Облік запасів: найактуальніше у доступному форматі

Крот Юлія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2017/№ 20
В обраному У обране
Друк
Цей рік дійсно врожайний на зміни та нововведення у сфері бухобліку бюджетних установ. Особливо значною мірою ці зміни торкнулися обліку матеріальних цінностей, доходів та витрат. І хоча про всі ці новації ми вже розповідали на сторінках нашого видання, від вас постійно надходять запитання з цього приводу і прохання розглянути порядок обліку на прикладах. Тож, як кажуть: замовляли — розпишіться і отримайте. У цій статті ми розглянемо на прикладах, як слід відображати на рахунках бухобліку надходження та вибуття запасів.

Трохи теорії

Про надходження запасів

Відразу ж зауважимо, що зміни торкнулися насамперед кореспонденції субрахунків. Тоді як загальні правила обліку таких операцій та оцінки запасів при надходженні лишилися незмінними. І спочатку нагадаємо, що основними напрямками надходження запасів до бюджетних установ є:

— придбання у постачальника за плату;

— безоплатне отримання від фізичних або юридичних осіб, які не є суб’єктами держсектору;

— безоплатне отримання від суб’єктів державного сектору;

— виготовлення власними силами;

— отримання у процесі ремонту, поліпшення та ліквідації основних засобів;

— отримання у результаті обміну на інші запаси.

Тепер конкретніше про зміни.

Дещо змінився підхід до відображення безоплатного надходження запасів. Безумовно, ви пам’ятаєте, що за загальним правилом при надходженні благодійної допомоги у вигляді запасів, оприбуткуванні лишків та отриманні матеріалів від ліквідації необоротних активів ми показуємо збільшення доходів. Але віднедавна запаси, отримані як благодійна (гуманітарна) допомога чи дарунок, визнаються доходом від необмінних операцій. А от лишки запасів, виявлені під час інвентаризації, а також матеріали, вилучені в результаті ремонту або ліквідації необоротних активів, визнаються доходами від обмінних операції. Власне, як і раніше, такі надходження відносять на збільшення доходу від реалізації.

Отже, залежно від шляхів надходження запасів їх вартість слід відображати за такими субрахунками:

7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» — у разі отримання запасів від ліквідації та розбирання необоротних активів (за умови залишення їх для ремонту та інших потреб установи);

7211 «Дохід від реалізації активів» — у разі виявлення надлишків запасів під час інвентаризації;

7511 «Доходи за необмінними операціями» — у випадку отримання запасів як гуманітарної (благодійної) або безповоротної допомоги.

За кредитом цих субрахунків слід показувати збільшення (отримання) відповідного виду доходу, а за дебетом — його списання у порядку закриття субрахунку на фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду.

У всіх цих випадках на суму отриманих матеріальних цінностей складається і подається до Держказначейської служби Довідка про надходження у натуральній формі. Зробити це потрібно не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.

Про вибуття запасів

Порядок списання запасів з балансу також напряму залежить від причин їх вибуття. Тому пригадаємо основні з них. Найчастіше у бюджетних установах запаси вибувають у результаті:

— використання у процесі основної діяльності;

— споживання у процесі надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт;

— нестачі (у тому числі в межах установлених норм) і втрати від псування, розкрадання та знищення;

— безоплатної передачі за операціями з внутрівідомчої передачі;

— відчуження шляхом реалізації.

Залежно від напрямку використання запасів їх вартість слід відображати за такими субрахунками обліку витрат:

8013 «Матеріальні витрати» — у разі використання матеріальних цінностей у процесі основної діяльності установи та на виконання програм;

8113 «Матеріальні витрати» — витрачання в процесі надання послуг, виготовлення продукції або виконання робіт.

Нагадаємо, що за кожним із цих субрахунків слід вести аналітичний облік у розрізі джерел фінансування (необхідно відокремлювати витрати, здійснені за рахунок коштів загального фонду та спеціального фонду).

Разом з тим може застосовуватися і субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями». Але слід пам’ятати, що за цим субрахунком відображаються витрати, пов’язані з передачею активів, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору для виконання цільових заходів. Тобто застосовувати цей субрахунок слід лише у разі, якщо ваша бюджетна установа безоплатно передає певні матеріальні цінності.

Числові приклади

Придбання на умовах попередньої оплати + списання для потреб звичайної діяльності

Приклад 1. Бюджетна установа придбала за рахунок коштів загального фонду комплект шин (4 шт. х 715 грн.) для службового автомобіля вартістю 2860 грн., в тому числі ПДВ — 476,66 грн. Ці шини придбано для заміни старих зношених шин, встановлених на автомобіль. Згідно з умовами договору розрахунки проведено на умовах попередньої оплати.

Установлення нових шин на транспортний засіб здійснено водієм установи. Вартість встановлених автомобільних шин списано на підставі Акта списання (форма № З-2) на фактичні витрати відповідного звітного періоду. Одночасно з установленням на автомобіль на кожну шину відкрито Картку обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини.

Комісією установи прийнято рішення не зараховувати на баланс старі зношені шини, оскільки їх використання не передбачає отримання економічної вигоди, а навпаки, утилізація відпрацьованих шин вимагає від установи здійснення витрат.

В бухобліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано фінансування для закупівлі автомобільних шин

2313

7011

2860

2

Перераховано кошти постачальнику за автомобільні шини згідно з рахунком-фактурою

2117

2313

2860

3

Оприбутковано придбані шини

1512

2117

2860

4

Списано шини, установлені на автомобіль

8013*

1512

2860

* Автошини використовуються у процесі основної діяльності установи, тому при їх списанні слід застосовувати субрахунок 8013 «Матеріальні витрати».

Придбання на умовах наступної оплати + списання для надання платних послуг

Приклад 2. Дитсадок придбав за рахунок коштів спеціального фонду (коштів, отриманих як плата за послуги) молочну продукцію на суму 12000 грн., в тому числі ПДВ — 2000 грн. Продукти харчування оприбутковано на підставі накладних постачальника. Розрахунки з постачальником проведено в кінці місяця (після надходження продуктів).

Згідно з Накопичувальною відомістю з витрачання продуктів харчування (форма № З-13) у ДНЗ протягом місяця витрачено для харчування дітей молочних продуктів на суму 10500 грн. Списання продуктів проведено на підставі Акта списання (форма № З-2).

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку цих операцій такий:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано продукти харчування

1511

6211

12000

2

Перераховано кошти постачальнику за продукти харчування

6211

2313

12000

3

Списано продукти харчування для приготування страв

8113*

1511

10500

* Продукти харчування використані для надання платних послуг, тому при їх списанні слід застосовувати субрахунок 8113 «Матеріальні витрати».

Придбання за рахунок підзвітних сум

Приклад 3. Для придбання талонів на бензин водію установи з каси було видано готівку в сумі 3000 грн. Видачу готівки оформлено видатковим касовим ордером.

Згідно з поданим водієм Звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, він придбав талони на бензин А-95 на загальну суму 2800 грн. Талони передано на зберігання завгаражем.

Залишок невикористаних коштів у суму 200 грн. водій повернув до каси за прибутковим касовим ордером.

Згідно зі Звітом про використання талонів на ПММ протягом місяця для заправки службового автомобіля водію було видано талони на бензин на суму 1200 грн. Заправку автомобіля (використання талонів) підтверджено чеками РРО з АЗС. Бензин списано в межах норм витрат та на підставі подорожніх листів.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано фінансування для придбання пального

2313

7011

3000

2

Знято готівку з реєстраційного рахунку

2211

2313

3000

3

Видано готівку з каси під звіт водію

2116

2211

3000

4

Оприбутковано талони на бензин

1514/Пальне за талонами

2116

2800

5

Повернено підзвітною особою залишок авансу в касу

2211

2116

200

6

Внесено готівку, повернену водієм, на реєстраційний рахунок

2313

2211

200

7

Заправлено службовий автомобіль бензином згідно з чеками терміналу та РРО

1514/Пальне в баках

1514/Пальне за талонами

1200

8

Списано вартість бензину А-95, витраченого на роботу автотранспорту, на підставі подорожніх листів

8013*

1514/Пальне в баках

1200

* Пальне (талони на бензин) використано у процесі основної діяльності установи, тому при його списанні застосовуємо субрахунок 8013 «Матеріальні витрати».

Отримання благодійної допомоги у натуральній формі

Приклад 4. Школа отримала від батьків її учнів благодійну допомогу у натуральній формі, зокрема, фарбу-емаль, фарбу водоемульсійну та шпалери, а також пензлики та валики для нанесення фарби. Згідно з документами, переданими разом з матеріалами, загальна вартість будівельних матеріалів становить 4000 грн., а господарський інвентар коштує 200 грн.

Будівельні матеріали оприбутковано на баланс установи на підставі акта приймання. Одночасно на загальну суму отриманих безоплатно матеріалів складено і надано до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі.

Для ремонту навчального класу було використано будівельні матеріали та господарський інвентар, отриманий від благодійників, зокрема: фарбу-емаль на суму 800 грн. та пензлики на суму 100 грн. Списання витрачених матеріалів оформлено Актом списання за типовою формою № З-2.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Відображено надходження благодійної допомоги у натуральній формі*

2313

7511

4200

2

Відображено касові видатки*

2117

2313

4200

3

Оприбутковано запаси, отримані як благодійна допомога:

— будівельні матеріали

1513

2117

4000

— господарський інвентар

1812

2117

200

4

Списано будівельні матеріали, використані під час проведення ремонту

8013**

1513

800

5

Видано у використання господарський інвентар для проведення ремонту

8013**

1812

100

* Не пізніше останнього робочого дня місяця слід подати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі.
** Будівельні матеріали та господарський інвентар використано у процесі основної діяльності, тому при їх списанні застосовуємо субрахунок 8013 «Матеріальні витрати».

Операції з внутрівідомчої передачі

Приклад 5. Департамент охорони здоров’я передав лікарні в межах операцій з внутрівідомчої передачі медикаменти на загальну суму 8000 грн.

Отримання медикаментів оформлено Актом про приймання матеріалів за типовою формою № З-1.

Згідно з даними Звіту про надходження і відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів протягом місяця у лікарні для лікування пацієнтів було використано медикаменти та перев’язувальні матеріали на суму 5000 грн. Вартість використаних медикаментів списано на підставі Акта списання (форма № З-2) на фактичні витрати відповідного звітного періоду.

Один примірник акта списання передано департаменту охорони здоров’я для проведення списання використаних медикаментів.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Передано медикаменти лікарні за операціями з внутрівідомчої передачі (відображає установа, яка передала)

2711

1512

8000

2

Отримано медикаменти за операцією з внутрівідомчої передачі (відображає установа, яка отримала)

1512

6611

8000

3

Списано медикаменти, отримані за операцією з внутрівідомчої передачі (відображає установа, яка отримала)

6611

1512

5000

4

Списано медикаменти на підставі акта списання (відображає установа, яка передала)

8013

2711

5000

Надходження від ліквідації основних засобів + продаж

Приклад 6. У результаті списання службового автомобіля було вилучено та оприбутковано брухт чорних металів у кількості 800 кг, а також запчастини, придатні для ремонту інших автомобілів установи. Згідно з актом оцінки матеріальних цінностей, складеним комісією установи зі списання, вартість металобрухту становить 3200 грн., а запчастин — 400 грн.

Бюджетна установа планує реалізацію металобрухту, тому Довідку про надходження в натуральній формі складено тільки на суму оприбуткованих запасних частин.

Установа реалізувала металобрухт, вилучений під час розбирання службового автомобіля, спеціалізованому підприємству. Факт передачі металобрухту спеціалізованому підприємству було засвідчено актом приймання брухту.

Грошові кошти за зданий металобрухт в сумі 3200 грн. (800 кг х 4 грн.) надійшли на реєстраційний рахунок бюджетної установи.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано металобрухт, що підлягає здаванню спеціалізованому підприємству

1815*

2117**

3200

2

Відображено дохід на суму отриманих у результаті ліквідації запчастин***

2313

7111

400

3

Відображено касові видатки***

2117

2313

400

4

Оприбутковано запасні частини, отримані під час розбирання автомобіля

1515

2117

400

5

Нараховано дохід від реалізації металобрухту

2117

7211*

3200

6

Передано на підставі акта металобрухт спеціалізованому підприємству

2117

1815

3200

7

Надійшли кошти за металобрухт на спеціальний реєстраційний рахунок установи

2313

2117

3200

* Металобрухт підлягає реалізації, тому його слід оприбутковувати на субрахунок 1815.
** При оприбуткуванні металобрухту в установі виникають не доходи, а зобов’язання щодо передачі його спеціалізованому підприємству. Нарахування доходів проводиться під час реалізації металобрухту спеціалізованому підприємству.
*** Не пізніше останнього робочого дня місяця слід подати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі.

Лишки та нестачі

Приклад 7. Під час проведення інвентаризації у ДНЗ було виявлено надлишки господарських матеріалів (мило туалетне) на суму 50 грн. Результати оцінки господарських матеріалів, виявлених під час інвентаризації як лишки, інвентаризаційна комісія відобразила в акті оцінки матеріальних цінностей довільної форми.

Окрім того, за результатами інвентаризації продуктів харчування встановлено нестачу масла вершкового у кількості 4 кг. Розмір збитку, що підлягає відшкодуванню винною особою, згідно з актом оцінки збитків становить 500 грн. Винна особа надала до бухгалтерії заяву про утримання суми збитку із її заробітної плати. З урахуванням фактичних ринкових цін (112,50 грн./1 кг) на момент відшкодування збитку, очікувані витрати на придбання відповідної кількості масла становлять 450 грн. Залишок коштів у сумі 50 грн. підлягає перерахуванню до бюджету відповідного рівня.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Відображено дохід на суму виявлених лишків*

2313

7211

50

2

Відображено касові видатки*

2117

2313

50

3

Оприбутковано надлишки господарських матеріалів, виявлені під час інвентаризації

1812

2117

50

4

Списано нестачу масла вершкового

8113

1511

500

5

Проведено запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винної особи у частині:

— витрат на відновлення (придбання)

2115

7111

450

— перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету (500 грн. - 450 грн.)

2115

6312

50

6

Утримано із заробітної плати винної особи вартість відшкодування збитків

6511

2115

500

7

Перераховано частину відшкодованих винною особою коштів до бюджету

6312

2313

50

* Не пізніше останнього робочого дня місяця слід подати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі.

Про облікові регістри

Пам’ятайте, що всі вищезазначені проводки слід робити на підставі первинних документів у регістрах обліку — меморіальних ордерах. Майте на увазі: на офіційному сайті Мінфіну наразі розміщено проект наказу «Про затвердження Порядку складання форм меморіальних ордерів суб’єктів державного сектору». Поки що цей наказ не набув чинності, але уже з впевненістю можна сказати, що ніякої революції у порядку складання меморіальних ордерів не планується. Принаймні, судячи з проекту, нумерація меморіальних ордерів лишилася незмінною, Мінфін дещо підкоригував назви та безпосередньо форми деяких ордерів.

Отже, надходження запасів слід відображати у меморіальному ордері № 4 або № 6 залежно від того, оплата за придбані запаси проводиться до чи після їх отримання. Якщо ж запаси були придбані за рахунок підзвітних сум, тоді така операція має знайти своє відображення у меморіальному ордері № 8.

Отримання фінансування для придбання запасів та здійснення оплати постачальнику, як завжди, показуємо у меморіальному ордері № 2.

Не забудьте і про необхідність відображення надходжень за спецфондом, як-то благодійні внески та дарунки, у меморіальному ордері № 14. При цьому на кожен вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно № 14-1, 14-2, 14-3 і т. д.

Нагадаємо також, що для відображення операцій з вибуття запасів слід застосовувати такі меморіальні ордери:

— меморіальний ордер № 10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» — у разі списання МШП;

— меморіальний ордер № 12 «Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування» — при списанні продуктів харчування;

— меморіальний ордер № 13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих матеріалів» — для відображення вибуття решти запасів (медикаментів, будівельних матеріалів, палива, запчастин тощо).

На сьогодні це все. Сподіваємося, що ця стаття допоможе вам у роботі. Чекаємо на нові запитання від вас і готові без зволікань прийти на допомогу кожному!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд