(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 24/1
 • № 24
 • № 22
 • № 21
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
10/14
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Червень , 2017/№ 23

Оренда земельної ділянки

http://tinyurl.com/yxqes2wb
Рішенням сільської ради було надано в оренду земельну ділянку в межах населеного пункту 0,10 га для комерційного призначення (кафе). У 2014 році кафе припинила діяльність у зв’язку з пожежею. Чи повинен орендар земельної ділянки продовжувати сплачувати орендну плату за земельну ділянку в такому випадку?

Насамперед з цього приводу слід звернутися до норм Закону України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV (далі — Закон № 161).

Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Відносини щодо оренди землі оформлюються договором оренди. Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Типова форма договору оренди землі затверджена постановою КМУ від 03.03.2004 р. № 220.

Зауважимо, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого надавати органу доходів і зборів за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган доходів і зборів про укладення нових, унесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Дійсно, згідно із ст. 25 Закону № 161 орендар земельної ділянки має право: за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження. Тобто орендар дійсно міг побудувати кафе на орендованій земельній ділянці.

Розрахунки щодо орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі (ст. 22 Закону № 161).

Умови визначення орендної плати за землю у вашому випадку, тобто коли орендодавцем є сільська рада, визначаються відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (ср. 059028400).

Так, у цій статті зазначено, що платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем, але річна сума платежу:

не може бути меншою розміру земельного податку, установленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

не може перевищувати 12 % нормативної грошової оцінки;

може перевищувати 12 % у разі визначення орендаря на конкурентних засадах;

— для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку;

— для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабміном, не може перевищувати 0,1 % нормативної грошової оцінки.

Статтею 31 Закону № 161 визначений перелік підстав для припинення договору оренди землі:

Так, договір оренди землі припиняється в разі:

— закінчення строку, на який його було укладено;

— викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, установленому законом;

— поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

— смерті фізичної особи — орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у ст. 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

— ліквідації юридичної особи — орендаря;

— відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

— набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;

— припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства).

При цьому зазначений перелік підстав не є вичерпним.

У свою чергу, договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін.

Також на вимогу однієї зі сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, установленому законом.

Крім того, зазначимо: в односторонньому порядку розірвання договору оренди землі можливе лише в тому випадку, якщо це прямо передбачено в договорі оренди землі.

Але, як свідчить практика укладання договорів оренди землі, переважна більшість укладених договорів оренди не містять у своєму тексті право розірвання договору в односторонньому порядку.

Отже, ураховуючи все вищезазначене, можна зробити остаточний висновок: поки діє договір оренди землі, підстав для ненарахування та несплати орендної плати немає.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
оренда земельної ділянки, орендна плата додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті