Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і від 18 січня 2017 р. № 15 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 504

Кабінет Міністрів України
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2017/№ 39
В обраному У обране
Друк
Постанова від 27.09.2017 р. № 730

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» і від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 504 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268».

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. № 730

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і від 18 січня 2017 р. № 15

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268:

1) у додатку 50:

після позиції

«Директор департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради

6100

6000

5900

5800

4800»

доповнити такою позицією:

«Начальник управління

5500

5400

5300

5200

3900

3900»;

позиції

«Начальник відділу, головний бухгалтер

4500

4400

4300

4200

3500

3400

3300

Завідувач сектору

4100

4000

3900

3805

3400»

замінити такими позиціями:

«Начальник відділу, головний бухгалтер

4500

4400

4300

4200

3500

3400

3400

Завідувач сектору

4100

4000

3900

3850

3400

3400»;

2) у додатку 51:

назву додатка викласти в такій редакції:

«Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представ-ляють інтереси об’єднаних територіальних громад»;

позиції

«Начальник управління, відділу у складі департаменту

5500

5400

5300

5200

3900

Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер

4500

4400

4300

4200

3500

Завідувач сектору

4100

4000

3900

3805

3400

3400»

замінити такими позиціями:

«Начальник управління, відділу у складі департаменту

5500

5400

5300

5200

3900

3900

Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер

4500

4400

4300

4200

3500

3500

Завідувач сектору

4100

4000

3900

3850

3400

3400»;

3) у додатку 54 позицію

«Спеціаліст I категорії

2400

2400

2300

2250»

замінити такою позицією:

«Спеціаліст I категорії

2400

2400

2300

2250

2250»;

4) у додатку 55 позицію

«Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро

2144

2089»

замінити такою позицією:

«Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро

2275

2118».

2. У переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15, у графі «Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці» позицію «Група 9. Посади спеціалістів державних органів» після слів «третій секретар» доповнити словами «; консульський агент».

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Оклади в ОМС і держорганах: кого торкнулися урядові правки

Постановою, що коментується, Уряд порушив питання визначення окладів відразу у двох бюджетних сферах — органах місцевого самоврядування (далі — ОМС) і держорганах.

Відзначимо, що в цій постанові не наведено особливих приписів з приводу набуття нею чинності, отже, вона набуває чинності з дня її офіційного опублікування. Постанова, що коментується, опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» від 05.10.2017 р. № 187, а значить, діє з 05.10.2017 р.

Причому, оскільки основна частина постанови, що коментується, присвячена змінам до схем посадових окладів в ОМС, почнемо розбирати нововведення саме цієї сфери.

ОМС

З 26.05.2017 р. в ОМС збільшили розміри окладів посадових осіб місцевого самоврядування і службовців. Це стало можливим унаслідок викладення в новій редакції додатків 48 — 55 до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268)*. Адже саме в цих додатках і визначено розміри окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців в ОМС.

* Докладніше про це див. у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 21, с. 3. — Прим. ред.

Проте з метою вдосконалення схем посадових окладів в ОМС постановою, що коментується, внесено зміни в додатки 50, 51, 54 і 55 до постанови № 268. Зазначимо, що правки ці точкові і торкнулися лише окремих посад в ОМС.

Умовно зміни до схем посадових окладів, визначені в додатках 50, 51, 54 і 55 до постанови № 268, можна розділити на три напрямки:

— у схемі посадових окладів у додатку 50 до постанови № 268 додана посада і прописаний розмір окладу за нею;

— збільшені розміри окладів за окремими посадами, вказаними в додатках 50, 51 і 55 до постанови № 268;

— за окремими, вже наявними посадами в додатках 50, 51 і 54 до постанови № 268, визначено розмір окладів за окремими групами міст, селищ, сел .

Нова посада в додатку 50 до постанови № 268. Тепер у цьому додатку прописаний розмір окладу для посади начальника управління в апараті міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад (далі — ОТГ), та їх виконавчих комітетів.

Розмір окладу за такою посадою начальника управління залежить від віднесення названих ОМС до групи міст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб — 5500 грн., для міст поза групою — 5400 грн., для міст I групи — 5300 грн., для міст II групи — 5200 грн., для міст III групи — 3900 грн., у містах і населених пунктах ОТГ із загальною чисельністю населення понад 15 тис. осіб — 3900 грн.

Посади, за якими збільшені розміри окладів. Постановою, що коментується, Уряд збільшив розміри окладів для окремих посад в ОМС.

Так, у додатку 50 «Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів» до постанови № 268 збільшені розміри окладів для посад:

— начальника відділу і головного бухгалтера за групою міст «у містах і населених пунктах ОТГ із загальною чисельністю населення до 15 тис. осіб». Тепер розмір окладу для вказаних посад складає 3400 грн. (раніше — 3300 грн.);

— завідувач сектору за групою міст «у містах II групи» збільшений розмір окладу з 3805 грн. до 3850 грн.

У додатку 51 «Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад» до постанови № 268 для посади завідувача сектором за групою міст «у містах II групи» збільшено розмір окладу з 3805 грн. до 3850 грн.

У додатку 55 «Схема посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів місцевого самоврядування, органів прокуратури» до постанови № 268 збільшені розміри посадових окладів для посад старшого інспектора, старшого статистика, завідувача друкарським бюро і завідувача копіювально-розмножувальним бюро. Тепер для вказаних посад розмір окладу в графі «Обласні, Київська та Севастопольська міські ради, органи прокуратури» складає 2275 грн. (раніше — 2144 грн.), а у графі «Міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні в містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, районні ради» — 2118 грн. (раніше — 2089 грн.).

Оскільки постанова, що коментується, набула чинності 05.10.2017 р., працівникам, що обіймають зазначені посади, зарплату за жовтень 2017 року необхідно розрахувати: до 05.10.2017 р. — виходячи з колишніх розмірів окладів, а з 05.10.2017 р. — виходячи з нових розмірів окладів*.

* Докладніше про це див. на с. 26. — Прим. ред.

Наявні посади, для яких визначені розміри окладів. За окремими посадами, вже наявними в додатках 50, 51 і 54 до постанови № 268, визначені розміри окладів для окремих груп міст, сіл, селищ. Так, оклад визначений:

— у додатку 50 «Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів» до постанови № 268 за групою міст «у містах, населених пунктах ОТГ із загальною чисельністю населення понад 15 тис. осіб» для посади завідувача сектором — у розмірі 3400 грн.;

— у додатку 51 «Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад» до постанови № 268 за групою міст «у містах, що не належать до груп з оплати праці, населених пунктах ОТГ» для посад начальника управління і начальника відділу у складі департаменту — у розмірі 3900 грн., а для посад начальника відділу у складі управління і головного бухгалтера — у розмірі 3500 грн.;

— у додатку 54 «Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (крім сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад)» до постанови № 268 у графі «Села, селища з чисельністю населення до 3 тис. осіб» для посади спеціаліста I категорії — у розмірі 2250 грн.

Також зазначимо: постановою, що коментується, визнано постанову КМУ від 27.05.2009 р. № 504 (далі — постанова № 504) такою, що втратила чинність. Пояснимо причину такого рішення.

Справа в тому, що постановою № 504 передбачалося підвищення на 50 % «схемних» розмірів окладів сільським, селищним головам, їх заступникам та іншим керівним працівникам, спеціалістам апарату сільських, селищних рад та їх виконавчих органів (оклади визначають за додатком 54 до постанови № 268) і вводилася заборона на встановлення їм надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

Проте з 26.05.2017 р. розміри окладів посад, вказаних у додатку 54 до постанови № 268, не підвищують на 50 %, оскільки із зазначеної дати розміри «схемних» окладів підвищені і відповідають мінімальним гарантіям. Крім того, з 26.05.2017 р. працівникам, оклади яких указані в додатку 54 до постанови № 268, допустимо встановлювати надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (скасована «обмежувальна» норма абз. 3 п.п. «в» п.п. 1 п. 2 постанови № 268).

Отже, норми постанови № 504 вже не відповідають чинній нормативній базі і саме тому ця постанова визнана такою, що втратила чинність.

Держоргани

Постановою, що коментується, також внесені зміни до Переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженого постановою КМУ від 18.01.2017 р. № 15.

Так, до групи оплати праці 9 «Посади спеціалістів державних органів» включена посада «консульський агент».

Така посада віднесена до групи оплати праці 9. Значить, згідно зі Схемою посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, затвердженою постановою КМУ від 18.01.2017 р. № 15, у 2017 році розмір посадового окладу для посади консульського агента складає:

— у держорганах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, — 4200 грн.;

— у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, — 2750 грн.;

— у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, — 2000 грн.

Наостанок зазначимо: якщо у штаті ОМС або держоргану є посади, для яких змінений розмір окладу або введена нова посада, внесіть необхідні зміни до штатного розпису.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд