Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

В обраному У обране
Друк
Міністерство фінансів України
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2017/№ 40
Наказ від 08.09.2017 р. № 765
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.09.2017 р. за № 1188/31056
(витяг)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами — підприємцями», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування наказую:

1. Унести до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, такі зміни:

1) главу 1 доповнити новим пунктом 1.5 такого змісту:

«1.5. Використання одержувачем бюджетних коштів печатки не є обов’язковим.»;

2) речення перше абзацу третього пункту 10.3 глави 10 після слів «і відбитка печатки установи зразкам» доповнити словами і знаками «(якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки установи містить відбиток печатки)».

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

Міністр О. Данилюк

Коментар редакції

Кому Мінфін дозволив не використовувати печатку: затверджено очікувані зміни

Напевно ви пам’ятаєте, що нещодавно Держказначейство у листі від 08.08.2017 р. № 16-10/700-13201 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 33) звертало увагу розпорядників бюджетних коштів на особливості використання відбитка печатки на документах.

Чому ми звертаємо увагу на це питання? Все це пов’язано з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами — підприємцями» від 23.03.2017 р. № 1982-VIII, який набрав чинності 19.07.2017 р.

Цим Законом внесено зміни до деяких законодавчих актів, зокрема, виключено вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання).

З огляду на це, Держказначейство роз’яснило: бюджетні установи, які не є органами виконавчої влади, але утримуються за рахунок бюджетних коштів та створені такими органами, мають дотримуватись вимог бюджетного законодавства та проставляти печатки на документах, які надаються органам Казначейства. Наприклад, це стосується дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, закладів охорони здоров’я та інших установ.

Також у цьому листі зазначалося, що Мінфін готує проекти змін до нормативно-правових актів, які стосуються використання відбитка печатки клієнтами Казначейства, які є суб’єктами господарювання. Саме тоді ми обіцяли повідомити про прийняття таких документів.

І ось наказами Мінфіну від 06.09.2017 р. № 743, від 01.09.2017 р. № 729 та від 08.09.2017 р. № 765, що коментуються, внесено зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.

Давайте розглянемо, до яких документів унесено зміни та в чому полягає їх основна суть.

1. Зміни внесено до форми плану використання бюджетних коштів. Цей документ затверджено наказом Мінфіну від 28.01.2002 р. № 57.

Так, у зазначеній формі виноска «**» після першого речення доповнена новим реченням такого змісту: «Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов’язковою».

Цю зміну варто взяти до уваги одержувачам бюджетних коштів, адже складати такий документ доведеться вже за новою формою.

2. Внесено зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Мінфіну від 28.01.2002 р. № 57 (далі — Інструкція № 57).

Уточнено порядок оформлення змін до розпису Державного бюджету України на відповідний рік. При цьому внесені зміни стосуються порядку підписання такого документа.

Так, згідно з оновленою редакцією п. 3.7 Інструкції № 57 зміни до розпису підписує керівник відповідного структурного підрозділу Мінфіну або особа, яка виконує його обов’язки, а в разі внесення змін до розпису за спеціальним фондом за рахунок залишку коштів за іншими надходженнями візує заступник Міністра відповідно до розподілу обов’язків та державний секретар у межах його компетенції.

Додано також, що зміни до розпису підписує директор Департаменту державного бюджету Мінфіну або особа, яка виконує його обов’язки. Що стосується решти вимог до оформлення зазначеного документа, то вони не змінились.

3. Унесено зміни до форми Довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів (додаток 9 до Інструкції № 57).

У зазначеній формі виноска «**» після першого речення доповнена новим реченням такого змісту: «Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов’язковою».

4. Також унесено зміни до форм деяких документів, затверджених Інструкцією № 57. Яких форм це стосується? Ось вони:

— Довідка про зміни до річного розпису бюджету (додаток 1 до Інструкції № 57);

— Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету (додаток 2 до Інструкції № 57);

— Довідка про зміни до помісячного розпису надання кредитів із загального фонду бюджету (додаток 3 до Інструкції № 57);

— Довідка про зміни до помісячного розпису доходів загального фонду бюджету (додаток 4 до Інструкції № 57);

— Довідка про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету (додаток 5 до Інструкції № 57);

— Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (додаток 6 до Інструкції № 57);

— Довідка про зміни до помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду бюджету (додаток 15 до Інструкції № 57).

У цих формах змінено назву посади особи, що їх підписує, а саме «Директор відповідного структурного підрозділу» замінено на «Керівник відповідного структурного підрозділу».

5. Унесено зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407 (далі — Порядок № 1407).

Визначимо найбільш суттєві зміни до цього документа:

— додано, що для одержувачів бюджетних коштів, які є суб’єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим (розд. I п. 1.6 Порядку № 1407);

— уточнено, що подані розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам (якщо Картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки);

— на першому примірнику ставлять відбиток печатки (якщо Картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки) та підписи відповідальні особи розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, які мають право підписів згідно з Карткою із зразками підписів та відбитка печатки (розд. XI п. 11.9 Порядку № 1407):

додаток 33 (Платіжне доручення) та додаток 35 (Заявка на видачу готівки) до Порядку № 1407 доповнено новими виносками такого змісту: для одержувачів бюджетних коштів, які є суб’єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.

6. Унесено зміни до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, затвердженого наказом Мінфіну від 21.07.2014 р. № 770 (ср. 025069200). Вони аналогічні змінам, унесеним до Порядку № 1407. Детальніше про суть цих змін див. у п. 5 цього коментаря.

7. Унесено зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938. Вони аналогічні змінам, унесеним до Порядку № 1407. Детальніше про суть цих змін див. у п. 5 цього коментаря.

8. І останній документ, що зазнав змін, — Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 758 (далі — Порядок № 758).

Основні зміни цього документа такі:

— до розд. I цього Порядку додано новий п. 1.9, у якому визначено: для клієнтів, які є суб’єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим;

— уточнено правила оформлення Картки із зразками підписів і відбитка печатки (розд. VI Порядку № 758).

Так, право першого підпису належить керівнику, його заступникам та іншій уповноваженій на те особі і не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Також відкориговано вимоги щодо документів, які подають клієнти органу Казначейства разом із Карткою та тимчасовою Карткою із зразками підписів та відбитка печатки. При цьому зверніть увагу: перелік таких документів не змінився, лише уточнено вимоги до їх оформлення (п. 6.6 розд. VI Порядку № 758);

— у тексті Порядку № 758 слова «перший керівник» в усіх відмінках замінено на «керівник» у відповідних відмінках;

додатки 1, 6, 7, 8, 11 до Порядку № 758 доповнено виносками такого змісту: для клієнтів, які є суб’єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим;

— у додатках 6, 7, 11 до Порядку № 758 слова «Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби та мають відмітку в паспорті)» замінено словами «Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова»)».

Наостанок додамо, що всі згадані зміни набирають чинності з дня офіційного опублікування наказів, що коментуються.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити