Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Закупівля електроенергії: чого очікувати замовникам у 2018 році

Дуброва Ярослава, консультант з питань публічних закупівель
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2017/№ 44
Друк
Чим ближче новий 2018 рік, тим більше ажіотаж серед замовників з питань закупівлі електроенергії. Дійсно, це питання актуальне, оскільки влітку цього року набрав чинності Закон № 2019, який змінює алгоритм таких закупівель. Що у зв’язку з цим зміниться для замовників? Частково відповіді на деякі запитання наведено у листах Мінекономрозвитку та НКРЕКП (див. на с. 7 та 9 цього номера газети відповідно). У цьому матеріалі ми розглянемо зазначене питання більш детально, адже, як кажуть: попереджений — озброєний.

Варто знати, що з 11.06.2017 р. набрав чинності Закон № 2019, окрім деяких його положень. Які зміни унесено ним до порядку закупівель електроенергії?

Так, подібно змінам щодо закупівель природного газу, зазнала змін і закупівля електроенергії. Як розділено законодавцем види діяльності щодо постачання природного газу, його транспортування і розподілу, так нині Законом № 2019 розділено види діяльності щодо постачання, передачі та розподілу електроенергії.

Напевно, більшість замовників пам’ятають початок минулого року, коли ринок природного газу начебто й мав бути конкурентним, бо законодавець так прописав, але фактично конкуренції як такої не було.

Оскільки, по-перше, старі ліцензії, видані до внесення відповідних змін до законодавства про ліцензуванню, фактично стали недійсними, а щодо так званої конкуренції на окремих торгах, виникали питання: чи не була вона штучно створена, аби відбулися відкриті торги.

По-друге, хоча потім дехто й почав говорити про наявність-таки конкуренції у 2016 році в особі НАК «Нафтогаз України», але це всього-на-всього суб’єктивні припущення, оскільки з аналізу учасників відкритих торгів через Prozorro випливає, що НАК «Нафтогаз України» «не ходив» на відкриті торги. При цьому, якщо проаналізувати чинне законодавство в частині того, в яких саме випадках НАК «Нафтогаз України» мав право в той період постачати природний газ споживачам, що не є побутовими, то такі припущення зразу й зникнуть.

Тож і не дивно, що замовники, нагорювавшись минулого року при закупівлях природного газу, тепер уже тримають руку на пульсі та цікавляться: як закуповувати електроенергію на 2018 рік — за відкритими торгами чи ще можна за переговорною процедурою закупівлі.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону № 2019 ринок електричної енергії функціонує на конкурентних засадах, крім діяльності суб’єктів природних монополій, з обмеженнями, встановленими цим Законом.

При цьому функціонування ринку електричної енергії здійснюється, зокрема, на таких принципах:

— добросовісної конкуренції;

— рівності прав на продаж та купівлю електричної енергії;

— вільного вибору електропостачальника споживачем;

— недискримінаційного і прозорого доступу до системи передачі та систем розподілу;

— недискримінаційної участі в ринку електричної енергії;

— незалежного державного регулювання;

— недискримінаційного ціно- та тарифоутворення, що відображає економічно обґрунтовані витрати;

— відповідальності учасників ринку за недотримання правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу, кодексу комерційного обліку, правил роздрібного ринку, інших нормативно-правових актів і нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов договорів, що укладаються на цьому ринку.

Довідка. Роздрібний ринок електричної енергії — це система відносин, що виникають між споживачем електричної енергії та електропостачальником у процесі постачання електричної енергії, а також іншими учасниками ринку, які надають пов’язані з постачанням електричної енергії послуги (п. 77 ч. 1 ст. 1 Закону № 2019).

Електрична енергія — енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу (п. 26 ч. 1 ст. 1 Закону № 2019).

Особливості договірних відносин на ринку електричної енергії

Відповідно до положень ч. 1 ст. 4 Закону № 2019 учасники ринку електричної енергії провадять свою діяльність на ринку електричної енергії на договірних засадах. Для забезпечення функціонування ринку електричної енергії укладаються, зокрема, такі види договорів:

— двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії (двосторонній договір);

— про надання послуг з розподілу;

— про надання послуг з передачі;

— про приєднання до системи передачі;

— про приєднання до системи розподілу;

— про постачання електричної енергії споживачу;

— про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».

При цьому, як передбачено ч. 1 ст. 56 Закону № 2019, постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу.

Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами (ч. 2 ст. 56 Закону № 2019).

Важливо! Положення ч. 2 ст. 56 Закону № 2019 набирають чинності через 18 місяців з дня опублікування Закону № 2019. Цей Закон опубліковано 10.06.2017 р. Тобто договори за новими правилами купівлі-продажу електроенергії замовники будуть укладати з 10.12.2018 р.

Зверніть увагу на те, що постачання електроенергії електропостачальники здійснюють з дотриманням правил роздрібного ринку. Такі правила має затвердити Регулятор ринку — НКРЕКП.

Умови постачання електричної енергії, права та обов’язки електропостачальника і споживача визначаються договором постачання електричної енергії споживачу. При цьому варто зазначити, що так само, як і при закупівлі природного газу, при закупівлі електроенергії законодавець передбачив істотні умови договору, які мають бути визначені в договорі та погоджені його сторонами. Так, у договорі постачання електричної енергії споживачу визначають:

1) найменування та місцезнаходження електропостачальника;

2) перелік послуг, що надаються електропостачальником;

3) ціну електричної енергії та послуг, що надаються;

4) показники якості електропостачання, зокрема, якості електричної енергії;

5) види послуг з технічного обслуговування, які пропонуються електропостачальником;

6) умови та порядок відшкодування (компенсації), що застосовується у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором, зокрема, у разі виставлення невірного рахунка та/або несвоєчасного виставлення рахунка;

7) порядок та засоби повідомлення актуальної інформації щодо чинних тарифів, вартості послуг з технічного обслуговування, очікуваних змін цін та умов постачання електричної енергії;

8) порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії;

9) порядок подання звернень, претензій, скарг споживачем та порядок їх розгляду електропостачальником, методи ініціювання процедур вирішення спорів;

10) строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірвання договору, зокрема, в односторонньому порядку споживачем у разі зміни електропостачальника, а також умови дострокового розірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору;

11) зобов’язання електропостачальника щодо надання споживачу інформації про захист прав споживачів, зокрема, у розрахункових документах (рахунках);

12) права та обов’язки електропостачальника і споживача у разі неможливості виконання своїх зобов’язань та у разі тимчасового зупинення постачання;

13) інші положення залежно від специфіки та виду послуг, що надаються електропостачальником.

Разом з тим законодавець передбачив, що загальні положення та умови договору мають бути справедливими і прозорими, викладеними чітко і зрозуміло, не містити процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав споживача.

Важливо! Відповідно до ч. 8 ст. 56 Закону № 2019 до укладення договору постачання електричної енергії електропостачальник має надати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків.

При цьому згідно з ч. 10 ст. 56 Закону № 2019 жодне положення договору постачання електричної енергії споживачу не має створювати обмежень його права на зміну електропостачальника. Крім того, договір не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зазначене право. В іншому ж разі таке положення вважається недійсним з моменту укладення договору.

Довідка. Примірний договір постачання електричної енергії споживачу, типовий договір постачання електричної енергії споживачу постачальником «останньої надії» затверджує Регулятор.

Зауважимо, що розрахунки за електричну енергію та послуги, які надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному Законом № 2019, правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.

Так, покупці електричної енергії, які купують електричну енергію в електропостачальників, вносять плату за отриману електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника в одному з уповноважених банків.

При цьому перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку затверджує та оприлюднює Регулятор.

Що треба знати про електропостачальників

Електропостачальник — це суб’єкт господарювання, який здійснює продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу (п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону № 2019).

Електропостачальник має у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів:

1) про вартість та умови надання послуг;

2) про методи оплати, які не повинні допускати дискримінації між споживачами. Системи попередньої оплати мають бути справедливими та адекватно відображати прогнозне споживання;

3) про право споживачів безоплатно обирати і змінювати електропостачальника;

4) про зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір. Електропостачальники зобов’язані повідомляти споживачів в порядку, встановленому законом, про будь-яке збільшення ціни і про їхнє право припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови.

Що треба знати про розподіл електричної енергії

Як передбачено ч. 1 ст. 45 Закону № 2019, розподіл електричної енергії здійснює оператор системи розподілу. Діяльність з розподілу електричної енергії підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.

Довідка. Розподіл електричної енергії (далі — розподіл) — це транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії (п. 78 ч. 1 ст. 1 Закону № 2019).

При цьому відповідно до ч. 2 ст. 45 Закону № 2019 оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на недискримінаційних засадах відповідно до цього Закону, кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Водночас на підставі ч. 3 ст. 46 Закону № 2019 оператор системи розподілу зобов’язаний:

— оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про умови надання послуг з розподілу електричної енергії та послуг з приєднання до системи розподілу, показники якості послуг та іншу інформацію відповідно до законодавства;

— припиняти та відновлювати електроживлення споживача за зверненням електропостачальника у порядку, визначеному кодексом системи розподілу.

Зверніть увагу на те, що оплату за послуги з розподілу здійснюють за тарифами, які регулює НКРЕКП відповідно до затвердженої методики. Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії оператори систем розподілу оприлюднюють в порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

При цьому відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії оператор системи розподілу регулює із споживачем у порядку, визначеному кодексом систем розподілу, на договірних засадах.

І якщо сьогодні замовники ще закуповують електроенергію разом з послугами з розподілу, то з 10.12.2018 р. вже буде інший порядок. Так, відповідно до ч. 1 ст. 47 Закону № 2019 оператору системи розподілу забороняється здійснювати діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, крім випадків, визначених ч. 11 цієї статті.

Ще раз нагадаємо: положення ч. 1 ст. 47 Закону № 2019 набирають чинності через 18 місяців з дня опублікування цього Закону. Як ми зазначали вище, Закон № 2019 було опубліковано 10.06.2017 р.

З огляду на це, відокремлення видів діяльності з постачання та розподілу електроенергії відбудеться з 10.12.2018 р. Тобто один і той же суб’єкт господарювання не матиме права здійснювати одночасно діяльність з постачання та розподілу електроенергії.

Що треба знати замовнику про себе як споживача

Як передбачено п. 84 ч. 1 ст. 1 Закону № 2019, споживач — це фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання.

Споживач має право, зокрема:

— купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу — договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;

— змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;

— на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії.

Споживач змінює електропостачальника на безоплатній основі у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку (ч. 1 ст. 59 Закону № 2019).

При цьому порядок зміни електропостачальника має визначати, зокрема:

1) умови та процедури зміни електропостачальника;

2) положення щодо забезпечення належного та достовірного комерційного обліку споживача при зміні електропостачальника;

3) положення щодо обміну інформацією при зміні електропостачальника;

4) права та обов’язки електропостачальників, оператора системи передачі та/або оператора системи розподілу, споживача при зміні електропостачальника.

Також зверніть увагу на те, що зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена у строк не більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити електропостачальника.

При цьому, як зазначено в ч. 4 ст. 59 Закону № 2019, електропостачальник зобов’язаний забезпечувати постачання електричної енергії споживачу на умовах чинного договору до припинення його дії.

Довідка. Спори між споживачем та електропостачальником під час зміни електропостачальника розглядаються відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів, затвердженого Регулятором. Наявність спору між електропостачальником і споживачем не є підставою для затримки у виконанні договору постачання електричної енергії споживачу новим електропостачальником.

Варто зазначити, що законодавець передбачив певні механізми захисту прав споживачів. Так, з метою забезпечення захисту прав споживачів учасники ринку не повинні застосовувати недобросовісні методи конкуренції до споживача. А положення та умови договорів зі споживачами мають бути прозорими та доступними для розуміння. При цьому постачання електричної енергії має здійснюватися на недискримінаційних засадах. І зауважте, що відключення споживачів здійснюється виключно у порядку, визначеному Законом № 2019 та правилами роздрібного ринку.

Довідка. Захист прав споживачів електричної енергії, а також механізм захисту цих прав регулюються Законом № 2019, Законами України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-XII, «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-III, іншими нормативно-правовими актами.

Постачальник «останньої надії»

Так само, як і при закупівлі природного газу, законодавець передбачив можливість здійснення постачання електроенергії споживачам постачальником «останньої надії».

Довідка. Постачальник «останньої надії» — це визначений відповідно до Закону № 2019 електропостачальник, який за обставин, встановлених цим Законом, не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу (п. 66 ч. 1 ст. 1 Закону № 2019).

Згідно з ч. 1 ст. 64 Закону № 2019 постачальник «останньої надії» надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі:

1) банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;

2) завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;

3) невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;

4) необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником;

5) в інших випадках, передбачених правилами роздрібного ринку.

Довідка. Визначення постачальника «останньої надії» здійснюється рішенням КМУ за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабміном.

Зверніть увагу на те, що постачальник «останньої надії» зобов’язаний постачати електричну енергію споживачам за ціною, яка формується ним відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором. Така ціна включає, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника «останньої надії», ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.

При цьому Методику (порядок) розрахунку ціни електричної енергії, що застосовує постачальник «останньої надії» при формуванні ціни постачання електричної енергії споживачам, затверджує Регулятор.

Постачальник «останньої надії» здійснює постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, на умовах типового договору постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», що затверджує Регулятор. Відповідний договір постачальник «останньої надії» має оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті.

Довідка. Постачальник «останньої надії» постачає електричну енергію споживачу протягом строку, що не може перевищувати 90 днів. Після завершення зазначеного строку постачальник «останньої надії» припиняє електропостачання споживачу.

Також зауважте: електропостачальник, неспроможний постачати електричну енергію, має повідомити про дату припинення постачання електричної енергії постачальника «останньої надії», споживачів, Регулятора, оператора системи передачі та оператора системи розподілу.

При цьому постачальник «останньої надії» здійснює постачання з моменту припинення постачання електричної енергії попереднім електропостачальником. Договір постачання електричної енергії між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання електричної енергії такому споживачу.

Порядок заміни електропостачальника на постачальника «останньої надії» визначається правилами роздрібного ринку.

Постачальник «останньої надії» має повідомити споживачу умови постачання, ціни на електричну енергію, а також про право споживача на вибір електропостачальника. Постачальник «останньої надії» зобов’язаний оприлюднити зазначену інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

Важливо! Положення ст. 64 Закону № 2019 набирають чинності через 12 місяців з дня опублікування Закону № 2019. Оскільки Закон № 2019 було опубліковано 10.06.2017 р., то з 10 червня наступного року замовники можуть закуповувати електричну енергію в постачальника «останньої надії» за наявності зазначених вище обставин.

Увага — на ліцензії

Як передбачено п. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2019, до обрання споживачами (крім побутових та малих непобутових споживачів) електропостачальника постачання електричної енергії таким споживачам здійснюється постачальником за регульованим тарифом за роздрібними тарифами, що регулюються НКРЕКП відповідно до затвердженої ним методики.

У разі якщо споживач не обрав нового електропостачальника протягом 18 місяців з дня набрання чинності Законом № 2019, тобто до 11.12.2018 р., постачання електричної енергії такому споживачу здійснює постачальник «останньої надії» відповідно до ст. 64 цього Закону.

Зауважимо: господарська діяльність з передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії.

При цьому ліцензії на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом підлягають анулюванню не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності Законом № 2019 (ср. ). До анулювання зазначених ліцензій діяльність з розподілу та постачання електричної енергії провадиться на підставі чинних ліцензій, що були видані до дня набрання чинності Законом № 2019.

Діяльність з розподілу електричної енергії через 18 місяців з дня набрання чинності Законом № 2019 здійснюється на підставі нових ліцензій на провадження діяльності з розподілу електричної енергії.

Що ще цікавого на десерт

У 2019 році наберуть чинності норми Закону № 2019, що додатково розширять можливість споживачам вибирати спосіб закупівлі електроенергії. Так, у новій моделі ринку електроенергії замовники зможуть вільно обираючи контрагентів, укладати двосторонні договори в довільній формі та на умовах, що визначаються за домовленістю сторін. При цьому відповідний двосторонній договір має встановлювати:

1) предмет договору;

2) ціну електричної енергії та/або порядок її розрахунку (формування);

3) обсяг електричної енергії та графіки погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії;

4) строки та порядок постачання електричної енергії;

5) порядок повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеним двостороннім договором;

6) порядок та форму розрахунків;

7) строки та порядок оформлення актів приймання-передачі обсягів купівлі-продажу електричної енергії;

8) права, обов’язки та відповідальність сторін;

9) строк дії договору.

Разом з тим замовники також зможуть купувати електроенергію на організованих сегментах ринку (наприклад, ринок «на добу наперед») за договорами купівлі-продажу з оператором ринку на умовах, однакових для всіх учасників такого ринку, та за ціною, сформованою за результатами проведених торгів.

Важливо! Такі можливості в новій моделі ринку замовники отримають з дня набрання чинності відповідними положеннями Закону № 2019, а саме з 01.07.2019 р.

Чи проводити зараз відкриті торги на електроенергію

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади установлює Закон № 922.

Так, вiдповiдно до абз. 2 та 3 ч. 1 ст. 2 Закону № 922 законодавець встановив вартісні межі (пороги) застосування Закону № 922 в частині проведення відповідних процедур закупівель для замовників-бюджетників, а саме:

якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн., а робіт — 1,5 млн грн.;

а також вартісні межі для застосування Закону № 922 замовниками, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання:

якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 млн грн., а робіт — 5 млн грн.

При цьому Законом № 922 передбачено, що основна процедура закупівель — це відкриті торги, а переговорна процедура закупівлі застосовується як виняток за наявності підстав, передбачених у ч. 2 ст. 35 цього Закону. Одна з таких підстав — це відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи (п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 922).

Водночас в Законі № 922 законодавець установив, що належить до товарів, а що до послуг, та як замовник має визначати предмет закупівлі.

З огляду на зазначене, підсумуємо наше дослідження та зробимо висновки.

Підсумки

1. Починаючи з 10.12.2018 р. буде розмежовано діяльність щодо постачання та розподілу електроенергії.

2. Починаючи з 10.12.2018 р. замовники укладають два різних договори: договір про закупівлю електроенергії (як товару) з постачальником електроенергії та договір про закупівлю послуг з розподілу з оператором розподілу.

При цьому в першому випадку предметом закупівлі буде товар, а договір укладають за результатами відкритих торгів (або допорогова закупівля, залежно від вартісних меж предмета закупівлі). У другому ж випадку предмет закупівлі — послуги, а договір укладатимуть за результатами переговорної процедури закупівлі (або за результатами допорогової закупівлі, залежно від вартісних меж предмета закупівлі послуг з розподілу).

3. Для забезпечення потреби в електроенергії на 2018 рік замовники при закупівлі електроенергії з послугами на її постачання застосовують переговорну процедуру закупівлі (за наявності підстав для її застосування).

Нормативні документи та скорочення

Закон № 2019Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. № 2019-VIII.

Закон № 922Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII.

НКРЕКП, Регулятор — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі