Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557

Міністерство освіти і науки України
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2017/№ 8
Друк
Наказ від 20.01.2017 р. № 81
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.2017 р. за № 128/29996

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» наказую:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (із змінами), такі зміни:

1) примітку 1 до додатка 1 до наказу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) додаток 4 до наказу викласти у такій редакції:

«Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 № 557
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 № 81)

Схема тарифних розрядів посад окремих категорій педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди*

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

13

15

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

12

14

Завідувач навчально-виробничої (навчальної) майстерні, навчальної лабораторії університету, академії, інституту

11

13

Завідувач (керівник) практики (виробничої, навчальної)

10

12

Завідувач: фільмотеки, інтернату при школі, заочного відділення школи

8

10

Завідувач навчально-консультаційного пункту

7

9

Майстер виробничого навчання

9 — 12

11 — 14

Методист навчального (навчально-методичного) відділу університету, академії, інституту

вищої категорії

10

12

I категорії

9

11

II категорії

8

10

без категорії

7

9

Методист: заочного відділення університету, академії, інституту, зі складання кінопрограм

7

9

Помічник директора з режиму

10

12

Старший черговий з режиму

9

11

Черговий з режиму

7

9

* Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.»;

3) у додатку 5:

схему тарифних розрядів посад керівних працівників вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію), училищ фізичної культури викласти у такій редакції:

«Схема тарифних розрядів посад керівних працівників технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)*, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію)**, училищ фізичної культури***

Найменування посад

Кількість студентів, учнів

Тарифні розряди

до 31 серпня 2017 року включно

з 01 вересня 2017 року1

Директор

до 300

13 — 14

15 — 16

від 301 до 800

14 — 15

16 — 17

понад 800

15 — 16

17 — 18

Завідувач відділення

11

13

Завідувач виробничої практики

10

12

Завідувач: навчально-виробничої (навчальної) майстерні (господарства, центру), навчально-методичного кабінету, лабораторії

11

13

Керівник фізичного виховання****

11

13

»;

доповнити додаток новою виноскою «1» такого змісту:

«1 Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.»;

4) у додатку 6:

схему тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (середніх загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл — дитячих садків, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при школах, навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо), навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, дитячих будинків), позашкільних навчальних закладів (палаців, будинків, центрів, станцій дитячої, юнацької творчості, шкіл мистецтв, естетичного виховання тощо), приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховних колоній, навчальних закладів післядипломної освіти, методичних установ, вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, училищ фізичної культури, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію), закладів охорони здоров’я, соціального забезпечення, культури та інших підприємств та організацій, викласти в такій редакції:

«Схема тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (середніх загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл — дитячих садків, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при школах, навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо), навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, дитячих будинків), позашкільних навчальних закладів (палаців, будинків, центрів, станцій дитячої, юнацької творчості, шкіл мистецтв, естетичного виховання тощо), приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховних колоній, навчальних закладів післядипломної освіти, методичних установ, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), училищ фізичної культури, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію), закладів охорони здоров’я, соціального забезпечення, культури та інших підприємств та організацій

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди2

Учителі всіх спеціальностей, викладачі, вихователі*, логопеди, завідувачі логопедичних пунктів, методисти, педагоги-організатори, концертмейстери, педагоги1, практичні психологи1:

вищої категорії

12

14

першої категорії

11

13

другої категорії

10

12

без категорії**

8 — 9

10 — 11

»;

доповнити додаток виноскою «2» такого змісту:

«2 Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.»;

5) додаток 7 до наказу викласти у такій редакції:

«Додаток 7
до наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 № 557
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2017 року № 81)

Схема тарифних розрядів посад керівників шкіл, шкіл — дитячих садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих будинків — інтернатів, приймальників-розподільників для неповнолітніх, шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації, спеціальних шкіл, спеціальних шкіл-інтернатів, санаторних шкіл, санаторних шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій, колегіумів, училищ фізичної культури

Найменування закладів

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди*

Загальноосвітні школи (в тому числі опорні), спеціальні школи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні школи для дітей, які потребують тривалого лікування, вечірні (змінні), середні музичні і художні школи, школи — дитячі садки, школи-інтернати, училища фізичної культури з кількістю учнів:

до 300

12 — 14

14 — 16

від 301 до 1000

14 — 15

16 — 17

понад 1000

15 — 16

17 — 18

Філії опорного загальноосвітнього навчального закладу

12 — 13

14 — 15

Спеціальні школи-інтернати для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні школи-інтернати для дітей, які потребують тривалого лікування, дитячі будинки всіх типів, школи та професійні училища соціальної реабілітації, приймальники-розподільники для неповнолітніх дітей, школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, гімназії, ліцеї, колегіуми з кількістю учнів (дітей, вихованців):

до 150

12 — 14

14 — 16

від 151 до 300

14 — 15

16 — 17

понад 300

15 — 16

17 — 18

* Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.»;

6) у додатку 8:

схему тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання викласти в такій редакції:

«Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди1

Директор закладу з кількістю учнів (вихованців):

до 300

10 — 11

12 — 13

від 300 до 600

11 — 13

13 — 15

понад 600

13 — 14

15 — 16

Завідувач відділу, лабораторії, кабінету

11

13

Керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи*, культорганізатори, екскурсоводи, інструктори з туризму, акомпаніатори**, старші вожаті, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» — вищу або середню освіту)***

8 — 10

10 — 12

»;

доповнити додаток виноскою «1» такого змісту:

«1 Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.»;

7) у додатку 9:

схему тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків) викласти в такій редакції:

«Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків)

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди1

Завідувачі

12 — 14

14 — 16

Вихователі-методисти, вихователі, учителі-логопеди, учителі-дефектологи, практичні психологи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» — вищу або середню спеціальну освіту)*:

вищої категорії

12

14

першої категорії

11

13

другої категорії

10

12

без категорії**

8 — 9

10 — 11

Музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» — вищу або середню спеціальну освіту)***:

вищої категорії

10

12

першої категорії

9

11

другої категорії

8

10

без категорії

7

9

»;

доповнити додаток виноскою «1» такого змісту:

«1 Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.»;

8) додаток 10 до наказу викласти в такій редакції:

«Додаток 10
до наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 № 557
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2017 року № 81)

Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників інститутів (центрів) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів)

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди з 01 вересня 2017 року1

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (за наявності кафедр)

директор (завідувач)

21

21

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення

директор (завідувач)

15 — 16

15 — 16

завідувач лабораторії (кабінету)

11 — 12

13 — 14

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

директор (завідувач)

20

20

Центральні навчально-методичні (методичні) кабінети (центри):

директор, завідувач

14 — 15

16 — 17

завідувач лабораторії (кабінету)

11 — 12

13 — 14

Обласні навчально-методичні (методичні) кабінети (центри):

директор, завідувач

13 — 14

15 — 16

завідувач лабораторії (кабінету)

11 — 12

13 — 14

Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри) міст, районів

директор, завідувач

13

15

1 Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.».

2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ:

встановити працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених схем тарифних розрядів;

забезпечити встановлення з 01 січня 2017 року в штатному розписі нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року;

забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

3. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 січня 2017 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

Міністр Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО: <…>

Коментар редакції

Тарифні розряди вгору на дві позиції для окремих педагогів: відповідь МОН на урядову ініціативу

Наказом, що коментується (набрав чинності з 21.02.2017 р., але застосовується з 01.01.2017 р.), внесено зміни до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557). Як відомо, саме цей галузевий наказ є основоположним при визначенні зарплати педагогічних працівників освітніх установ.

Відразу ж вкажемо, що зміни, внесені наказом, який коментується, очікувані, оскільки підстави для їх появи з 01.01.2017 р. закладені в постанові КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298). Як відомо, ця постанова є підґрунтям для всіх «зарплатних» галузевих нормативно-правових актів бюджетників.

У чому ж полягають правки, викладені в наказі, що коментується?

По-перше, примітка 1 додатка 1 до наказу № 557 поповнилася новим абзацом. Його суть зводиться до того, що з 01.01.2017 р. «базовий» тарифний розряд працівника 1-го тарифного розряду, на підставі якого виводять розміри окладів для працівників інших розрядів, установлюється на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб за станом на 1 січня календарного року.

Відзначимо, що вказаний припис — відображення аналогічної норми, яка вже міститься в примітках додатка 1 до постанови № 1298. Про це ми розповідали в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2, с. 6.

По-друге, викладені в новій редакції схеми тарифних розрядів, наведені в додатках 4 — 10 до наказу № 557. Тарифні розряди для посад навчальних закладів і установ освіти, вказані в цих додатках, збільшено на дві позиції. На цих правках і зупинимося детальніше далі.

Плюс два тарифні розряди: у чому суть

По суті правки щодо збільшення тарифних розрядів на дві позиції внесені до додатків 4 — 10 до наказу № 557 на виконання постанови КМУ від 14.12.2016 р. № 974 (далі — постанова № 974). Ця постанова і коментар редакції до неї були розміщені в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2, с. 3.

Нагадаємо, що постановою № 974 викладено у новій редакції підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298. Спочатку якраз указаними змінами передбачено підвищення тарифних розрядів на дві позиції для педагогічних працівників навчальних закладів, указаних у цьому додатку.

Заковика була в тому, що в підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298 наведено лише діапазон («вилка») тарифних розрядів, які можуть бути встановлені педпрацівникам. Тоді як конкретні тарифні розряди для педпосад, указаних у цьому підрозділі, наведені в додатках до наказу № 557.

Так ось, якраз для відповідності тарифних розрядів, указаних у підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298 (з урахуванням останніх правок), і тарифних розрядів за аналогічними посадами, прописаних у додатках 4 — 10 до наказу № 557, наказом, що коментується, і відкориговані вказані додатки до наказу № 557.

Підкреслимо, що зміни також стосуються назв схем тарифних розрядів, у яких згадувалося про вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації. Замість цього тепер слід говорити про технікуми і коледжі (у тому числі в структурі університетів, академій та інститутів).

Окремо зупинимося на додатку 10 до наказу № 557. Подивіться: збільшення тарифних розрядів на дві позиції передбачається не по всіх посадах, указаних у схемі тарифних розрядів цього додатка. Так, вказане підвищення не зачепить посади директора (завідувача) інститутів (центрів) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (за наявності кафедр або без таких). Причина: ці посади не прописані у підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298, нова редакція якого послужила підставою для коригування, зокрема, додатка 10 до наказу № 557 (ср. ). Також зверніть увагу на появу в схемі тарифних розрядів додатка 10 до наказу № 557 нової посади — директора (завідувача) Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. За цією посадою приписано встановлювати 20-й тарифний розряд (як і згідно з підрозд. 1 розд. I додатка 2 до постанови № 1298) без застережень про його збільшення на дві позиції (через те, що ця посада не вказана у підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298).

По суті, профільне Міністерство діями з коригування додатків 4 — 10 до наказу № 557 вказало на посади педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти, яким мають бути підвищені тарифні розряди на дві позиції. Проте в цьому питанні треба врахувати не лише коло таких педагогічних посад, але і дату, з якої таке підвищення належить працівникам, що їх обіймають.

Коли «світить» підвищення «плюс два тарифні розряди»

Згідно з постановою № 974 підвищення тарифних розрядів на дві позиції для педагогів повинне пройти в два етапи:

— з 01.01.2017 р. однозначно підвищуються посадові оклади (шляхом збільшення тарифних розрядів на дві позиції) педпрацівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам. Типи навчальних закладів, яким спрямовується освітня субвенція на оплату праці з нарахуваннями педпрацівників, наведені в ст. 1032 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2, с. 5);

— з 01.09.2017 р. заплановано підвищення посадових окладів (шляхом збільшення тарифних розрядів на дві позиції) педпрацівникам інших закладів і установ освіти, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів. При цьому органи місцевого самоврядування мають право прийняти рішення про підвищення тарифних розрядів на дві позиції педпрацівників закладів і установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, і до 01.09.2017 р.

Як це відобразилося в наказі № 557? Під додатками 4 — 10 до наказу № 557 додані виноски, які містять приписи про терміни підвищення тарифних розрядів на дві позиції педпрацівникам закладів освіти, вказаним у них. Причому графи схем тарифних розрядів, відведених для визначення тарифних розрядів:

додатків 4, 6 — 9 до наказу № 557, містять колонку «Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно» і колонку «Тарифні розряди». Це означає, що схеми тарифних розрядів наведених додатків містять педпосади, підвищення на два тарифні розряди для яких здійснюється або з 01.01.2017 р., або з 01.09.2017 р. (якщо орган місцевого самоврядування раніше не прийме рішення про підвищення тарифних розрядів для цих педпосад закладів і установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету);

додатків 5 і 10 до наказу № 557, містять колонки з тарифними розрядами до 31 серпня 2017 року (включно) і тарифними розрядами з 1 вересня 2017 року. Отже, в схемах тарифних розрядів указаних додатків наведені педпосади освітніх установ і закладів, підвищення тарифних розрядів на дві позиції для яких слід здійснювати з 01.09.2017 р. (якщо орган місцевого самоврядування раніше не прийме рішення про підвищення тарифних розрядів для цих педпосад закладів і установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету).

Також підкреслимо: в усіх відкоригованих додатках до наказу № 557 збережені «старі» примітки (нові виноски лише додані до них). Причому зверніть увагу, що тарифні розряди, які містяться в таких «старих» примітках, залишилися на колишньому рівні, тобто не збільшені на дві позиції. А це викликає запитання на адресу МОН.

На завершення зазначимо, що в п. 2 наказу, який коментується, міститься припис для керівників навчальних закладів, установ освіти і наукових установ про забезпечення ними диференціації зарплати працівників, які отримують зарплату на рівні мінімальної (у межах фонду оплати праці). Таку диференціацію забезпечують уже звичними способами: шляхом установлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності, умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника і результатів його роботи.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі