Затвердження тарифів на платні медичні послуги

В обраному У обране
Друк
Станкус Тетяна, заступник головного редактора газети «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2017/№ 25
Міський психоневрологічний диспансер є лікувальним комунальним закладом, який проводить платні профілактичні огляди населення. Востаннє тарифи на платні послуги були затверджені розпорядженням обласної державної адміністрації та головним управлінням юстиції у 2008 році. Відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення» «госпрозрахункова» ціна повинна бути економічно обґрунтована.
Звернення керівництва диспансеру до місцевих органів влади про необхідність затвердження нових тарифів залишаються багато років без відповіді, а різниця між затвердженим у 2008 році тарифом (16,95 грн.) і собівартістю послуги у 2017 році (44,00 грн.) місцевим бюджетом не відшкодовується. Чи має право керівник комунального закладу своїм наказом по диспансеру затвердити ціну на платну послугу відповідно до її собівартості?

Насамперед зазначимо, що заклади та установи охорони здоров’я мають право надавати тільки ті види платних послуг, які є в Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженому постановою КМУ від 17.09.96 р. № 1138 (далі — Перелік).

Відповідно до п. 8 цього Переліку лікувальні заклади за плату можуть надавати такі види медоглядів:

— для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);

— попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди.

Що стосується психіатричних оглядів, то згідно із п. 6 Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ від 17.01.2002 р. № 12, обов’язкові попередній та періодичний психіатричні огляди проводяться на госпрозрахункових засадах за рахунок коштів замовників (оплачується проведення обов’язкового обсягу обстеження). Оплата замовником послуг з проведеного огляду повинна буди підтверджена відповідним документом про оплату (квитанція, чек тощо).

На сьогодні законодавчо визначеного порядку надання платних послуг медичними установами та закладами, на жаль, немає.

Відповідно до п. 12 постанови КМУ «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.96 р. № 1548 тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я, крім закладів охорони здоров’я МВС, регулюють (установлюють) Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Згідно з п.п. 1 п. 1 ст. 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р. № 5007-V (далі — Закон № 5007) державне регулювання цін здійснюється Кабміном, органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень шляхом установлення обов’язкових для застосування суб’єктами господарювання:

— фіксованих цін;

— граничних цін;

— граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди);

граничних нормативів рентабельності;

— розміру постачальницької винагороди;

— розміру доплат, знижок (знижувальних коефіцієнтів).

Зауважимо, що державне регулювання цін не означає, що адміністрації мають провести калькулювання тарифів. Вартість платних послуг визначає сам лікувально-профілактичний заклад виходячи з тих витрат, які фактично він несе на надання відповідної послуги.

Адміністрації, як правило, реалізують свої повноваження щодо регулювання цін і тарифів шляхом установлення граничного рівня рентабельності, а також розглядають і затверджують тарифи, установлені лікувально-профілактичними закладами.

Установити ціни на всі платні послуги лікувально-профілактичних закладів адміністрації не можуть, адже неможливо врахувати специфіку діяльності кожного із закладів і специфіку надання відповідних платних послуг.

Зробимо висновок: тарифи на платні медичні послуги, що надаються державними і комунальними закладами охорони здоров’я, визначаються лікувально-профілактичними закладами, які безпосередньо надають такі послуги. Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації затверджують визначені тарифи, а також здійснюють їх регулювання шляхом установлення граничного розміру рентабельності.

При цьому також слід ураховувати положення ст. 15 Закону № 5007, у якій зазначено, що Кабмін, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого, зобов’язані відшкодувати суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Як зазначено в п. 2 ст. 15 Закону № 5007, установлення Кабміном, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого, без визначення джерел для відшкодування різниці між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може бути оскаржено в судовому порядку.

Таким чином, у вашому випадку ви маєте повне право звернутися до суду у зв’язку з невідшкодуванням різниці між затвердженим тарифом та економічно обґрунтованим.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить таке делеговане повноваження, як здійснення контролю за дотриманням цін і тарифів.

Свого часу Держінспекція з контролю за цінами у листі від 17.05.2008 р. № 200/6-10/1799 звертала увагу на випадки, коли граничні рівні рентабельності на місцевому рівні не затверджені.

Виходячи з цього листа, у тих випадках, якщо державне регулювання тарифів на платні медичні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я, не запроваджено, тарифи на платні медичні послуги встановлюються на ринкових засадах.

Звичайно спочатку ціни затверджуються наказом керівника установи відповідно до розрахунку усіх витрат, які пов’язані з наданням платної медичної послуги. А потім уже вони подаються на затвердження місцевим держадміністраціям.

Майте на увазі, що під час перевірки Держаудитслужба буде розглядати заниження тарифів на платні медичні послуги як недоотримання бюджетних коштів лікувальним закладом. Таке заниження може також привести до порушення, яке класифікується як покриття витрат спеціального фонду кошторису коштами загального фонду.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити