Установа отримала незавершений об’єкт: як зарахувати на баланс

В обраному У обране
Друк
Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2017/№ 43
У цьому році бюджетна установа отримала незавершений об’єкт будівництва (незавершені капітальні інвестиції). Об’єкт передано установі на підставі рішення міської ради. Така операція оформлена Актом приймання-передачі, у якому зазначено вартість незавершеного будівництва — 12 млн грн. У зв’язку з цим виникли запитання:
— як зарахувати на баланс такий незавершений об’єкт будівництва;
— якщо у наступному році будуть виділені бюджетні асигнування для завершення будівництва, як показати такі операції в обліку?

Для бюджетних установ об’єкти незавершеного будівництва є різновидом незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи. Визначення цього поняття наведено в абз. 14 п. 4 розд. І НП(С)БО 121, а саме такими є: капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.

Також у п. 1 розд. IX Методрекомендацій зазначено, що витрати на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення об’єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об’єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями.

Отже, при здійсненні витрат на будівництво об’єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об’єктів в експлуатацію бюджетним установам необхідно керуватися НП(С)БО 121 та Методрекомендаціями.

У Плані рахунків для обліку таких видатків передбачено субрахунок 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби». Нагадаємо, що цей субрахунок передбачений для обліку витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами та поліпшення основних засобів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів.

З огляду на це, всі витрати на будівництво об’єкта основних засобів, які здійснювала установа, накопичувались за дебетом субрахунку 1311.

Як бачимо, на момент передачі незавершеного об’єкта будівництва (незавершених капітальних інвестицій) іншій бюджетній установі такий об’єкт не був введений в експлуатацію. Тому у цій ситуації установа приймає такі витрати та зараховує їх до складу незавершених капітальних інвестицій, тобто в дебет субрахунку 1311.

Що роботи далі з таким незавершений об’єктом?

У подальшому всі витрати, пов’язані з добудовою незавершеного об’єкта будівництва бюджетна установа відображає як капітальні інвестиції на створення такого об’єкта основних засобів, тобто продовжує накопичувати їх за дебетом субрахунку 1311.

Додамо, що такі витрати бюджетним установам варто обліковувати за такими напрямами робіт (витрат):

— проектно-вишукувальні роботи;

— будівельні роботи;

— роботи з монтажу устаткування;

— придбання устаткування, що потребує монтажу;

— придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструментів та інвентарю;

— інші капітальні роботи і витрати.

Для детального обліку зазначених витрат доцільно вести окремий регістр аналітичного обліку незавершених капітальних інвестицій. Наприклад, використовувати для цього Картку обліку об’єктів необоротних активів у складі незавершених капітальних інвестицій, яку складають у довільній формі. Приклад та порядок заповнення такої Картки див. у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 16, с. 16.

Після закінчення всіх робіт, пов’язаних з будівництвом, об’єкт вводять в експлуатацію та оформлюють Акт введення в експлуатацію основних засобів. Майте на увазі: у вашій ситуації вартість такого об’єкта основних засобів буде сформовано виходячи із загальної сумі витрат, пов’язаних із такими роботами. При цьому до цієї вартості включають також незавершені капітальні інвестиції, які було отримано від іншої бюджетної установи.

Зарахування об’єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів відображають за загальним правилом, а саме з відповідним зменшенням капітальних інвестицій. Одночасно відображають збільшення внесеного капіталу та зменшення цільового фінансування (Дт 5411 — Кт 5111).

Порядок відображення в бухгалтерському обліку таких операцій розглянемо на прикладі.

Приклад. На підставі рішення міської ради бюджетній установі у 2017 році передано незавершений об’єкт будівництва (незавершені капітальні інвестиції), вартість якого 12 млн грн. Передача об’єкта оформлена Актом приймання-передачі.

Припустимо, що у 2018 році виділено кошти з місцевого бюджету на завершення будівництва такого об’єкта. Загальна вартість виділених бюджетних асигнувань — 50 млн грн.

Для продовження будівництва укладено договір підряду. Умовами договору передбачено попередню оплату в розмірі 30 % від вартості договору*.

* Нагадаємо, що відповідно до постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 р. № 117 бюджетні установи можуть здійснювати попередню оплату за:
— роботи та послуги, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 % їх вартості на строк до одного місяця;
— роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла на строк не більше трьох місяців.

Після закінчення будівельних робіт підрядною організацією складено Акт приймання виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-2в та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. № КБ-3. Після ретельної перевірки виконаних робіт бюджетною установою підписано зазначені документи та проведено остаточний розрахунок за виконані роботи.

Прийняття в експлуатацію об’єкта оформлено Актом введення в експлуатацію основних засобів, типова форма якого затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.

У бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Меморіальний ордер

Сума, грн.

дебет

кредит

Установа, яка передає незавершений об’єкт будівництва (2017 рік)

1

Отримано бюджетні асигнування для будівництва об’єкта

2313

5411

2 або 3

12 000 000

2

Перераховано попередню оплату проектній та підрядній організаціям

2113

2313

2, 4 або 3, 4

3 600 000

Припустимо, договорами передбачена попередня оплата в розмірі 30 % від вартості договору.

3

Виконано роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та будівельні роботи

1311

2113

4

12 000 000

Складено Акт приймання проектно-кошторисної документації, Акт приймання виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-2в та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. № КБ-3, які підписано бюджетною установою.

4

Проведено остаточні розрахунки з проектною та підрядною організаціями

2113

2313

2, 4 або 3, 4

8 400 000

5

Передано незавершений об’єкт будівництва (оформлено Акт приймання-передачі)

5411

1311

17

12 000 000

Установа, яка приймає незавершений об’єкт будівництва (2017 рік)

1

Зараховано незавершений об’єкт будівництва на баланс

1311

5411

17

12 000 000

Установа, яка прийняла незавершений об’єкт будівництва (2018 рік)

1

Отримано бюджетні асигнування для завершення будівництва об’єкта

2313

5411

2 або 3

50 000 000

2

Перераховано попередню оплату за будівельно-монтажні роботи

2113

2313

2, 4 або 3, 4

15 000 000

3

Виконано будівельно-монтажні роботи

1311

2113

4

50 000 000

Складено Акт приймання виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-2в та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. № КБ-3, які підписано бюджетною установою.

4

Введено об’єкт будівництва в експлуатацію

1013

1311

17

62 000 000

Одночасно відображено зміни в капіталі

5411

5111

17

62 000 000

Складено Акт введення в експлуатацію основних засобів та відкрито Інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів.

5

Проведено остаточні розрахунки з підрядною організацію

2113

2313

2, 4 або 3, 4

35 000 000

Нормативні документи

НП(С)БО 121 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

План рахунків — План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203.

Методрекомендації — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверждені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити