кореспонденція, бюджетні установи додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті