Як заповнити касовий ордер, якщо зарплата виплачується за відомістю

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2017/№ 34
Як заповнюється у видатковому касовому ордері рядок «Видати» при виплаті заробітної плати з оформленням видаткової відомості?

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації роботи з готівкою визначається Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за № 40/10320 (далі — Положення № 637).

Відповідно до п. 3.4 гл. 3 Положення № 637 видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями.

Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником.

До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Згідно з п. 4.9 гл. 4 Положення № 637 на підприємствах, які мають відокремлені підрозділи або обслуговуються централізованими бухгалтеріями, оплату праці, виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, стипендій та премій можуть проводити за письмовим наказом керівника інші, крім касирів, особи, з якими укладається договір, передбачений п. 4.7 гл. 4 Положення № 637, і на яких покладаються обов’язки, установлені для касирів Положенням № 637.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити, зокрема, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, та особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Формою видаткового касового ордеру (додаток 3 до Положення № 637) передбачено рядок «Видати» з розшифровкою «(прізвище, ім’я, по батькові)».

Таким чином, у разі видачі заробітної плати за видатковою відомістю касиром або іншою особою, на яку за письмовим наказом керівника покладаються обов’язки, установлені для касирів, у рядку «Видати» касового ордера, що оформляється на загальну суму проведених касових операцій (видачі готівки за видатковою відомістю), зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за здійснення вказаної господарської операції та правильність її оформлення.

За матеріалами, розміщеними на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Державної фіскальної служби України (zir.minrd.gov.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити