Виготовлення проектно-кошторисної документації для капремонту: як обліковувати витрати

В обраному У обране
Друк
Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2017/№ 27
Для проведення капітального ремонту будівлі (ремонт покрівлі) бюджетна установа уклала договір на виготовлення проектно-кошторисної документації. Згідно з актом виконаних робіт вартість послуг з виготовлення такої документації — 15996 грн. (у тому числі ПДВ — 2666 грн.). Загальна вартість робіт відповідно до проектно-кошторисної документації — 498000 грн. (у тому числі ПДВ — 83000 грн.). Як правильно у цьому році обліковувати витрати на проведення капітального ремонту? Чи необхідно вартість витрат на капремонт та виготовлення проектно-кошторисної документації обліковувати на окремому рахунку? Чи необхідно для цього застосовувати субрахунок 5411? Чи повинна установа такі суми віднести на витрати? (запитання з електронної пошти редакції: bb@id.factor.ua)

Запитання, що стосуються виготовлення проектно-кошторисної документації бюджетними установами, а також подальшого обліку витрат на її виготовлення, виникають досить часто. Перш за все це пов’язане з тим, що для проведення всіх видів ремонтно-будівельних робіт, зокрема й капітального ремонту, необхідна проектно-кошторисна документація.

Що стосується поточного ремонту, який виконують господарським способом (тобто власними силами установи), то обсяг та вартість таких робіт, як правило, визначають на підставі дефектного акта, і розцінкових описів робіт.

Нині основними документами, які регулюють склад, зміст та вартісні показники проектно-кошторисної документації, є:

ДБН А.2.2-3-2014 (визначено склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури);

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (установлено основні питання визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури).

Як зазначено в згаданих документах, витрати, пов’язані з виготовленням проектно-кошторисної документації на реконструкцію, реставрацію й капітальний ремонт будівель, споруд та інших об’єктів, а також виконання супутніх робіт, є складовою частиною загальної вартості витрат за такими об’єктами і включаются до зведеного кошторисного розрахунку. Такий розрахунок є кошторисним документом, у якому визначають повну кошторисну вартість робіт на об’єкті, уключаючи кошторисну вартість будівельних та монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати.

З огляду не те, що виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту є складовою частиною витрат, пов’язаних з таким ремонтом, то обліковувати витрати на її виготовлення необхідно так само, як і витрати на капітальний ремонт.

Також варто уточнити, яким чином установи планують видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення ремонтних робіт. Відповідь на це запитання є в Інструкції № 333.

Так, видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації залежно від виду виконуваних робіт установи здійснюють за такими КЕКВ:

Який КЕКВ застосовувати

Призначення КЕКВ

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

Оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування; плата за містобудівне обґрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту (будівництва, реконструкції), якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації

3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)»

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель, споруд і об’єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інших об’єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт

Отже, витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будинків, споруд та об’єктів і виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості цих робіт, установи здійснюють за одним із зазначених КЕКВ залежно від основних робіт. У нашій ситуації це буде КЕКВ 3132.

Тепер переходимо до бухгалтерського обліку витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту.

Варто зазначити, що у цьому році операції з обліку витрат на проведення капітального ремонту викликали безліч запитань та дискусій між бухгалтерами. Звичайно, це пов’язано із застосуванням у 2017 році нового Плану рахунків, у якому про такі операції зовсім нічого не згадується. На наш погляд, відсутність у Плані рахунків будь-яких пояснень щодо обліку операцій, пов’язаних капітальним ремонтом, цілком логічна, оскільки порядок відображення таких операцій визначено в НП(С)БО 121.

Ось що з цього питання зазначено в п. 2 розд. ІІІ НП(С)БО 121:

«Витрати на утримання об’єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, у якому вони були понесені».

Як бачимо, до витрат на утримання об’єкта основних засобів віднесено всі види ремонтів, технічного обслуговування та технічного нагляду. При цьому витрати на проведення таких заходів установи включають до витрат звітного періоду.

Тому витрати на проведення капітального ремонту, а також усі складові таких робіт, у тому числі і витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення такого ремонту, для бюджетних установ є витратами звітного періоду. Отже, витрати, пов’язані з капітальним ремонтом, не підлягають віднесенню на збільшення первісної вартості об’єкта, що ремонтується.

Таким чином, для обліку витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту установи не застосовують ані рахунок 13 «Капітальні інвестиції», ані рахунок 54 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів». Чому? Тому що згідно з Порядком № 1219 зазначені субрахунки бюджетні установи використовують для відображення інших операції. Наведемо призначення цих рахунків у таблиці:

Номер та назва рахунку

Призначення рахунку

13 «Капітальні інвестиції»

Призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, довгострокових біологічних активів.

За дебетом рахунку відображається збільшення витрат суб’єкта державного сектору на придбання або створення необоротних активів, зокрема суми, сплачені за придбання, виконання будівельно-монтажних робіт, реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, суми ввізного мита, суми непрямих податків (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові державного сектору), витрати зі страхування ризиків доставки, витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження тощо, витрати на поліпшення об’єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) та суми витрат, пов’язаних із удосконаленням нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та продовженням строку використання.

За кредитом рахунку відображається зменшення витрат на придбання або створення необоротних активів (уведення в експлуатацію придбаних або створених необоротних активів тощо)

54 «Цільове фінансування»

Призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення, зокрема коштів, які спрямовуються на придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об’єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання фінансових інвестицій, капітальних активів тощо

Як бачите, ані рахунок 13, ані рахунок 54 не використовуються для обліку витрат, пов’язаних з утриманням об’єктів основних засобів (тобто ремонтних робіт). Зазначені рахунки, зокрема, призначено для обліку витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єктів основних засобів (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція, реставрація). Тобто тих витрат, які бюджетні установи відносять на збільшення первісної вартості об’єкта, що поліпшується.

Для того щоб остаточно стало зрозумілим порядок відображення операцій з проведення капітального ремонту, а також облік витрат, пов’язаних з виготовленням проектно-кошторисної документації для проведення такого ремонту, розглянемо умовний приклад.

Приклад. На замовлення бюджетної установи проектною організацією було виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту будівлі навчального закладу.

Згідно з умовами договору вартість робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації — 63600 грн. (у тому числі ПДВ — 10600 грн.). Також договором передбачено попередню оплату в розмірі 30 % від вартості договору.

Зазначимо, що відповідно до постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 р. № 117 бюджетні установи можуть здійснювати попередню оплату за роботи та послуги, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 % їх вартості на строк до одного місяця.

Прийняття робіт з розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту оформлено актом про приймання проектно-вишукувальної, науково-технічної продукції, після чого проведено остаточний розрахунок за виконані роботи.

Для виконання робіт з капітального ремонту будівлі укладено договір підряду, вартість якого — 570000 грн. (у тому числі ПДВ — 95000 грн.). Договором передбачена попередня оплата в розмірі 30 % від вартості договору.

Після проведення капітального ремонту підрядною організацією складено Акт приймання виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-2в та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. № КБ-3. Після ретельної перевірки виконаних робіт бюджетною установою підписано зазначені документи та проведено остаточний розрахунок за виконані роботи.

Також після капітального ремонту складено Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів, типова форма якого затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.

Усі роботи з проведення капітального ремонту будівлі здійснено за рахунок коштів загального фонду за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». Бюджетна установа не є платником ПДВ.

У бухгалтерському обліку установи зазначені операції відображають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано бюджетні асигнування для здійснення витрат, пов’язаних з капітальним ремонтом, у тому числі для виготовлення проектно-кошторисної документації

2313

7011

633600

2

Перерахована попередня оплата проектній організації

2117

2313

19080

3

Виконано роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт

8013

6211

63600

4

Проведено остаточний розрахунок з проектною організацією

2117

2313

44520

5

Перерахована попередня оплата підрядній організації

2117

2313

171000

6

Виконано роботи з капітального ремонту

8013

6211

570000

Складено Акт приймання виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-2в та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. № КБ-3, які підписано бюджетною установою.

Складено Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів.

7

Проведено остаточний розрахунок з підрядною організацією

2117

2313

399000

Нормативні документи

План рахунків — План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203.

НП(С)БО 121 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Порядок № 1219 — Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Інструкція № 333 — Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

ДБН А.2.2-3-2014 — ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджений наказом Мінрегіонрозвитку від 04.06.2014 р. № 163.

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 — ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджені наказом Мінрегіонрозвитку від 05.07.2013 р. № 293.

Теги кошторис
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити