Теми статей
Обрати теми

Встановлюємо надбавку за вислугу років педагогічним працівникам

Будз Володимир, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2017/№ 38
Друк
Виплати, пов’язані зі спеціальним стажем роботи, гарантуються державою. До таких виплат, зокрема, належить надбавка за вислугу років педагогічним працівникам, яка встановлюється відповідно до законодавства. Про те, працівникам яких категорій виплачують зазначену надбавку, які особливості обчислення «надбавочного» стажу для її встановлення та про порядок її нарахування піде мова у нашому матеріалі. Також ми окремо розглянемо нестандартні ситуації, які виникають при визначенні «надбавочного» стажу педагогічним працівникам.

Порядок виплати «вислужної» надбавки

Виплата надбавки за вислугу років педагогічним працівникам передбачена ч. 4 ст. 61 Закону про освіту та Порядком № 78.

Така надбавка нараховується у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування інших надбавок і доплат. Утім, якщо працівникові належить підвищення окладу, то «вислужну» надбавку розраховують виходячи з новоутвореного посадового окладу, ставки заробітної плати. Про це, зокрема, зазначено у п. 34 Інструкції № 102.

«Вислужна» надбавка виплачується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Вона враховується у разі обчислення середнього заробітку, який зберігається за педагогічним працівником відповідно до чинного законодавства на час відпустки, на період тимчасової непрацездатності, у разі призначення пенсій та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

У разі коли педпрацівники виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (п. 8 Порядку № 78).

Виплачується надбавка за вислугу років на підставі наказу чи іншого розпорядчого документа, виданого керівником відповідного закладу, установи.

Розмір «вислужної» надбавки

Відповідно до п. 1 Порядку № 78 розмір надбавки за вислугу років залежить від стажу педагогічної роботи:

Стаж роботи

Розмір надбавки, %

Понад 3 роки

10

Понад 10 років

20

Понад 20 років

30

Зазначимо, що розмір «вислужної» надбавки у зв’язку зі збільшенням спеціального стажу може підвищуватися. Це можливо:

— з місяця, що настає за тим, у якому виникло таке право, якщо документи, необхідні для обчислення стажу, знаходяться в цьому закладі (установі);

— з дня подання працівником відповідних документів про стаж, що дають право на таке підвищення.

Так, наприклад, якщо педагогічного працівника прийнято на роботу 01.09.2014 р., то право на «вислужну» надбавку у розмірі 10 % посадового окладу у нього з’явиться у вересні 2017 року. Але встановлювати її потрібно з наступного місяця, тобто з 01.10.2017 р.

Визначення «надбавочного» стажу

Основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка та інші документи (витяги з наказів, відомостей про виплату заробітної плати тощо), які відповідно до чинного законодавства підтверджують спеціальний стаж роботи (п. 6 Порядку № 78).

До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком № 963, а також:

— час роботи на посаді старшого піонервожатого у період до 01.04.91 р.;

— час роботи на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки у період до 01.09.94 р.;

— час, протягом якого виконувалися обов’язки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

— час роботи на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків;

— час роботи у спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, тим науково-педагогічним працівникам, що працюють за профілем у вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації, керівників фізичного виховання, викладачів фізкультури вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учителів фізкультури, керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, які працюють за профілем у загальноосвітніх навчальних закладах, і педагогічних працівників, які працюють за профілем у позашкільних та дошкільних навчальних закладах;

— час перебування громадян України на військовій службі;

— час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України;

— час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки, старших майстрів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг;

— час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (ч. 3 та 6 ст. 179 Кодексу законів про працю України).

Також до «надбавочного» стажу зараховується робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР.

Працівникам установ, організацій, які, крім основної роботи, займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин на навчальний рік, до «надбавочного» стажу зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота.

Крім того, працівникам, які, крім основної роботи, працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до «надбавочного» стажу зараховується період роботи на цих посадах (п. 4 Порядку № 78).

Стаж роботи за спеціальністю особам, яким встановлюється надбавка за вислугу років, обчислюється сумарно за час роботи на всіх посадах, зазначених у Переліку № 963.

Особа, відповідальна за підрахунок «надбавочного» стажу

Порядком № 78 не визначено, який саме працівник або відділ (відділ кадрів чи бухгалтерія) повинен обчислювати стаж для встановлення надбавки за вислугу років.

Проте зазначимо, що стаж педагогічної роботи кожного педагогічного працівника зазначається в тарифікаційних списках установленої форми, які згідно з п. 4 Інструкції № 102 затверджуються керівником за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються вищому за рівнем органу управління. Для проведення роботи з визначення посадових окладів працівників та розмірів доплат і надбавок наказом керівника затверджується склад тарифікаційної комісії, яка несе відповідальність за правильне встановлення працівникам доплат та надбавок. Тарифікаційну комісію очолює керівник закладу. Отже, саме керівник як голова тарифікаційної комісії визначає відповідального за підрахунок стажу роботи для встановлення надбавки за вислугу років педагогічним працівникам.

Додамо, що вимоги до посад педагогічних працівників та їх кваліфікаційні характеристики були затверджені наказом Міносвіти від 01.06.2013 р. № 665, але МОН наказом від 17.10.2014 р. № 1183 в односторонньому порядку визнало цей наказ таким, що втратив чинність. Проте, оскільки зараз альтернативи йому немає, фахівці ЦК Профспілки рекомендують застосовувати його як орієнтир для визначення кваліфікаційних вимог до педпрацівників.

Окрім зазначених у цьому матеріалі особливостей встановлення «вислужної» надбавки педагогічним працівникам, існують і «нестандартні» ситуації, які ми й розглянемо далі у таблиці.

Запитання

Відповідь

Чи виплачується надбавка за вислугу років вчителеві за проведені ним години заміщення тимчасово відсутнього іншого вчителя?

Згідно з вимогами п. 8 Порядку № 78 у разі, коли педагогічні працівники виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи). Таким чином, надбавка за вислугу років педагогічним працівникам нараховується на всі години педагогічної роботи, у тому числі і за викладання годин, проведених у порядку заміщення тимчасово відсутніх учителів

Чи враховувати у стаж для виплати надбавки за вислугу років періоди роботи у вищому навчальному закладі III — IV рівнів акредитації на посаді методиста-координатора навчальної частини?

Пунктом 2 Порядку № 78 передбачено: до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком № 963, а також деякі інші види діяльності.

До цього Переліку не включено посаду методиста-координатора навчальної частини. Тому з метою зарахування до педагогічного стажу часу роботи на посаді методиста-координатора необхідно привести назву цієї посади у відповідність до вимог згаданого Переліку, яким серед посад педагогічних працівників затверджено назву «методист».

Для виправлення ситуації з неправильною назвою посади в трудовій книжці працівника необхідно звернутись до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58. Так, відповідно до п. 2.6 цієї Інструкції у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу працівника виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис. Власник або уповноважений ним орган за новим місцем роботи зобов’язаний надати працівнику в цьому необхідну допомогу

Чи зараховується період служби у лавах Міністерства з надзвичайних ситуацій до педагогічного стажу вчителя для виплати йому надбавки за вислугу років?

Зазначена служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності. Це передбачено нормами Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2013 р. № 20/2013.

До повноважень і компетенції Державної служби з надзвичайних ситуацій в основному віднесено питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, і нічого спільного із військовою службою тут немає.

На підставі вищесказаного, а також узявши до уваги норми Порядку № 78, можна зробити висновок: до «надбавочного» стажу час служби в органах надзвичайних ситуацій не зараховується

Чи зарахують для встановлення надбавки за вислугу років вчителю час його навчання у виші?

Ні, адже час навчання у виші не зазначено серед періодів роботи, які врахуються особам до стажу педагогічної роботи для встановлення надбавки за вислугу років (пп. 2 — 5 Порядку № 78). Отже, для встановлення надбавки час навчання не враховується

Нормативні документи

Закон про освіту — Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Порядок № 78 — Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78.

Перелік № 963 — Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Інструкція № 102 — Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі