Нова дотація з державного бюджету

В обраному У обране
Друк
Маркович Галина, експерт з фінансових питань, заслужений економіст України, кандидат економічних наук
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2018/№ 1-2
У чому полягають зміни механізму розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами?

На 2018 рік змінено механізм розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (далі — додаткова дотація) між місцевими бюджетами. Зміни полягають у наступному.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VII додаткова дотація передбачалася для обласних, районних бюджетів та бюджетів ОТГ. Бюджетам міст обласного значення додаткова дотація не надавалася.

Її обсяг визначався за питомою вагою таких видатків у 2015 році. Слід зазначити, що такий підхід не забезпечує об’єктивного розподілу коштів, адже питома вага видатків по більш фінансово спроможних бюджетах завжди буде більшою, ніж по бюджетах з нижчим рівнем забезпеченості.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII додаткова дотація передбачена для обласних бюджетів.

Водночас Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 07.12.2017 р. № 2233 внесено зміни до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) та доповнено новою статтею 1036, яка регламентує порядок розподілу та використання коштів додаткової дотації.

Отже, розподіл додаткової дотації між обласними бюджетами починаючи з 2018 року здійснюватиметься таким чином:

50 % від обсягу — пропорційно до питомої ваги чисельності наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;

50 % від обсягу — пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.

Приведений індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, який визначається як сума середнього індексу податкоспроможності зведених бюджетів областей, значення якого дорівнює 1, та показника, який відображає різницю між середнім індексом податкоспроможності зведених бюджетів областей та індексом податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області.

Індекс податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності зведеного бюджету такої області порівняно з аналогічним середнім показником зведених бюджетів областей у розрахунку на одну людину (ч. 4 ст. 1036 БКУ).

Також ч. 5 цієї статті передбачено, що розподіл додаткової дотації між місцевими бюджетами здійснюється у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, та затверджується рішенням про обласний бюджет.

Додаткова дотація може спрямовуватися на (ч. 1 ст. 1036 БКУ):

— видатки навчальних закладів, визначених у ч. 1 ст. 1032 БКУ (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначених пп. 1 — 6 ч. 1 ст. 1032 БКУ, а також навчальних закладів, визначених пп. 7 і 8 ч. 1 ст. 1032 БКУ, у частині здобуття повної загальної середньої освіти);

— видатки закладів охорони здоров’я, визначених у п. 3 ч. 1 ст. 89 та у п. 3 ч. 1 ст. 90 БКУ, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити