Вносимо зміни до кошторису

В обраному У обране
Друк
Станкус Тетяна, заступник головного редактора газети «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2017/№ 43
Кошторис є основним плановим фінансовим документом, за яким працюють абсолютно всі, без винятків, бюджетні установи. Протягом року в процесі виконання кошторису нерідко виникає потреба внести до нього певні зміни. У цій статті розглянемо правила внесення змін до кошторисів.

Перш за все нагадаємо, що кошторис — це основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. Таке визначення наведено у ст. 2 БКУ.

Кошторис бюджетної установи має такі складові частини:

загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету;

спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету.

Форму кошторису затверджено наказом № 57.

Відповідно до п. 3 Порядку № 228 установа незалежно від того, чи веде вона бухгалтерський облік самостійно, чи обслуговується централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї діяльності складає індивідуальні кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису за кожною виконуваною нею бюджетною програмою (функцією), а вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я також індивідуальні плани використання бюджетних коштів та індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів.

Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Держбюджет за загальнодержавними витратами та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів і бюджетних програм щодо виконання державою гарантійних зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, резервного фонду місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами щодо виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами.

Давайте також згадаємо, хто саме має затверджувати кошториси.

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи затверджуються:

— міністерств і відомств АР Крим, управлінь, відділів, інших підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій — Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями після погодження з Міністерством фінансів АР Крим, головними обласними і головним Київським міським та Севастопольським міським фінансовими управліннями;

— обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій — головами відповідних держадміністрацій за погодженням з Мінфіном;

— управлінь, відділів, інших підрозділів райдержадміністрацій — райдержадміністраціями після погодження з районними фінансовими управліннями;

— бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст (у тому числі міст районного значення), бюджетів ОТГ, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, — міськими, сільськими, селищними головами відповідних територіальних громад, об’єднаних територіальних громад або керівниками відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, до комунальної власності яких належить бюджетна установа.

Крім того, кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті, затверджуються керівниками цих закладів за погодженням з головним розпорядником, якщо інше не передбачено законодавством.

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи таких установ підписуються керівником фінансового підрозділу або бухгалтерської служби та затверджуються керівником установи, уповноваженої затверджувати такі документи, підпис якого скріплюється гербовою печаткою, із зазначенням дати.

Підстави для внесення змін до кошторису

Почнемо зі змін до загального фонду кошторису.

Відповідно до п. 47 Порядку № 228 зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувача), помісячного плану використання бюджетних коштів вносяться у таких випадках:

1) виникнення потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету;

2) передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого;

3) прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням;

4) прийняття рішення про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету);

5) прийняття рішення про перерозподіл видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

6) прийняття рішення про передачу нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Держбюджет мету між головними розпорядниками;

7) прийняття рішення про скорочення видатків бюджету або надання кредитів за рахунок коштів загального фонду бюджету в цілому на рік;

8) внесення змін до закону про Держбюджет (рішення про місцевий бюджет);

9) виникнення потреби у збільшенні видатків бюджету або наданні кредитів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року, не використаних у попередньому бюджетному періоді, порівняно з надходженнями, врахованими у бюджеті.

У разі внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду складаються відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому ж порядку, що і кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, та складаються зведення показників спеціального фонду кошторису.

Форма зазначених довідок затверджується Мінфіном.

Про такі довідки ми поговоримо трохи згодом.

Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації та закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджуються керівниками таких закладів.

При цьому кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду не перезатверджуються.

Зміни до штатних розписів вносяться у порядку та за формою, встановленими для їх затвердження.

Зміни до планів використання бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів (крім вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації) вносяться в порядку, встановленому для їх затвердження, на підставі довідок, форми яких затверджуються Мінфіном. При цьому плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів не перезатверджуються.

Тепер перейдемо до внесення змін по спецфонду.

Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків бюджетних коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на відповідний рік.

При цьому в спеціальному фонді кошторису уточнений обсяг видатків бюджету та надання кредитів з бюджету повинен дорівнювати сумі уточненого обсягу доходів і залишків бюджетних коштів на початок року.

Як визначено у п. 49 Порядку № 228, протягом бюджетного періоду розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки Казначейства про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Казначейства, довідки про зміни до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.

Розпорядники нижчого рівня подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Казначейства копії затверджених довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями.

Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків на початок року.

Такі зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням.

У разі коли фактичний обсяг власних надходжень з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року бюджетних установ менший, ніж плановані показники, враховані у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису у частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді.

При цьому розпорядники повинні упорядкувати бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.

У свою чергу органи Казначейства ведуть облік таких змін, провадять видатки спеціального фонду бюджету за власними надходженнями на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін до бюджетного розпису та відображають у звітності про виконання бюджетів планові показники за спеціальним фондом бюджету з урахуванням внесених змін до кошторисів.

Зміни до спеціального фонду кошторису за іншими надходженнями (крім власних надходжень бюджетних установ) вносяться у порядку, за яким після внесення відповідних змін до бюджетного розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису.

У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису (бюджетного розпису) зміни до закону про Держбюджет не вносяться.

Складення довідки про зміни

Як ми вже зазначали, для того, щоб унести зміни, насамперед, складають довідку про зміни до кошторису.

Форма такої довідки для бюджетних програм, які визначені у держбюджеті, наведена у додатку 11 до Інструкції № 57.

Для бюджетних програм, які визначені у відповідному місцевому бюджеті, форми таких довідок наводяться у Інструкціях про складання і виконання розпису місцевого (обласного, міського, районного, об’єднаної територіальної громади, селищного, сільського тощо) бюджету, які затверджуються відповідними місцевими фінансовими органами.

Однак слід зазначити, що місцеві фінансові органи, як правило, затверджують форми довідок про внесення змін до кошторисів аналогічні тим, що затверджені Інструкцією № 57.

Тепер давайте розглянемо деякі особливості заповнення цієї довідки.

Довідка про зміни до кошторису, як і більшість документів, складається з вступної, основної і кінцевої частини.

У вступній частині (там, де передбачено гриф «затверджено») відомості зазначає або керівник установи, або посадова особа головного розпорядника бюджетних коштів, яка затверджує зміни до кошторису. Від чого це залежить? Це залежить від того, до якого кошторису — тимчасового чи постійного вносяться зміни.

Якщо зміни вносяться до тимчасового кошторису, то їх має затвердити керівник установи. Щодо постійного кошторису, то зміни до нього затверджує посадова особа головного розпорядника бюджетних коштів.

Це пов’язано з тим, що сам тимчасовий кошторис затверджує керівник установи, а постійний — посадова особа головного розпорядника бюджетних коштів. Тож і зміни до цих кошторисів вони мають затвердити відповідно.

Так, згідно з п. 45 Порядку № 228 у разі, коли бюджетний розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові індивідуальні кошторисидовідками про зміни до них у разі їх внесення), а вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я також тимчасові індивідуальні плани використання бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками.

Також звернемо увагу на те, що у назві довідки обов’язково має бути зазначено рік, на який складено кошторис. Це дасть змогу зрозуміти, що вносяться зміни саме поточного року.

Такі реквізити, як «номер» і «дата», проставляються під час реєстрації довідки.

У вступній частині обов’язково вказують такі дані:

— вид бюджету (державний, обласний, міський, районний, сільський тощо);

— реєстраційний номер установи (код ЄДРПОУ);

— найменування установи;

— код і назву відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету;

— код і назву програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або місцевого бюджету (при застосуванні ПЦМ у бюджетному процесі).

Основна частина довідки складається за типом самого кошторису. Дані зазначаються за двома розділами — надходження та видатки в розрізі загального та спеціального фондів.

Також слід зазначити, що у разі внесення змін до кошторису бюджетної установи під час заповнення довідки зазначають лише ті коди класифікації доходів і КЕКВ, за якими суми змінюються окремо за загальним та спеціальним фондами.

У кінцевій частині довідки вказують відомості про керівника і головного бухгалтера установи з їх підписами та розшифровкою підписів.

Також вказують дату складання і підписання довідки. Окрім цього, підпис керівника обов’язково скріплюють відтиском печатки установи.

Давайте розглянемо приклад складання Довідки про зміни до кошторису.

Приклад. Вищий навчальний заклад, який фінансується із державного бюджету, отримав благодійний внесок у розмірі 137000 грн. У зв’язку з отриманням такого внеску необхідно внести зміни до кошторису за спеціальним фондом.

* Згідно з п. 33 Порядку № 228 кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті, затверджуються керівниками цих закладів за погодженням з головним розпорядником, якщо інше не передбачено законодавством. Тож у цьому випадку і постійний кошторис, і зміни до нього затверджує керівник.

Нормативні документи

БКУБюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Наказ № 57наказ Мінфіну «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 р. № 57.

Порядок № 228Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Інструкція № 57Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом Мінфіну від 28.01.2002 р. № 57.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити