Теми статей
Обрати теми

«Три в одному»: оплатно-кадрові роз’яснення від МОН

Жиленко Катерина, експерт з оплати праці та трудового законодавства
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2019/№ 15
Друк
МОН у листі від 20.03.2019 р. № 1/11-2850 надало відповіді на три запитання, які хвилюють педагогічних та керівних працівників закладів освіти. Йдеться про виплату грошової винагороди педпрацівникам, встановлення штатної одиниці вихователя для супроводу учнів у шкільному автобусі та посади вчителів у штатному розписі навчального закладу.

Давайте розглянемо ці питання по черзі та проаналізуємо думку МОН.

Грошова винагорода педпрацівникам

Стаття 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII гарантує педагогічним працівникам виплату щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків (далі — винагорода).

Умови виплати такої винагороди врегульовані Порядком надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затвердженим постановою КМУ від 05.06.2000 р. № 898 (далі — Порядок № 898).

Згідно з п. 1 цього Порядку винагорода виплачується педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти чи методичних установ, крім тих, які працюють у навчальному закладі чи методичній установі за сумісництвом.

При цьому МОН у листі від 27.03.2018 р. № 1/11-3259 зауважує, що науково-педагогічним працівникам така виплата не надається. Водночас у Положенні, яке передбачає порядок призначення та виплати винагороди та затверджується керівником закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом (далі — Положення), можуть бути визначені умови надання винагороди працівникам, які не обіймають педагогічну посаду, але мають години педагогічної роботи. Хоча, на нашу думку, право на винагороду мають лише педпрацівники, посади яких зазначені в Переліку посад педагогічних працівників, затвердженому постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963. Деталі ви знайдете у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 17, с. 8.

Відповідно до п. 5 Порядку № 898 розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

Крім того, у Положенні можна вказати строки (дату) виплати винагороди, наприклад, зазначити, що ця виплата здійснюється до Дня працівника освіти або наприкінці календарного року.

Звіcно, одночасна виплата повної суми винагорода всім педпрацівникам закладу — це значне навантаження на фонд оплати праці. Тому виникає логічне запитання: чи можна виплачувати винагороду частинами протягом року? Наприклад, враховуючи фінансові можливості закладу, один раз виплатити в розмірі меншому, ніж посадовий оклад, а згодом, за наявності коштів, провести другу виплату — до повного окладу.

На це запитання МОН відповіло досить зрозуміло. У Порядку № 898 не зазначено, що грошову винагороду можна надавати частинами протягом року. Натомість, таку можливість можна передбачити у Положенні.

Фахівці Міносвіти поділяють думку своїх колег із Мінсоцполітики. Нагадаємо, що спеціалісти трудового відомства у своєму листі від 26.06.2015 р. № 7748/0-14-16/1 зазначили таке: виплата грошової винагороди пропорційно відпрацьованому часу або двічі на рік може мати місце тільки за умови, що це передбачено Положенням закладу освіти (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 35, с. 13).

ВАЖЛИВО!

Виплачувати педпрацівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків можна кількома частинами протягом року, якщо це передбачено відповідним Положенням закладу освіти.

Вихователь для супроводу учнів у шкільному автобусі

Деякі заклади загальної середньої освіти (далі — ЗСО) організують підвезення своїх учнів шкільним автобусом на навчання та після його закінчення — додому.

У такому випадку для супроводу дітей вводиться додатково 0,5 штатної одиниці вихователя (незалежно від кількості шкіл, що обслуговує автобус). Це врегульовано Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН від 06.12.2010 р. № 1205 (далі — Типові штатні нормативи ЗСО).

Нагадаємо, що педагогічне навантаження вихователя ЗСО становить 30 годин (абз. 11 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV). Тож обсяг роботи вихователя на 0,5 ставки 15 годин на тиждень (30 годин х 0,5), тобто при 5-денному робочому тижні — по 3 години на день.

При цьому на місцях представники ЗСО та профспілки зауважували, що 3 години для підвезення учнів не завжди достатньо, отже, і 0,5 штатної одиниці вихователя також замало. Однак при внесенні змін до Типових штатних нормативів ЗСО наказом МОН від 01.02.2018 р. № 90 (далі — наказ № 90) думку громадськості не врахували — кількість штатних одиниць вихователя на автобус залишилась незмінною.

У листі від 20.03.2019 р. № 1/11-2850 МОН зазначає, що додатково 0,5 штатної одиниці посади вихователя на кожній автобус повністю достатньо для забезпечення супроводу дітей вихователем зранку до закладу і після закінчення занять — додому. У такому випадку обсяг роботи вихователя на 0,5 ставки — по 3 години на день при 5-денному робочому тижні.

А що робити, якщо підвезення дітей фактично займає більше 3 годин на день? Чи можна вводити додатково 1 штатну посаду вихователя, а не 0,5 ставки?

У відповідь на це запитання фахівці МОН посилаються на пп. 2 і 3 наказу МОН від 06.12.2010 р. № 1205, згідно з якими:

• керівникам ЗСО надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період;

• у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду ЗСО можуть бути введені додаткові посади.

Інакше кажучи, головне освітнє відомство не заперечує проти того, щоб керівники ЗСО у разі виробничої необхідності змінювали штат і вводили додаткові посади, у тому числі й збільшували ставку вихователя для супроводу учнів. Звісно, головною умовою є достатність фінансування. Тож ввести додатково 1 штатну одиницю вихователя на автобус у разі організованого підвезення учнів можна, якщо зробити це дозволяють кошти фонду оплати праці або спецфонду.

Посади вчителів у штатному розписі ЗСО

Багато років Типові штатні нормативи ЗСО не мали жодної згадки про кількість вчителів. І це було виправдано тим, що встановити конкретну кількість вчителів для всіх ЗСО неможливо. Адже кількість таких працівників залежить від багатьох факторів (наповнюваності класів, розділення їх на групи, кількості годин за навчальними планами тощо).

А зважаючи на те, що керівники ЗСО повинні привести штатні розписи у відповідність до Типових штатних нормативів (п. 3 наказу МОН від 06.12.2010 р. № 1205), то виходило так, що вчителів не вносили до штатних розписів. Їх кількість можна було дізнатися лише з тарифікаційних списків.

Дилему з місцем вчителів у штатному розписі ЗСО на нормативному рівні врегулював наказ № 90. Так, з 27.03.2018 р. у Типових штатних нормативах нарешті з’явилася згадка про вчителів. У п. 5 цього документа йдеться про таке: Типові штатні нормативи ЗСО не встановлюють норми щодо визначення кількості вчителів. Кількість ставок вчителів визначається, виходячи з кількості годин за навчальними планами, розробленими на основі Типової освітньої програми, з урахуванням інваріантної та варіативної складових, поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, кількості годин, передбачених для індивідуального та групового навчання учнів, інших вимог законодавства щодо організації освітнього процесу, з урахуванням норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване у спеціальних класах, для здійснення освітнього процесу та проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені робочим навчальним планом, вводяться посади вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога), інших спеціалістів з відповідною підготовкою. Якщо навчання організоване в інклюзивних класах, також можуть вводитися зазначені посади вчителів за наявності навантаження не менше ніж 9 навчальних годин на тиждень, виходячи з норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.

Міносвіти у листі від 20.03.2019 р. № 1/11-2850 вказує на те, що у штатних розписах ЗСО зазначаються усі посади, які передбачені у закладі, у тому числі й вчителі. Кількість ставок вчителів зазначається окремим рядком, виходячи з норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень, та відповідно до затвердженого тарифікаційного списку.

Багатьох хвилюють правила внесення вчителів до штатного розпису: слід записати усіх педагогів одним рядком «Вчителі» чи окремо за категоріями, дисциплінами тощо?

На нашу думку, тут слід виходити із форми штатного розпису бюджетної установи, затвердженої наказом Мінфіну від 28.01.2002 р. № 57. У цій формі є графа «Посадовий оклад». А оклад, як відомо, залежить від тарифного розряду, а той, у свою чергу, — від кваліфікаційної категорії (див. додаток 6 до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557). Тож посади вчителів слід зазначати окремими рядками залежно від посадового окладу. При цьому як саме записувати їх у графі «Назва структурного підрозділу та посад»: «Вчителі», «Вчителі вищої категорії», «Вчителі першої категорії» тощо — це має вирішити керівник ЗСО.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі