Як правильно замовнику відхилити тендерну пропозицію переможця торгів

В обраному У обране
Друк
Дуброва Ярослава, консультант з питань публічних закупівель
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2017/№ 34
Ми бюджетна установа — орган місцевого самоврядування. Наша установа проводила процедуру відкритих торгів із закупівлі бензину, у якій взяли участь три учасники. За результатом розгляду тендерних пропозицій, де основ ним критерієм була ціна, визначили переможця і прийняли рішення про намір укласти договір.
Постачальник надав проект договору, підписаний з його сторони, і повідомив, що планує підвищити ціну не більше ніж на 10 %. При цьому він додав експертний висновок Торгово-промислової палати на дату проведення аукціону про збільшення ціни на бензин, лист про збільшення вартості бензину і додаткову угоду. Ми зі своєї сторони договір ще не підписали.
Чи можна повернутися на етап кваліфікації учасників, ураховуючи те, що згідно з тендерною документацією тендерні пропозиції дійсні 90 днів, та відхилити пропозицію переможця, яка на цей час згідно з наданими документами не є найбільш економічно вигідною серед всіх учасників аукціону. Усе це пов’язано з тим, що для нас основний принцип публічних закупівель — це максимальна економія.

Як передбачено ч. 2 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі — Закон № 922), замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Водночас нагадаємо, що відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону № 922 тендерна документація повинна містити, у тому числі, й проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

З огляду на зазначене, рекомендуємо замовникам вимагати в тендерній документації від учасників гарантійні листи про згоду з проектом договору, наведеним у тендерній документації, та зобов’язання укласти договір на умовах, викладених у цій документації, у разі вибору замовником такого учасника переможцем процедури закупівлі.

Додамо, що договір про закупівлю сторони укладають відповідно до норм Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ) та Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV з урахуванням особливостей, визначених Законом № 922.

При цьому відповідно до ч. 4 ст. 36 Закону № 922 умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника в разі застосування переговорної процедури.

Водночас згідно з п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону № 922 істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадку зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 % у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

З огляду на зазначене, за результатами процедури закупівлі замовник укладає договір про закупівлю з учасником-переможцем відповідно до умов тендерної документації та тендерної пропозиції переможця. Тобто, незважаючи на те, що можливо ціна за одиницю товару й проколивалася до укладення договору, договір має бути укладено без урахування таких змін ціни.

Разом з тим після укладання договору сторони можуть унести до нього відповідні зміни щодо ціни товару за наявності законних підстав для внесення таких змін. У цьому випадку відсутні такі підстави для зміни ціни за одиницю бензину. Чому? Оскільки, як бачимо із ситуації, ціна проколивалася ще до вчинення правочину сторонами, тобто до укладення договору. У цьому випадку ж сторони вчиняють правочин за аукціонною ціною, а отже, вони погоджуються дотримуватись таких умов щодо ціни.

Зверніть увагу: законодавець чітко прописав, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадку коливання ціни товару на ринку (ціна змінюється за одиницю товару не більше ніж на 10 %). Тобто якщо переможець підписує договір за аукціонною ціною, він фактично погоджується постачати бензин за цією ціною. І якщо після укладання договору (а не на дату проведення аукціону) на ринку бензину відбулися коливання його ціни, то виникають юридичні підстави для можливого перегляду ціни бензину в договорі про закупівлю.

При цьому проколиватися має саме ціна того товару, який є предметом такого договору. Водночас змінити ціну сторони вправі лише в межах 10 %. Також зауважимо, що зміна ціни є правом замовника, а не його обов’язком.

Довідка. Відповідно до ч. 1 ст. 651 ЦКУ зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 654 ЦКУ зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Важливо! Згідно ч. 1 ст. 653 ЦКУ в разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

Поряд з цим, як передбачено в ч. 3 ст. 32 Закону № 922, у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст. 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Важливо! Згідно п. 2 ч. 1 ст. 30 Закону № 922 замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо переможець відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю.

Отже, якщо вибраний замовником переможець відмовляється від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю й у замовника є документальне підтвердження зазначених фактів, то замовник має підстави відхилити тендерну пропозицію цього переможця та обрати переможцем наступного учасника.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити