Комунальне некомерційне підприємство: про головне для бухгалтера та економіста

В обраному У обране
Друк
Чернова Наталя, головний бухгалтер КУОЗ "Харківська міська дитяча поліклініка № 16"
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2018/№ 21
Усі медичні заклади (принаймні більшість із них) вже вступили до процесу реформування, а саме перетворення з комунальних закладів на комунальні некомерційні підприємства. Старт цьому процесу дало підписання Президентом України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 р. № 2002-VIII. Давайте узагальнимо всю наявну інформацію щодо цього і розглянемо її з точки зору бухгалтера та економіста.

Основним завданням реформування закладів охорони здоров’я є надання їм статусу комунальних підприємств. А це означає — повноцінно господарювати без вказівок зверху, самостійно приймати рішення щодо поточного управління, кадрової політики, укладення договорів і, найважливіше для всіх нас, установлювати рівень заробітної плати без прив’язки до тарифної сітки. Свобода у визначенні заробітної плати дозволить, нарешті, стимулювати співробітників, заохочувати їх за якісну і самовіддану працю, а також установлювати справедливі зарплати залежно від особистого вкладу кожного. Новоутворені підприємства зможуть самостійно визначати свою структуру, виходячи з попереднього досвіду управління і поставлених завдань, ефективно розпоряджатися ресурсами, враховуючи, що постатейне бюджетне фінансування відтепер для них скасоване. Так само комунальне підприємство зможе за цивільно-правовими договорами наймати лікарів фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію.

Основним документом, який відтепер регламентуватиме діяльність поліклінік і лікарень, стане Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ). Але при цьому не варто забувати й про норми Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Передусім настійно радимо ознайомитися з гл. 8 (ст. 78 «Комунальні унітарні підприємства») ГКУ. Саме вона регулює особливості утворення та функціонування комунальних підприємств.

Зміна статусу комунальних закладів — процес, необхідний для вступу до реформи, і для цього МОЗ розробило дуже детальну і дійсно помічну в роботі інструкцію: Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалені Робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України 14.02.2018 р. (далі — Методичні рекомендації). З детальним матеріалом, підготовленим виходячи з цих Методичних рекомендацій, — «Перетворення бюджетних медустанов на комунальні некомерційні підприємства: оновлені Методрекомендації» — ви можете ознайомитися в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 9. У сьогоднішній статті ми детально не зупинятимемося на документальному оформленні перетворення, оскільки з усіма покроковими інструкціями ми вас уже знайомили.

Бухгалтерам порадимо: при проведенні інвентаризації для оформлення акта передачі звернути особливу увагу на активи, що не підлягають ремонту, які можна списати. Не варто йти в новий будинок зі старими та зламаними речами. І зауважте при цьому, що на підставі даних проведеної вами інвентаризації формуватиметься статутний капітал нового підприємства.

Економічну службу підприємства, передусім, звісно ж, цікавить питання фінансування. А саме джерела та методи. Щодо цього МОЗ видало лист від 02.02.2018 р. № 19.0-04-152/2823 (див. «Щодо можливості фінансування закладів охорони здоров’я, які змінили організаційно-правову форму із комунальної установи на комунальне некомерційне підприємство» в цьому номері). З цього листа стає зрозуміло, що для підприємств, які змінили організаційно-правову форму, передбачена, серед можливих трансферів з державного бюджету в місцеві, медична субвенція. Ця субвенція спрямовується на оплату поточних витрат (окрім витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) і програм у сфері охорони здоров’я. Таким чином, створене комунальне некомерційне підприємство змінить статус із розпорядника на одержувача бюджетних коштів за відповідною програмою фінансування з місцевих бюджетів, яка складатиметься (частково або повністю) із коштів медичної субвенції з державного бюджету.

При цьому казначейське обслуговування зберігається. Так само можливе фінансування із місцевих бюджетів на конкретні цілі, визначені місцевими органами самоврядування. У цьому випадку план використання бюджетних коштів затверджує головний розпорядник за погодженням з комунальним підприємством.

Окремою статтею фінансування для закладів первинної допомоги стануть прямі виплати за пацієнтів від Національної служби здоров’я України (НСЗУ), за умови, що заклади встигнуть підписати договір з НСЗУ до 1 червня.

Друге і третє «вікно можливостей» для укладення контракту з НСЗУ та переходу з медичної субвенції на прямі виплати буде 1 жовтня і 31 грудня 2018 року відповідно.

Саме на ці кошти сподіваються керівники закладів первинної допомоги для здійснення свободи управління та призначення гідних зарплат. Додаткові джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством, залишаються, як і раніше: надходження від фізичних і юридичних осіб у вигляді оплати від страхових компаній за надані медичні послуги; оплата від роботодавців за медичні послуги, надані працівникам; грошові надходження від благодійних організацій, а також грошові надходження від надання платних послуг.

Тепер давайте торкнемося теми фінансової звітності майбутніх комунальних некомерційних підприємств. При її складанні бухгалтер повинен буде керуватися наказом Мінфіну «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73.

Що ж до складання фінансового плану, то основним документом, що регламентує його, є наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» від 02.03.2015 р. № 205. Усі перераховані документи вимагають детального розгляду бухгалтером та економістом підприємства. Адже вже невдовзі настане той час, коли здачу квартального звіту необхідно буде проводити по-новому.

І, нарешті, про приємне. Правильно! Про зарплату!

Однією з цілей реформування було надання права керівникові підприємства самостійно формувати штатний розпис. І зараз час замислитися: а вам дійсно потрібні всі ті, хто вже працює або може бути є крайня необхідність у введенні додаткової штатної одиниці, наприклад бухгалтера або системного адміністратора?

Після реорганізації комунального закладу оплата праці працівників переходить у сферу договірного регулювання. Тому дуже важливим є колективний договір, при складанні якого необхідно особливу увагу приділити визначенню форм і систем оплати праці, нормам праці, розцінкам, тарифній сітці, схемам посадових окладів, умовам, за якими вводитимуться надбавки, премії, винагороди та інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Усі ці умови мають бути ретельно продумані та обґрунтовані керівником та колективом. Бо тепер ви — ковалі свого щастя. За умови, якщо реорганізований заклад охорони здоров’я, разом з виплатами від НСЗУ, отримує так само і кошти з бюджету, то додаткове регулювання оплати праці здійснюється на підставі постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці працівників підприємств та організацій, що дотуються з бюджету» від 31.08.97 р. № 948 (ср. 025069200).

І наостанок хочемо нагадати, що пильне око громадськості продовжуватиме стежити за вами, оскільки на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності» від 02.06.2016 р. № 1406-VIII обов’язковій публікації підлягає значний обсяг інформації про роботу вашого підприємства. З усім переліком того, що підлягає публікації, ви можете ознайомитися в цьому Законі й одночасно з цим радимо заздалегідь замислитися про того, хто буде відповідальним за внесення всіх даних і своєчасну їх публікацію на веб-сайті закладу або веб-сайті відповідного суб’єкта управління. Саму ж відповідальність за публікацію і достовірність усієї інформації несе керівник підприємства. Також обов’язковим перевіркам підлягатиме річна фінансова звітність. Перевірки здійснюватимуться незалежним аудитором. Саму необхідність перевірки визначатиме КМУ залежно від балансової вартості ваших активів.

І давайте разом сподіватимемося, що хоч тернистим шляхом, але ми все-таки дійдемо до зірок!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити