Теми статей
Обрати теми

Зміна ціни на газ: документальне підтвердження і не тільки

Дуброва Ярослава, консультант з питань публічних закупівель
За результатами проведення аукціону відкритих торгів 27.12.2018 р. переможцем обрано постачальника з найменшою ціною — 9087 грн./тис. куб. м. Договір постачання газу укладено з новим постачальником 17.01.2019 р., який буде постачати газ з 01.02.2019 р. У січні 2019 року газ постачав попередній постачальник згідно з пролонгованим у розмірі 20 % договором. Після того як був укладений договір, постачальник надіслав замовнику 3 листи (від 18.01.2019 р., від 21.01.2019 р. та від 25.01.2019 р.) про наміри укласти додаткові угоди щодо зміни ціни до 10 %. На підтвердження коливання ціни постачальник додав:
— довідку Асоціації газових трейдерів України про середню ринкову ціну газу природного станом на 08.01.2019 р.;
— довідку Торгово-промислової палати інформаційного характеру про ціну на газ з 01.01.2019 р.;
— експертний висновок Торгово-промислової палати про ціну газу на європейських хабах до кордону України станом на 08.01.2019 р.
Поясніть, будь ласка, який орган та які довідки є документальним підтвердженням коливання ціни? Які дати повинні бути зазначені в таких довідках? Від якої дати відслідковувати коливання ціни товару на ринку: від дати аукціону чи від дати договору? Як діяти замовнику, якщо постачальник погрожує не завести ліміти на газ на лютий 2019 року у разі непідписання додаткових угод?

На початку 2019 року питання про підвищення ціни на природний газ знову в тренді. Цим нікого не здивуєш, оскільки постачальники постійно підвищують ціну на блакитне паливо.

У такій ситуації опинився й наш замовник, тож спробуємо допомогти та знайдемо відповіді на його запитання.

Як передбачено п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону № 922, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися, крім випадку зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 % у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

При зміні ціни за одиницю товару, у нашому випадку — природного газу, мають відбутися попередньо коливання, тобто зміна ціни на ринку чи то в бік зменшення, чи то в бік збільшення.

При цьому при укладенні сторонами першої додаткової угоди до договору має бути документально підтверджено факт зміни ціни за одиницю товару порівняно з тією ціною, що зазначена сторонами в договорі. Якщо ж сторони будуть брати для розрахунку ціни, наприклад, період з моменту подання тендерної пропозиції і до моменту звернення контрагента з пропозицією укласти першу додаткову угоду, це є ризикованим, оскільки за законом контрагент має право відмовитись від укладення договору.

Довідка

Згідно з ч. 1 ст. 42 ГКУ підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

При наступних змінах ціни сторони договору мають виходити з того, що ціна за одиницю товару знову змінилася (проколивалася) порівняно з тією, яка зазначена в попередній додатковій угоді до договору. Тобто будь-яка наступна зміна ціни за природний газ у договорі може бути правомірна у випадку, якщо ціна товару знову змінилася на ринку.

Як бачимо, у нашій ситуації договір укладено 17.01.2019 р., згідно з яким постачання газу буде здійснюватись із 01.02.2019 р. При цьому постачальник надіслав замовнику листи про зміну ціни, які датовані 18.01.2019 р., 21.01.2019 р. і 25.01.2019 р. Однак, як бачимо, у документах, наданих постачальником для підтвердження коливання ціни природного газу, зазначено про ціну на газ станом на 01.01.2019 р. та 08.01.2019 р., тобто станом на момент до укладення договору за результатами закупівлі.

З огляду на зазначене та ураховуючи те, що після укладення договору ціна природного газу не коливалась, підстав вносити зміни до договору щодо зміни ціни немає.

Водночас зауважте, що підтвердити факт коливання ціни на природний газ на ринку має ініціатор змін, тобто продавець (постачальник). На такі підтвердні документи сторони можуть або посилатись при укладенні додаткової угоди, або ж такі документи можуть бути додані до листа постачальника та міститися у справі щодо документів за договором, без посилання на них у додатковій угоді.

Також знайте: виключний перелік органів, які надають підтвердні документи про коливання ціни товару на ринку, у тому числі й природного газу, а також виключний перелік відповідних підтвердних документів (вимог до назви, форми, змісту тощо таких документів) законодавством не визначено.

З огляду на зазначене, у цьому випадку підтвердним документом з інформацією про те, що ціна природного газу змінилася на ринку, може бути або довідка відповідного органу, який має повноваження здійснювати моніторинг цін на природний газ, або експертний висновок про зміну ціни природного газу тощо.

Важливо!

Згідно з ч. 1 ст. 188 ГКУ зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

При цьому сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це іншій стороні договору. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу сторону про результати її розгляду.

Водночас відповідно до ч. 3 ст. 651 ЦКУ у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Поряд з цим слід звернути увагу на спеціальні норми Закону № 329.

Так, ст. 12 цього Закону передбачає істотні умови, які повинен містити договір постачання природного газу.

Зокрема, п. 3 ч. 5 ст. 12 Закону № 329 передбачено: договір постачання повинен містити таку істотну умову, як обов’язок постачальника повідомити споживачу про намір внесення змін до договору постачання природного газу в частині умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права споживача на дострокове розірвання договору постачання, якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними.

Водночас Закон № 329 не встановлює виключного переліку підстав для внесення змін до істотних умов договору про закупівлю природного газу.

При цьому відповідно до п.п. 18 п. 5 р. II Правил № 2496 усі умови постачання природного газу за договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь.

У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана споживачеві до укладення договору.

Увага!

Згідно з п.п. 18 п. 5 р. II Правил № 2496 споживачу має бути надане належне повідомлення постачальника про намір змінити умови договору постачання природного газу. При цьому споживач має бути повідомлений про його право відмовитись від запропонованих змін.

Таке повідомлення має бути надане споживачеві не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами).

Споживачі мають право відмовитися від договору, якщо вони не приймають нові умови, повідомлені постачальником.

Разом з тим законодавець передбачив, що за умови виконання споживачем своїх зобов’язань за договором постачання зміна постачальника за ініціативою споживача має бути завершена в термін не більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити постачальника, за умови дотримання правил зміни постачальника, у тому числі обов’язку щодо здійснення повного остаточного розрахунку з попереднім постачальником. А до припинення договору постачання діючий постачальник зобов’язаний забезпечувати постачання природного газу споживачу на умовах чинного договору (ч. 2 ст. 14 Закону № 329).

Зауважте, що відповідно до п. 13 р. II Правил № 2496 постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу, зокрема, у разі:

• проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;

• перевищення підтвердженого обсягу природного газу, якщо інше не передбачено договором постачання природного газу;

• розірвання договору постачання природного газу;

• відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування.

При цьому згідно з п. 19 р. ІІ Правил № 2496 постачальник зобов’язаний дотримуватись вимог цих Правил та забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених договором постачання природного газу.

Довідка

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону № 1540 НКРЕКП розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

З огляду на зазначене, якщо постачальник погрожує замовнику не завести ліміти на газ на наступний місяць у разі непідписання додаткових угод, радимо замовнику діяти так.

Звернутись письмово з листом до постачальника з посиланням на зазначені вище положення чинного законодавства та повідомити, що постачальник не виконує таким чином умови укладеного договору. Оскільки такий постачальник не повідомив про зміну ціни на природний газ згідно з вимогами, передбаченими Правилами № 2496, зокрема за 30 днів до такої зміни.

При цьому замовник може звернутись зі скаргою на дії постачальника до НКРЕКП.

Одночасно у разі відсутності законних підстав збільшувати ціну (у разі якщо постачальник шантажує замовника відключенням природного газу), замовник може звернутись із заявою до правоохоронних органів, якщо вважає, що в діях постачальника містяться ознаки кримінально караного діяння відповідно до ККУ.

Хоча у кримінальному законодавстві України існує певна прогалина, а саме відсутні поняття «шантаж» та «відповідальність» за такий вид злочину, — однак у ст. 189 ККУ передбачено відповідальність за такий злочин, як «вимагання».

Так, відповідно до ч. 1 ст. 189 ККУ вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), — караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нормативні документи та скорочення

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV

ККУ — Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

Закон № 922 — Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII.

Закон № 329Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 р. № 329-VIII.

Закон № 1540Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22.09.2016 р. № 1540-VIII.

Правила № 2496Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2496.

НКРЕКП — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі