Теми статей
Обрати теми

Централізоване постачання ліків: особливості обліку

Матвєєва Вікторія, експерт журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Друк
Міська лікарня підпорядковується територіальній громаді міста. На підставі наказу обласного Департаменту охорони здоров’я міська лікарня отримує від розпорядників обласного бюджету такі види запасів:
— вакцини — від обласної дитячої лікарні;
— протитуберкульозні препарати — від облтубдиспансеру.
Як лікарні оприбуткувати ці запаси? Як відобразити в обліку такі операції іншим розпорядникам коштів?

Добре відомо, що заклади охорони здоров’я отримують матеріальні цінності різними шляхами.

Це може бути як придбання за рахунок бюджетних асигнувань, субвенцій, так і надходження на умовах централізованого постачання, або ж як благодійна допомога від фізичних та юридичних осіб.

Тому для правильно відображення таких операцій у бухобліку необхідно насамперед правильно визначити, які законодавчі підстави передбачено для такого отримання матеріальних цінностей.

Зазначимо, що товари (роботи, послуги), придбані головним розпорядником коштів державного (місцевого) бюджету за рахунок видатків на централізовані заходи відповідно до програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм, можуть бути передані бюджетним установам, які утримуються з інших місцевих бюджетів. Така можливість передбачена ст. 85 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Зазначені централізовані заходи здійснюють за умови:

• встановлення головним розпорядником коштів державного та місцевих бюджетів критеріїв визначення обґрунтування потреби у відповідних товарах (роботах, послугах);

• визначення бюджетними установами потреби у товарах (роботах, послугах) відповідно до встановлених критеріїв;

• відображення в обліку та звітності бюджетних установ операцій щодо придбання та передачі таких товарів (робіт, послуг).

Для багатьох бюджетних установ отримання матеріальних цінностей на умовах централізованого постачання є поширеною операцією. Передусім це стосується закладів охорони здоров’я.

У таких ситуаціях головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетних програм є МОЗ.

Бюджетні кошти спрямовують, зокрема, на закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг. При цьому механізм використання коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженим постановою КМУ від 17.03.2011 р. № 298 (далі — Порядок № 298).

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами спрямування бюджетних коштів, передбачених цим Порядком, є структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурні підрозділи з питань охорони здоров’я).

У свою чергу, згідно з п. 4. Порядку № 298 структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ, визначено як підпорядковані установи. Тому операції з передачі до міської лікарні структурними підрозділами з питань охорони здоров’я таких матеріальних цінностей, як вакцини та протитуберкульозні препарати, є операціями з внутрівідомчої передачі.

Безпосередньо МОЗ здійснює розподіл товарів і послуг, закуплених у межах бюджетних призначень, між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я та підпорядкованими установами. Такий розподіл виконують згідно з розрахунками, що проводять з урахуванням потреби, зазначеної в заявках та визначеною МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом імунобіологічних препаратів (вакцин).

Зазначимо, що заявки на закупівлю товарів і послуг складають з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів, обґрунтуванням потреби в таких товарах і послугах, а також залишків лікарських засобів і медичних виробів та очікуваних поставок (результатів закупівлі за кошти минулих періодів) у межах загальної суми бюджетних призначень, які були визначені за кожним напрямом використання коштів.

З метою контролю за використанням та залишками лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), заклади охорони здоров’я подають звіти структурним підрозділам з питань охорони здоров’я.

На виконання вимог п. 9 Порядку № 298 зазначені підрозділи таку інформацію узагальнюють, оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та подають МОЗ.

А тепер переходимо до найцікавішого запитання — відображення таких операцій у бухгалтерському обліку.

Для обліку операцій з внутрівідомчих розрахунків передбачено такі субрахунки:

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» — для обліку дебіторської заборгованості, яка виникла за операціями між розпорядниками бюджетних коштів з внутрівідомчої передачі;

6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів» — для обліку розрахунків за операціями з внутрівідомчої передачі, зокрема відображається заборгованість за безоплатно отриманими виробничими запасами та іншими нефінансовими активами (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів) за операціями з внутрівідомчої передачі;

1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу» — для обліку активів, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються з метою подальшого розподілу, передачі або продажу, в тому числі вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо.

Залежно від того, які операцій здійснює той чи інший розпорядник коштів, кожен з них застосовує відповідні субрахунки.

При цьому головна особливість операцій з централізованої закупівлі та внутрівідомчої передачі лікарських засобів — рахунки для обліку доходів та видатків використовує лише головний розпорядник, тобто МОЗ. Решта розпорядників для обліку таких операції доходні та витратні субрахунки не застосовують.

Розглянемо на прикладі порядок обліку таких операцій усіма учасниками внутрівідомчих розрахунків.

Приклад

Головний розпорядник (МОЗ) отримав фінансування для централізованої закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів (далі — лікарські засоби) у сумі 2200000 грн.

Згідно із затвердженим розподілом МОЗ передав обласному управлінню охорони здоров’я лікарські засоби на суму 2000000 грн. Частину лікарських засобів — на суму 200000 грн. залишено для власних потреб.

У свою чергу, обласне управління охорони здоров’я отримало лікарські засоби та передало підпорядкованим установам на суму — 1900000 грн., а частину залишило для власних потреб — на суму 100000 грн.

На виконання вимог п. 9 Порядку № 298 підпорядковані установи у відповідні строки надали акти про використання лікарських засобів на суму 1900000 грн. Після цього обласне управління здоров’я передало МОЗ акти на списання лікарських засобів на суму 2000000 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

МОЗ — головний розпорядник коштів державного бюджету, відповідальний виконавець згідно з Порядком № 298

1

Надійшли бюджетні асигнування для централізованої закупівлі лікарських засобів

2313

7011

2200000

2

2

Перераховано попередню оплату постачальникам

2113

2313

2200000

2, 4

Згідно з постановою КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 р. № 117 на строк не більше одного року розпорядники бюджетних коштів можуть передбачати попередню оплату у разі закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з ними послуг, які закуповуються у 2018 — 2019 роках на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі.

3

Отримано лікарські засоби від постачальника:

• для власних потреб

1512

2113

200000

4

• для розподілу

1815

2000000

4

4

Передано лікарські засоби для подальшого розподілу розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я

2711

1815

2000000

17

5

Списано вартість лікарських засобів, використаних:

• для власних потреб

8013

1512

200000

13

• для розподілу між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я (на підставі отриманих актів на списання)

8013

2711

2000000

17

6

Віднесено на фінансовий результат звітного періоду:

• видатки

5511

8013

2200000

17

• доходи

7011

5511

2200000

17

Обласне управління охорони здоров’я

1

Отримано лікарські засоби структурними підрозділами з питань охорони здоров’я:

• для власних потреб

1512

6611

100000

17

• для розподілу між підпорядкованими установами

1815

1900000

17

2

Передано лікарські засоби для подальшого розподілу між підпорядкованими установами

2711

1815

1900000

17

3

Отримано акти про списання лікарських засобів, які були передані для подальшого розподілу між підпорядкованими установами

1815

2711

1900000

17

4

Списано вартість лікарських засобів (на підставі актів на списання, переданих МОЗ), використаних:

• для власних потреб

6611

1512

100000

13

• для розподілу між підпорядкованими установами

1815

1900000

17

Підпорядкована установа (міська лікарня)

1

Отримано лікарські засоби від обласного управління для власних потреб

1512

6611

1900000

17

2

Використано лікарські засоби (акти на списання передано обласному управлінню охорони здоров’я)

6611

1512

1900000

13

Слід зазначити, що ситуація читача є типовим прикладом, коли головному розпоряднику (у нашому випадку МОЗ) доцільно керуватися ч. 6 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.96 р. № 996-XIV (ср. ).

Що маємо на увазі? Мова йде про доцільність розробки на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі методичних рекомендацій щодо їх застосування з урахуванням галузевих особливостей.

За загальним порядком такий документ погоджують з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, — Мінфіном. Маючи такий загальний документ, затверджений головним розпорядником, підпорядковані установи будуть застраховані від можливих помилок при відображенні в обліку внутрівідомчих розрахунків.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі