(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 12/1
 • № 12
 • № 10
 • № 9
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
3/14
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Березень , 2017/№ 11

Медичне обслуговування у терцентрі

http://tinyurl.com/y4lj256o
Відділення цілодобового догляду у терцентрі повинні надавати цілодобове обслуговування. У зв’язку з цим просимо надати роз’яснення: чи повинні лікар загальної практики сімейної медицини та сестри медичні бути в штаті терцентру, якщо такий заклад не має ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики? Якщо терцентр укладе договір із закладом охорони здоров’я на надання ним медичної допомоги підопічним терцентру, то за яким КЕКВ слід оплачувати послуги з такої допомоги? У такому випадку у штаті якої установи повинні бути посади лікаря загальної практики сімейної медицини та сестри медичної: терцентру чи закладу охорони здоров’я?

Умови та порядок надання соціальних послуг у територіальних центрах соціального обслуговування (далі — терцентр) визначені Переліком соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженим постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1417.

Так, зокрема, згідно з п.п. 3 п. 39 цього Переліку у відділенні стаціонарного догляду громадяни перебувають на повному державному утриманні, одержують соціальну послугу стаціонарного догляду та відповідно до встановлених норм забезпечуються цілодобовим медичним обслуговуванням.

Звичайно, що таке обслуговування мають забезпечити медичні працівники.

Наказом Мінсоцполітики від 12.07.2016 р. № 753 затверджено Типовий штатний норматив чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі — Типовий норматив) (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 33, с. 11).

Цим документом передбачені посади медичних працівників для відділення денного перебування, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. Крім того, в апараті терцентру передбачена посада медичної сестри.

При цьому щодо введення посади лікаря загальної практики — сімейного лікаря у Типовому нормативі зазначено, що медична допомога може надаватися за наявності ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики чи при укладенні договорів із закладами охорони здоров’я.

Таким чином, відповідаючи на ваше запитання, можна зробити висновок: лікар загальної практики сімейної медицини та сестри медичні можуть бути введені до штату лише за наявності ліцензії на провадження господарської діяльності у терцентрі. Інакше терцентр не має права надавати медичні послуги своїм підопічним.

Не так давно на сторінках нашого видання ми розглядали питання щодо умов отримання ліцензії терцентрами (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 48, с. 16).

Давайте згадаємо ключові моменти.

Згідно з п. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VIII (далі — Закон № 222) ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як медична практика.

Терцентр для отримання ліцензії має подати у спосіб, передбачений ч. 1 ст. 10 цього Закону, до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 р. № 285 (далі — Ліцензійні умови № 285).

Відповідно до п. 3 ст. 11 Закону № 222 до заяви про отримання ліцензії додаються такі документи:

1) документи відповідно до ліцензійних вимог;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення щодо відмови через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами — підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах.

Як визначено у п. 6 Ліцензійних умов № 285, до заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених ст. 11 Закону № 222, додаються за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, згідно з додатком 2 до цих Ліцензійних умов.

Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, подається у двох примірниках. Форма цього опису наведена у додатку 3 до Ліцензійних умов № 285.

У тому випадку, коли терцентр не має ліцензії, необхідно укласти договір на надання медичних послуг з відповідною установою охорони здоров’я.

Слід мати на увазі, що установи охорони здоров’я надають такі послуги за плату.

Відповідно до п. 21 розд. І Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою КМУ від 17.09.96 р. № 1138, заклади охорони здоров’я на платній основі надають таку послугу, як медичне обслуговування, зокрема, із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (у тому числі з Фондом соціального страхування України).

При цьому слід мати на увазі, що особи, які забезпечуються безоплатним обслуговуванням у терцентрі, отримують ці послуги за рахунок бюджетних коштів, тобто за рахунок фінансування терцентру. А для тих осіб, яким надаються в терцентрі послуги за плату, необхідно вартість медичних послуг включити у калькуляцію витрат щодо надання платних соціальних послуг у терцентрі.

Така оплата у терцентрі має плануватися та проводитися за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», оскільки згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333, саме за КЕКВ 2240 проводяться видатки на оплату послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду), передбачених законодавством (крім санаторно-курортного лікування), оплату послуг лікарів, які мають ліцензію Міністерства охорони здоров’я України (сімейних лікарів).

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
територіальний центр, медичне обслуговування, соціальні послуги додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті