Порядок обрання керівника закладу ЗСО: що змінилося

В обраному У обране
Друк
Будз Володимир, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2017/№ 43
У Прикінцевих та перехідних положеннях нового Закону України «Про освіту», що почав діяти нещодавно, передбачено призначення керівників державних і комунальних закладів загальної середньої освіти за конкурсом терміном на шість років. Розкажіть, будь ласка, детальніше про оновлений порядок призначення керівників ЗСО: яких ще змін він зазнав?

Зауважимо, що Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (далі — Закон про освіту) викладено у новій редакції ч. 2 ст. 26 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV (далі — Закон про середню освіту). Саме ця норма встановлює порядок призначення на посади керівників закладів загальної середньої освіти (ЗСО). Розглянемо більш детально, що саме змінилося у цьому аспекті.

Хто призначає

Відповідно до абз. 1 оновленої ч. 2 ст. 26 Закону про середню освіту керівник закладу ЗСО призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу. Хто ж може виступати у ролі засновника? Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону про освіту це:

— орган державної влади від імені держави;

— відповідна рада від імені територіальної громади (громад);

— фізична та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника.

У свою чергу згідно з ч. 4 ст. 25 Закону про освіту засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти. Зауважимо, що до внесення змін до ч. 2 ст. 26 Закону про середню освіту, призначення на посаду керівника здійснювалося саме згідно з рішенням відповідного органу управління освіти. Отже, управління освіти й надалі зберігають за собою повноваження з призначення керівників закладів ЗСО, звичайно, за умови, передачі їм таких повноважень від засновників.

Кастинг претендентів

Конкурсна система відбору. Відтепер керівник державного, комунального закладу ЗСО призначається на посаду виключно за результатами конкурсного відбору. Зауважимо, що раніше на нормативному рівні був встановлений порядок конкурсного відбору лише для керівників державних закладів освіти. Мова йде про Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності, затверджений постановою КМУ від 13.10.2015 р. № 827 (ср. 025069200). Наразі керівник як державного, так і комунального закладів ЗСО повинен призначатися на посаду за конкурсом.

При цьому конкурс керівників закладів ЗСО проводиться лише для посад, що стали вакантними в установленому трудовим законодавством порядку після набуття чинності новим освітнім законом, тобто після 28.09.2017 р. (п.п. 17 п. 3 розд. XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про освіту). Що стосується керівників закладів ЗСО, які працювали на своїх посадах до моменту набуття чинності Законом про освіту (тобто до 28.09.2017 р.) і продовжують працювати сьогодні, то на них вищезазначена норма не поширюється. Згідно з роз’ясненнями МОН звільняти таких працівників не будуть, а переведуть їх на строкові трудові договори.

Термін дії повноважень. Керівник закладу ЗСО призначається на посаду за конкурсом строком на 6 років (абз. 2 ч. 2 ст. 26 Закону про середню освіту).

Якщо кандидат на посаду керівника закладу ЗСО призначається вперше, то строк дії його повноважень складає 2 роки. При цьому існує певне обмеження: повноваження керівника в одному закладі ЗСО тривають не більше двох строків. Це означає, що у загальному випадку строк дії повноважень керівника закладу ЗСО не може перевищувати 12 років (6 + 6), а у випадку з керівником-новачком — 8 років (2 + 6).

Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі ЗСО або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

Конкурсна комісія. Призначення на посаду керівника закладу ЗСО відбувається на підставі рішення конкурсної комісії. До складу цієї комісії, крім представників засновника (засновників), входять представники:

— трудового колективу;

— громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу ЗСО;

— громадського об’єднання керівників закладів ЗСО відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Також до участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері ЗСО.

Типове положення. Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу ЗСО розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого МОН (абз. 3 ч. 2 ст. 26 Закону про середню освіту). Типове положення зараз перебуває на стадії розробки. Про це зазначили фахівці МОН у листі від 13.10.2017 р. № 1/9-554. При цьому представники Міністерства наголошують, що тимчасова відсутність цього положення не зупиняє дію норми Закону про середню освіту щодо призначення керівника закладу ЗСО на посаду винятково за результатами конкурсного відбору.

Вимоги до претендента на посаду керівника закладу ЗСО

Вимоги до претендента на посаду керівника закладу ЗСО встановлені ч. 2 ст. 24 Закону про середню освіту. Згідно із зазначеною нормою він повинен мати:

— громадянство України;

— вищу освіту ступеня не нижче магістра (раніше — вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра);

— стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

— організаторські здібності;

— фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Як бачимо, відтепер для кандидата на посаду керівника закладу ЗСО виключено такі вимоги, як:

— вища педагогічна освіта;

— проходження атестації керівних кадрів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити